ترویج دروغ در پوکر و راه های تشخیص آن

دروغ در پوکر یکی از کاربردی ترین و در عین حال سخت ترین استراتژی های مربوط به بازی پوکر است. دروغ در پوکر در واقع به معنای تظاهر به یک امر غیر واقعی است و به همین خاطر دروغ نوعی بلوف زدن هم خطاب می شود. با وجود اینکه این استراتژی ساده و راحت به … ادامه