بازی وانت 52 کارت آموزش کامل بازی هیجانی وانت 52 کارت

بازی وانت 52 کارت آموزش کامل بازی هیجانی وانت 52 کارت

آموزش کامل بازی هیجنی وانت 52 کارت

52 Card Pickup یک شوخی عملی اسـت کـه بـه عنوان یک بازی کارتونی کـه حداقل بـه 2 بازیکن نیاز دارد ؛ مبدل میشود. برای ایجاد خنده زیاد عالی اسـت ؛ اما یقیناً باید با شخصی بازی کنید کـه شوخ طبعی و کمی اوقات فراغت داشته باشد. وانت 52 کارت سرگرم کننده اسـت و کودکان در هر سنی میتوانند ان را بازی کنند.

بازی وانت 52 کارت آموزش کامل بازی هیجنی وانت 52 کارت

روش 1 بازی 52 کارت وانت

1- از یک دوست بخواهید کارت بازی کند. کسی را پیدا کنید کـه از شوخی لذت ببرد و وقت داشته باشد تا پاتوق خودرا بگذراند و از ان لذت ببرد.

 

شـما می‌توانید بیش از یک بازیکن داشته باشید ؛ بـه شرطی کـه هیچ یک از بازیکنان بدانند کـه 52 Card Pickup یک ترفند اسـت.

بازی وانت 52 کارت آموزش کامل بازی هیجنی وانت 52 کارت

2- یک عرشه کارت بازی پیدا کنید. ترجیحاً از یک کارت بازی استفاده کنید کـه متعلق بـه یکی از بازیکنان اسـت. اینکار باعث میشود کارت ها بـه جای این کـه وقتی شوخ به پایان رسید روی زمین بمانند ؛ دست بگیرند. همچنین اگر 52 کارت در عرشه وجود داشته باشد ؛ بهتر اسـت.

بازی وانت 52 کارت آموزش کامل بازی هیجنی وانت 52 کارت

بازی وانت 52 کارت

3- کارت ها را مرتب کنید. بـه عنوان فروشنده ؛ می‌توانید کارت ها را خودتان مرتبا کنید یا بـه یکی از بازیکنان اجازه دهید آن ها را مرتبا کند.

 

جابجایی کارتها اختیاری اسـت ؛ اما ترجیح داده میشود زیرا احساس یک بازی واقعی را ایجاد میکند. در حقیقت ؛ مهم نیست کـه کارت ها باهم مخلوط شده اند.سعی کنید نخندید زیرا بازیکنان ممکن اسـت مشکوک شوند.

بازی وانت 52 کارت آموزش کامل بازی هیجنی وانت 52 کارت

4- بازیکنان را آماده کنید. بعد از این کـه کارت را عوض کردید ؛ سوال زیر را بپرسید: “آیا شـما آماده بازی 52 Card Pickup هستید؟”

بازی وانت 52 کارت آموزش کامل بازی هیجنی وانت 52 کارت

بازی وانت 52 کارت

5- کارتها را رها کنید. منتظر پاسخ باشید و بعد از آماده شدن یک یا همه ی بازیکنان ؛ عرشه را کمی خم کنید و حالت خودرا در لبه هاي‌ بیرونی کارت ها رها کنید بـه گونه اي کـه انگار با یک دست مخلوط میشوید تا کشش فنر کارت ها را در تمام سطح زمین پاشش کند. سپس بگویید: “این 52 پیکاپ کارت اسـت!”

 

فرصتی دیگر برای انجام 52 Card Pickup این اسـت کـه وقتی کاملاً هر بازی کارت دیگری را انجام میدهید و میبازید. میتوانید بازی را متوقف کنید و بگویید “52 کارت وانت” درست قبل از این کـه همه ی کارت ها را روی زمین آزاد کنید.

روش 2 گسترش سرگرمی

1- یک رقابت ایجاد کنید. وقتی کارتها روی زمین هستند ؛ می‌توانید بازیکنان را بـه چالش کشیدن همه ی کارتها با نشان دادن برنده بازی شخصی کـه بیشترین کارتها را بر عهده دارد ؛ بـه چالش بکشید.

 

هدف از این مسابقه این اسـت کـه هر کارت رابا بیشترین سرعت ممکن از زمین جدا کنید. این یک چرخش عالی در انتخاب کارت 52 اسـت کـه باعث ایجاد هیجان و سرگرمی بیشتر می‌شود.

 

همچنین می‌توانید برای یافتن کارت خاصی کـه نخستین شخصی کـه کارت را پیدا می‌کند برنده شود ؛ یک چالش ایجاد کنید.

بازی وانت 52 کارت

2- مهارت هاي‌ تفکر خودرا رشد دهید. روش دیگر لذت بردن از وانت 52 کارت برداشتن کارتها بـه ترتیب متوالی اسـت. شـما می‌توانید کارت خودرا بـه چالش بکشید تا کارتها را بـه ترتیب ارزش شروع کنید ؛ ابتدا با کارتی کـه ابتدا می‌گیرید. در حالی کـه همه ی بازیکنان میتوانند از این بازی لذت ببرند ؛ اما بـه چندین بازیکن نیاز ندارد. این همچنین یک بازی یک نفره عالی اسـت و روشی برای خود مشغول نگه داشتن وقت بیکاری اسـت.

 

از کودکان کوچک بخواهید کارت هاي‌ پراکنده را بـه عنوان یک فعالیت آموزشی بردارند. این بـه آن ها کمک می‌کند تا مهارت یادگیری در قرار دادن اشیا in را در پشته بـه دست آورند. همچنین میتوانید از کودک بخواهید فقط کارت هاي‌ قرمز یا کارت هاي‌ سیاه را انتخاب کند.

3- ایجاد تیم را تسهیل کنید. با تقاضای از همه ی شرکت کنندگان برای نظم دادن کارت ها بـه صورت تیمی ؛ می‌توانید از 52 Card Pickup بـه عنوان یک تمرین تیم سازی استفاده کنید. زمان را یادداشت کنید و وقتی کار انها به پایان رسید ؛ از آن ها سوال کنید کـه چرا اینقدر طول کشید و چقدر خوب باهم کار کرده اند را جست‌وجو کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید