بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

آموزش کامل تصویری پوکر Stud

بازی با ورق کـه بـه طور معمول بازی پوکر Stud نامیده می‌شود یک بازی فوق العاده پیچیده نیست ؛ اما می‌تواند برای مبتدیان مشکلاتی ایجاد کند. این نوع پوکر بر اساس یک سیستم سنتی شامل سلسله مراتب دستها ساخته شده اسـت.

 

اما همچنین میتواند قوانین و قراردادهای خاص خودرا داشته باشد. برای کسانی کـه می‌خواهند قوانینی را برای یک بازی پوکر گل میخکوب کنند و چند دست بازی کنند ؛ در این جا عده اي از متداولترین نکات در مورد نحوه بازی پوکر گل میخانی آورده شده اسـت.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

قسمت1 انتخاب تنوع بازی و یادگیری دست ها

1- با تعدادی کارت تماس بگیرید. پوکر گل میخ با تعداد مختلفی کارت در دست بازیکن بازی میشود. کارت هاي‌ بیشتر شانس بیشتری برای دستیابی بهتر بـه هر بازیکن دارد. از نظر تئوری ؛ این بـه نفع هر بازیکن اسـت ؛ اگر چه بازیکنانی کـه دانش بیشتری در مورد سلسله مراتب کارت دارند ؛ اغلب میتوانند از تعداد بیشتری کارت بهره مند شوند.

 

شایع‍‌ترین تعداد کارتهایی کـه پوکر 5 کارته و 7 کارته خوانده می‌شوند ؛ اما عده اي از میزها ممکن اسـت با 3 کارت یا تعداد دیگری کارت بازی کنند.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

2- با کارتهای وحشی تماس بگیرید. پیچیدگی دیگری کـه بخشی از تعداد زیادی از بازی هاي‌ پوکر گل میخک اسـت ؛ کارت هاي‌ وحشی اسـت. کارت وحشی کارتی اسـت کـه میتواند برای نشان دادن هر تعداد و هر نوع لباس استفاده شود.

 

در بیشتر مواقع ؛ بـه فروشنده دست حق تماس تلفنی با کارتهای وحشی قبل از معامله داده می‌شود. هر کارت میتواند وحشی باشد ؛ اگر چه تماس بیش از 4 کارت وحشی در دست طبیعی نیست ؛ زیرا میتواند بازی را بسیار آشفته تر کند.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

3- بازیکنان خودرا جمع کنید. برای بازی Stud Poker بـه دو تا هشت بازیکن نیاز دارید. هر عددی بین دو تا هشت تا جواب میدهد ؛ اما یقیناً نمی‌توانید بـه تنهایی بازی کنید. چند دوست خودرا بگیرید و شروع کنید.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

بازی پوکر Stud

4- دستان خودرا بیاموزید. در Stud Poker ده دست بالفعل یا ترکیبی از کارت وجوددارد. بهترین دست فلاش رویال اسـت ؛ سپس فلاش مستقیم ؛ سپس چهار نوع ؛ سپس خانه کامل ؛ سپس یک فلاش ؛ سپس سه نوع از یک نوع ؛ سپس دو جفت ؛ سپس یک جفت ؛ سپس کارت بالا.

 

فلاش هر پنج کارت یک کت و شلوار اسـت. آن ها نیازی بـه پی در پی بودن ندارند.مستقیم پنج کارت متوالی اسـت. آن ها نیازی بـه همان لباس ندارند. بـه عنوان مثال ؛ 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 یک راست استفلاش مستقیم بـه صافی گفته میشود کـه در ان هر پنج کارت لباس یکسانی دارند.

 

یک فلاش سلطنتی 9 ؛ 10 ؛ جک ؛ کوئین ؛ کینگ اسـت کـه هر کارت لباس مشابهی دارد.فلاش مستقیم بـه صافی گفته می‌شود کـه در ان هر پنج کارت لباس یکسانی دارند.چهار نوع از هر نوع هر چهار شماره یکسان اسـت.سه نوع یک نوع سه همان تعداد اسـت.

 

یک جفت هردو شماره یکسان اسـت.دو جفت هردو جفت یک جفت اسـت.خانه کامل سه نوع اسـت و یک جفت.کارت بالا در صورتی اسـت کـه هیچ یک از ترکیبات دیگر را نداشته باشید. سپس بالاترین کارت شـما بـه طور خودکار دست شـما اسـت. آس بالاترین کارت اسـت ؛ دو کمترین کارت اسـت.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

قسمت 2 قرار دادن شرط های اولیه و معاملات

1-مقادیر تراشه و آنت را تعیین کنید. همه ی کسانی کـه در میز شـما هستند بـه برخی چیپس ها نیاز دارند. هر بازیکن در طول بازی از تراشه هاي‌ خود برای شرط بندی استفاده می‌کند. هنگامی کـه همه ی تراشه دارند ؛ همه ی باید “ante up” کنند.

 

این بدان معناست کـه همه ی قبل از شروع دست ؛ یک تراشه را درون گلدان قرار میدهند. شـما میتوانید تصمیم بگیرید کـه تعداد مورچه ها چند یا چند تراشه باشد.شرط بندی شـما علاوه بر پیشبینی خواهد بود.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

2- بـه نمایندگی اجازه دهید کارتها را معامله کند. فروشنده با شخص بلافاصله بـه سمت چپ او شروع می‌کند و سپس در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه دور میز یا دایره حرکت می‌کند.در 5 گلدان کارت ؛ فروشنده نخستین کارت را بـه صورت مستقیم بـه هر بازیکن میدهد.

 

بقیه کارتها رو بـه رو معامله میشوند تا همه ی بازیکنانی کـه در میز هستند بتوانند آن ها را ببینند. بر خلاف پوکر تگزاسی Hold-em هیچ کارت جامعه اي وجود ندارد. بـه هر شخص کارتهای خاص خود تعلق می‌گیرد.در 7 گلدان کارت ؛ فروشنده بـه هر بازیکن دو کارت رو بـه رو می‌کند و سپس قبل از نخستین دور شرط بندی یک کارت رو بـه بالا می‌دهد.

 

پس از ان مرحله شرط بندی ؛ فروشنده سه کارت دیگر رو بـه رو میگذارد و سپس آخرین کارت برای هر شخص رو بـه پایین داده می‌شود. بعد از هر کارت یک دور شرط بندی وجوددارد.کارت هاي‌ رو بـه پایین کارت هاي‌ سوراخ دار و کارت رو بـه بالا کارت درب نامیده می‌شود.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

بازی پوکر Stud

3- شرط. در گل میخ 7 کارته شرط بندی پس از 3 کارت اول ؛ و سپس دوباره بعد از هر کارت بعدی برای 5 شرط بندی ؛ معمول اسـت.اگر چه بعضی از بازی ها شرط بندی را تا پایان می گذارند ؛ اما برای یک بازی پوکر گل میخک بالاتر ؛ بازیکنان پس از دریافت هر کارت شرط می بندند.

 

در بازی هاي‌ گل میخ 5 کارته شخصی کـه نخستین شرط بندی میکند شخصی اسـت کـه بهترین کارت را نشان می‌دهد.در گلدان 7 کارته ؛ شخصی کـه کمترین کارت را دارد ابتدا شرط بندی می‌کند.

 

شـما همچنین می‌توانید یک بازی محدود را انتخاب کنید. بر خلاف بازی هاي‌ بدون محدودیت کـه میتوانید در هر دور شرط بندی بـه اندازه دلخواه خود شرط بندی کنید ؛ شرط بندی ها دریک بازی محدود با مقادیر مشخص تنظیم می‌شوند. بـه طور کلی یک بازی محدود دارای یک شرط بندی بزرگ و یک شرط بندی کوچک اسـت. بـه عنوان مثال ؛ شرط بندی برای یک بازی محدود ممکن اسـت 5 دلار شرط کوچک و 10 دلار شرط بزرگ باشد.

 

عده اي از تغییرات بازی هاي‌ محدود زمانی کـه هر شرط بندی می‌شود تعیین میشود. برای دو دور اول شرط بندی فقط می‌توانید با استفاده از شرط کوچک شرط بندی کنید. در سه دور گذشته فقط میتوانید با استفاده از شرط بزرگ شرط بندی کنید.ante در 10٪ شرط بزرگ دریک بازی محدود تعیین شده اسـت. در مثال ما ؛ این بـه معنای یک دلار 1 دلار اسـت.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

قسمت 3 شرط بندی و ادامه بازی

1- دورهای اضافی شرط بندی را ارائه دهید. پس از فروش سه کارت اول ؛ بازیکنان دریک مرحله دیگر شرط بندی شرکت می‌کنند و قیمت ماندن در بازی را پیشنهاد می‌دهند. بـه عنوان مثال ؛ اگر کارتهایی را کـه دریافت کرده‌اید دوست دارید ؛ میتوانید تراشه هاي‌ اضافی را روی ان دست شرط بندی کنید. بازیکنان دیگر باید مطابقت با شرط شـما را انتخاب کنند یا دست خودرا جمع کنند.

 

در بازی هاي‌ بدون محدودیت میتوانید بـه همان اندازه کـه میخواهید شرط بندی کنید ؛ در حالی کـه در بازی هاي‌ محدود فقط میتوانید بـه صورت تنظیم شده شرط بندی کنید.محدودیت هایي را برای مناقصه یا شرط بندی تعیین کنید. پیشنهاد مناقصه روی کارت یکی از گیج کننده ترین و پیچیده ترین عناصر پوکر گل میخ اسـت.

 

برای هر بازیکن مهم اسـت کـه گزینه هاي‌ خودرا دراین روند بداند. همانگونه کـه پیشنهادات بـه صورت دایره اي شکل میگیرد ؛ بازیکنان همیشه حق دارند تا بزنند. این بدان معناست کـه آن ها هرگونه سهام دیگر در بازی را از دست میدهند. بدون جمع کردن ؛ انها یا باید با پیشنهاد کل فعلی مطابقت داشته باشند یا با قرار دادن پول بیشتر ان را افزایش دهند.

 

وقتی میز بدون بلند شدن دور ان چرخید ؛ گفته می‌شود بازیکنان “تماس” گرفته اند. برای خاطرجمعی از این کـه بـه طور ماثر فراخوانده شده و بنابر این برای پیشنهاد بیشتر بسته شده اسـت ؛ میتوانید مفید باشد کـه در پایان دور دوباره بررسی کنید.بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

بازی پوکر Stud

2- کارت دیگری معامله کنید و دوباره شرط بندی کنید. هنگامی کـه یک دور شرط بندی به پایان رسید ؛ فروشنده کارت دیگری را برای همه ی درنظر میگیرد. براساس احساسی کـه نسبت بـه کارت خود دارید می‌توانید تصمیم بگیرید کـه ان را بالا ببرید ؛ چک کنید یا برابر کنید.اگر هنوز نمیخواهید بازی را ترک کنید اما نمیخواهید پول بیشتری شرط بندی کنید می‌توانید چک کنید.

 

با این حال ؛ فقط مجاز بـه بررسی سایر افراد نیز هستید. اگر حتی یک نفر تراشه دیگری را بزرگ کند ودر ان قرار دهد ؛ باید بین تطبیق شرط بندی یا برابر خود تصمیم بگیرید. Folding شـما را از بازی خارج می‌کند اما تمام تراشه هایي را کـه قبلاً شرط گذاشته اید از دست میدهید.

بازی پوکر Stud آموزش کامل تصویری پوکر Stud

3- این روند را دو بار دیگر تکرار کنید. فروشنده بـه هر نفر کارت دیگری رو بـه رو می‌دهد و همه ی شرط می بندند. سپس فروشنده کارت دیگری را رو بـه رو معامله میکند و همه ی شرط می بندند. بعد از این شرط بندی نهایی وقت ان اسـت کـه دستان خودرا محاسبه کنید.

بازی پوکر Stud

قسمت 4 ارزیابی دست شما

1- نمایش کارتها. این جا جایی اسـت کـه بازیکنان بـه کارت هاي‌ همه ی کـه هنوز در بازی هستند نگاه میکنند و تعیین میکنند چه کسی دست برنده را دارد.

2- مشخص کنید چه کسی بالاترین دست را دارد. بـه رتبه بندی دستی مراجعه کنید تا ببینید چه کسی بهترین ترکیب کارت را دارد. هر شخصی کـه بهترین ترکیب را داشته باشد ؛ ان دست خاص را برنده می‌شود.

3- گلدان را بـه برنده بدهید. برنده دست تمام تراشه هایي را کـه در گلدان قرار داده اید بدست می آورد. تمام تراشه هاي‌ قبل و هر شرط بندی بعدی بـه برنده میرسد. با یک برابر شدن دیگر نمی‌توانید تراشه ها را ببرید.

4- دوباره بازی کن. هنگامی کـه برنده تمام تراشه هاي‌ خودرا در اختیار شـما قرار داد ؛ می‌توانید مجدداً ante کنید و بـه بازی ادامه دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید