نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

آموزش روش های معامله در بازی پوکر

نحوه معامله پوکر ،پوکر یک بازی محبوب با چندین تغییر اسـت. فروشندگان پوکر کارت ها را بـه بازیکنان توزیع میکنند و نظارت بر عملکرد میز میز پوکر را بر عهده دارند. مهارت ها و ویژگی هاي‌ خاصی وجوددارد کـه باید برای تبدیل شدن بـه یک فروشنده پوکر عالی ؛ آن ها را توسعه دهید.

 

این موارد چه دریک شب پوکر با دوستانتان برگزار میکنید و چه بـه دنبال تبدیل شدن بـه یک فروشنده حرفه اي پوکر هستید. یادگیری نحوه معامله پوکر شامل تمرین توزیع کارت ها ؛ ایجاد ویژگی هاي‌ معمول یک فروشنده و آشنایی با چند تغییر در بازی اسـت.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

روش 1توزیع کارتها

1- عرشه را مرتب کنید. بهم ریختگی عرشه را بـه منظور معرفی شانس بـه بازی تصادفی میکند. جابجایی نکردن کارت ها میتواند بـه عده اي از بازیکنان اجازه دهد کارت هایي را کـه بعدا می‌آیند پیشبینی کنند ؛ کـه این یک امتیاز غیرمنصفانه بـه این بازیکنان می‌دهد. روش هاي‌ مختلفی برای زدن وجوددارد ؛ اما یک ترکیب مختصر پوکر بـه طور معمول شامل دو ریفل ؛ یک جعبه ؛ یک ریفل دیگر و یک برش اسـت.

 

منظور از یک تفنگ ؛ تقسیم کارتها بـه دو نیم و مخلوط کردن آن ها باهم اسـت و گوشه هاي‌ کارتها را در هر نیمه قرار میدهید و اجازه می‌دهید کارتها مخلوط شوند.یک جعبه بـه معنای گرفتن یک چهارم بالای عرشه و قرار دادن ان روی میز اسـت ؛ سپس یک چهارم بعدی عرشه را گرفته و ان را در بالای سه ماهه اول قرار می‌دهد ؛ سپس اینکار رابا بقیه کارت ها تکرار می‌کند.

 

منظور از برش ؛ قرار دادن عرشه روی میز و بازیافتن عرشه از وسط توسط بازیکن اسـت. قسمت پایین عرشه بـه سمت بالا حرکت می‌کند.اگر می‌خواهید سبک هاي‌ مختلف جابجایی را بیاموزید ؛ بـه جستجوی آموزشهای تغییر عرشه در YouTube بپردازید. عده اي از سبک ها ؛ مانند تغییر هندو یا تغییر جدول Riffle ؛ بـه زیبایی بیشتر از سبک هاي‌ دیگر مشهور هستند.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

نحوه معامله پوکر

2- کارت ها را بـه بازیکنان بدهید. دو سبک اصلی معامله وجوددارد: آمریکایی و اروپایی. شـما میتوانید سبک خودرا مطابق روحیه خود یا بـه بازیکنانی تغییر دهید:

 

معاملات بـه سبک آمریکایی شامل نگه داشتن عرشه دریک دست ؛ انگشت شست و اشاره گوشه سمت راست کارت را فشردن و مچ دست زدن برای پرتاب کارت بـه سمت بازیکن اسـت.معاملات بـه سبک اروپایی شامل لمس قسمت بالای کارت و کشیدن کارت بـه نمد و سپس هل دادن کارت ؛ اغلب با چرخش ؛ بـه سمت بازیکن اسـت.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

نحوه معامله پوکر

3- کارتها را بسوزانید و بچرخانید. اگر در حال انجام یک بازی کارت اجتماعی مانند Texas Hold’em هستید ؛ باید کارت را در بالای عرشه بسوزانید – بـه عبارت دیگر دور اندازید. شـما همچنین باید چهارمین کارت از پنج کارت در اختیار جامعه قرار دهید. سپس بازیکنان میتوانند با استفاده از این کارت دست آخر خودرا تشکیل دهند.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

4- گلدان را مدیریت کنید. تأیید میزان شرط بندی و گرد آوری بازیکنان و همچنین پیگیری گلدان هاي‌ جانبی بـه عهده فروشنده اسـت. برای تسهیل روند کار می‌توانید از یک خودرو حساب گلدان جانبی آنلاین در سایتی مانند PokerListings استفاده کنید. دستان بازیکنان را بخوانید و گلدان را بـه سمت برنده در پایان بازی فشار دهید.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

روش 2 در حال توسعه مشخصات یک فروشنده

1- اغلب تمرین کنید. جابجایی عرشه ؛ دادن کارت بـه بازیکنان و پیگیری گلدان از مهارت هایي هستند کـه با انجام مکرر اقدامات بـه دست می آورید. قبل از بازی در خانه با یک کارت بازی تمرین کنید تا دقت و ضعف دست خودرا التیام ببخشید.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

2- حرفه اي باشید قماربازان بـه دنبال این هستند کـه اوقات خوبی را سپری کنند ؛ کـه برای فروشنده بـه معنای حفظ نگرش مثبت ؛ خویشتنداری و سکوت در طول بازی و پاسخ دادن یا هدایت سوالات مطرح شده اسـت. فروشندگان پوکر باید مهارت هاي‌ ارتباطی و خدمات مناسب بـه مشتری را داشته باشند. برقراری ارتباط با بازیکنان ودر صورت لزوم با کارکنان زمین یا کازینو برای داشتن یک فروشنده خوب و سرگرم کننده بسیار مهم اسـت.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

3- با انواع بازی ها آشنا باشید. پوکر صدها روش انجام میشود ؛ بنابر این با قوانین هر بازی آشنا شوید. محبوب ترین تغییرات تگزاس هولدم ؛ گل میخ هاي‌ پنج و هفت کارته و قرعه کشی پنج کارته اسـت. برای یادگیری نحوه بازی در انواع مختلف ؛ آموزشهای آنلاین مانند موارد TruePokerDealer را بخوانید یا تماشا کنید.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

روش 3 معامله با هولدم تگزاس

1- بـه هر بازیکن 2 کارت رو بـه رو بدهید. بازیکن در blind blind باید نخستین کارت را دریافت کند. این بازیکن در سمت چپ شـما خواهد بود. آن ها باید شرطی معادل نیمی از شرط کامل ان دور بگذارند.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

2- دور شرط بندی “قبل از فلاپ” را بازرسی کنید. دور میز بروید و بـه هر بازیکنی اجازه میدهید کـه بالا ببرد «با مقدار بزرگ بزرگ یا بیشتر» ؛ تماس بگیرد «با شرط فعلی مطابقت داشته باشد» یا فولد کند «راند را رها کنید». با حرکت در جهت عقربه هاي‌ ساعت از بازیکن در blind blind ؛ شرط بندی انجام می‌شود تا زمانی کـه هر بازیکن جمع شود ؛ تراشه هاي‌ خودرا قرار دهد یا تعداد بازیکنان دیگر رابا هم برابر کند.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

3- مقابله با صدای تلپ افتادن . بعد از این کـه هر بازیکن کور پرداخت کرد یا ان را خسارت دید ؛ طبق قوانینی کـه در ان بازی می‌کنید ؛ سه کارت مشترک بـه هر بازیکن اختصاص دهید ؛ شروع با یک بازیکن در سمت چپ و پایان دادن بـه خودتان. مرحله دوم شرط بندی دنبال خواهد شد.نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

نحوه معامله پوکر

4- با یک کارت عمومی معامله کنید. Texas Hold’em بازی اي اسـت کـه در ان دست ناقص و پنهان بازیکنان با کارتهای چهره بـه اشتراک گذاشته شده ترکیب میشود. این نخستین کارت مشترک بـه عنوان نوبت شناخته می‌شود. دور سوم شرط بندی شروع میشود ؛ در جهت عقربه هاي‌ ساعت از سمت چپ شـما حرکت می‌کند.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

5- کارت اجتماع دیگری را معامله کنید. این رودخانه مشهور اسـت. دور چهارم شرط بندی و مرحله نهایی مرحله دنبال خواهد شد.

نحوه معامله پوکر آموزش روش های معامله در بازی پوکر

6- از بازیکنان بخواهید کارت هاي‌ خودرا فاش کنند. بهترین دست 5 کارته کـه میتوان از 2 کارت موجود دریک بازیکن و 5 شماره روی میز برنده شد.

روش 4 معامله قرعه کشی پنج کارته

1- بـه هر بازیکن 5 کارت بدهید. کار خودرا با معامله 1 کارت رو بـه پایین با بازیکن در سمت چپ خود ادامه دهید و کارتهای کارت را 1 مرتبه دور میز ادامه دهید تا هر بازیکن 5 کارت داشته باشد.این یک بازی اسـت کـه در ان بازیکنان یک دست کامل دارند کـه پنهان می‌ماند و با جایگزینی کارت ها التیام مییابد.

2- کارت هایي را تنظیم کنید کـه در وسط میز کار نکرده اند. این‌ها رابا یک تراشه یا مورد دیگر علامت گذاری کنید تا از کارتهای دیگر قابل تشخیص باشند.

3- میز را برای شرط بندی باز کنید. دراین مرحله ؛ بازیکنان باید کارتها را در دست داشته باشند ؛ مواظب باشند کـه انها را بـه بازیکنان دیگر نشان ندهند.

4- بـه بازیکنان اجازه دهید کارتها را تعویض و کنار بگذارند. بازیکنان میتوانند هر تعداد کارت را کـه دوست دارند کنار بگذارند و با کشیدن همان تعداد کارت از روی عرشه وسط میز ؛ انها را تعویض کنند. در نهایت هر بازیکن باید 5 کارت داشته باشد.

5- جدول را برای شرط بندی دوباره باز کنید. اگر شـما پرده بازی می‌کنید ؛ جایی کـه فقط دو بازیکن سمت چپ شـما قبل از پرداخت کارت ؛ پول پرداخت می‌کنند ؛ شرط بندی باید از بازیکن بلافاصله بـه سمت چپ شـما شروع شود.

6- بـه بازیکنان دستور دهید کارت هاي‌ خودرا نشان دهند. این مرحله نهایی اسـت. بازیکن با بهترین دست 5 کارته برنده گلدان اسـت.

 

دیدگاهتان را بنویسید