فرهنگ لغت پوکر | آموزش لغت کامل بازی پوکر بین المللی

فرهنگ لغت پوکر | آموزش لغت کامل بازی پوکر بین المللی

آموزش لغت کامل بازی پوکر بین المللی

پوکر اوماها «همچنین بـه عنوان “Omaha” شناخته می‌شود» یک بازی پوکر کارت جامعه مانند Texas Hold’ em اسـت ؛ کـه در ان پنج کارت جامعه انجام میشود و بـه هر بازیکن چهار کارت داده میشود. انواع محبوب بازی هاي‌ پوکر اوماها Omaha 8 یا بهتر «”Omaha / 8″» و Pot-limit Omaha «”PLO”» اسـت.فرهنگ لغت پوکر کـه از مهم ترین ملاک هاي‌ بازی می باشد.

 

فرهنگ لغت پوکر کارتها

این بازی شامل چهار کارت اسـت کـه بـه صورت مستقیم بـه هر بازیکن داده می‌شود و سپس پنج کارت جامعه بـه صورت رو در رو توسط فروشنده قرار میگیرد. سه کارت عمومی اول “flop” نامیده می‌شوند. کارت جامعه بعدی “نوبت” و آخرین کارت جامعه “رودخانه” نامیده می‌شود. در انتهای دست «کـه “مسابقه” نامیده میشود» ؛ بازیکنان باید علاوه بر استفاده دقیق از سه کارت از پنج کارت ؛ بهترین دست خودرا دقیقاً با استفاده از دو کارت سوراخ خود بسازند .

 

شرط بندی فرهنگ لغت پوکر

در هر دور شرط بندی ؛ بازیکنان این گزینه را دارند کـه: چک کردن ؛ شرط بندی ؛ افزایش یا برابر کردن. در مجموع چهار دور شرط بندی وجوددارد – قبل از فلاپ ؛ فلاپ ؛ چرخش و رودخانه.

 

در ابتدای هر دست جدید ؛ بـه هر بازیکن چهار کارت رو بـه پایین داده میشود «کـه بـه انها “سوراخ کارت” می‌گویند». هر شرط بندی در دو دور اول شرط بندی «قبل از فلاپ و فلاپ» در حد پایین ساختار سهام تعیین می‌شود. بـه عنوان مثال دریک بازی 5 دلار / 10 دلاری ؛ شرط بندی ها و افزایش ها 5 دلار برای دو دور اول اسـت. دو دور آخر شرط بندی «ورق برگردان و رودخانه» در حد بالاتر ساختار سهام «10 دلار دریک بازی 5 دلار / 10 دلار» تعیین شده اسـت.

 

در بازی هاي‌ محدود Omaha طبق معمولً محدودیت چهار شرط بندی «سه افزایش» در هر دور شرط بندی وجوددارد. آخرین افزایش بـه عنوان “cap” شناخته می‌شود. پس از پایان شرط بندی ؛ بقیه بازیکنان فقط امکان تماس یا جمع شدن را دارند. گرد آوری چک در همه ی بازی ها مجاز اسـت ؛ بـه جز بازی هاي‌ خانگی گاه بـه گاه کـه ممکن اسـت اجازه ندهند.

Omaha Poker – موقعیت هاي‌ میز

فرهنگ لغت پوکرمیز پوکر

بـه منظور تعیین این‌که کدام فروشنده فروشنده تئوری در اوما اسـت ؛ از یک دیسک پلاستیکی گرد استفاده میشود کـه دکمه فروشنده یا بـه سادگی “دکمه” نامیده میشود.

 

پس از پایان هر دست ؛ دکمه در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه سمت بازیکن فعال بعدی حرکت می‌کند و سپس این بازیکن بـه عنوان فروشنده درنظر گرفته میشود ودر هر مرحله شرط بندی آخرین دست خودرا بازی میکند. این بـه عنوان “دکمه بودن” یا “دکمه بازی کردن” برای ان دست اسـت.

 

پرده ها

پخش کننده اي کـه در سمت چپ دکمه قرار دارد ابتدا کارت دریافت میکند و برای ارسال “blind blind” لازم اسـت. blind blind برابر با نیمی از حد شرط پایین اسـت کـه بـه نزدیکترین دلار بسته میشود. دریک بازی 4 دلار / 8 دلاری ؛ نابینای کوچک 2 دلار اسـت. بازیکن در سمت چپ blind blind لازم اسـت کـه big blind را ارسال کند. بزرگ کور برابر اسـت با شرط حد پایین «4 دلار دریک بازی 4 دلار / 8 دلار». این شرط بندی ها بـه عنوان کور شناخته میشوند زیرا بازیکنان باید آن ها را قبل از این‌که فروشنده کارت بـه بازیکنان بدهد ارسال کنند.

 

قبل از فلاپ ؛ پرده ها آخرین کسی هستند کـه عمل میکنند. یعنی همه ی بازیکنان دیگر عمل می‌کنند و بعد از این‌که شرط بندی بـه موقعیت خود برگردد ؛ کورها گزینه تماس / بالا بردن / تا شدن را دارند. پرده هاي‌ کوچک و بزرگ هردو “شرط بندی زنده” محسوب میشوند. اما پس از فلاپ و هر مرحله بعدی شرط بندی ؛ نخستین کور کوچک عمل می‌کند.

 

هنگامی کـه بازیکنان برای نخستین بار بـه بازی مینشینند ؛ ملزم بـه ارسال یک برابر بزرگ کور می‌شوند و یا گزینه “بیرون نشستن” را دارند تا زمانی کـه نوبت بـه انها برسد. این قانون برای پیشگیري از ورود بازیکنان بـه موقعیت هاي‌ دیررس بازی ها و سپس بیرون رفتن از انها قبل از این‌که بـه انها یک پست بزرگ نابینا داده شود ؛ وجوددارد.اوماها ؛ مشابه Hold ‘Em اما برخلاف Stud ؛ از آنت استفاده نمی‌کند.

فرهنگ لغت پوکر _ آموزش لغت کامل بازی پوکر بین المللی

موقعیت اولیه

از بازیکنانی کـه در سمت چپ پرده قرار می‌گیرند ؛ بـه عنوان “موقعیت اولیه” «EP» استفاده میشود. موقعیت اولیه طبق معمولً بـه 2 یا 3 بازیکن اول اشاره دارد. این بازیکنان باید دست خودرا بازی کنند بدون این‌که ببینند بازیکنان دیگر چگونه دست خودرا بازی خواهند کرد. بـه همین دلیل ؛ انها طبق معمولً محافظه کارانه تر از بازیکنان در موقعیت هاي‌ دیگر بازی می‌کنند.

 

موقعیت میانی

3 یا 4 بازیکن بعدی بـه عنوان بازی در “موقعیت میانی” «MP» شناخته میشوند.

 

اواخر موقعیت

از بازیکنانی کـه نزدیک دکمه می‌نشینند بـه عنوان “در اواخر موقعیت” «LP» بازی می‌کنند. موقعیت دیرهنگام طبق معمولً بـه 2 یا 3 بازیکن آخر مربوط می‌شود کـه باید عمل کنند. آخرین بازیکنی کـه اقدام می‌کند “قطع” نامیده میشود. بازیکنانی کـه در موقعیت دیررس قراردارند ؛ این لذت را دارند کـه ببینند چگونه سایر بازیکنان قبل از بازی با دست خود ؛ دست خودرا بازی می‌کنند.

 

پیچیدگی اوماها

Omaha احتمالاً پیچیده ترین بازی پوکر از بین انواع محبوب پوکر اسـت. این یک بازی اسـت کـه بـه دلیل تعداد زیادی کارت «چهار کارت شخصی بـه علاوه پنج کارت تخته» ؛ بازیکن دارای تعداد زیادی از امکانات برای ایجاد دست هاي‌ مختلف اسـت. حتی بازیکنان باتجربه نیز ممکن اسـت گاه بـه گاه در خواندن دست خود مشکل داشته باشند و بیشتر بازیکنان بـه زمان بیشتری نیاز دارند تا بفهمند چگونه دست خودرا بازی کنند.

 

تفاوت با Texas Hold ‘Em

تفاوت هاي‌ اساسی بین نگه‌داری اوما و تگزاس این موارد اسـت: اول ؛ بـه هر بازیکن بـه جای دو کارت ؛ چهار کارت سوراخ داده میشود. دورهای شرط بندی و طرح کارت هاي‌ جامعه یکسان اسـت. هنگام مسابقه ؛ دست هر بازیکن بهترین دست پنج کارته اسـت کـه دقیقاً از سه کارت از پنج کارت روی صفحه ساخته شده اسـت.

 

بـه علاوه دقیقاً دو کارت از بازیکنان. بر خلاف نگه داشتن تگزاس ؛ یک بازیکن نمی‌تواند چهار یا پنج کارت روی صفحه رابا کمتر از دو کارت خودش بازی کند و همچنین یک بازیکن نمی‌تواند از سه یا چهار کارت سوراخ برای مخفی کردن یک دست قوی استفاده کند.

 

نحوه بازی – خلاصه

فروشنده بـه هر بازیکن چهار کارت رو بـه رو میپردازد.
نخستین دور شرط بندی.
فروشنده سه کارت جامعه را رو بـه روی میز قرار میدهد «کـه “flop” نامیده میشود».
دور دوم شرط بندی.
فروشنده کارت چهارم جامعه را به‌صورت روبه‌رو معامله می‌کند «”نوبت”».
دور سوم شرط بندی.
فروشنده یک کارت نهایی جامعه «”رودخانه”» می‌دهد.
دور نهایی شرط بندی.
بازیکنان دستان خودرا نشان میدهند. این “مسابقه” نامیده می‌شود.
وقتی بازیکنان دست خودرا نشان میدهند ؛ باید دقیقاً از دو کارت خصوصی خود بـه علاوه سه کارت از پنج کارت استفاده کنند.

 

2-bet

«v». برای افزایش 2 شرط بندی.

 

3-bet

«v» بعد از این‌که یک بازیکن قبلاً بـه 2 شرط بندی رسانده باشد ؛ برای انجام مجدد مسابقات. «”مایک بزرگ شد و من 3 شرط کردم”».

 

4th street

«عبارت» در Hold Em یا Stud ؛ کارت چهارم بـه یک بازیکن تعلق میگیرد «در Hold Em این کارت نوبت اسـت».

 

5th street

«عبارت». در Hold Em یا Stud ؛ کارت پنجم بـه یک بازیکن تعلق میگیرد «در Hold Em این می‌تواند کارت رودخانه باشد».

 

A-game

«n» بهترین بازی یکی «”من A-Game خودرا بازی کردم و هنوز هم باختم”».

 

AC

«مخفف» شهر آتلانتیک.

 

ace-high

«n» دستی با آس اما فلاش ؛ مستقیم یا جفتی.

 

action

«n» 1. هر برابر ؛ شرط بندی ؛ تماس یا افزایش. 2. تعداد زیادی از بازی هاي‌ شل.

 

add-on

«n» یک فرصت نهایی برای اضافه کردن تراشه هاي‌ بیشتر دریک تورنمنت خرید مجدد. این متفاوت از خرید مجدد اسـت زیرا فقط دریک زمان خاص قابل انجام اسـت و همچنین بـه معنی پایان دوره خرید مجدد اسـت.

 

advertise

«v» برای ساخت یک بازی عمدی کـه توسط سایر بازیکنان بـه منظور ایجاد یک تصویر خاص بـه عنوان یک بازیکن دیده می‌شود. این تکنیک طبق معمولً با ایجاد یک بلوف با هدف مشاهده شدن بـه عنوان یک بازیکن شل مورد استفاده قرار میگیرد.

 

aggressive

«adj» بازی کردن با شرط بندی و مرتب کردن اغلب.

 

ahead

«الحاق» این‌که دریک مقطع زمانی خاص یک دست بدست آوریم. «”من قبل از این‌که او بـه رودخانه برود ؛ در پیچ جلو بودم”».

 

all-in

«الحاق» همه ی تراشه ها / پول خودرا بـه یکباره پرداخت کنید.

 

محافظت همه جانبه «all-in protection»

«n». برخط. وقتی نمی‌توانید بـه موقع عمل کنید ؛ همه ی چیز را برای دست خود قرار می‌دهید. این نرم افزار در حال “محافظت” اسـت کـه فرم دست شـما در عوض تا می‌شود.

 

خطوط هوایی آمریکا« American Airlines »

«n». یک جفت جیب آس.

 

عکسبرداری از زاویه« angle-shooting »

«v». روشی غیراخلاقی ؛ اما قانونی ؛ کسب امتیاز در بازی.

 

ante

«n» شرط بندی اجباری کـه قبل از شروع بازی توسط همه ی بازیکنان گذاشته شده اسـت.

 

AO

«مخفف» افزودنی

 

auto-muck

«v» برخط. اگر نرم افزار درصورت عدم برنده شدن ؛ بـه طور خودکار دست شـما را در مرحله نهایی مسابقات جمع کند.

 

ارسال خودکار « auto-post »

«v». برخط. برای این‌که این نرم افزار بـه طور خودکار نابینایان خودرا ارسال کند ؛ بنابر این لازم نیست هر بار از شـما سوال کند.

 

B&M

«الحاق» “آجر و ملات”. این بـه یک بازی پوکر دریک کازینو برخلاف آنلاین اشاره دارد.

 

گرگرفتگی کودک « baby flush »

«adj» خیط و پیت کردن با کارت کم ساخته شده اسـت.

 

بازگشت به« back into »

«v» برای زدن دستی کـه شـما قصد اینکار را نداشتید «”من دریک تساوی قرار گرفتم اما بـه یک راست برگشتم”».

 

عقب انداختن « back-raise »

«v» برای لنگیدن و بازیابی مجدد بازیکنان دیگری ؛ این امید را کـه بازیکنان دیگری را کـه فقط 1 شرط می گذارند ؛ بیرون کنید.

 

backdoor

«الحاق» برای زدن دست و هم چرخش و هم رودخانه.

 

ضرب و شتم بد « bad beat »

«n» وقتی یک دست خوب توسط دستی کتک می‌خورد کـه خوش شانس می‌شود.

 

برنده تمام پولها ضرب و شتم « bad beat jackpot »

«n» اگر دست بسیار محکمی دارید کـه توسط یک دست حتی قوی تر ضرب و شتم داده میشود ؛ مبلغی پاداش کـه اتاق پوکر بـه شـما میدهد. این طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه شـما بـه چهار نوع احتیاج دارید کـه توسط دست بالاتر مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و شـما باید از هردو کارت سوراخ خود استفاده کنید.

 

حسابدار« bankroll »

«n» مقدار پولی کـه بازیکن باید شرط ببندد.

 

BB

«مخفف» کور بزرگ

 

BB / H

«بـه اختصار» “شرط بندی بزرگ در هر ساعت”. این برای اندازه گیری برنده هاي‌ یک بازیکن از نظر شرط بندی بزرگ در مدت زمان مشخص استفاده میشود.

 

شکم شکن « belly-buster »

«n». یک قرعه کشی مستقیم.

 

بهترین آن« best of it »

«عبارت» یک لبه «”من 59٪ شانس پیروزی داشتم بنابر این بهترین نتیجه را داشتم”.»

 

شرط بندی« bet »

«v» برای قرار دادن پول در گلدان.

 

شرط بندی برای ارزش « bet for value »

«عبارت». شرط بندی برای بدست آوردن پول بیشتر در گلدان و این‌که دیگران را بـه جمع نیندازیم.

 

شرط بندی در « bet into »

«v». شرط بندی قبل از این‌که دست قوی‌تر شرط بندی کند. «”او مرا با سرعت بالا برد اما من نوبت بـه او شرط می بندم”».

 

شرط بندی کردن « bet out »

«v» برای باز کردن گلدان با شرط بندی حتی اگر فرصتی برای بررسی دارید.

 

شرط خارج از نوبت « bet out of turn »

«عبارت». شرط بندی وقتی نوبت شـما بـه شرط بندی نیست.

 

در قابلمه « bet the pot »

«عبارت» شرط بندی کنید . برای شرط بندی مبلغی برابر با مقدار فعلی گلدان.

 

کور بزرگ « big blind »

«n» شرط اجباری برابر با شرط کوچک. این یک شرط بندی مستقیم اسـت ؛ بـه این معنی کـه شـما میتوانید در هنگام اقدام بـه شـما امکان بررسی یا افزایش دهید.

 

کور بزرگ ویژه« big blind special »

«n» اشاره اي کنایه آمیز بـه یک گلدان کـه توسط کور بزرگ کـه واقعا شروع بدی داشت ؛ بـه دست آورد.

 

نرم و بزرگ « big slick »

«n» آس کینگ

 

Binions

«n» کازینویی در لاس وگاس کـه سری جهانی پوکر در ان برگزار میشود.

 

نابینا « blind »

«n» شرط بندی اجباری قبل از شروع دست توسط 2 بازیکن سمت چپ دکمه مورد نیاز اسـت.

 

بازی کور « blind game »

«n» یک بازی کـه در مقابل ante از blind استفاده میکند.

 

کور کردن « blind-off »

«v» وقتی بازیکنی دریک تورنمنت بازی می‌کند اما در جدول غایب اسـت ؛ “کور میشود”. این بـه این معنی اسـت کـه پرده هاي‌ او در حالی کـه نوبت بـه ارسال پست اسـت ؛ ارسال می‌شود حتی اگر او آنجا نباشد.

 

بلوف « bluff »

«v» شرط بندی با دستی کـه می‌دانید بهترین دست نیست با این هدف کـه بازیکنان دیگر را بـه فولد برسانند.

 

قایق « boat »

«n» یک خانه کامل

 

قایق بر روی قایق « boat-over-boat »

«عبارت». داشتن یک خانه کامل یک خانه کامل دیگر را بزنید.

 

ربات « bot »

«n» برخط. یک برنامه رایانه اي کـه توسط یک سایت پوکر یا یک بازیکن پوکر برای بازی در بازی هاي‌ آنلاین پوکر استفاده می‌شود.

 

فضل « bounty »

«n» یک جایزه ویژه نقدی برای حذف یک بازیکن خاص از یک تورنمنت – طبق معمولً یک بازیکن مشهور.

 

دستبند « bracelet »

«n» بـه هر بازیکنی کـه دریک رویداد در World Series of Poker برنده شود ؛ یک دستبند اهدا می‌شود. بعضی اوقات از دستبندها برای اندازه گیری میزان موفقیت یک بازیکن در مسابقات استفاده میشود «”جانی چان 7 دستبند دارد”».

 

برادوی « Broadway »

«n» یک راست آس. 

 

برونسون « Brunson »

«n» 10-2 این دست در دو فرصت جداگانه بـه دویل برونسون کمک کرد تا سری جهانی پوکر را از ان خود کند.

 

گلوله « bullets »

«n» 1. آس جیبی. 2. تعداد تراشه هایي کـه در پشته خود باقی مانده اید.

 

دست انداز کردن « bump »

«v» بالا بردن

 

کارت رایت « burn card »

«n». برای مقابله با نخستین کارت بـه صورت رو بـه پایین در لوس برای جلوگیري از تقلب.

 

شلیک کردن « bust out »

«v» برای از دست دادن تمام تراشه هاي‌ خودرا.

 

دکمه « button »

«n» یک دیسک کوچک کـه در بازی هاي‌ فلاپ مورد استفاده قرار میگیرد تا تشخیص دهد کـه در معاملات خانه چه کسی فروشنده اسـت.

 

خرید « buy-in »

«n» حداقل مبلغ لازم برای ورود بـه یک بازی.

 

فراخوان « call down »

«v» برای تماس با بازیکنان دیگر روی رودخانه شرط بندی کنید. این طبق معمولً بـه دست گم شده اشاره دارد. «”من Ace-King داشتم و فلاپ را از دست دادم اما وی را صدا کردم زیرا فکر کردم Ace-high خوب اسـت”»

 

ایستگاه تماس « calling station »

«n» بازیکنی کـه تقریبا همیشه تماس می‌گیرد اما هرگز بزرگ نمیکند.

 

کلاه « cap »

«v» برای گرد آوری حداکثر مقدار دریک بازی محدود.

 

کارتها صحبت می کنند « cards speak »

«عبارت». هنگام مسابقه ؛ ارزش دست شـما همان چیزی اسـت کـه کارت ها نشان میدهند ؛ نه انچه شـما میگویید دست شماست.

 

مورد « case »

«الحاق» آخرین کارت خاص. “3 تخته در هیئت مدیره بودو او پرونده جک را داشت.”

 

بازی نقدی « cash game »

«n» بازی اي کـه در ان تراشه ها ارزش نقدی دارند ؛ در مقابل تورنمنتی کـه تراشه ها ارزش نقدی ندارند ؛ انجام می‌شود.

 

بازپرداخت« cashout »

«v» تراشه هاي‌ خودرا بـه پول تبدیل کنید. 2. آنلاین. برای انتقال پول از یک سایت پوکر بـه یک حساب شخصی.

 

نفرین نقدی« cashout curse »

«n». برخط. اعتقادی کـه سایت هاي‌ پوکر آنلاین پس از بازپرداخت پول بدی بـه شـما می‌دهند.

 

گرفتن« catch »

«v» برای ضربه زدن بـه خیلی از دستهایت. “جان امشب کارتهای زیادی می‌گیرد”.

 

تغییر دنده« change gears »

«v». برای تغییر سبک بازی خود.

 

تعقیب کردن« chase »

«v» با رفتن بـه تساوی مقدار زیادی از تراشه هاي‌ خودرا از دست دهید.

 

بررسی کردن« check-raise »

«v» برای بررسی این‌که قصد دارد وقتی بازیکن دیگری شرط می بندد بالا بیاورید.

 

چک« checks »

«n» چیپس.

 

مسابقه تراشه« chip race »

«n». هنگامی کـه پرده ها در مسابقات بالا می‌روند ؛ دیگر بـه تراشه هاي‌ کمتری نیاز نیست بنابر این بـه هر بازیکن بـه ازای هر تراشه کمتری کـه دارد کارت ارائه میشود. بازیکنی کـه بالاترین کارت را دارد برنده تراشه هایي میشود کـه سپس رنگ میشوند.

 

ترفندهای تراشه « chip tricks »

«n». ترفندهایی کـه یک بازیکن هنگام نگه داشتن تراشه در دست خود انجام می‌دهد.

 

خرد کردن« chop »

«v» 1. برای تقسیم گلدان وقتی کـه هردو نفر یک دست برنده دارند. “ما هردو 2 جفت داشتیم بنابر این خرد کردیم”».

 

پرده ها را خرد کنید« chop the blinds »

«عبارت». وقتی همه ی بازیکنان بـه سمت پرده ها برابر می‌شوند ؛ پرده ها تصمیم میگیرند پول خودرا بـه جای دست بازی پس بگیرند.

 

CO

«بـه اختصار» موقعیت “قطع”. این موقعیت قبل از دکمه اسـت. «”جان از برش باز شد و روی دکمه دوباره اصلاح کردم”».

 

تلنگر سکه« coin flip »

«n» وقتی دو دست در مقابل یک دیگر قرار میگیرند و هرکدام 50٪ شانس پیروزی دارند. «”من با جیب 2 تمام کار کردم و او AK داشت بنابر این یک تلنگر بود”».

 

سرماخوردگی« cold-call »

«v» برای تماس گرفتن با افزایش کـه در حال حاضر شرط بندی در گلدان ندارید.

 

تبانی« collusion »

«n» وقتی 2 یا بیشتر بازیکنان دریک میز بـه یک دیگر کمک میکنند تا برنده شود.

 

تغییر رنگ« color change »

«n». درخواستی برای تغییر تراشه ها بـه فرقه دیگر.

 

رنگ کردن« color up »

«n» دریک تورنمنت تراشه هاي‌ اسمی کوچک رابا تراشه هاي‌ بزرگ تر مبادله کنید زیرا با توجه بـه این‌که پرده ها بالاتر از اوایل اسـت دیگر از کوچکترها استفاده نمی‌شود.

 

کارت های جامعه« community cards »

«n» کارت هاي‌ روی صفحه کـه همه ی بازیکنان قادر بـه استفاده از ان هستند.

 

تحت پوشش« covered »

«عبارت» دریک تورنمنت ؛ وقتی 1 بازیکن بـه فکر فراخوانی بازیکن دیگر اسـت و تراشه هاي‌ بیشتری نسبت بـه بازیکن دیگر دارد. این عبارت بـه این واقعیت اشاره دارد کـه اگر پشته بزرگ تر همه ی چیز را فراخوانی کند و ضرر کند ؛ او هنوز تراشه هایي برای بازی دارد. “من وی را پوشانده ام.”

 

کرک« crack »

«v» برای ضرب و شتم یک دست قوی. “من آسهای جیبی را کـه توسط یک جفت 2 ترک خورده بود”.

 

کارت برش« cut card »

«n». یک کارت هنگام کار در قسمت پایین عرشه قرار می‌گیرد تا کسی کارت پایین را نبیند.

 

نابینای مرده« dead blind »

«n» دستی کـه در ان هیچ کور وجود ندارد زیرا بازیکنی کـه کور میکرد دیگر در بازی نیست. این طبق معمولً در تورنمنت هایي اتفاق میوفتد کـه بازیکنی کـه میخواست نابینایان را ارسال کند از پا در می‌آید.

 

کارت مرده« dead card »

«n» کارتی کـه از نظر قانونی قابل پخش نیست.

 

دست مرده« dead hand »

«n» دستی کـه از نظر قانونی قابل پخش نیست.

 

دست مرده« dead man’s hand »

«n». Ace-8 دست “بیل وحشی” هیكوك هنگام تیراندازی و كشته شدن ؛ وی را در آغوش گرفت.

 

پول مرده« dead money »

«n» 1. بازیکنان آماتور در تورنمنتی کـه انتظار پیروزی ندارند. 2. پولی کـه در قابلمه اسـت از بازیکنانی کـه دیگر در دست نیستند.

 

معامله« deal »

«v» 1. برای توزیع کارت بـه بازیکنان. «n» 2. توافقی بین بازیکنان دریک تورنمنت برای تقسیم بردها بـه جای بازی.

 

انتخاب فروشنده« dealer’s choice »

«n». بازی کـه در ان فروشنده میـــخواهد بازی را برای انجام انتخاب کند. اینکار طبق معمولً در بازی هاي‌ خانگی انجام میشود.

 

از پرده های خود دفاع کنید« defend your blinds »

«عبارت». هنگامی کـه بازیکن دیگری نابینای شـما را بزرگ کرده اسـت ؛ برای افزایش تماس بگیرید. اینکار بـه این منظور انجام میشود کـه بازیکنان شـما را ضعیف تصور نکنند و سعی کنند در آینده پرده هاي‌ شـما را بدزدند.

 

دور انداختن« discards»

«n» کارتها در لقمه انداخته شده اند.

 

دست مسلط« dominated hand»

«n». این زمانی اتفاق میوفتد کـه شـما دست خودرا در جایی نگه دارید کـه یکی از کارتها توسط بازیکن دیگری برگزار شود کـه ضربات بالاتری دارد. دراین حالت فقط 3 کارت در عرشه وجوددارد کـه میتواند شـما را بـه دستی بهتر تبدیل کند. اگر بازیکن دیگری AK داشته باشد و AJ را در دست داشته باشید ؛ AJ شـما “تحت سلطه” اسـت.

 

خر« donkey »

«n» یک بازیکن پوکر بدون سرنخ.

 

دو برابر کردن« double-up »

«v» برای شرکت دریک تورنمنت و کسب پیروزی و دو برابر کردن تراشه هاي‌ موجود.

 

تا احساس« down to the felt »

«عبارت» از تراشه خارج شود.

 

کارتهای پایین« downcards »

«n» کارتهایی کـه به‌صورت روبه‌رو معامله می‌شوند.

 

بیرون کشیدن« draw out »

«v» کتک زدن کسی با دست نقاشی.

 

رسم مرده« drawing dead »

«adj» کشیدن بـه دستی کـه اگر ساخته شود ؛ بازهم نمی‌تواند برنده شود.

 

دست کشیدن« drawing hand »

«n» دستی کـه هنوز کامل نشده اسـت. این طبق معمولً بـه یک قرعه کشی مستقیم یا یک قرعه کشی اشاره دارد کـه در ان 4 کارت از 5 کارت مورد نیاز برای تکمیل دست دارید.

 

اردک« Ducks »

«n» یک جفت 2 تا

 

موقعیت اولیه« early position »

«n» 1. بـه عنوان یکی از نخستین بازیکنانی کـه دریک دور عمل میکنند. 2. نخستین صندلی ها در سمت چپ فروشنده.

 

شانس موثر« effective odds »

«n» نسبت مقدار کل پولی کـه میتوانید دریک گلدان برنده شوید در مقایسه با شرط بندی مورد نیاز برای ماندن در دست.

فرهنگ لغت پوکر _ آموزش لغت کامل بازی پوکر بین المللی

EP

«بـه اختصار» موقعیت اولیه

 

EPT

«بـه اختصار» مخفف تور پوکر اروپا

 

حقوق صاحبان سهام« equity »

«n» ارزش نظری دست شـما.

 

EV

«بـه اختصار». “مقدار مورد انتظار”. این معیاری از ارزش نظری دست شـما در بلندمدت اسـت.

 

مقدار مورد انتظار« expected value »

«n» ارزش نظری دست شـما.

 

کارتهای چهره« face cards »

«n» یک جک ؛ ملکه یا سلطان.

 

گلدان خانواده« family Pot »

«n». قابلمه اي کـه همه ی بازیکنان در ان هستند.

 

پر کردن« fill »

«v» برای گرفتن کارت کـه شـما را بـه یک دست خاص تبدیل می‌کند. “من سلطان را گرفتم تا قرعه کشی مستقیم درونم را پر کند”.

 

ماهی« fish »

«n» بازیکن بد.

 

ثابت« fixed »

«adj» یک بازی محدود کـه محدودیت هاي‌ شرط بندی در هر دور مشخص شده اسـت.

 

فلاپ« flop »

«n» در Hold ‘Em ؛ 3 کارت اول جامعه بـه فروش رسید.

 

flop٪

«n» درصد دستهایی کـه فلاپ را مشاهده می‌کنید. در درجه اول در بازی آنلاین استفاده می‌شود.

 

بازی فلاپ« flop game »

«n» بازی اي کـه در ان از کارت هاي‌ اجتماعی استفاده می‌شود ؛ مانند Texas Hold Em «در مقابل Seven-Card Stud کـه از هیچ کارت جامعه استفاده نمی‌شود».

 

چهار برافروختگی« four-flush »

«n» برای داشتن 4 کارت از همان لباس.

 

کارت رایگان

«n» کارتی کـه بازیکن میتواند بدون دیدن شرط بندی در گلدان ؛ ان را ببیند. این طبق معمولً بـه شرایطی برمی گردد کـه بازیکنی برای این‌که بازیکنان دیگر بتوانند در نوبت از او چک کنند ؛ فلاپ را بالا میبرد تا بتواند کارت رودخانه را بـه صورت رایگان ببیند.

 

آزاد

«n» تورنمنتی کـه خرید ان هیچ هزینه اي ندارد اما میتوانید پول واقعی برنده شوید. «v» در Omaha Hi-Low ؛ برای دستیابی بـه یک دستکم و این مطمئناً برنده پول در گلدان اسـت در حالی کـه هنوز بـه یک دست بالا می‌کشید و احتمالاً پول بیشتری کسب میکنید.

 

freezeout

«n» تورنمنتی بدون خرید مجدد.

 

FT

«بـه اختصار» مخفف Full Tilt Poker

 

کامل« full »

«الحاق» برای داشتن یک خانه کامل. «یعنی “I have Jacks full” یا “Are you full؟”».

 

پر از« full of »

«الف» خانه اي کامل کـه ترکیب کارت هاي‌ شـما را بـه شـما می‌گوید. “من جکهای پر از نه” دارم یعنی شـما 3 جک و 2 نه دارید.

 

گپ« gapper »

«n» دستی کـه کارتهای جیب شـما با مقدار مشخصی از هم جدا می‌شوند. این طبق معمولً برای مشخص کردن قدرت یک دست طراحی استفاده می‌شود. مثال

 

دور شدن از یک دست« get away from a hand »

«عبارت». برای بستن یک دست بسیار قوی کـه فکر می‌کنید کتک خورده اسـت. “من فکر می‌کردم کـه او ممکن اسـت برافروختگی بالاتری داشته باشد اما من در حال حاضر آن قدر پول در گلدان گذاشته ام کـه نمی‌توانم از دست دور شوم.”

 

GG

«مخفف» برخط. “بازی خوب”.

 

GL

«مخفف» برخط. “موفق باشید”.

 

آسیاب« grinder »

«n» بازیکنی کـه هر بار کمی برنده میشود.

 

گروه 1 دست« group 1 hands »

«عبارت». مراجعه بـه Hold Em for Advanced Players توسط Sklansky. گروهی از دست ها کـه فقط بهترین دستهای آغازین هستند.

 

gutshot

«n» یک قرعه کشی مستقیم.

 

دست در دست« hand-for-hand »

«الحاق». هنگام بازی در تورنمنتی کـه بازیکنان بـه سختی از پس بیکاری ان برمی آیند ؛ تعداد زیادی از بازیکنان دست خودرا بـه عمد آهسته بازی می‌کنند تا دستان سایر میزها سریع تر بـه اتمام برسد بـه این امید کـه بازیکن دیگری ابتدا از پا در بیاید.

 

دست دادن« handed »

«الحاق» این عبارت نشان دهنده تعداد بازیکنان موجود در بازی اسـت. “بازی 3 دست بود” یعنی 3 بازیکن در بازی حضور داشتند.

 

یک قطعه از کسی داشته باشید« have a piece of someone »

«عبارت» تا حدی برای خرید تورنمنت بازیکن دیگری پرداخت کنید تا بتوانید در برنده هاي‌ آن ها شریک شوید.فرهنگ لغت پوکر

 

HE

«مخفف» Em را نگه دارید

 

سر به بالا« heads-up»

«adj» برای بازی در برابر فقط 1 بازیکن دیگر.

 

حد بالا« high-limit »

«adj» بازی اي کـه برای سهام بالاتر انجام میشود – طبق معمولً 50 دلار / 100 دلار یا بیشتر.فرهنگ لغت پوکر

 

ضربه« hit »

«v» برای گرفتن کارتی کـه دست شـما را می سازد.

 

قلاب« Hooks »

«n» یک جفت جک

 

شیلنگ «HOSE»

«بـه اختصار». یک بازی مختلط کـه در ان Hold Em ؛ Omaha ؛ Seven-Card Stud «high» و Seven-Card Stud «high-low» را بازی میکنید.

 

HU

«بـه اختصار» سر بلند.

 

ضرایب ضمنی« implied odds »

«n» نسبت مقدار کل پولی کـه میتوانید دریک گلدان برنده شوید در مقایسه با شرط بندی مورد نیاز برای ماندن در دست.

 

بهبود« improve »

«v» برای تقویت دست خود «”چیز بد در مورد Aces جیبی این اسـت کـه احتمالاً التیام نخواهند یافت”».

 

در پول« in-the-money »

«الف» دریک تورنمنت ؛ بـه اندازه کافی بالا بروید تا یک جایزه نقدی برنده شوید.فرهنگ لغت پوکر

 

داخل قرعه کشی مستقیم« inside straight draw »

«n». یک قرعه کشی مستقیم کـه فقط 1 کارت وجوددارد کـه می‌تواند دست شـما را بسازد.فرهنگ لغت پوکر

 

instacall

«v» برای تماس فوری شرط بندی. این اتفاق میوفتد وقتی کسی در حرکت خود بسیار مطمئن باشد.فرهنگ لغت پوکر

 

منزوی کردن« isolate »

«v» برای بالا بردن بـه طوری کـه بتوانید با یک بازیکن دیگر سر و کله بزنید. این طبق معمولً زمانی اسـت کـه یک بازیکن بالا میرود و شـما دستی نیرومند دارید اما بازیکن دیگری را در دست نمیخواهید. دراین شرایط طبق معمولً دوباره تمرین می‌کنید تا هیچکس دیگری با شـما تماس نگیرد .فرهنگ لغت پوکر

 

قطره برنده تمام پولها« jackpot drop »

«n» پول اضافی برای تأمین مالی برنده تمام پولها بد حساب شد.

 

لگد زدن« kicker »

«n» بالاترین کارت جفت نشده از بین کارت هاي‌ جیبی شـما کـه با کارت دیگری جفت نشده اسـت.

 

کشتن« kill »

«n» بازی اي کـه درصورت برنده شدن 2 دست پشت سر هم ؛ شرط ها بـه طور موقت دو برابر میشوند.

 

دکمه کشتن« kill button »

«n» دکمه اي کـه نشان میدهد چه کسی برنده آخرین دست اسـت تا ببیند آیا قتل وجوددارد.فرهنگ لغت پوکر

 

تخمگذار« laydown »

«n» تا یک دست خوب را بـه یک دست بهتر بریزید.

 

نشت« leak »

«n» یک نقص در بازی یک بازیکن.

 

لنگ« limp »

«v» برای ورود بـه گلدان بدون بالا بردن.

 

لنگ بازآفرینی« limp-reraise »

«v». در حالی کـه بازیکن دیگری بزرگ میشود ؛ میتوانید در گلدان لنگ بزنید.

 

کور زنده« live blind »

«n» نابینایی کـه توسط بازیکنی ارسال میشود کـه هنگام اقدام بـه بازیگر میتواند بزرگ کند.

 

گشاد« loose »

«adj» بازیکنی کـه بیش از حد دست بازی می‌کند.

 

لوس-تهاجمی« loose-aggressive »

«adj» بازیکنی کـه دست هاي‌ زیادی دارد و با تعداد زیادی از انها بلند می‌شود.

 

آزاد-منفعل« loose-passive »

«adj» بازیکنی کـه دست هاي‌ زیادی بازی میکند اما بندرت بزرگ میکند.

 

کم حد« Low-limit »

«adj» بازی هایي کـه با سود کمتری انجام میشوند – طبق معمولً 5 دلار / 10 دلار یا کمتر.

 

Lowball

«n» یک بازی تساوی کـه در ان کمترین دست برنده می‌شود.فرهنگ لغت پوکر

 

LP

«مخفف» موقعیت دیررس

 

LV

«بـه اختصار» لاس وگاس.

 

دست ساخته شده« made hand »

«n» دستی کـه از قبل تکمیل شده اسـت. مثال

 

گلدان اصلی« main Pot »

«n» گلداني كه تمام بازيكنان فعال شانس بردن ان را دارند. این اتفاق میوفتد زمانی کـه یک بازیکن تراشه کافی برای پایان دادن بـه دست را ندارد و گلدان جانبی ایجاد می‌شود.

 

دیوانه« maniac »

«n» بازیکنی کـه همیشه با هر دست در گلدان بزرگ خواهد بود ؛ مهم نیست کـه چه باشد.

 

مکانیک« mechanic »

«n» فروشنده اي کـه تقلب میکند.فرهنگ لغت پوکر

 

حد محدود« micro-limit »

«الحاق» بازی هایي کـه با سود بسیار کم انجام می‌شوند – طبق معمولً 0.50 دلار / 1.00 دلار یا کمتر.

 

حد وسط« mid-limit »

«adj» بازی هایي کـه برای سهام متوسط ​​انجام میشوند – طبق معمولً بالاتر از 5 دلار / 10 دلار اما کمتر از 50 دلار / 100 دلار.فرهنگ لغت پوکر

 

بدجنسی« misdeal »

«n» وقتی دلال اشتباه میکند و دست حساب نمیکند.

 

دلتنگ« miss »

«v» این‌که تساوی داشته باشید و کارت خودرا نزنید.

 

هیولا« monster »

«n» یک دست قوی فرهنگ لغت پوکر

 

MP

«مخفف» موقعیت میانی

 

تمسخر« muck»

«v» 1. دست خودرا جمع کنید. «n» 2. همه ی کارتهای پراکنده وسط میز.

 

NH

«بـه اختصار» برخط. “دست خوب”.فرهنگ لغت پوکر

 

NL

«مخفف» بدون محدودیت.

 

NLHE

«بـه اختصار» بدون محدودیت نگه دارید Em.

 

آجیل« nuts »

«n» بهترین دست «الحاق» بهترین دست «”Nut flush”».فرهنگ لغت پوکر

 

خاموش« off »

«الحاق» دو کارت از لباس هاي‌ مختلف. «”من جک-کینگ را خاموش و لنگان داشتم”».فرهنگ لغت پوکر

 

باز کردن« open »

«v» بـه عنوان نخستین بازیکنی کـه دریک دور خاص شرط می بندد.فرهنگ لغت پوکر

 

پایان باز« open-ender »

«n» یک قرعه کشی مستقیم کـه در ان 2 کارت وجوددارد کـه میتواند دست شـما را بسازد.

 

باز کردن« open-raise »

«v» برای باز کردن گلدان با افزایش.

 

بازکن« opener »

«n» نخستین بازیکنی کـه دریک دور خاص شرط می بندد.

 

گزینه« option »

«n» وقتی نوبت بـه کور بزرگ می‌رسد کـه عمل کند و او گزینه بررسی یا بزرگ کردن را داشته باشد.

 

outdraw

«v» کتک زدن کسی با دست نقاشی.

 

outkick

«v» هنگامی کـه هردو جفت یکسانی دارید کسی رابا یک ضربه گیر بهتر کتک بزنید.

 

outs

«n» کارتی کـه دست شـما را بهتر میکند.

 

over-the-top

«عبارت». برای تجدید حیات یک فرد پرخاشگر. “شرط می بندم و او مرا بزرگ کرد ؛ بنابر این من از بالای سر آمدم و همه ی کار کردم”.

 

فراخوانی« overcall »

«v» برای تماس با شرط بندی بعد از این‌که بازیکن دیگری تماس گرفته اسـت.

 

کارت اضافه« overcard »

«n» هنگامی کـه شـما کارتی دارید کـه از همه ی کارت هاي‌ موجود در صفحه بالاتر اسـت. مثال

 

جفت شدن بیش از حد« overpair »

«n» یک جفت جیبی کـه از هر کارت روی صفحه بالاتر اسـت «مثال

 

پرداخت« paid off »

«v» با داشتن دست ضعیف تر و قوی گفتن پول بدست آوردن. «”من یک خانه کامل را ورق زدم و پرداخت کردم”»

 

رنگ« paint »

«n» کارتهای چهره

 

منفعل« passive »

«adj» بازیکنی کـه زیاد جمع نمی‌کند اما در عوض خیلی چک میکند و تماس میگیرد.

 

PF

«مخفف» پیش فلاپ

 

PL

«مخفف» گلدان محدود.

 

بازی سریع دست« play a hand fast »

«v». برای بالا بردن و شرط بندی تهاجمی با یک دست خوب.

 

بازی توسط کتاب« play by the book »

«عبارت». بازی با توجه بـه عرف مرسوم در مورد استراتژی اساسی پوکر. این نوع بازیکن طبق معمولً بـه روشی تنگ ؛ اما مکانیکی بازی می‌کند کـه در ان چیز زیادی از دست نخواهد داد اما آن قدر قابل پیشبینی بازی میکند کـه بازیکن بهتر می‌تواند وی را شکست دهد.

 

تخته« play the board »

«عبارت» را بازی کنید. وقتی بهترین دست 5 کارته شـما برابر با 5 کارت روی صفحه باشد. بـه عنوان مثال ؛ اگر تابلو AAKKA بود ؛ ان دست شـما بود کـه بازی می‌کردید «با فرض این‌که 4 نوع ندارید».

فرهنگ لغت پوکر _ آموزش لغت کامل بازی پوکر بین المللی

PLH

«مخفف» Pot-limit hold em.

 

PLHE

« مخفف » Pot-limit hold em.

 

PLO

«مخفف» گلدان محدود اوماها.

 

pop him

«v» برای تربیت کسی.

 

او را برگردانید« pop him back »

«v». برای تربیت مجدد شخصی.

 

موقعیت« position »

«n» محل پخش نسبت بـه فروشنده.

 

شرط بندی موقعیت« position bet »

«n» شرط بندی اساساً بـه این دلیل اسـت کـه شـما از موقعیت خوبی بازی می‌کنید شرط بندی هاي‌ قوی کـه از موقعیت دیررس در مقابل حریفان ضعیف انجام می‌شود ؛ گاهی شرط هاي‌ موقعیت اسـت.

 

پست« post »

«v» برای ارسال یک کور بنابر این میتوانید دست را وارد کنید.

 

شانس گلدان« pot odds »

«n» نسبت مقدار پولی کـه در حال حاضر در گلدان اسـت نسبت بـه مبلغی کـه برای فراخوانی شرط لازم اسـت.

 

گلدان محدود« pot-limit »

«n» بازی اي کـه در ان مجاز بـه شرط بندی در مقدار گلدان هستید.

 

دستهای برتر« premium hands »

«n» فقط بهترین هاي‌ شروع دست.

 

تکیه گاه« prop »

«n» شخصی کـه برای بازی در بازی هاي‌ خود ؛ طبق معمولً برای شروع بازی ها یا بازی در بازی هاي‌ کوتاه مدت ؛ توسط یک اتاق پوکر دریافت می‌شود.

 

محافظت از کارتهای شما« protecting your cards »

«عبارت». برای قرار دادن یک تراشه بر روی کارت هاي‌ جیبتان ؛ بـه طوری کـه فروشنده بـه طور تصادفی آن ها را له نکنید

 

PS

«مخفف» ستاره هاي‌ پوکر.

 

قرار دادن کسی روی دست« put someone on a hand »

«عبارت». فرض کنید یک بازیکن چه کارتهایی دارد. «”من وی را دریک قرعه کشی قرار دادم”».

 

چهار« quads »

«n» چهار نوع.

 

شکار خرگوش« rabbit-hunting »

«v». وقتی یک دست قبل از پایان بازی جمع میشود ؛ این عمل دیدن کارت هاي‌ باقی مانده اي اسـت کـه باید بیرون می آمد تا ببیند چه کسی میتواند برنده شود. اینکار در بازی هاي‌ خانگی انجام می‌شود.

 

پارچه پارچه ای« rag flop »

«n» فلاپ با کارت هاي‌ بد – طبق معمولً کارت هاي‌ کم.

 

ژنده پوش« rags »

«n» کارتهای بد – طبق معمولً کارتهای کم.

 

مرغ راه آهن« railbird »

«n» شخصی کـه یک بازی را تماشا می‌کند.

 

چنگک« rake »

«n» پولی کـه کازینو از گلدان خارج کرده تا سود کسب کند. «v» برای بدست آوردن پول از گلدان.

 

ram-and-jam

«v» برای افزایش پرخاشگری اغلب.

 

RB

«مخفف» خرید مجدد

 

خواندن« read »

«v» این‌که بازیکن چه کارتهایی دارد استنباط میکند. «n» فرض این‌که بازیکن چه کارتهایی دارد. «”من از او خوب خواندم و هنوز هم گم کردم”».

 

معکوس بگویید« reverse tell »

«n» گفتنی ؛ طبق معمولً بـه عمد انجام میشود ؛ یعنی معنای مخالف ان چیزی اسـت کـه فکر میکنید معنی ان باشد.

 

RGP

«n» بازی قمار. پوکر یک گروه خبری اینترنتی کـه بازیکنان پوکر میتوانند برای یک دیگر پیام ارسال کنند.

 

حلقه بازی« ring game »

«n» هر بازی غیر مسابقات.

 

غرق شدن« rivered »

«v» برای ضرب و شتم توسط دستی کـه در رودخانه ساخته میشود – طبق معمولً ضرب و شتم بد.

 

riverstars

«n» اصطلاحی تحقیرآمیز با اشاره بـه پوکراستارز. این نام از تعداد زیاد ضربات بد موجود در رودخانه هنگام بازی در آنجا «ظاهرا» بـه وجود آمده اسـت.

 

RNG

«بـه اختصار» تولید کننده شماره تصادفی. الگوریتمی کـه سایت هاي‌ پوکر آنلاین از ان استفاده میکنند و تعیین می‌کند کارت بعدی چگونه استفاده شود.

 

سنگ« rock »

«n» یک بازیکن تنگ

 

دور« round »

«n» وقتی دکمه کاملا دور میز حرکت کرد و همه ی فرصت معامله را پیدا کردند.

 

گردتر« rounder »

«n» کسی کـه برای گذران زندگی خود پوکر بازی می‌کند.

 

Rounders

«n» یک فیلم پوکر محبوب با بازی مت دیمون.

 

runner-runner

«n». برای زدن دست بـه نوبت و رودخانه. «”من همه ی چیز رابا صاف رفتم اما او بـه پیک هاي‌ دونده-دونده برخورد کرد و برافروخت”».

 

کیسه شن« sandbag »

«v» برای کند کردن بازی «n» Sandbagger. کسی کـه کند کند.

 

ماهواره« satellite »

«n» تورنمنتی کـه بـه شـما امکان می‌دهد درصورت پیروزی وارد مسابقات دیگری شوید.

 

SB

«بـه اختصار» کوچک کور

 

اسکوپ« scoop»

«v» برای بردن هم بالا و هم پایین دریک بازی کم و زیاد.

 

SD

«مخفف» انحراف معیار.

 

نیمه بلوف« semi-bluff »

«n» شرط بندی با دستی کـه احتمالاً بهترین دست نیست اما اگر بهتر شود ؛ بهترین دست خواهد بود.

 

نیمه سرقت« semi-steal »

«n» یک افزایش برای تلاش برای بـه دست آوردن یک گلدان با دستی کـه ممکن اسـت بهترین دست باشد یا نباشد.

 

جلسه بانک« session bankroll »

«n» مقدار پولی کـه بازیکنان دریک بازی با انها مینشینند ؛ در مقابل کل مبلغی کـه کل پولی اسـت کـه یک بازیکن در خارج از بازی برای بازی پوکر در اختیار دارد.

 

مجموعه« set »

«n» داشتن 3 نوع کـه در ان 1 کارت روی تخته و 2 کارت در دست شـما باشد. «مثال

 

set-over-set

«عبارت». برای داشتن یک مجموعه ضرر بـه یک مجموعه بالاتر.

 

کوسه« shark »

«n» بازیکن خوب

 

شیل« shill »

«n» بازیکنی کـه برای بازی در خانه از یک اتاق پوکر پول می‌گیرد. تفاوت یک شیل با یک پروپ دراین اسـت کـه یک شیل نمی‌تواند برنده هاي‌ خودرا حفظ کند اما یک پروپ می‌تواند.

 

تیراندازی« shootout »

«n» تورنمنتی کـه میزهای مختلفی در ان وجوددارد و برندگان هر میز مقابل یک دیگر بازی میکنند.

 

خرید کوتاه« short buy »

«n» خریدی کـه کمتر از حداقل خرید باشد.

 

پشته کوتاه« short stack »

«n» بازیکنی کـه تراشه هاي‌ زیادی برایش باقی نمانده اسـت. طبق معمولً دریک تورنمنت یا یک بازی بدون محدودیت نقدی استفاده میشود.

 

مختصر« shorthanded »

«الحاق». بازی اي کـه فقط چند بازیکن در ان حضور دارند – طبق معمولً 6 بازیکن یا کمتر.

 

مسابقه« showdown »

«n» انتهای دستی کـه کارتهایتان را نشان میدهید.

 

گلدان کناری« side pot »

«n» این اتفاق میوفتد زمانی کـه یک بازیکن تراشه کافی برای پایان دادن بـه دست را ندارد. وقتی شرط بندی هاي‌ اضافی انجام می‌شود ؛ یک گلدان جانبی بین تمام بازیکنان باقی مانده ایجاد می‌شود کـه در ان فقط آن ها شانس پیروزی دارند.

 

بازی آهسته« slow play »

«v». ضعیف داشتن یک قدرت قوی بـه قصد بـه دام انداختن بازیکن دیگری.

 

کند رول« slow play »

«v» برای داشتن بهترین دست در مرحله نهایی مسابقه اما پس از نشان دادن دست بازندگان ؛ ان را بـه عمد نشان دهید ؛ بنابر این می‌توانید بـه بازیکن دیگری اجازه دهید فکر کند کـه برنده شده اسـت.

 

صاف فراخوانی« smooth-call »

«v» فقط هنگامی کـه میدانید دست بهتری نسبت بـه رایزر اصلی دارید ؛ فقط بـه جای افزایش ارزش فراخوانی کنید. اینکار برای مخفی کردن قدرت دست شـما انجام می‌شود.

 

SNG

«مخفف» بنشین N Go.

 

آدم برفی« snowmen »

«n». لقبی برای جیب 8 اسـت.

 

بازی نرم« soft game »

«n». یک بازی با تعداد زیادی بازیکن بد.

 

قابلمه را پاشیده« splash the pot »

«عبارت». تراشه هاي‌ خودرا بی نظم بـه گلدان بیندازید.

 

گلدان خرد شده« split pot »

«n» گلداني كه بيش از 1 نفر براي بهترين دست گره خورده باشد و انها بايد برنده ها را تقسيم كنند.

 

حد گسترش« spread limit »

«n» بازی اي کـه در ان حد شرط بندی با حداقل و حداکثر شرط بندی ثابت برای هر دور شرط بندی وجوددارد.

 

شروع دست« starting hands »

«n» 2 کارت اول کـه بازیکن در Hold ‘Em یا 3 کارت اول در Seven Card Stud دریافت میکند.

 

سرقت« steal »

«v» برای بلوف زدن و بردن یک گلدان.

 

دزدیدن پرده ها« steal the blinds »

«v». گلدان رابا بالا بردن بـه قصد این‌که هیچکس دیگری تماس نگیرد و پرده ها را جمع کند باز کند.

 

دزدیدن-بالا بردن« steal-raise »

«n» برای برنده کردن یک گلدان با بالا بردن با یک بلوف.

 

بخارپز کردن« steaming »

«v» کج شدن

 

رشته شرط« string bet »

«n». شرط غیرقانونی کـه در ان بازیکن با بیش از 1 حرکت شرط می بندد.

 

suckout

«n» ضرب و شتم بد «v». کتک زدن یک نفر با ضرب و شتم بد.

 

اتصالات مناسب« suited connectors »

«n» دو کارت کـه کت و شلوار و ترتیب آن ها یکسان اسـت. این ها دست کشیدن خوبی هستند. «مثال

 

T

«مخفف» مسابقات. این تعداد تراشه هاي‌ مسابقات را نشان میدهد. بـه عنوان مثال ؛ “T1؛000” بـه این معنی اسـت کـه شـما 1000 $ تراشه دارید حتی اگر تراشه ها هیچ ارزشی ندارند.

 

سردار میز« table captain »

«n». بازیکنی کـه گویی میز را اداره می‌کند.

 

تصویر جدول« table image »

«n» نظر بازیکنان دیگر در مورد شـما. عده اي از بازیکنان تصویری تنگ و تهاجمی را ترجیح میدهند زیرا بـه مردم اجازه می‌دهد تا شـما را از بازیکنان خوبی مطلع کنند و همچنین بـه بازیکنان تنگ این امکان را می‌دهد تا با بلوف هاي‌ بیشتری کنار بیایند. بازیکنان دیگر ترجیح می‌دهند یک تصویر شل داشته باشند تا بازیکنان دیگر w

 

سهام جدول« table stakes »

«عبارت». قانونی کـه می‌گوید برای پول بیشتر برای بازی کردن ؛ نمی‌توانید وسط دست خودرا در جیب خود فرو کنید.

 

بگویید« tell »

«n» روشی کـه بـه رقیب اطلاعاتی در مورد دست شـما میدهد.فرهنگ لغت پوکر

 

تنگ-تهاجمی« tight-aggressive »

«adj» بازیکنی کـه خیلی دست بازی نمیکند اما دستانش را پرخاشگرانه بازی می‌کند.

 

تنگ-ضعیف« tight-weak »

«adj» بازیکنی کـه خیلی دست بازی نمی‌کند و وقتی در گلدان اسـت بـه ندرت بزرگ می‌کند.فرهنگ لغت پوکر

 

شیب« tilt »

«الحاق» در نتیجه باخت بد بازی کنیم.فرهنگ لغت پوکر

 

زمان« time »

«عبارت» عبارت en برای فراخوانی وقفه استفاده میشود.

 

به پایان رسید« timed out »

«v» برخط. وقتی یک بازی آنلاین دست شـما را جمع می‌کند زیرا بـه موقع عمل نکرده اید.

 

toke

«n» نکته اي کـه بـه فروشنده داده میشود. «v» بـه نوک فروشنده فرهنگ لغت پوکر

 

دام« trap »

«v» کند کردن یک دست قوی بـه امید این‌که دست ضعیف تری شرط بندی کند و ببازد.

 

سفرها« trips »

«n» داشتن 3 نوع از این نوع کـه 2 کارت روی تخته و 1 شماره در دست شـما باشد. «مثال

 

Turbo Texas Hold-Em

«n». نرم افزاری کـه دستهایی را کـه بازی کرده‌اید تجزیه و تحلیل می‌کند.فرهنگ لغت پوکر

 

TwoPlusTwo

«n». ناشر کتاب پوکر کـه دارای یک وبسایت پوکر نیز می باشد کـه بازیکنان می‌توانند پیام ارسال کنند.

 

TY

«بـه اختصار» برخط. “سپاسگزارم”.

 

TYVM

« مخفف » برخط. “بسیار از شـما سپاسگزارم”.فرهنگ لغت پوکر

 

UB

«بـه اختصار» شرط نهایی

 

جفت زیر« underpair »

«n» یک جفت کمتر از هر کارت روی صفحه. مثال: در حالت نگه داشتن هنگامی کـه یک جفت 2s را در دست دارید و فلاپ 5-7-J اسـت.

 

بالا « up »

«adj» پسوندی کـه 2 جفت را نشان میدهد «بـه عنوان مثال: jacks-up = نشان می‌دهد کـه شـما یک جفت جک و یک جفت دوم دارید کـه از جک ها پایین تر اسـت».فرهنگ لغت پوکر

 

upcards

«n» کارتهایی کـه به‌صورت روبه‌رو پرداخت می‌شوند.فرهنگ لغت پوکر

 

UTG

«بـه اختصار» زیر اسلحه. نخستین کسی کـه اقدام کند. موقعیت در سمت چپ بزرگ کور.

 

واریانس« variance »

«n» میزان تغییرات در حساب بانکی شـما.

 

VNH

«بـه اختصار» برخط. “دست بسیار خوب”.

 

WCP

«بـه اختصار» پخش کننده کلاس جهانی.فرهنگ لغت پوکر

 

ضعیف« weak »

«adj» بازیکنی کـه زیاد جمع نمی‌کند اما مرتباً چک میکند و تماس میگیرد.فرهنگ لغت پوکر

 

چرخ« wheel »

«n» صافی کـه از کارتهای A-2-3-4-5 تشکیل شده و طبق معمولً در اوما استفاده می‌شود.

 

نرخ برد« wheel »

«n». مبلغی کـه در واحد زمان برنده میشوید. این طبق معمولً در Big Bet در ساعت اندازه گیری میشود.

 

 WPT

«بـه اختصار» “تور جهانی پوکر”.

 

WSOP

«بـه اختصار» “سری جهانی پوکر”.

 

دیدگاهتان را بنویسید