معروف ترین لیدرهای فوتبال ایرانی و خارجی که باید آن ها را بشناسید

ابتدای مقاله را با این سوال شروع می کنیم که لیدر چیست یا لیدر گروه چیست؟ معنای لیدر برابر با رهبر، یا کسی که جمعیتی را رهبری می کند است. در فوتبال ایران لیدر تماشاگران را رهبری می کند و تشویق با بوق و شیپور و غیره را برعهده دارد. گاهی لیدرها در مقابل پول … ادامه