تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

چگونه با بلک جک معامله کنیم

تکنیک های بازی بلک جک یک بازی قمار اسـت کـه در ان شـما سعی می‌کنید دستی بیش از 21 بـه فروشنده نزدیک کنید. اگر بیش از 21 سال داشته باشید ؛ بـه طور خودکار ضرر می‌کنید ؛ یا شکست می‌خورید. بازی بـه عنوان دلال در بزور و با تهدید شبیه چیزی اسـت کـه شـما بـه طور منظم بازی میکنید ؛ اما با چند مسئولیت اضافه شده مانند پخش کارت و تراشه. تا زمانی کـه درک درستی از نحوه بازی داشته باشید ؛ می‌توانید بـه اسانی با بلک جک مقابله کنید و از انجام ان لذت ببرید!

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

قسمت 1 شروع یک دست بلک جکم

1- کارت ها را مرتب کنید و برش دهید. عرشه کارتها را از جعبه بیرون آورده و کاملاً انها رابا هم مخلوط کنید. برای خاطرجمعی از تصادفی بودن کارتها از چندین تکنیک مانند ریفل یا جابجایی بیش از حد استفاده کنید. سپس ؛ از بازیکن دیگری بخواهید کـه کارت قرمز بریده شده را در هر جای وسط عرشه قرار دهد.

 

بـه محض قرار دادن ان ؛ عرشه را تقسیم کنید تا کارت برش قرمز در پایین یکی از پشته ها قرار گیرد. پشته دیگر را در قسمت بالا قرار دهید تا ترکیب بـه اتمام برسد.کارت برش یک کارت قرمز جامد اسـت کـه در عرشه قرار داده شده و نشان دهنده محل جدا شدن کارتها در هنگام برش اسـت. کاملاً ضروری نیست ؛ اما هنگام برش عرشه میتواند مفید باشد.

 

اگر با یک گروه بزرگ بازی می‌کنید ؛ میتوانید حداکثر 6 یا 8 عرشه ترکیب کنید تا شانس بازی را تغییر دهید.نکته: اگر برای آسانی در کار یک کفش کارت دارید ؛ کارتها را داخل ان قرار دهید تا رو بـه پایین باشد و از شکاف کشیده شود.

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

تکنیک های بازی بلک جک

2- از بازیکنان بخواهید شرط بندی هاي‌ خودرا برای دستان خود انجام دهند. اگر روی میز بلک جک هستید ؛ از بازیکنان بخواهید کـه در دایره کوچکی کـه مقابل شان قراردارند شرط بندی کنند. صبر کنید تا هر بازیکن تراشه هاي‌ خودرا برای شرط بندی قرار دهد یا تا زمانی کـه تصمیم بـه ترک میز بگیرد.

 

خاطرجمعی حاصل کنید کـه هیچ کارت قبل از شرط بندی خود معامله نکنید.شـما بـه عنوان فروشنده شرط نمی‌گذارید.نکته: اگر بازیکنی قبل از شروع معامله شرط خودرا نگذارد ؛ پس باید دور بماند.

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

3- برای همه ی بازیکنان از چپ بـه راست 1 کارت رو بـه رو کنید. یک کارت را از بالای عرشه بکشید و ان را از طریق میز بـه سمت نخستین نفر سمت چپ بکشید. در حالی کـه کارت را لغزانید ؛ کارت را بـه سمت بالا برگردانید و ان را در جعبه مقابل پخش کننده قرار دهید. از سمت چپ بـه راست در پشت میز بـه هر بازیکن 1 کارت بدهید.

 

سعی کنید کارت را بدون نیاز بـه تنظیم مجدد در جعبه قرار دهید. اگر می‌توانید کارتهای کشویی کارت را از روی میز تمرین کنید.بـه بازیکنان اجازه ندهید کارت ها را لمس کنند ؛ خصوصاً اگر دریک محیط حرفه اي کار می‌کنید.

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

تکنیک های بازی بلک جک

4- در مقابل خود 1 کارت را بـه صورت رو بـه پایین تنظیم کنید. کارت بعدی را از روی عرشه بردارید و ان را رو بـه پایین جلوی خود بلغزانید. مطمئن شوید کـه کارت را روی میز صاف فشار داده اید تا بازیکنان نبینند کـه ارزش کارت چقدر اسـت. بعد از این کـه کارت را معامله کردید ؛ بـه ان نگاه نکنید.

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

5- 1 کارت چهره بـه بازیکنان و خودتان بدهید. با بازیکن در سمت چپ خود شروع کنید و کارت دیگری را از روی عرشه بـه آن ها بدهید. کارت را رو بـه بالا برگردانید و ان را در بالای کارت اول قرار دهید تا همان‌ گونه بتوانید اعداد موجود در گوشه را بخوانید.

 

همان‌ گونه بـه بازیکنان دور میز کارت بدهید و سپس 1 کارت رو بـه روی خود قرار دهید. سپس می‌توانید دور خودرا از بزور و با تهدید شروع کنید. اگر خودرا با یک آس معامله کنید ؛ پس باید از بازیکنان “بیمه” بخواهید .

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

قسمت 2 خرید و فروش کارت های بازیکنان

1- اگر بازیکن می‌خواهد ضربه بزند ؛ 1 کارت بدهید. از بازیکن مستقیماً در سمت چپ خود بپرسید کـه میـــخواهد با دست خود چه کاری انجام دهد. اگر آن ها میخواهند بـه 21 نزدیک شوند ؛ آن ها می‌خواهند ضربه بزنند. کارت بالایی را از روی عرشه بردارید و ان را بـه سمت دست خود بکشید و ان را بچرخانید تا روی ان قرار بگیرد. مقادیر کارت را جمع کنید و کل جدید را بـه بازیکن بگویید. اگر بازیکن می‌خواهد دوباره ضربه بزند ؛ بـه او کارت دیگری بدهید.

 

نکته: مقادیر کارتها را بیاموزید تا بتوانید انها را بـه اسانی بـه هم اضافه کنید. کارت هاي‌ صورت 10 برابر هستند ؛ کارت هاي‌ شماره 10-10 ارزش چاپی خودرا دارند و Ace ها می‌توانند 1 یا 11 حساب شوند.

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

2- اگر کارت بازیکن و شرط بندی شـما بیشتر از 21 باشد ؛ کارت ها و شرط بندی هاي‌ بازیکن را بگیرید. کارت هاي‌ ان بازیکن را جمع کنید و آن ها را بـه عنوان یک تکه دور انداختن کنار بگذارید. سپس ؛ تراشه هاي‌ بازیکن شکسته را کـه قرار داده اند بـه عنوان شرط بندی بردارید و آن ها را بـه همراه بقیه تراشه ها در نگهدارنده تراشه قرار دهید.

 

بازیکنانی کـه شلیک می‌کنند بـه طور خودکار دور را از دست میدهند و کل شرط خودرا از دست میدهند.شـما بـه عنوان فروشنده شرط بندی را برنده می‌شوید ؛ اما تراشه ها بـه جای پرداخت بـه شـما ؛ بـه بانک می‌روند.

تکنیک های بازی بلک جک چگونه با بلک جک معامله کنیم

تکنیک های بازی بلک جک

3- وقتی بازیکنی کـه با ان معامله میکنید میـــخواهد بایستد بـه سراغ بازیکن بعدی بروید. اگر بازیکن نزدیک بـه 21 سال اسـت و نمیخواهد شانس خودرا فشار دهد ؛ از او میـــخواهد بایستد. وقتی بازیکنی ایستاد ؛ کارتهای خرید آن ها را متوقف کنید و بـه سمت بازیکن بعدی بروید. بـه کار در پشت میز از چپ بـه راست ادامه دهید ؛ و بـه بازیکنان یکجا کارت بدهید.بازیکنان می‌توانند قبل از ایستادن بـه هر تعداد کـه می‌خواهند ضربه بزنند یا چند بار ضربه بزنند.

قسمت 3 دور را تمام کنید

1- کارت رو بـه پایین خودرا ورق بزنید و کارت هاي‌ خودرا جمع کنید. هنگامی کـه همه ی بازیکنان نوبت خودرا گرفتند ؛ سپس نوبت خودرا بـه عنوان فروشنده بگیرید.

 

کارتی را کـه در ابتدای دور با خود معامله کرده‌اید نشان دهید و ارزش کارت هاي‌ خودرا جمع کنید. اگر یک کارت 10 یا فیس داشتید و یک آس را نشان می دادید ؛ یک بلک جک گرفتید و با دست کوچک تر در مقابل بازیکنان بـه طور خودکار برنده میشوید.

2- اگر تعداد کارتهای شـما کمتر از 17 باشد ؛ کارت دیگری بردارید ؛ اگر کل کارتهای شـما 16 یا کمتر اسـت ؛ از بالای عرشه کارت را بکشید و ان را بـه صورت روبروی کارتهای دیگر در دست خود تنظیم کنید. اگر جمع هنوز زیر 17 اسـت ؛ پس کارت را بکشید تا وقتی کـه دست شـما بیش از 17 شود. اگر کارتی بکشید کـه مجموع شـما را بیش از 21 کند ؛ پس از ان بایستید و بازیکنان دیگری کـه هنوز در ان هستند ؛ برنده میشوند.

 

اگر کل بیش از 17 باشد ؛ نمیتوانید مرتباً ضربه بزنید تا بـه 21 نزدیک شوید.

تکنیک های بازی بلک جک

3- دست خودرا با بازیکنان مقایسه کنید. بـه مقادیر کلی دست بازیکنان نگاه کنید تا ببینید آیا آن ها از دست شـما بیشتر یا کمتر هستند. اگر بازیکنان بدون ادامه کار بـه 21 دست شـما نزدیک تر باشند ؛ انها برنده می‌شوند. اگر انها دست بدتری از شـما دارند ؛ پس آن ها می‌بازند و شـما شرط هاي‌ آن ها را جمع میکنید.

 

اگر یک بازیکن مجموع بازی هاي‌ مشابه شـما را داشته باشد ؛ پس دست “فشار” محسوب می‌شود.

4- شرط بندی بازیکنان را پرداخت کنید. اگر بازیکنان بـه 21 سالگی شـما نزدیکتر بودند ؛ دراین صورت یک پرداخت 1: 1 دریافت می‌کنند کـه دو برابر مبلغ شرط بندی اسـت. اگر بازیکن با یک بلک جک برنده شود ؛ یک شماره 10 و یک آس نشان دهد ؛ دراین صورت طبق معمولً 3: 2 از شرط خود بـه آن ها پرداخت می‌شود ؛ بـه این معنی کـه 2.5 برابر مبلغ شرط بندی می‌شود.

 

اگر یک “فشار” داشته باشید کـه در ان تعداد بازیکنان دیگر برابر باشد ؛ نه شـما برنده میشوید و نه بازیکن. سپس بازیکن شرط بندی خودرا پس میگیرد.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکنی 10 تراشه شرط ببندد و برنده شود ؛ از بانک 20 تراشه میبرد. اگر انها با جک جک برنده میشدند ؛ در ان صورت 25 تراشه می بردند.

 

نکته: شانس شرط بندی ممکن اسـت بسته بـه جدولی کـه در ان کار می‌کنید متفاوت باشد. قبل از بازی هاي‌ خود با قوانین جدول مشورت کنید تا از میزان پرداخت دقیق ان مطلع شوید.

تکنیک های بازی بلک جک

5- تمام کارتهایی را کـه بازی کرده اند کنار بگذارید و انها را مرتب کنید. تمام کارت هاي‌ هر یک از بازیکنان را جمع کنید و انها را بـه صورت رو بـه پایین در قسمت انبار خود قرار دهید. اگر فقط با یک ورق کارت بازی میکنید ؛ پس از هر دست ؛ تکه دور انداختن رابا بقیه عرشه مرتب کنید.اگر از چندین عرشه استفاده می‌کنید ؛ تا زمانی کـه بـه نیمه کارت ها نرسید ؛ نیازی بـه تغییر شکل ندارید.

قسمت 4 خطاب به دستان خاص

1- از بازیکنان بپرسید اگر کارت رو بـه رو شـما آس اسـت ؛ “بیمه” می‌خواهند. اگر دست خودرا معامله کردید و کارت رو بـه رو یک آس اسـت ؛ باید از بازیکنان بیمه بخواهید. بـه بازیکنان اجازه دهید تا نیمی از شرط بندی اولیه خودرا بـه عنوان بیمه پرداخت کنند. بـه کارت رو بـه پایین خود نگاه کنید و اگر یک شماره 10 اسـت ؛ ان را فاش کنید. سپس بـه هر بازیکن با بیمه دو برابر مبلغ پرداختی خود بپردازید.

بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکنی 3 تراشه برای بیمه پرداخت کند ؛ درصورت داشتن بلک جک ؛ 6 تراشه از بانک دریافت می‌کند.اگر بازیکنی بیمه بپردازد ؛ اگر هنگام شروع معامله مشکوک باشید ؛ بـه همان اندازه تراشه از دست نخواهد داد.

 

اگر بلک جک ندارید ؛ تراشه هایي را کـه بازیکنان برای بیمه پرداخت کرده اند بردارید و انها را در بانک قرار دهید.نکته: بازیکنان اگر فکر نکنند کـه شـما بلک جک دارید یا این کـه بلک جک هم دارند ؛ نیازی بـه پرداخت بیمه ندارند.

2- ببینید آیا بازیکنان میخواهند “شرط بندی” کنند تا تراشه هاي‌ بیشتری شرط بندی کنند. اگر بازیکن با اعتماد بـه نفس مطمئن باشد ؛ میتواند شرط بندی خودرا دو برابر کند. اگر انها می‌خواهند دو برابر شوند ؛ منتظر بمانید تا قبل از فروش 1 کارت دیگر ؛ شرط اضافی خودرا روی میز بگذارند. کارت را بـه صورت افقی از بالای دست آن ها قرار دهید تا نشان دهید دیگر نمیتوانند بـه ان دست بزنند.

 

اگر بازیکنی کـه دو برابر کاهش یافته در برابر دست شـما پیروز شود ؛ دراین صورت انها دو برابر پول را برنده می‌شوند. بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن در ابتدا 5 تراشه شرط بندی می‌کرد و پس از دو برابر شدن برنده می شد ؛ 20 تراشه از بانک میبرد.

تکنیک های بازی بلک جک

3- بـه بازیکنان این گزینه را بدهید کـه اگر کارتهایی با همان ارزش بـه انها داده شد ؛ “تقسیم” کنند. هنگامی کـه با بازیکنان یک کارت درنظر گرفته می‌شود ؛ انها میتوانند آن ها را بـه دو دست جدا کنند.

 

کارت بالایی را روی دست خود منتقل کنید و از آن ها بخواهید شرط بندی دیگری برابر با اول روی میز بگذارند. برای هر دست 1 کارت چهره دیگر قرار دهید و آن ها را از چپ بـه راست بازی کنید.اگر بازیکنی در تقسیم دست خود بلک جک شود ؛ بـه جای پرداخت 3: 2 برنده 1: 1 می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید