بلوف در پوکر آموزش و ترفندهای چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

بلوف در پوکر آموزش و ترفندهای چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

بلوف زدن در پوکر یک استراتژی خطرناک اسـت کـه می‌تواند بـه طرز رضایت بخشی جواب بدهد. بازیکنان مبتدی پوکر اغلب فکر می‌کنند کـه بلوف زدن باید اغلب اتفاق بیفتد ؛ اما بهتر اسـت در مورد زمان بلوف انتخابی باشید. وقتی تعداد مخاطرات کم اسـت بلوف را تمرین کنید تا مهارت شـما در متقاعد کردن حریفان برای دستیابی خوب شـما افزایش یابد. زمان بندی خودرا بادقت انتخاب کنید.

 

سپس شرط بندی را بـه آرامی در طول دست افزایش دهید تا بازیکنان دیگر را فشار دهید تا برابر شوند. شـما همیشه موفق نخواهید بود ؛ اما با درک بهترین شرایط و زمان بلوف زدن می‌توانید شانس بلوف خودرا برای برنده شدن یک دست افزایش دهید.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

روش 1 انتخاب زمان بلوف

1- بلوف هاي‌ خودرا تا آنجا کـه ممکن اسـت محدود کنید. مبتدیان تمایل دارند فکر کنند کـه بلوف بخش بیشتری از پوکر در واقع موجود اسـت. با این حال ؛ بلوف زدن در واقع یک استراتژی اسـت کـه بـه ندرت باید از ان استفاده کنید. شـما باید نسبتاً مطمئن باشید کـه می‌توانید حریفان خودرا جمع کنید تا قبل از بلوف بروید.هرگز فقط بلوف نزنید زیرا مدتی اسـت بلوف نزده اید و فکر میکنید باید اینکار را انجام دهید.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

بلوف در پوکر

2- اگر یک مبتدی باشید ؛ بلوف وقتی خطر زیاد نباشد. اگر چه ممکن اسـت وسوسه انگیز باشد کـه راه خودرا برای کسب برنده هاي‌ بزرگ بدست آورید ؛ اما درصورت پایین آمدن سهام ؛ بلوف زدن یک استراتژی مثرتر اسـت. نه تنها بـه احتمال زیاد رقیب خودرا بـه فولاد می‌کشید ؛ بلکه درصورت فراخوان زدن بلوف ؛ ضرر نمی‌کنید.شرط بندی هاي‌ کوچک تر برای سایر بازیکنان قانع کننده تر اسـت.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

3- بازیکنان قوی بلاف و نه ضعیف. تازه کارها و بازیکنانی کـه درک درستی از پوکر ندارند ؛ مهم نیست کـه شرط بندی رابا دست خود ادامه دهند ؛ مهم نیست. آن ها تمایل دارند کـه بـه هیچ عنوان دست مخالفان خودرا درنظر نگیرند. بازیکن خیلی ضعیفی احتمالاً فولد نمی‌شود.بازیکن خوب سعی می‌کند قدرت دست شـما را محاسبه کند تا بلاف کند. بازیکن ضعیف متوجه نخواهد شد.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

بلوف در پوکر

4- بلوف قبل از فلاپ را شروع کنید. اگر در آخرین موقعیت هستید و بازیکنان سمت چپ شـما کاملاً محکم هستند ؛ شروع بـه بلوف کنید. با افزایش امتیاز بازیکنان دیگر را تحت فشار قرار دهید. برخی قبل از فلاپ جمع میشوند.شروع بلوف قبل از فلاپ بـه شـما این مزیت را میدهد کـه بـه عکس العمل هاي‌ فوری مخالفان خود نگاه کنید و وقت کافی برای محاسبه مجدد استراتژی خود قبل از پایان کار داشته باشید.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

5- اگر در وضعیت دیررس یا آخرین وضعیت قرار دارید ؛ بعد از فلاپ بلوف را انتخاب کنید. واکنش ها و شرط بندی هاي‌ حریفان خودرا تماشا کنید تا مشخص شود کـه آیا آن ها دستی قوی دارند و یا آن ها را فشار می‌دهند تا برابر شوند.

 

خاطرجمعی حاصل کنید کـه واکنش شـما نسبت بـه flop با داستانی کـه می‌خواهید مخالفان شـما در مورد دستی کـه دارید باور دارند مطابقت دارد.این مزیت را دارید کـه از موقعیت دیررس بلوف بزنید ؛ بـه خصوص اگر بـه نظر می‌رسد مخالفان شـما بـه دنبال راهی برای خارج شدن از دست هستند. 

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

بلوف در پوکر

6- وقتی مشخص شد کـه رقیب شـما قانع نشده اسـت ؛ ان را ترک کنید. فقط درصورتی کـه مطمئن باشید میتوانید رقیب خودرا راضی کنید کـه برابر بزنید باید یک بلوف را دنبال نمایید. در غیر این صورت ؛ ریختن پول بیشتر بـه گلدان فایده اي ندارد. اگر بـه نظر می‌رسد رقیب خاطرجمعی دارد کـه میتواند شـما را شکست دهد ؛ از دست خود خارج شوید.

 

بـه یاد داشته باشید کـه اگر بازی بـه مرحله نهایی برود ؛ نمی‌توانید یک بلوف ببرید. از گرفتار شدن دریک بلوف خجالت نکشید. بهتر از این اسـت کـه با فراخوان زدن بلوف خود ؛ پول بیشتری از دست بدهید.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

روش 2متقاعد کردن مخالفان

1- سعی کنید هر بار یک بازیکن را بلوف بزنید. بلوف کردن یک شخص دیگر بسیار م oneثرتر اسـت. بعید اسـت کـه با بلوف زدن بتوانید بیش از 2 بازیکن را بـه فولد برسانید ؛ مهم نیست کـه چقدر قانع کننده باشید.هرچه تعداد بازیکنان در بازی بیشتر باشد ؛ احتمال این کـه یکی از آن ها بلوف شـما را صدا کند بیشتر اسـت.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

2- تصویر جدول خودرا در طول بازی بسازید. برای خود تصویری درست کنید تا مخالفان شـما بدانند شـما چه نوع بازیکنی هستید. بـه عنوان مثال ؛ اگر سابقه شرط بندی محکم و آرامش خودرا حفظ کنید ؛ بـه سادگی حفظ همان اقدامات در هنگام بلوف زدن ؛ بـه متقاعد کردن رقیب کمک میکند کـه شـما قدرت بالایی دارید.

 

شرط بندی هاي‌ تنگتر قوی‌تر دیده میشود. اگر شـما یک بازیکن شل هستید ؛ رقیب شـما نمی‌داند چه انتظاری از شـما دارد و بـه احتمال زیاد بلوف شـما را صدا میکند.

بلوف در پوکر آموزش ترفند چگونه در پوکر بلوف بزنیم؟

بلوف در پوکر

3- آرام باشید ؛ یا ظاهر آرام بودن را بـه وجود آورید. علائمی مانند دفاعی بودن با تراشه هاي‌ پوکر ؛ شرط بندی خیلی سریع ؛ تماس با شرط ها بـه جای بالا بردن انها و یا پرهیز از تماس چشمی یا برقراری تماس شدید چشمی ؛ همه ی میتوانند عصبی بودن را برای رقبا نشان دهند. سعی کنید ساکت بمانید تا بیش از حد دفاعی نداشته باشید ؛ از حرکات آرام استفاده کنید و با لبخند واقعی بازیکنان دیگر را متقاعد کنید کـه قدرت قوی دارید.

 

اگر فکر نمیکنید میتوانید قانع کننده عمل کنید ؛ سعی کنید بی حرکت باشید و زیر رادار پرواز کنید. تشخیص دقیق صحبت ها بسیار دشوار اسـت ؛ اما تصحیح بیش از حد عصبی بلافاصله بـه سایر بازیکنان نشان میدهد کـه شـما بلوف میزنید.

4- شرط بندی را بالا ببرید ؛ اما نه خیلی زیاد. شرط شـما باید متناسب با تاریخ شرط بندی جدول باشد. اگر ناگهان دست درازی کنید کـه روی ان تهاجمی شرط بندی نکرده اید ؛ احتمال دارد رقیب فکر کند کـه بلوف می‌زنید. در عوض ؛ شرط هاي‌ خودرا بـه تدریج در طول دست افزایش دهید.بالا بردن امتیازات زودتر از دیگران احتمالاً باعث ترس بازیکنان دیگر میشود و یک بلوف موفق ایجاد میکند.

بلوف در پوکر

5- گفته هاي‌ خودرا بازرسی کنید. بلوف دروغ اسـت ؛ بنابر این اگر میدانید هنگام دروغ گفتن بـه طریقی واکنش نشان می‌دهید ؛ سعی کنید این واکنش را بازرسی کنید. یك یخ زدگی و ساكت بودن یكی از رایجترین موارد اسـت. سعی کنید آرامش خودرا حفظ کنید و کارهایتان شبیه بـه انچه در بقیه بازی ها بوده اسـت ؛ باشید.حرکات خودرا شل و آرام داشته باشید تا مخالفان خودرا متقاعد کنید.زیاد صحبت نکنید ؛ مخصوصاً اگر بـه توانایی دروغ قانع کننده خود خاطرجمعی ندارید.

روش 3 انواع مختلف بلوف

1- برای کاهش خطر و بازده پایین ؛ یک بلوف سریع ایجاد کنید. بیشتر بلوف هاي‌ پوکر بلوف هاي‌ سریع هستند. این موارد وقتی اتفاق میوفتد کـه سهام گلدان هاي‌ کوچک یا متوسط ​​باشد و بـه نظر نمی‌رسد کـه بازیکنان دیگر علاقه اي بـه برنده شدن داشته باشند. دریک بلوف سریع موفق ؛ شرط بندی را بالا ببرید و بقیه برابر میروند.سعی کنید بیش از حد از بلوف هاي‌ سریع استفاده نکنید ؛ در غیر این صورت مخالفان شـما پیشبینی می‌کنند.

بلوف در پوکر

2- همه ی چیز را در رودخانه بروید. برای تصمیم گیری از بازیکنان باقی مانده ؛ در پایان بازی ؛ کنار رودخانه ؛ بازی را انجام دهید. این یک حرکت مطمئن در انتهای دست اسـت و رقیب شـما وادار خواهد شد یا برابر شود یا بـه مرحله نهایی برود.اگر چه این استراتژی جسورانه توانایی بازدهی دارد ؛ اما شـما باید آماده باشید تا همه ی چیز را از دست بدهید.

3- با نیمه بلوف زدن شانس خودرا افزایش دهید. نیمه بلوفی بـه وضعیتی گفته می‌شود کـه در ان شـما یک دست خوب دارید کـه ممکن اسـت پس از فلاپ یا چرخش التیام یابد. این هنوز هم بلوف قلمداد میشود زیرا حتی اگر خاطرجمعی دارید کـه دست شـما پیشرفت می‌کند.

 

از لحاظ فنی نمیتوانید با کارت هایي کـه در دست دارید برنده شوید. با این حال ؛ هدف هنوز استفاده از اعتماد بـه نفس شـما برای جمع شدن بازیکنان دیگر اسـت.نیمه بلوف یک استراتژی خوب اسـت زیرا دو راه ممکن برای دستیابی بـه دست وجوددارد.

بلوف در پوکر

4- بـه عنوان آخرین چاره از یک بلوف خالص استفاده کنید. اگر بـه انتهای رودخانه برسید و هیچ چیز در دست شـما نیست و گزینه دیگری بـه غیر از بلوف یا تا زدن ندارید ؛ یک بلوف خالص اتفاق میوفتد. شـما میتوانید شرط بندی کنید و امیدوار باشید کـه رقیب شـما برنده شود.

 

این باید بـه عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد زیرا اگر رقیب شـما بلوف خودرا صدا بزند ؛ تقریبا همیشه ضرر خواهید کرد.این‌ها همچنین بـه عنوان بلوف سرد سنگی ؛ کلی یا عریان شناخته می‌شوند.

 

نکات

اگر بـه نظر میرسد رقیب قدرت بالایی دارد از بلوف زدن خودداری کنید.اگر بقیه جمع شوند نیازی نیست کارت هاي‌ خودرا نشان دهید. می‌توانید گلدان را بردارید و همه ی را بـه تعجب بگذارید کـه چه چیزی دارید. این تقریبا همیشه توصیه میشود ؛ اگر با کارت هاي‌ ضعیف بلوف زدید ؛ واقعی بـه نظر برسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید