بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

بازی مکیدن و دمیدن با کارت یک بازی سرگرم کننده و تعاملی با کارتی برای مهمانی ها و اجتماعات اجتماعی با یک پیچ و تاب بیشتر اسـت. اگر در استفاده از لب هایتان مهارت دارید ؛ در عبور و مرور کارت بازی بین افراد بسیار عالی خواهید بود. حتی اگر در گذراندن کارت نیز موفق نباشید ؛ بازهم این فرصت را خواهید داشت کـه از لب هاي‌ خود بـه شخص بعدی خود استفاده کنید.

قسمت 1 یادگیری قوانین اساسی مکیدن و ضربه

1- یک کارت از یک عرشه کارت بیرون بکشید. برای عبور از بین همه ی فقط بـه یک کارت نیاز دارید. اگر میخواهید با کارتهای مختلفی کـه برای یک بازی با سرعت بیشتر منتقل می‌شوند بازی کنید ؛ یک بسته کارت برای استفاده تهیه کنید. این بازی را می‌توان جدی گرفت ؛ اما بـه احتمال زیاد گروه قصد خندیدن و سرگرمی را دارند.

بازی مکیدن و دمیدن با کارت

2- از همه ی اعضای گروه خود بخواهید دریک حلقه بنشینند. طبق معمولً مکیدن و ضربه زدن دریک جمعیت مختلط انجام می‌شود و دایره نشسته پسر-دختر-پسر-دختر اسـت. در صورتی کـه هنگام عبور از کارت بازی دست و پا بزنید ؛ در عده اي از مواقع فرد را بـه سمت چپ یا راست خود می بوسید.

 

بـه عنوان یک گروه تصمیم بگیرید کـه آیا کارت را میخواهید در جهت عقربه هاي‌ ساعت رد کنید یا خلاف جهت عقربه ساعت.اگر با شخص مهم دیگر خود هستید یا شخصی دراین گروه وجوددارد کـه میخواستید ان را ببوسید ؛ سعی کنید درکنار او برای بازی قرار بگیرید.

 

برای بـه حداقل رساندن بی دست و پا بودن ؛ از دوستان خود بخواهید کنار هم بنشینند.اگر تنظیمات گروه شـما متفاوت باشد می‌توانید از صندلی هاي‌ مخالف جنسیت صرف نظر کنید.

بازی مکیدن و دمیدن با کارت

3- کسی را انتخاب کنید کـه ابتدا برود و کارت را پاس کند. نفر اول کارت را روی لب هاي‌ خود قرار می‌دهد و هوا را می مکد تا بدون هیچ دست ان را در آنجا بچسباند. فقط از طریق دهان خودرا استنشاق کنید تا بتوانید بیشتر از هوا برای نگه داشتن کارت بـه لب هاي‌ خود استفاده کنید.با ادامه بازی ؛ سرعت بالا میرود زیرا ممکن اسـت همه ی نفس بکشند و احتمالاً کارت را رها کنند.

بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

4- کارت رابا لب بـه شخصی کـه درکنار شماست منتقل کنید. بـه صورت همسایه خود نزدیک شوید و بدون دست ؛ کارت را بـه لبهای او منتقل کنید. روی کارت ضربه بزنید تا هنگام مکیدن برای دریافت کارت ؛ ان را بـه لب هاي‌ خود فشار دهید. ممکن اسـت بـه یک دور تمرین نیاز داشته باشید تا همه ی بتوانند با حرکات آسان باشند.

 

از همه ی بخواهید دست هایشان را بـه پشت خود نگه دارند تا از تقلب پیشگیري کنند. وقتی کارت را امتحان می‌کنید ممکن اسـت گیج کننده باشد و یادتان باشد کـه کارت را برای دریافت ان مکیده و برای خلاص شدن از ان دمیده اید.بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

بازی مکیدن و دمیدن با کارت

5- اگر کارت را رها کردید ؛ شخصی کـه درکنار شماست را ببوسید. وقتی کارت افتاد ؛ دو نفری کـه کارت را انداختند باید ببوسند. اگر کارت را بین خودتان رها کنید ؛ اگر خلاف جهت حرکت عقربه ساعت حرکت میکنید باید شخص را بـه سمت راست خود ببوسید یا اگر در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه سمت چپ خود بروید.

بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

6- وقتی کارت افتاد دور جدیدی را شروع کنید. درصورت افتادن کارت ؛ میتوانید کل بازی را از بازیکن اول راه اندازی کنید. یا در عوض ؛ میتوانید از شخصی کـه تازه کارت را انداخته بـه بازی ادامه دهید. واریاسیون دیگر این اسـت کـه وقتی کسی کارت را رها می‌کند ؛ جهت عبور را معکوس کند.

بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

قسمت 2 ایجاد هیجان بیشتر در بازی

1- هر بار کـه کارت بین زن و شوهر افتاد ؛ کارت را بـه نصف پاره کنید. قانون دیگری کـه میتوانید اضافه کنید این اسـت کـه هر بار کـه شخص کارت را رها میکند ؛ کارت بازی بـه دو نیم می‌شود. بنابر این کارت بـه نصف تقسیم می‌شود ؛ سپس کوارتر میشود و سپس با ادامه بازی شروع بـه کم شدن میکند و تقریبا هیچ چیز کم نمی‌شود. بعد از مدتی ؛ کارت بازی کمتری در بازی و لب هاي‌ بیشتری وجود خواهد داشت.

بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

2- جهت عبور کارت را هر زمان کـه بوسه کرد تغییر دهید. اگر همه ی با گذراندن کارت بـه شخص سمت راست خود آسان شده اند ؛ جهت عبور کارت از دایره را تغییر دهید. شرکای جدید بـه یک دیگر عادت نخواهند کرد و ممکن اسـت درصورت افتادن کارت تعداد بیشتری چرخش وجود داشته باشد.همچنین میتوانید ترتیب صندلی ها را تغییر دهید تا کارها جالب شود.

بازی مکیدن و دمیدن با کارت آموزش تصویری بازی هیجانی با پاسور

بازی مکیدن و دمیدن با کارت

3- الکل را بـه مخلوط اضافه کنید. اگر هر کس در گروه شـما 21 سال یا بیشتر باشد ؛ اگر هر شخصی را کـه کارت را رها می‌کند مجبور کنید یک نوشیدنی یا یک ضربه بخورد ؛ میتواند مکش و ضربه باشد. اگر دو نفر کارت را رها کنند ؛ هردو یک نوشیدنی می‌نوشند و اگر یک نفر بـه تنهایی موفق شود کارت را بیاندازد ؛ انها نوشیدنی انفرادی هستند.میتوانید منتظر بمانید تا این بازی را شروع کنید تا زمانی کـه همه ی کمی غوغا کنند ؛ بنابر این مهار کمتری وجوددارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید