بازی آنلاین با کارت

بازی آنلاین باکارت

یکی از پرطرفدار ترین و ساده ترین بازی های کازینویی، بازی باکارات می باشد. در بازی آنلاین باکارت می توانید به صورت انفرادی و یا گروهی بازی کرده و در بازی های گروهی با سیاست ها و استراتژی های دیگر بازیکنان نیز آشنا شوید. در حقیقت بازی آنلاین باکارات می تواند به عنوان یک دوره ی آموزشی برای بازیکنان مبتدی و تازه کار باشد.

اهداف بازی باکارات

هدف اصلی در بازی باکارات پیش بینی مقدار ارزش دست بانکر یا بازیکن می باشد. بازیکنان باید پیش بینی کنند که کدام دست بانکر یا بازیکن به عدد ۹ نزدیک تر است یا کدام دو دست با یک دیگر برابر می باشند.

دیلر یا پخش کننده ی کارت در ابتدا به بانکر و بازیکن دو کارت می دهد. پاسور های بانکر در سمت راست خط مرکزی میز و پاسور های بازیکن در سمت چپ آن قرار می گیرد. برنده ی این بازی با مشخص شدن پاسور ها و مقایسه ی ارزش هر کدام اعلام می شود.

آموزش بازی باکارت

بازی باکارات میان بانکر و بازیکن صورت می گیرد و همانطور که گفتیم در ابتدا و دور اول بازی پخش کننده ی کارت یک کارت نمایان به بازیکن و یک کارت نمایان به بانکر می دهد. اولین کارت بازیکن همواره از دیلر بازی گرفته می شود.

امتیاز کارت ها :

کارت های شکل دار ( شاه، بی بی، سرباز ) + کارت ۱۰ : هر کدام ۰ امتیاز

کارت یک ( آس ) : ۱ امتیاز

کارت دو تا ۹ : هر کدام با همان ارزش مشخص شده ی خود یعنی ارزش کارت ۴، چهار امتیاز می باشد

با محاسبه ی ارزش کارت ها می توان مجموع امتیاز های بدست آمده برای بازیکن را بدست آورد. زمانی که امتیاز بازیکن دو رقمی باشد، امتیاز اصلی عدد سمت راست خواهد بود. برای مثال اگر امتیاز یک بازیکن عدد ۱۵ باشد یعنی امتیاز اصلی او ۵ است.

شرط های دوره ی اول

قبل از باز شدن اولین کارت شرط ها بسته می شوند و بانکرها می توانند بر روی یک یا چند نتیجه شرط بندی کنند.

شرط های دوره ی دوم

زمانی که بازیکن اولین کارت را دریافت کرد و ضرایب به روز شدند، شرط های این دوره بسته می شوند. توجه داشته باشید شرط های قبلی تاثیری در شرط های بعدی نخواهند داشت.  به همین دلیل بانکر ها می توانند شرط های خود را بیش از یک بار روی نتایج یکسان یا متفاوت ببندند.

شرط های دوره ی سوم

در زمان دریافت اولین کارت توسط بانکر و به روز شدن ضرایب، شرط های این دوره نیز بسته می شوند. پس از محاسبه ی نتایج بازی و امتیاز ها نیز برنده ی بازی در تصویر نمایش داده می شود. در صورتی که بازی مساوی شود، بانکر هایی که بر روی مساوی شدن بازی شرط بسته بودند، برنده خواهد شد.

انواع شرط بندی در بازی باکارات

شرط بندی روی دست بازیکن

در این نوع شرط بندی همان طور که از نام آن پیداست شرط بر روی دست بازیکن بسته می شود و میزان مبلغ شرط نیز دو برابر خواهد شد.

شرط بندی روی دست بانکر

در این نوع شرط بندی باید شرط بر روی دست بانکر بسته شود. در این شرط نیز میزان مبلغ شرط دو برابر خواهد شد.

شرط مساوی

شرط مساوی به شرطی گفته می شود که در آن ارزش دست بازیکن و بانکر با یکدیگر برابر باشد. در صورتی که بازی مساوی شود، ضریب برد ۹ برابر میزان شرط بندی خواهد بود.

اصطلاحات بازی باکارات

PLAYER

یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.

BANKER

یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.

VALUE

Value  به ارزش کارت گفته می شود. مانند ارزش کارت آس، شاه و …

دور شرط بندی

زمانی که به بازیکن جهت بستن شرط تعلق دارد.

SUIT

به یکی از چهار خال موجود در برگ های بازی suit گفته می شود.

جایگاه کارت

به محلی که شش دسته ی کارت قبل از شروع بازی در آن قرار می گیرند، جایگاه کارت گفته می شود.

NUMBER TYPE

به زوج یا فرد بودن گفته می شود.

نتیجه ی شرط

نتایج بازی با توجه به حالت های مختلف و ضرایب بازی در یک دور تغییر می کند.

SMALL

هنگامی که مجموع کارت های دیلر و بانکر ۴ باشد.

BIG

هنگامی که مجموع کارت های دیلر و بانکر ۵ باشد.

PLAYER PAIR

به یک شرط کناری که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد player pair گفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید