بازی مزخرف bull shit با ورق پاسور چگونه می توان بازی کرد (تصویری)

بازی مزخرف bull shit با ورق پاسور چگونه می توان بازی کرد (تصویری)

چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

“Bullshit” «همچنین بـه عنوان “تقلب” ؛ “من ان را شک میکنم” ؛ “بلوف” ؛ “BS” و “دروغگو” شناخته میشود» یک بازی کارت چند نفره اسـت کـه شامل شهامت ؛ فریب و تلاش برای خلاص شدن از شر همه ی چیز کارتهایی کـه در دست شماست. همچنین بسیار سرگرم کننده اسـت – فقط بـه دروغ گیر نکنید! اگر میخواهید بدانید کـه چگونه بر بازی “مزخرف” مسلط شوید ؛ فقط این مراحل را دنبال نمایید.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»
روش 1 بازی مزخرف

1- یک کارت 52 تایی را مرتب کنید و بـه انها دست بزنید. این موارد باید بـه طور مساوی بین بازیکنان توزیع شود. برای این کـه بازی بیش از حد پیچیده و طولانی نشود ؛ احتمالاً باید ان را از 3 تا 6 بازیکن نگه دارید ؛ اگر چه می‌توانید با 2 تا 10 بازیکن بازی را انجام دهید.

 

بعضی از بازیکنان ممکن اسـت در نهایت با یک کارت بیشتر یا کمتر از بقیه بازیکنان درگیر شوند ؛ اما این در طولانی مدت نتیجه بازی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. قبل از شروع ؛ بـه یاد داشته باشید کـه هدف این اسـت کـه ابتدا از همه ی کارت هاي‌ خود خلاص شوید.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

بازی مزخرف

2- تعیین کنید چه کسی باید اول برود. این می‌تواند نمایندگی فروش ؛ شخصی با اسب پیاز ؛ دو کلوپ یا هر شخصی کـه بیشترین کارت را دارد «اگر توزیع کاملاً یکنواخت نبود». این شخص یک کارت «یا چند شماره» را روی میز می‌گذارد و بـه بازیکنان دیگر نوع کارتی را کـه قبلاً استفاده کرده اند می‌گوید. شخصی کـه اول میرود باید همیشه با گذاشتن یک یا دو آس شروع کند.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

بازی مزخرف

3- قرار دادن کارتها را بـه ترتیب صعودی متوالی ادامه دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن اول یک یا چند آس را کنار بگذارد ؛ بازیکن بعدی باید یک یا چند دو نفر را قرار دهد ؛ نفر سوم باید سه یا بیشتر را دو نفر قرار دهد و غیره. وقتی نوبت شـما اسـت و کارت هاي‌ خودرا زمین میگذارید ؛ باید بگویید: “یک آس” ؛ “دو دو نفر” یا “سه سلطان” و غیره. شـما ممکن اسـت در واقع کارتهایی را کـه لازم دارید بگذارید نداشته باشید – سرگرم کننده ساختن ان اسـت.

 

اگر هیچ یک از کارت هاي‌ مورد نیاز را ندارید ؛ میتوانید از نوبت خود صرف نظر کنید ؛ بهتر اسـت تظاهر بـه پایین کشیدن 3 کارت نکنید – و یقیناً نه چهار کارت. اگر بگویید کـه 3 کارت را کـه ندارید پایین انداخته اید ؛ احتمالاً یک بازیکن حداقل 2 کارت دارد و از دروغ گفتن شـما مطلع خواهد شد و “مزخرف!”

 

همچنین می‌توانید گنگ بازی کنید. بگذارید بگوییم نوبت شـما اسـت کـه ملکه ها را زمین بگذارید و اتفاقاً دو تا از انها دارید. بگویید: “من دیگر چه هستم؟” قبل از این کـه کارتهای خودرا پایین بگذارید ؛ گیج نگاه کنید. هدف شـما این اسـت کـه وقتی دروغ می‌گویید مردم شـما را باور کنند و وقتی حقیقت را میگویید انها را بـه شـما شک کنند.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

بازی مزخرف

4- با هر شخصی کـه فکر میکنید دروغ میگوید ؛ “مزخرف” صدا کنید. اگر میدانید کسی دروغ میگوید زیرا کارت هایي را کـه ادعا می‌کند در دست شـما اسـت ؛ کم کارت اسـت یا فقط احساس می‌کنید حقیقت را نمیگویید ؛ پس “مزخرف!” را صدا کنید. بعد از این کـه فرد کارتهای خودرا کنار بگذارد و اعلام کند کـه چیست.

 

این شامل یک اتهام و آشکار شدن میشود ؛ کـه در ان شخصی کـه تازه بازی کرده اسـت ملزم اسـت کارتهایی را کـه فقط گذاشته اسـت تحویل دهد و بـه دیگران نشان دهد کـه در واقع چه کسانی هستند.

 

اگر کارتها همان چیزی نیست کـه بازیکن گفته اسـت و شخصی کـه “مزخرف” نامیده می‌شود حق اسـت ؛ بازیکن دروغگو تمام کارتها را از روی توده برمی دارد و بـه دست آن ها می افزاید.

 

اگر کارت ها همان چیزی اسـت کـه بازیکن گفته اسـت و معلوم شده اسـت کـه متهم اشتباه اسـت ؛ تمام کارت هاي‌ موجود دراین شمع بـه دست متهم میرود. اگر دو یا چند نفر بازیکن مورد نظر را صدا بزنند و اشتباه داشته باشند ؛ این توده بین همه ی متهمان تقسیم می‌شود.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

بازی مزخرف

5- بعد از فراخوان “مزخرف” بازی را ادامه دهید. بعد از این کـه “مزخرف” فراخوانی شد ؛ دور دیگری با آخرین نفری کـه بازی می‌کند شروع میشود. با پیشرفت بازی ؛ دور از دروغ گفتن در طول دور دشوارتر خواهد شد ؛ بـه خصوص اگر مقدار کارتهای شـما مدام کاهش یابد.

 

در پایان ؛ این بـه شانس و چگونگی چهره پوکر شـما خوش خواهد آمد – فقط سعی کنید هیچ حرکتی را انجام دهید کـه بیش از حد خطرناک باشد ؛ و “مزخرف” نگویید مگر این کـه کاملا مطمئن باشید کـه شخص بازیگر واقعاً در مورد کارتهای انها دروغ گفته اسـت.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

بازی مزخرف

6- با بازی تمام کارتهای دست خود برنده بازی شوید. هنگامی کـه یک نفر همه ی کارت هاي‌ موجود در دست خودرا بازی کرد ؛ آن ها برنده می‌شوند. مطمئناً ؛ اکثر مردم در آخرین بازی بازی “مزخرف” صدا می‌کنند ؛ اما شـما میتوانید با انجام بسیار ظریف و سریع بازی نهایی خود ؛ یا تماس با “مزخرف” شخص قبل از خود ؛ بـه امید شروع دور بعدی مزخرف واقعاً همه ی چیز در مورد استراتژی اسـت و هرچه بیشتر ان را بازی کنید ؛ بهتر خواهید شد.

 

پس از برنده شدن یک بازیکن ؛ می‌توانید بـه بازی ادامه دهید تا دو یا سه نفر دیگر باقی بمانند ؛ اگر آن گونه تصمیم بـه بازی بگیرید.اگر فقط یک کارت مانده اسـت ؛ ان را از قبل اعلام نکنید یا بـه مردم اطلاع دهید کـه در شرف برنده شدن هستید.

 

همچنین می‌توانید استراتژی جسورانه اي را در پیش بگیرید – اگر فقط یک کارت برای شـما باقیمانده اسـت ؛ میتوانید تظاهر کنید کـه شمارش معکوس را انجام می‌دهید و میگویید: “اوه ؛ عالی! من فقط یک سه کارت دارم!” اگر چه این احتمال وجوددارد کـه بیشتر از شکست بخورد ؛ اما شـما میتوانید سرگرم شوید و سعی کنید هم تیمی هاي‌ خودرا فریب دهید.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

بازی مزخرف

روش 2

با دو یا چند بسته کنار هم بازی کنید. اگر با پنج نفر یا بیشتر بازی میکنید این ایده آل اسـت. این باعث می‌شود کـه بازی دوام بیشتری داشته باشد و تشخیص این کـه چه کسی در واقع بلوف میزند دشوارتر خواهد بود.

 

با خیال آسان از عرشه هاي‌ کارت با کارت هاي‌ گم شده یا کپی استفاده کنید. این یک روش عالی برای بازیافت عرشه هایي اسـت کـه برای بازی هاي‌ عادی کارتی مناسب نیستند.

بازی مزخرف چگونه می توان بازی bull shit بازی کرد«تصویری»

بازی مزخرف

توالی رتبه ها را تغییر دهید. بـه جای این کـه کارتها را بـه ترتیب صعودی درجه بازی کنید ؛ بـه ترتیب نزولی رتبه بازی کنید. با دو نفر شروع کنید و سپس بـه آس ؛ سپس پادشاهان ؛ سپس ملکه ها و غیره برگردید. همچنین میتوانید با رفتن با بالاترین یا پایین ترین رتبه بعدی شخصی کـه قبل از شـما بوده اسـت بازی کنید. بنابر این ؛ اگر ان شخص یک نه را زمین بگذارد ؛ شـما میتوانید یک ده یا هشت را زمین بگذارید.

 

همچنین می‌توانید بـه بازیکن بعدی اجازه دهید همان کارت بازیکن قبل از خود ؛ یا کارت زیر یا بالای ان کارت را در رتبه قرار دهد. اینکار باعث می‌شود کـه هر بازیکن بتواند کارتی را کـه در دست دارد آسان تر بگذارد.

بازی مزخرف

بـه بازیکنان اجازه دهید بیش از انچه کـه گفته اند کارت بگذارند. این قانون باید قبل از شروع بازی تصمیم گرفته شود تا از هر گونه اتهام تقلب پیشگیري شود. اگر این قانون وجود داشته باشد ؛ یک بازیکن میتواند بگوید کـه سه کارت را کنار میگذارد ؛ بـه عنوان مثال در حالی کـه در کارت چهارم قرار دارد. هنوز می‌توانید با این بازیکن “مزخرف” تماس بگیرید تا بررسی کنید کـه آیا او در واقع مقدار صحیح کارت ها را گذاشته اسـت یا خیر. اگر دروغ گفته باشد ؛ باید وادار شود توده اي را ببرد.

بازی مزخرف

بـه بازیکنان اجازه دهید وقتی کـه نوبت انها نیست ؛ بلکه جدید ترین بازیکن نیستند ؛ کارتها را بگذارند. تمام قوانین یکسان را دنبال نمایید ؛ اما اگر بازیکنی کـه باید برود طولانی شود هر شخصی می‌تواند هر زمان بخواهد.

بازی مزخرف

بـه افرادی کـه دارای هر چهار کارت هم رده هستند اجازه دهید انها را کنار بگذارند ؛ در حالی کـه نوبت بـه آن ها رسید ؛ رو بـه بالا باشند و بـه همه ی بگویند کـه این درجه چیست. این بـه ساخت یک بازی کوتاه تر کمک میکند. اگر 3 حرف برای گفتن دارید ؛ سعی کنید وقتی کسی نه نفر را کنار میگذارد با BS تماس بگیرید ؛ امیدوارم کـه این 9 را داشته باشد ؛ پس میتوانید این نه را کنار بگذارید.

 

این مخصوصاً اگر شمع دارای 3 کارت باشد ؛ بـه استثنای 9 کارت ؛ بسیار عالی اسـت. سپس ؛ تعداد کارتهایی کـه در دست دارید کم می‌شود. هنگامی کـه رتبه کنار گذاشته شد ؛ دفعه دیگر از ان صرف نظر کنید. بنابر این اگر شـما یا شخص دیگری نه بازی را کنار بگذارید ؛ 7؛8؛10 و غیره خواهد شد ؛ تا زمانی کـه این رتبه ها هنوز در بازی باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید