فرهنگ شرط بندی اروپا و بررسی توسعه شرط بندی در اروپا

فرهنگ شرط بندی اروپا و بررسی توسعه شرط بندی در اروپا

فرهنگ شرط بندی اروپا و برسی توسعه شرط بندی در اروپا

روند هماهنگی اتحادیه اروپا در برابر مغازه هاي‌ بسته قرار دارد. فرهنگ شرط بندی اروپا در سایت هایی مانند سیگاری بت تجسم یافته اسـت. ارائه خدمات فرامرزی برای قماربازان مسئله ساز اسـت.

 

فرهنگ شرط بندی  اروپا بـه خوبی توسعه یافته و چند وجهی اسـت. ملل متنوع و متعددی کـه این قاره را تشکیل می‌دهند باعث ایجاد تنوع عظیمی از قوانین ؛ مقررات ؛ نگرش ها و سنت ها می‌شوند. این بـه معنای هماهنگی اسـت کـه توسط نمایندگان اتحادیه اروپا بـه دنبال یک تلاش دشوار اسـت.

 

سایت هاي‌ شرط بندی آنلاین در کشور آلمان مانند سیگاری بت باید بتوانند در هر نقطه از اتحادیه اروپا فعالیت کنند ؛ اما چندین کشور فروشگاه بسته اي را اداره می‌کنند. بنابر این آیا یکسان سازی شرط بندی در اروپا رویایی لوله اي اسـت؟

 

در اصل اتحادیه اروپا ایده خوبی اسـت. اگر از ابتدا شروع می شد ؛ عوامل مخالف کمی خواهد داشت. با این حال ؛ ادغام تعداد زیادی از ملت هاي‌ فردگرا بسیار مشکل تر اسـت. انها هر کدام دستور کار و شرایط میراث خودرا بـه همراه می آورند.

 

آنچه از نظر تئوری باید ساده باشد ؛ تهیه کالا و خدمات بدون محدودیت بین کشور های اتحادیه اروپا ؛ در واقع کاملاً مشکل اسـت. فرهنگ شرط بندی اروپا بسیار متفاوت اسـت ؛ بنابر این همسان سازی مقررات بهداشتی ؛ ایمنی یا کیفیت با مقایسه ساده بـه نظر میرسد.

 

شاید جای تعجب باشد کـه ملتهایی کـه جمعیت آن ها از شرط بندی اخم میکنند مورد بحث نیستند. کمبود بازار بـه معنای ان اسـت کـه صنعت تأثیر چندانی بر انها نمیگذارد. بـه همین ترتیب ؛ ان ملت هاي‌ روشن فکر کـه شرط بندی درست تنظیم شده ودر معرض همه ی اسـت نیز مشکلی ندارند.

 

این مسائل با ملتهایی بوجود می‌آید کـه نه یک چیز هستند و نه چیز دیگر. بـه عنوان مثال هماهنگی قوانین شرط بندی کشور آلمان با قوانین عده اي از کشور های شمال اروپا کاملا غیرممکن اسـت.

فرهنگ شرط بندی اروپا و برسی توسعه شرط بندی در اروپا

غرایز حمایت گرایانه سازگاری اتحادیه اروپا را پس می گیرند

به رغم شهرت فرهنگ شرط بندی اروپا ؛ تعداد زیادی از کشورها شرط بندی را منع می‌کنند. حداقل در اصلی. تعداد زیادی از آن ها چند خروجی کوچک دارند. برخی شرط بندی هاي‌ ورزشی را مجاز می‌دانند اما بازی هاي‌ کازینو را مجاز نمیدانند ؛ دیگران همـه چیز را ممنوع میکنند مگر این کـه شـما یک خارجی باشید و برخی دیگر قرعه کشی می‌کنند.

 

این ملت هاي‌ عاشق قرعه کشی هستند کـه مانع اصلی عقب ماندگی هستند. درآمد حاصل از این قرعه کشی هاي‌ ملی کـه اغلب برای اهداف خوب استفاده می‌شود بسیار گرانبها اسـت. دولت ها مایل نیستند کـه آن ها را دراین رقابت معرفی کنند.

 

ضرب المثل آلمانی

“هیچکس خوش شانس تر از او نیست کـه بـه شانس اعتقاد داشته باشد.”

 

این جای تأسف دارد حرکت همه ی جانبه بـه سوی هماهنگی بـه معنای وجود وحدت در فرهنگ ؛ صنعت و خدمات شرط بندی اروپا اسـت. اتحادیه اروپا باید این پیش فرض اصلی را اجرا کند. امتحان کرده چندین کشور چنان پای خودرا می‌کشند و بـه قرعه کشی ملی مغازه بسته خود آویزان میشوند کـه اقدامات قانونی انجام شده اسـت.

 

برای کسانی کـه سایت هاي‌ شرط بندی آنلاین در کشور آلمان را دوست دارند ؛ این ممکن اسـت سر و صدا در مورد هیچ چیز باشد ؛ اما برای اتحادیه اروپا کمی انجام دهید یا بمیرید.

فرهنگ شرط بندی اروپا و برسی توسعه شرط بندی در اروپا

مجسمه های بتهوون در آلمان

هنگامی کـه هدف هماهنگی را تعیین کردید ؛ نمی‌توانید با برخی استثناها شروع کنید. جدا کردن شرط بندی بـه هرحال در طولانی مدت هیچ فایده اي برای صنعت نخواهد داشت. بنابر این ؛ این باید حل شود. یک راه یا دیگری. شاید قبل از اینترنت این مسئله چندان مهم نبوده اسـت.

 

هیچکس از مونت کارلو شکایت نمی‌کرد. با این حال ؛ از آنجا کـه اکنون دسترسی از مرزها سرپیچی میکند ؛ فرهنگ شرط بندی اروپا در حال تاریک شدن اسـت. اکنون مرزهای قدیمی واقعاً اعمال نمی‌شوند.

 

ضرب المثل فرانسوی

“شرط بندی پسر بخل و پدر ناامیدی اسـت.” این غرایز حمایت گرایانه بـه همان اندازه کـه یک ضرورت اقتصادی اسـت ؛ نتیجه فرهنگ تاریخی شرط بندی اروپا اسـت. هرکدام چمدان هاي‌ خودرا دارند و هیچ تمایلی بـه دیدن درآمد بيرون از کشور ندارند. سایت هاي‌ آنلاین کتاب ورزشی مانند سیگاری بت در کشور آلمان نباید نفس خودرا حفظ کنند تا جای خودرا در بازارهای شمال اروپا بدست آورند.

 

مدت زمان طولانی و احتمالاً چندین حکم قضایی قبل از ان اتفاق خواهد افتاد. بـه هرحال اروپا هنوز هم گروهی از افراد مختلف اسـت کـه با یک بی اعتمادی مشترک بـه یک دیگر متحد شده اند.ما نگاهی می‌اندزیم کـه چگونه فرهنگ شرط بندی اروپا با بزرگ ترین چالش قرن ها ؛ برنامه هماهنگی اتحادیه اروپا روبه‌رو اسـت.برای خواندن سایر آخرین اخبار ؛ لطفاً صفحه اخبار بازی هاي‌ آنلاین را بررسی کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید