بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

اگر یک عرشه کارت دارید ؛ همه ی چیزهایی را کـه برای بازی نوار جنگ نیاز دارید در اختیار دارید. این یک بازی فوق العاده ساده با ورق اسـت و تنها هدف ان جمع کردن تمام کارت ها در عرشه اسـت. جنگ طبق معمولً بـه دلیل سادگی یک بازی کودکانه محسوب می‌شود ؛ اما با یک تغییر سریع در قوانین میتواند بـه یک بازی ورق بسیار بزرگسال تبدیل شود .

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

روش1 پس از از دست دادن لغزش

1- رقیب خودرا انتخاب کنید. این یک بازی پر سر و صدا اسـت ؛ بنابر این شـما میخواهید با کسی کـه با او آسان هستید بازی کنید! جنگ بـه طور معمول فقط با دو نفر انجام میشود ؛ اما احساس اسانی می‌کنید با تعداد بیشتری بازی کنید.

 

در حالی کـه جنگ معمولی زیاد یک مهمانی نیست ؛ جنگ Strip یک بازی عالی اسـت!جنگ همچنین با دیگری مهم و یک بطری شراب جفت میشود. درنظر بگیرید کـه شب قرار بعدی خودرا بـه یک شب بازی تبدیل کنید.

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

2- پوشاک خودرا بشمارید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه شـما و حریفتان تعداد آیتم هاي‌ یکسانی را پوشیده اید ؛ بنابر این باید همان تعداد قطعات را برای از دست دادن داشته باشید. همچنین مهم اسـت کـه تعیین کنید کدام یک از لباس ها بازی منصفانه اي هستند. بـه عنوان مثال ؛ اگر یک نفر جوراب و جواهرات را در حالی کـه دیگری پیراهن و شلوار خودرا در می آورد ؛ یک بازی کاملاً ناهموار «و خسته کننده» اسـت.

 

بفهمید کـه مردم واقعاً چه چیزی را از بین خواهند برد و چه کاری از پیش نخواهند برد. اگر همه ی با برداشتن همه ی چیز احساس اسانی نمی‌کنند ؛ اکنون این را نشان دهید.

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

بازی نوار جنگ

3- عرشه را مرتب کنید و بـه هر نفر 26 کارت بدهید. کارتها را رو بـه پایین نگه دارید تا نه شـما و نه طرف مقابلتان نمی‌دانید کدام کارتها را دارید. کارت هاي‌ خودرا بـه صورت دسته اي شسته و رفته جلوی خود مرتب کنید.

 

کارت هایي کـه از ان استفاده میکنید باید هم برای شـما و هم برای رقیب تعجب آور باشد. این باعث می‌شود کـه بازی بسیار هیجان انگیزتر شود در حالی کـه هیچ یک از شـما نمیدانید چه انتظاری داشته باشید.

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

4- سلسله مراتب همه ی کارتها را تعیین کنید. کارت هاي‌ عددی کاملاً قابل توضیح هستند. کارت هاي‌ سلطنتی ؛ King ؛ Queen و سپس Jack را از بالاترین بـه پایین ترین رتبه بندی میکنند. کارتی کـه بـه طور معمول مورد بحث اسـت ACE اسـت. با رقیب خود تصمیم بگیرید کـه آیا باید پایین ترین کارت «1» یا بالاترین کارت ؛ بالاتر از King باشد.

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

بازی نوار جنگ

5- برگه برتر را در دسته خود ورق بزنید زیرا رقیب شـما نیز همین کار را میکند. هرکسی کـه بالاترین کارت از این دو را داشته باشد ؛ هر دو کارت را می‌گیرد و انها را در دسته اي جداگانه درکنار خود قرار می‌دهد. وقتی کل کارتهای خودرا مرور میکنید ؛ اینکار را ادامه دهید.

 

پس از اتمام کارت هاي‌ موجود در عرشه ؛ دسته اي از کارت هاي‌ برنده شده را برداشته و با ان عرشه ادامه دهید. این ادامه می‌یابد تا زمانی کـه کسی کل عرشه را برنده شود.

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

6- وقتی دست خودرا از دست می‌دهید ؛ یک لباس را از ان جدا کنید. بـه عبارت دیگر ؛ وقتی لباس شـما کاملاً به پایان رسید ؛ لباس خودرا می بندید تا ان را از بین ببرید. این شـما و رقیب خود هستید کـه تصمیم می‌گیرید کدام لباس از پوشاک حذف شود و بـه چه ترتیب.

 

میتوانید ترتیب برداشتن پوشاک ؛ یعنی پیراهن ؛ سپس شلوار ؛ سپس زیر لباس را برنامه ریزی کنید. اگر احساس اعتماد می‌کنید ؛ میتوانید بـه برنده انتخاب کنید کـه لباس بازنده چه لباسی را باید از ان خارج کند.

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

7-بازی کنید تا جایی کـه کسی همه ی لباسهایش را از پا درآورد. از آنجا کـه فقط یک لباس از هر دست از بین میرود ؛ این روش Strip War بـه زمان زیادی نیاز دارد. تضمین می‌شود کـه خشن باشد ؛ زیرا شـما بازی می‌کنید تا زمانی کـه کسی کاملا لخت شود!

بازی نوار جنگ آموزش تصویری و مرحله به مرحله بازی Strip War

روش2 استریپینگ بعد از از دست دادن بند شکن

1- طوری تنظیم کنید کـه گویی یک بازی معمولی از جنگ را انجام میدهید. عرشه را مرتب کنید و بـه هر نفر 26 کارت بدهید. لباس هاي‌ خودرا بشمارید تا خاطرجمعی حاصل کنید کـه شـما و رقیب خود بـه تعداد یکسان لباس پوشیده اید. در حالی کـه دسته کارتهایتان رو بـه پایین اسـت ؛ با ورق زدن یک کارت بازی را شروع کنید. هر کـه کارت بالاتری داشته باشد هر دو را می‌گیرد.

2- اگر شـما و رقیب کارتهای یک درجه بازی می‌کنید ؛ بـه “جنگ” بروید. در هر زمان کارت هاي‌ مساوی قرار میدهید ؛ بـه عنوان مثال اگر هر دو کوئینز را زمین بگذارید یا هر دو هفت را زمین بگذارید ؛ برای شکستن تساوی باید بازی War کنید.

 

شـما و رقیب خود هر دو کارت بعدی را در پشته خود رو بـه پایین قرار میدهید ؛ و کارت زیر رو بـه بالا اسـت. هر شخصی کـه کارت چهره بالاتری داشته باشد ؛ هر شش کارت را کـه اکنون روی میز اسـت ؛ میبرد.اگر کارت هاي‌ رو بـه بالا یکسان هستند ؛ دوباره War را بازی کنید تا زمانی کـه کسی کارت بالاتری داشته باشد.

بازی نوار جنگ

3-درصورت از دست دادن یک بند شکن جنگی ؛ یک لباس را از ان جدا کنید.شـما و طرف مقابل می‌توانید برنامه ریزی کنید کـه کدام لباس بـه ترتیب ترتیب حذف میشود ؛ یا میتوانید بـه برنده تساوی شکن اجازه دهید تصمیم بگیرد کـه بازنده باید کدام لباس را حذف کند.

 

اگر کارتهای روبه‌رو شونده برای نخستین بار مطابقت داشته باشند و وادار بـه استفاده از لباس شکن دوم باشند ؛ بازنده باید دو لباس را از بین ببرد . همین امر برای سه تای بریکر متوالی و غیره انجام می‌شود.

4- بازی کنید تا کسی همه ی کارت هاي‌ عرشه را برنده شود. این هدف از این نسخه از Strip War همان جنگ معمولی اسـت و زمان کمتری نسبت بـه روش اول Strip War طول میکشد زیرا فقط یک بازی انجام می‌شود. از آنجا کـه نمی‌دانید در بازی یک تعداد کراوات شکن دارید ؛ ممکن اسـت لباس هاي مختلف را از بین ببرید یا بـه هیچ عنوان از آن ها استفاده نکنید. بسته بـه نوع نگاه شـما ؛ این ممکن اسـت یک مزیت یا یک ضرر باشد.

روش 3 بازی با چند نفر

1- کارت ها را مرتباً مرتب کنید و در میان بازیکنان معامله کنید. از آنجا کـه 52 کارت دریک عرشه وجوددارد ؛ نمیتوان انها را همیشه بین چندین بازیکن تقسیم کرد. خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی با تعداد کارت هاي‌ مشابه شروع می‌کنند و کارت هاي‌ اضافی را کنار بگذارید.

 

اگر سه بازیکن وجود داشته باشد ؛ همـه 17 کارت می‌گیرند و یک مورد اضافی وجوددارد. با چهار نفر ؛ همه ی 13 کارت دریافت می‌کنند. با پنج نفر ؛ همه ی 10 نفر می‌شوند و 2 کارت اضافی وجوددارد.

2- وسایل لباسی کـه هـمه می‌پوشند را بشمارید. هر کس برای شروع کار دریک زمین بازی برابر نیاز بـه پوشیدن لباس یکسان دارد. بـه عنوان یک گروه ؛ ترتیب خاموش شدن لباس ها را تعیین کنید.

3- برگه بالایی را برگردانید. هر شخصی کـه بالاترین کارت را داشته باشد ؛ میتواند هر کارت را روی میز نگه دارد. علاوه بر این ؛ شخصی کـه در نخستین بازی برنده میشود ؛ درصورت وجود کارت هاي‌ اضافی را میگیرد. با تعداد بیشتری از افراد ؛ کارت هاي‌ بیشتری میتوانید ببرید. همچنین احتمال بیشتری وجوددارد کـه وادار شوید با چندین بازیکن بـه یک گیم شکن War بروید.

بازی نوار جنگ

4- اگر شـما و هر کس دیگری کارت هاي‌ یک درجه بازی میکنید ؛ بـه “جنگ” بروید. همـه بـه جنگ میروند ؛ نه فقط بازیکنانی کـه کارت منطبق دارند. هر بازیکن یک کارت رو بـه پایین قرار می‌دهد ؛ و کارت زیر رو بـه بالا اسـت. هرکسی کـه بالاترین کارت رو بـه بالا را داشته باشد ؛ تمام کارت هاي‌ بازی را می‌گیرد.

 

مالباختگان تساوی شکن باید همه ی یک لباس را از پیش تعیین شده یا برنده انتخاب کنند. همه ی بـه غیر از یک برنده تساوی شکن در پایان سلب می‌شوند.

5- بازی کنید تا کسی همـه کارت هاي‌ عرشه را برنده شود. شانس این اسـت کـه چندین بازی شکن وجوددارد کـه با چندین کارت هم زمان بازی می‌شوند. با این حال ؛ ممکن اسـت بخواهید چندین بازی انجام دهید تا بتوانید تضمین کنید هـمه بـه اندازه کافی لخت می‌شوند!بازیکنانی کـه کارتشان تمام می‌شود از بازی حذف میشوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید