بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

Yahtzee یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ نورد تاس در جهان اسـت. برای یک شب بازی با هردو گروه بزرگ و کوچک بسیار عالی اسـت. هدف این بازی غلتیدن پنج تاس بـه منظور بـه ثمر رساندن ترکیبات و کسب بالاترین امتیاز کلی اسـت. گلزنی Yahtzee در ابتدا می‌تواند گیج کننده باشد ؛ اما با کمی صبر و حوصله از یک بازی Yahtzee در کمترین زمان لذت خواهید برد.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

قسمت 1 امتیازدهی در بخش فوقانی

1- برگه امتیاز را مرور کنید. در Yahtzee ؛ نمرات بر روی یک ورق کاغذ حاوی یک ستون از 13 جعبه نگه‌داری می‌شود. در هر نوبت ؛ باید بر اساس بهترین گزینه امتیازدهی خود ؛ کدام قسمت را پر کنید. اگر نمی‌توانید نمره اي وارد کنید یا انتخاب نکنید ؛ باید “0” را در یکی از کادرهای خود وارد کنید. هر جعبه را می‌توان فقط یک‌بار پر کرد.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

بازی Yahtzee

2- درباره بخش فوقانی اطلاعات کسب کنید. نمره جعبه هاي‌ قسمت فوقانی متفاوت از جعبه هاي‌ سطح پایین اسـت. هدف شـما ؛ دربخش بالایی ؛ کسب حداقل 63 اسـت. اگر 63 امتیاز یا بیشتر دربخش بالا داشته باشید ؛ در پایان بازی 35 امتیاز خواهید گرفت.

 

قسمت فوقانی شامل شش جعبه با برچسب آیس «یک» ؛ دو ؛ سه ؛ چهار ؛ پنج و شش اسـت. شـما 5 تاس در Yahtzee رول میکنید. برای پر کردن کادر بالا ؛ مقادیر روی تاس ها رابا همان تعداد ترکیب میکنید. سپس ؛ شماره را بـه کادر مربوطه اضافه میکنید. برای پر کردن با هر بار چرخش فقط می‌توانید یک کادر انتخاب کنید.

 

وقتی بـه صورت چکیده بحث شود این می‌تواند گیج کننده باشد. بیایید بـه یک مثال نگاه کنیم. بگویید تاس می چرخانید و دو پنج و سه میگیرید. از آنجا کـه دو پنج دارید ؛ می‌توانید نمره 10 را در کادر Fives وارد کنید. شـما سه دو تا دارید ؛ بنابر این میتوانید مجموعاً شش را در جعبه دو نفره وارد کنید. شـما باید انتخاب کنید کدام شماره را می‌خواهید وارد کنید.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

بازی Yahtzee

3- انتخاب کنید کـه کجا امتیاز خودرا کسب کنید. برای دریافت جایزه می‌خواهید حداقل 63 بگیرید ؛ بنابر این هوشمندانه انتخاب کنید. در مثال بالا ممکن اسـت شـما تمایل بـه گلزنی در جعبه Fives داشته باشید ؛ زیرا این امتیاز بالاتری اسـت ؛ اما مراقب باشید. فقط یکبار می‌توانید هر کادر را پر کنید. اگر در جدول بعدی خود پنج امتیاز کسب کنید ؛ نمره بسیار بالاتری را در ان جعبه از دست خواهید داد. 

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

قسمت 2 امتیازدهی در بخش پایین تر

1- در مورد بخش پایین اطلاعات کسب کنید. نمرات بخش پایین پیچیده تر اسـت. بـه جای فهرست ساده اعداد ؛ عباراتی مانند “Three of a Kind” و “Full House” در قسمت پایین نوشته شده اسـت. این ها ترکیب هاي‌ مختلفی از تاس هستند کـه بـه طور متفاوتی امتیاز میگیرند. قبل از بازی Yahtzee ؛ کمی وقت بگذارید تا با نمرات بخش پایین آشنا شوید.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

2- از یک نوع سه امتیاز بگیرید. یک مقدار کـه می‌توانید دربخش پایین امتیاز بگیرید ؛ سه نوع اسـت. برای بـه ثمر رساندن سه نوع یک نوع ؛ باید سه تاس مشابه را بچرخانید.با یک سه نوع ؛ همه ی مقادیر تاس خودرا باهم جمع می‌کنید. این بـه شـما نمره کل شـما برای جعبه سه نوع را میدهد.

 

این میتواند گیج کننده باشد. بیایید بـه یک مثال نگاه کنیم تا روشن شود. بگویید شـما سه پنج ؛ دو و چهار غلت زده اید. این امتیاز را می‌توان بـه عنوان سه امتیاز گرفت. شـما پنج را در سه ضرب میکنید تا مقدار 15 را بدست آورید ؛ سپس دو و چهار را جمع می‌کنید. این بـه شـما نمره کل 21 می‌دهد کـه در جعبه Three of a Kind مینویسید.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

بازی Yahtzee

3- امتیاز یک چهار را بدست آورید. چهار نوع از یک نوع شبیه بـه یک سه نوع اسـت. اگر چهار تاس یکسان دریک دور بدست آورید ؛ میتوانید دراین جعبه امتیاز بگیرید. سپس ؛ با ترکیب مقادیر همه ی تاس ها ؛ ان را نمره می‌گیرید. بـه عنوان مثال ؛ اگر چهار دو و شش بپیچید ؛ می‌توانید در جعبه Four of a Kind امتیاز 14 را بدست آورید.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

4- نمره یک خانه کامل. یک خانه کامل فارغ از ارزش تاس 25 امتیاز دارد. یک خانه کامل از سه تاس از یک شماره و دو تاس از شماره دیگر تشکیل شده اسـت. بـه عنوان مثال ؛ بگویید شـما سه 6 و دو 5 را رول میکنید. این امتیاز را می‌توان برای 25 امتیاز بـه عنوان یک خانه کامل کسب کرد.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

5- یک صاف کوچک یا بزرگ بزنید. استریت هاي‌ کوچک یا بزرگ وقتی تاس ها را بـه ترتیب عددی بچرخانید ؛ امتیاز میگیرند. بـه عنوان مثال ؛ شـما یک ؛ دو ؛ سه ؛ چهار و پنج رول می‌کنید. یک مستقیم بزرگ نسبت بـه یک مستقیم کوچک امتیاز بیشتری دارد.

 

یک ردیف کوچک شامل چهار تاس دریک ترتیب عددی اسـت. بـه عنوان مثال ؛ بگویید شـما یک ؛ سه ؛ چهار ؛ پنج و شش می‌گیرید.شـما میتوانید این را بـه عنوان یک مستقیم کوچک بـه ثمر برسانید. یک مستقیم کوچک بـه طور خودکار 30 امتیاز دارد.

 

یک مستقیم بزرگ شامل پنج تاس اسـت کـه بـه ترتیب عددی حرکت می‌کنند. بـه عنوان مثال ؛ اگر نمرات دو ؛ سه ؛ چهار ؛ پنج و شش را کسب کنید ؛ این یک مستقیم بزرگ اسـت. یک مستقیم بزرگ 40 امتیاز دارد.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

بازی Yahtzee

6- یک Yahtzee بزنید. Yahtzee یکی از بالاترین رول هایي اسـت کـه می‌توانید امتیاز بگیرید. Yahtzee زمانی اتفاق میوفتد کـه هر پنج تاس یکسان باشد. یک Yahtzee برای نخستین بار 50 امتیاز ارزش دارد ؛ صرف نظر از مقدار تاس. Yahtzees اضافی 100 امتیاز دارند.اگر بعد از این کـه فضای Yahtzee را پر کردید یک Yahtzee رول کنید ؛ 100 امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

7- جعبه فرصت را پر کنید. در مواردی کـه نمیتوانید در جعبه دیگری گل بزنید ؛ از جعبه شانس استفاده کنید. شـما می‌توانید با جمع کردن تعداد انها ؛ هر ترکیب تاس را در جعبه شانس بـه ثمر برسانید.

 

بـه عنوان مثال ؛ بگویید شـما دو سه و شش شش رول میکنید. دو بار سه برابر 6 اسـت. سه برابر شش برابر 18 اسـت. شـما برای بدست آوردن 24 میتوانید 18 و 6 را اضافه کنید. سپس میتوانید 24 را در جعبه شانس بنویسید.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

8- نمره کل خودرا ارزیابی کنید. در پایان بازی ؛ شـما امتیاز خودرا ارزیابی می‌کنید. هرکسی کـه بالاترین امتیاز را کسب کند برنده میشود.

 

نمرات بخش فوقانی رابا هم جمع کرده و کل را در قسمت “نمره کل” بنویسید. اگر 63 یا بیشتر امتیاز کسب کردید ؛ 35 امتیاز جایزه اضافه کنید.

 

در قسمت پایین نیز امتیازات را جمع کنید و اگر یاهتی هاي‌ اضافی در بازی کسب کردید 100 امتیاز اضافه کنید. سپس ؛ نمره بالا و پایین رابا هم جمع کنید تا جمع کل شـما برای بازی رقم بخورد.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

قسمت 3 بازی کردن

1- تعیین کنید چه کسی اول می‌رود. شـما میتوانید Yahtzee را دریک گروه حداقل 2 نفره بازی کنید. اگر گروه بزرگی داشته باشید می‌توانید بـه صورت تیمی بازی کنید. برای شروع بازی ؛ ابتدا باید بفهمید چه کسی اول از همه ی می‌رود. برای انجام اینکار ؛ هر بازیکن یا تیم هر 5 تاس را می چرخاند. شـما تمام مقادیر تاس رابا هم جمع میکنید. بازیکن یا تیمی کـه بالاترین امتیاز را دارد ؛ اول از همه ی قرار می‌گیرد. 

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

بازی Yahtzee

2- نخستین بار تاس ها را بچرخانید. در بازی Yahtzee می‌توانید تاس خودرا تا 3 بار بچرخانید. Yahtzee همراه با یک فنجان یا شیکر اسـت کـه در ان تاس را قرار می‌دهید ؛ تکان میدهید ؛ و سپس آن ها را روی میز می ریزید. همانگونه کـه رول میکنید ؛ می‌توانید برای بـه حداکثر رساندن امتیاز خود استراتژی دهید. در هر رول ؛ میتوانید تاسهایی را نگه دارید و برخی دیگر را دوباره بچرخانید. برای شروع ؛ هر پنج تاس را بچرخانید.

 

برای کمک بـه درک روند ؛ بیایید بـه یک مثال نگاه کنیم. بگویید یک ؛ سه ؛ چهار ؛ پنج و شش رول می‌کنید. شـما یک راست مستقیم با سه ؛ چهار ؛ پنج و شش دارید. این بـه 30 امتیاز می‌رسد. با این حال ؛ اگر یکی را دوباره بچرخانید و دو شماره بگیرید ؛ یک راست مستقیم خواهید داشت. این یعنی 40 امتیاز.

بازی Yahtzee محبوب ترین بازی نورد تاس در جهان

3- بار دوم تاس ها را بچرخانید. اگر از امتیاز اولیه خود راضی هستید ؛ میتوانید نمره خودرا بـه کارت خود اضافه کرده و نوبت خودرا کامل کنید. با این حال می‌توانید برای کسب امتیاز بالاتر نیز تلاش کنید. انتخاب کنید کدام تاس را می‌خواهید نگه دارید و کدام یک را دوباره میخواهید بچرخانید.

 

در مثال بالا ؛ منطقی اسـت کـه دوباره یکی را بچرخانید. بـه این ترتیب ؛ شـما یک فرصت مستقیم خواهید داشت. بگویید یکی را رول میکنید و سه میگیرید شـما هنوز یک راست مستقیم ندارید. با این وجود می‌توانید برای بار سوم تاس ها را بچرخانید تا دوباره امتحان کنید.

بازی Yahtzee

4- بار سوم تاس ها را دور بزنید. اگر هنوز از نمره خود راضی نیستید ؛ میتوانید یکبار دیگر تاس را دور بزنید. یکبار دیگر ؛ میتوانید هر تعداد تاس کـه می‌خواهید دوباره رول کنید.

 

در مثال بالا ؛ بگویید سه چرخشی را کـه در دومین چرخش خود قرار داده اید ؛ دوباره غلت می‌دهید. اگر 2 بدست آورید ؛ میتوانید ان را بـه عنوان یک مستقیم بزرگ امتیاز دهید. با این حال ؛ اگر شماره دیگری بدست آورید ؛ می‌توانید ان را بـه عنوان یک صاف کوچک امتیاز دهید. همچنین می‌توانید یک کادر در سطح بالا پر کنید.

5- ادامه دهید تا هر بازیکن 13 نوبت بگیرد. هر بازیکن 3 بار تاس را برای 13 دور می چرخاند. هنگام رفتن ؛ باید سعی کنید همه ی کادرهای خودرا پر کنید. هر کادر فقط یک‌بار پر می‌شود ؛ بنابر این از نظر نحوه انتخاب شمارش نمرات ؛ انتخاب هاي‌ عاقلانه اي انجام دهید.

قسمت 4 استراتژی یادگیری

1- شانس خودرا در Yahtzee بـه حداکثر برسانید. Yahtzee یک بازی استراتژیک و شانس اسـت. مراحلی وجوددارد کـه میتوانید برای بـه حداکثر رساندن شانس خود در مسابقات Yahtzee در هر دور انجام دهید. بـه یاد داشته باشید ؛ بعد از نخستین Yahtzee ؛ هر Yahtzee اضافی 100 امتیاز بـه شـما می‌دهد.

 

در اوایل بازی ؛ در هر زمان کـه فرصتی برای Yahtzee دارید ؛ ان را بیش از حد حل کنید تا امتیاز کمتری کسب کند. هرچه زودتر یک Yahtzee کسب کنید ؛ بهتر اسـت. این شانس شـما را در امتیاز 100 امتیاز بـه حداکثر می‌رساند.

 

اگر قبلاً یاهتزی دارید ؛ هرگز بـه دلیل شانس گرفتن یاهتزی دوم ؛ بـه امتیازات پایین بسنده نکنید. بـه عنوان مثال ؛ 3 4 و دو 2 را بـه عنوان یک خانه کامل کسب نکنید. در عوض ؛ 2 را دوباره بچرخانید تا یک Yahtzee دوم را امتحان کنید.

2- بـه دنبال جایزه 35 امتیازی باشید. تلاش برای تصمیم گیری در مورد امتیاز گیری در دور خود گاهی اوقات گیج کننده اسـت. با این حال ؛ درنظر گرفتن پاداش 35 امتیازی می‌تواند بـه شـما در استراتژی کمک کند.امتیازات بالاتر با تعداد کمتر ؛ مانند یک و دو جعبه ؛ نادر اسـت. اگر بسیاری از دو یا یکی را جمع کنید بـه نفع شماست کـه در قسمت بالا نمره بگیرید.

 

بـه عنوان مثال ؛ بگویید شـما چهار دو ؛ یک پنج و یک شش رول میکنید. شـما میتوانید در جعبه دو یا شش امتیاز 6 را کسب کنید. با این حال ؛ شـما باید هدف خودرا در جعبه 2 بدست آورید. بالاترین نمره در دو جعبه می‌تواند 8 یا 10 باشد. بالعکس بالاترین امتیاز در جعبه شش می‌تواند 30 یا 36 باشد. شـما نمیخواهید شش جعبه رابا نمره کم پر کنید .

بازی Yahtzee

3- اوایل بـه دنبال استریت باشید. شـما در هیچ یک از کادرهای پایین نمره “0” نمیخواهید. این جعبه ها پتانسیل مقادیر بالای نقطه را دارند. بنابر این ؛ هدف اوایل این اسـت کـه از اوایل مسیر فاصله بگیرید تا بتوانید تمرکز خودرا برای رفتن بـه Yahtzees انجام دهید. مراقب ترکیباتی مانند “دو ؛ سه ؛ چهار” یا “چهار ؛ پنج ؛ شش” باشید. درصورت لزوم تاس را دوباره بچرخانید تا در اوایل بازی بـه نتیجه صاف برسید.

4- اواخر بازی Yahtzees ها را در قسمت فوقانی بـه ثمر برسانید. Yahtzee ؛ حتی با استراتژی خوب ؛ تقریبا نادر اسـت. اگر امتیاز تنگ باشد ؛ اواخر بازی اسـت و شـما هنوز یک Yahtzee بـه ثمر نرسیده اید ؛ ارزش ان را دارد کـه در قسمت فوقانی Yahtzees بالایی کسب کنید.

 

این طبق معمولً تضمین میکند کـه پاداش دریافت میکنید ؛ کـه ممکن اسـت بـه معنای امتیاز بالاتر باشد. بـه عنوان مثال ؛ پنج sixes بـه اضافه 35 امتیاز پاداش امتیاز 65 را برای شـما فراهم می‌کند. یک Yahtzee فقط 50 دلار ارزش دارد.با این حال ؛ بـه خاطر داشته باشید کـه اگر یک Yahtzee دیگر بدست آورید ؛ در مقابل پاداش 100 امتیاز ؛ 50 امتیاز کسب میکنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید