قوانین پوکر مکزیکی | ترفندهای برد پوکر Stud Stud مکزیکی

قوانین پوکر مکزیکی | ترفندهای برد پوکر Stud Stud مکزیکی

قوانین پوکر Stud Stud مکزیکی توضیح داده شده است

قوانین پوکر مکزیکی را دراین پست مطالعه نمایید. پوکر گل میخ مکزیکی یک تغییر جالب از گل میخ 5 کارته اسـت.هر بازیکن دارای 4 کارت رو بـه بالا و 1 کارت رو بـه پایین اسـت.آیا قادر خواهید بود کارت خودرا پنهان کرده و همه ی را حدس بزنید؟

 

قوانین پوکر Stud مکزیکی

آیا طرفدار پوکر هستید کـه از بازی هاي‌ عمومی خسته شده باشد؟ اگر بله ؛ یقیناً باید قوانین پوکر گل میخ مکزیکی را یاد بگیرید. این بازی دارای یک عنصر پیچشی اسـت – شـما میتوانید هر زمان کـه شرط می بندید دست خودرا بـه رقیب نشان دهید.

 

قوانین پوکر گل میخ مکزیکی توضیح داده شده است

اگر گل مکزیکی نخستین بازی پوکر میخی اسـت کـه یاد می‌گیرید ؛ قوانین ممکن اسـت کمی گیج کننده بـه نظر برسد. با این حال ؛ یادگیری قوانین پوکر گل میخ مکزیکی برای کسانی کـه با نحوه بازی پوکر گل 5 کارته آشنا هستند ؛ نباید مشکلی ایجاد کند .

 

نخستین چیزی کـه باید در مورد بازی هاي‌ پوکر گل میخانی بدانید این اسـت کـه هیچ کارت عمومی وجود ندارد. این بدان معنی اسـت کـه بر خلاف Texas Hold’em ؛ بازیکنان فقط میتوانند از کارت هاي‌ خود برای ایجاد ترکیب استفاده کنند. جزئیات جالب دیگر در مورد این تغییرات پوکر این اسـت کـه شـما و مخالفان خود باید 4 کارت از 5 کارت را فاش کنید.

 

این باعث می‌شود کـه این یک بازی پوکر عالی برای کسانی باشد کـه مهارت شمارش کارت را دارند. بـه طور کلی ؛ مخفی کردن کارت آخر خود و تلاش برای فهمیدن قدرت کامل همه ی ؛ چیزی اسـت کـه بازی را بسیار پویا و جذاب میکند.

قوانین پوکر مکزیکی _ قوانین پوکر Stud Stud مکزیکی توضیح داده شده است

عرشه کارت و وحشی جوکر

حال ؛ بیایید در مورد عرشه پوکر گل میخ Mexcian صحبت کنیم. توجه بـه این نکته مهم اسـت کـه ممکن اسـت تعداد کارتها در سایت های مختلف کازینو آنلاین در انگلیس متفاوت باشد. عده اي از کازینوها عرشه هاي‌ کوتاه – عرشه هاي‌ بدون 8 ؛ 9 و 10 را ترجیح میدهند ؛ در حالی کـه دیگران از یک عرشه 52 کارته و یک ژوکر وحشی استفاده می‌کنند.

 

اگر چه بـه نظر می‌رسد تفاوت این دو عرشه ناکافی اسـت ؛ اما در واقع میتواند روند بازی را تغییر دهد. بعلاوه ؛ بعضی از ترکیبات بسته بـه کوتاه یا کامل بودن عرشه نیز متفاوت هستند ؛ اما بعدا بـه این موضوع خواهیم پرداخت.

 

وجود یک کارت وحشی نیز بـه تنوع بازی کمک می‌کند. بـه عنوان مثال ؛ اگر با جوکر رو بـه رو شود ؛ می‌تواند مانند هر کارت درون عرشه عمل کند و می‌توانید از ان برای تکمیل ترکیبات خاص استفاده کنید. با این حال ؛ درصورت برخورد رو بـه رو ؛ کارت بـه سادگی بـه Ace تبدیل میشود. بنابر این ؛ اگر اتفاقاً دستی بـه جوکر دارید سعی کنید ان را رو بـه پایین نگه دارید.

 

ترکیب پوکر گل میخ مکزیکی

برای ان دسته از شـما کـه قبلاً در سایت هاي‌ آنلاین پوکر در انگلیس بازی هاي‌ اجتماعی انجام داده اید ؛ یادگیری ترکیب پوکر گل میخ مکزیکی مشکلی نخواهد بود. با این حال ؛ چند تفاوت وجوددارد. تقریبا همه ی انها بـه دلیل وجود کارت وحشی در بازی اسـت. با این حال ؛ تفاوت عمده بین بازی هاي‌ پوکر جامعه و پوکر مکزیکی این اسـت کـه در گل میخ مکزیکی ؛ یک Flush دارای رتبه بالاتر از Full House اسـت.

 

در جدول زیر میتوانید نگاهی دقیق بـه تفاوت هاي‌ موجود در ترکیب پوکر مکزیکی و Texas Hold’em داشته باشید:

ترکیبی پوکر گل میخ مکزیکی «بـه عنوان مثال»
هولدم تگزاس

«مثال»

کارت بالا جوکر / آس آس
یک جفت Q + Q یا هر کارت + جوکر س + س
دو جفت Q + Q و / یا هر کارت + جوکر Q + Q و 9 + 9
سه نوع Q + Q + Q یا یک جفت + جوکر س + س + س
سر راست 6؛7؛8؛9؛10 «عرشه کامل» ؛ 6؛7 ؛ J ؛ Q ؛ K «عرشه کوتاه» 6,7,8,9,10
خانه کامل Q + Q + Q و هر کارت + جوکر Q + Q + Q و 9 + 9
گرگرفتگی 5 کارت از همان مجموعه یا 4 کارت از همان لباس + جوکر 5 کارت از همان لباس
چهار نوع سه نوع + جوکر Q + Q + Q + Q

Straight Flush 6؛7؛8؛9؛10 «عرشه کامل» ؛ 6؛7 ؛ J ؛ Q ؛ K «عرشه کوتاه» با همان لباس 6؛7؛8؛9؛10 همان کت و شلوار رویال فلاش 10 ؛ J ؛ Q ؛ K ؛ A با همان لباس «هر کارت ممکن اسـت با Joker جای گزین شود» 10 ؛ J ؛ Q ؛ K ؛ A با همان لباس پنج نوع 4 آس + جوکر –

 

عرشه کوتاه در مقابل عرشه کامل

نکته مهم دیگری کـه باید بـه خاطر داشته باشید این اسـت کـه آیا شـما با یک عرشه کوتاه بازی میکنید یا یک عرشه کامل. وقتی صحبت از ترکیب پوکر میشود ؛ تعداد کارت هاي‌ عرشه بسیار مهم اسـت. بـه عنوان مثال ؛ تصور کنید کـه یک دست 6 ؛ 7 ؛ J ؛ Q ؛ K و تاشو دارید زیرا متوجه نشده اید کـه این یک راست اسـت.

 

چگونه پوکر گل میخ مکزیکی بازی کنیم

هنگامی کـه با اصول اولیه آشنا شدید و همه ی ترکیبات را می‌دانید ؛ وقت ان اسـت کـه بازی را شروع کنید. پوکر گل میخ مکزیکی با شرط بندی شروع میشود – همه ی بازیکنان برای ورود بـه بازی باید شرط بندی کنند. پس از ان ؛ فروشنده بـه هـمه دو کارت می‌دهد. در ان مرحله ؛ بازی میتواند یکی از دو سناریو را دنبال کند – یا یک کارت رو بـه بالا و یک کارت رو بـه پایین دریافت میکنید و یا این کـه انتخاب خواهید کرد کدام کارت نشان داده می‌شود.

قوانین پوکر مکزیکی _ قوانین پوکر Stud Stud مکزیکی توضیح داده شده است

قوانین پوکر Stud مکزیکی

از آنجا کـه هیچ دکمه اي وجود ندارد ؛ شخصی کـه بالاترین کارت رو بـه بالا را دارد دور شرط بندی را شروع می‌کند. در عین حال ؛ بازیکنی کـه کمترین کارت را دارد نمیتواند فولد یا چک کند. بنابر این ؛ کسی همیشه در هر دور شرط می بندد. این بازی از الگوی یکسانی پیروی میکند تا زمانی کـه هر بازیکن دست پر داشته باشد – یک کارت رو بـه پایین و چهار کارت رو بـه بالا. سرانجام ؛ شخصی با بهترین ترکیب برنده بازی اسـت.

 

از کجا می توان به صورت آنلاین پوکر گل میخ مکزیکی بازی کرد

اکنون ؛ وقتی قوانین پوکر گل میخ مکزیکی را یاد گرفتید ؛ وقت ان اسـت کـه دانش و تمرین خودرا بـه کار بگیرید. امروزه سایت هاي‌ آنلاین پوکر در انگلستان انواع مختلف عجیب پوکر را ارائه می‌دهند. بـه عنوان مثال ؛ شـما می‌توانید هردو بازی گل میخ 5 و 7 کارته را در سیگاری بت پیدا کنید.

 

سیگاری بت احتمالاً یکی از شلوغ ترین سیستم عامل هاي‌ پوکر آنلاین در جهان اسـت کـه بازی هاي‌ جدید روزانه بـه ان اضافه می‌شوند. علاوه بر این ؛ همه ی بازیکنان جدید خوشحال هستند کـه با خرید 0؛015 پوند در مسابقات آزاد و مسابقات سطح پایین شرکت می‌کنند.

 

اگر می‌خواهید در مورد بسته خيرمقدم گویی و مشخصات بازی بیشتر بدانید ؛ درصورت تمایل بررسی ما را در مورد سیگاری بت بررسی کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید