فرهنگ شرط بندی نگاهی جهانی به تغییرات در حال انجام در شرط بندی

فرهنگ شرط بندی نگاهی جهانی به تغییرات در حال انجام در شرط بندی

نگاهی جهانی به تغییرات در حال انجام در فرهنگ شرط بندی

مکان شرط بندی از جهان باستان تا مرز جدید، سایت هایی مانند سیگاری بت چهره جدید فرهنگ جهانی شرط بندی هستند ،نگرش مقامات از نظر برداشت دور از ذهن اسـت

 

بیشتر ملت ها فرهنگ منحصر بـه فرد خودرا در قمار بازی دارند اما همانگونه کـه اینترنت خودرا در تمام وجوه زندگی ما وارد میکند ؛ آیا این تهدید اسـت؟ آیا در قمار کـه توسط انقلاب دیجیتال ایجاد شده ؛ یک دستی وجوددارد یا میتوانیم عده ای از افراد را حفظ کنیم؟

 

سایت هاي‌ شرط بندی آنلاین در انگلیس مانند سیگاری بت اسانی بی نظیری دارند ؛ اما یکنواختی نیز بـه همراه دارند. در سراسر جهان بازار بازی در حال تغییر اسـت و با ان فرهنگ قمار نیز در حال تغییر اسـت. همیشه برای بهتر نیست.

 

فرهنگ قمار در ایالات متحده شاید پیچیده ترین فرهنگ باشد. بافته شده در تاريخ خاستگاه ملت ؛ قهرمانان اوليه و دنباله داران ان ؛ از اهميت ويژه ای برخوردار اسـت. با این حال ؛ پایه هاي‌ تاریخی کار را راحت نمیکند.

 

اینروزها غرب وحشی جدیدی در وب وجوددارد و ایالت ها برای تغییر قانون برای ادامه روند خود در حال رقابت هستند. شاید روزهای شکوه هرگز بـه اندازه باشکوه هالیوود نبوده باشند ؛ اما اگر بـه جای ان دیجیتال باشد ؛ آینده بسیار لذتبخشی بـه نظر میرسد.

فرهنگ شرط بندی_نگاهی جهانی به تغییرات در حال انجام در فرهنگ شرط بندی

فرهنگ قمار در ایالات متحده – از سالن ها به بزرگراه

در سراسر اقیانوس اطلس ؛ اروپاییان با فرهنگ قمار خود مسائل مختلفی دارند. ایالات متحده برای کار با یکنواختی دارد ؛ اتحادیه اروپا هیچ یک را ندارد. ادغام تعداد زیادی از کشور های مختلف باعث ایجاد سردردهای هماهنگی میشود.

 

با جدی شدن اتحادیه ؛ غرایز حمایت گرایانه در بین کشور هاي‌ عضو منجر بـه اقدامات قانونی شده اند. باوجود مشکلات دیگر در پی Brexit ؛ سایت هاي‌ آنلاین ورزشی در انگلیس مانند Bet365 اکنون دیگر مشکل انها نیست ؛ آیا اتحادیه اروپا می‌تواند این مشکلات را حل کند؟

 

سایمون نوبل

“قمار آینده در اینترنت اسـت. شـما فقط میتوانید بـه تعداد زیادی از عکسهای کثیف نگاه کنید. “تفکر خجالتی هنوز انگلستان را درگیر کرده اسـت. اختلاف طبقاتی هنوز در بحث فرهنگ قمار نفوذ کرده اسـت. بـه تصویر کشیدن و برداشت از قمار با بار تاریخ همراه اسـت.

 

محبوبیت ان بدون تردید اسـت اما هنوز هم می‌یابد کـه برای قوانین معقول قمار انگلیس کـه همگام با عصر اینترنت مدرن اسـت ؛ می جنگد . حساسیت بـه عنوان یک نقطه قوت نهادهای قانونگذاری انگلستان ؛ نه محلی و نه ملی ؛ بـه این معنی اسـت کـه سایت هایی مانند سیگاری بت انتظار طولانی دارند.

 

شرط بندی در انگلیس – فرهنگ طولانی مدت قمار در انگلیس

به رغم سنت هاي‌ طولانی بازی ؛ فرهنگ قمار در شرق بیشتر در حال جنگ با خود اسـت. شیوع این ممنوعیت با شکافهای اینترنتی و خماری همیشه درگیر روبه‌رو اسـت کـه رویکرد پتو را باطل می‌کند. بـه نظر می‌رسد راه پیشروی توسط هیمالیا تقسیم شده اسـت زیرا چین جای خفه خودرا حفظ کرده و هند اجازه می‌دهد ان را لغزش دهد.

 

این کـه کدام یک از این دو رویکرد بـه موفقیت درازمدت دست یابد ؛ هنوز بسیار قابل بحث اسـت. آیا می‌توانید در برابر باد بایستید یا باید با ان خم شوید؟مسابقات اسب و تازی در انگلیس هنوز بسیار محبوب اسـت 

 

نبرد بر سر فرهنگ های قمار شرقی هنوز تمام نشده است

شاید سریع ترین فرهنگ قمار در جهان کـه در حال تغییر اسـت فرهنگ آفریقا باشد. تعداد زیادی از بازی هاي‌ باستانی از شمال شرقی آفریقا منادی اسـت. با رشد بازارها و تغییر سریع بـه سمت بازی هاي‌ موبایل ؛ این قاره هنوز در قله قمار قرار دارد.

 

چگونگی پاسخگویی بـه خواسته هاي‌ جمعیت عظیم یک چالش اسـت. سایت هایی مانند سیگاری بت بـه هر شخصی امکان می‌دهد در انگلستان در مورد ورزش شرط بندی کند ؛ اما برای ارائه این امکانات بـه زیرساخت هایي نیاز دارد.

فرهنگ شرط بندی_نگاهی جهانی به تغییرات در حال انجام در فرهنگ شرط بندی

ضرب المثل سنتی

“پول شرط بندی خودرا بخورید ؛ اما پول غذا خوردن خودرا شرط نگذارید.”

 

شمال و جنوب – فرهنگ قمار در آفریقا

تنوع عظیم در فرهنگ قمار در سراسر جهان در حال محو شدن اسـت. اینترنت تحولی ایجاد می‌کند کـه مقاومت در برابر ان دشوارتر از تصور اولیه اسـت. وب جهانی در حال حاضر در هر جنبه از زندگی روزمره تأثیر میگذارد و قمار بازی تفاوتی ندارد.

 

درام و حس مناسبت کـه زمانی بسیار رایج بود ؛ ممکن اسـت یک‌بار و برای همیشه ؛ توسط این انقلاب دیجیتالی آشکار شود. پذیرش مدتی طولانی در تعداد زیادی از مکان ها ؛ با ورود بـه سیستم خصوصی در خانه ؛ کاملاً کنار زده شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید