بازی های کازینو بلک جک یا 21 طریقه تقلب در بازی بلک جک

بازی های کازینو بلک جک یا 21 طریقه تقلب در بازی بلک جک

طریقه تقلب در بازی بلک جک

تقلب هاي‌ در بازی های کازینو بلک جک شبیه شعبده بازی می‌ماند. ؛ ممکن اسـت اتفاق بیفتد اما بسیار نادر اسـت. بـه یاد داشته باشید کـه کازینو یک کار تجاری اسـت ؛ و کسب و کار ان گرفتن پول از جیب بازیکنان اسـت. اما در همان زمان کازینو باید از شهرت خود حمایت کند.

 

مقدمه: بازی های Blackjack کازینو

ماهیت بزور و با تهدید امکان تقلب را بسیار دشوار میکند. در حقیقت ؛ این حقه بازان هستند کـه بـه دنبال ان لبه هستند تا ترازوهای لیدی شانس را بـه نفع خود باز کنند. ببینید آیا او در کازینو Free Spin بـه شـما لبخند می‌زند یا نه .

 

در پایان روز ؛ وظیفه فروشندگان این اسـت کـه قوانین را تا حد ممکن واضح توضیح دهند. سپس شـما ؛ مشتاق دقیقاً میدانید کـه درگیر چه چیزهایی هستید. اما عده اي از ترفندها وجوددارد کـه اگر چه بسیار نادر اسـت اما مورد استفاده و کشف قرار گرفته اسـت.

بازی های کازینو بلک جک _طریقه تقلب در بازی بلک جک

از بین بردن کارت ها از عرشه

در حقیقت ؛ هر کازینوئی کـه تقلب کند ؛ درصورت گیر افتادن ؛ شهرت خودرا کمتر از گه نهنگ میبیند. و این برای کازینوهای آنلاین نیز صدق می‌کند. فهرست کازینوهای آنلاین ما در ایالات متحده را بررسی کنید . با گفتن این موارد ؛ موارد برجسته اي در لاس وگاس وجود داشته اسـت کـه قبل از معامله ؛ کارتهای صورت از عرشه بیرون کشیده می شده اسـت. این یک مزیت بـه خانه می‌دهد. در حقیقت ؛ فقط حذف یک کارت چهره برای تغییر شانس کافی اسـت. و اکثر داوطلبین هرگز متوجه این موضوع نخواهند شد.

 

بازی های کازینو بزور و با تهدید جنجالی: تغییر انتخابی

بیشتر فروشندگان در طول بازی بلک جک حداقل یکبار دست و پا می‌زنند. اگر انها یا مدیر طبقه متوجه شوند كه شركت كننده در تلاش اسـت تا کارت ها را بشمارد ؛ انها همچنین میتوانند “درجا” مرتبا شوند. آن ها همچنین ممکن اسـت اینکار را انجام دهند اگر متوجه شوند کـه کارت هاي‌ کمتری روی میز قراردارند «زیرا این امر بـه نفع بازیکن رقیب اسـت».

 

تردستی

این واقعا یک ترفند کثیف اسـت. فروشنده میبیند کـه شـما کمی سر و صدا هستید یا توجه نمی‌کنید. با استفاده از تنگ دستی ؛ فروشنده از پایین بسته خرید و فروش میکند. بـه این ترتیب او میتواند “کارت نیم تنه” را کـه در آنجا قرار داده اسـت ؛ بـه شـما بدهد. بعضی اوقات رئیس گودال یا مدیر طبقه با این ترفند روبه‌رو میشوند و روش هاي‌ پرت کردن حواس پرت کننده را پیدا می‌کنند .

 

بازی های کازینو بزور و با تهدید: بیش از حد اشتباه

اگر چه یک ترفند رو در رو شـما نیست ؛ یک فروشنده بسیار سریع می‌تواند با بازی بیشتر دست هاي‌ بیشتری را برای کازینو بدست آورد. این اتفاق نمی افتد در Free Spin Casino . همچنین اینکار برای فروشنده آسان تر میتواند هرگونه ترفند دیگری را کـه ممکن اسـت امتحان کند پنهان کند.

 

گاهی اوقات ؛ سرعت بالای معاملات بـه این معنی اسـت کـه مخفی کردن شمارش اشتباه یا معامله از پایین عرشه آسان تر اسـت. بـه یاد داشته باشید کـه همیشه می‌توانید از فروشنده بخواهید سرعت خودرا کم کند. همیشه آرام و جمع باشید .

بازی های کازینو بلک جک _طریقه تقلب در بازی بلک جک

بازی های کازینو بلک جک

اما چرا یک فروشنده تقلب می کند؟

از آنجا کـه فروشندگان بیشتر درآمد خودرا از راهنمایی هاي‌ برندگان بـه دست می آورند ؛ چرا انها تقلب می‌کنند؟ از طرف دیگر ؛ پول بیشتر برای کازینو بـه معنای پول در جیب فروشنده نیست. مانند هر شغل خدماتی ؛ شـما همیشه تحت فشار هستید تا برنده هاي‌ جدول خودرا افزایش دهید.

 

بـه طور خلاصه ؛ شـما باید رئیس را تحت تأثیر قرار دهید. زمانی کـه رئیسان اوباش و مافیا آشکارا امور را اداره میکردند ؛ پس همیشه فشار زیادی برای فریب مشتریان وجود داشت.واقعیت امروز بسیار متفاوت اسـت. فقط ارزش این را ندارد کـه کازینوها دیگر تقلب کنند.

 

برای یک چیز ؛ کمیسیون هاي‌ بازی دندان دارند و هیچ کازینویی نمی‌خواهد مجوز سخت خودرا از دست بدهد. همچنین رقابت تعداد زیادی از کازینوهای آنلاین در ایالات متحده وجوددارد . همچنین ؛ در عصر رسانه هاي‌ اجتماعی ؛ کلمه سریع سفر میکند. و خبر های بد حتی سریع تر.

 

دیدگاهتان را بنویسید