بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پرطرفدار پوکر اوماها

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پرطرفدار پوکر اوماها

آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

Omaha Hi Lo نوعی بازی پرطرفدار پوکر Omaha اسـت . مانند نوع دیگر پوکر اوماها ؛ بـه نام Pot-Limit Omaha ؛ Omaha Hi Lo یک بازی پوکر محلی اسـت کـه بازیکنان با استفاده از کارت هاي‌ سوراخ خود و کارت هاي‌ رو بـه روی میز ؛ بهترین دستان 5 کارته خودرا می سازند.

 

قوانین و مکانیک اساسی این دو بازی یکسان اسـت ؛ اما قوانین خاصی برای نحوه شرط بندی و گرد آوری گلدان بازیکنان در Omaha Hi Lo وجوددارد. خوشبختانه ؛ یادگیری نحوه بازی راحت اسـت ؛ اگر بدانید کـه چگونه بازی انجام می‌شود و رتبه بندی هاي‌ مختلف دست پوکر چیست .

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

قسمت1 یادگیری قوانین اساسی

1- رتبه بندی دست هاي‌ مختلف پوکر را بیاموزید. Omaha Hi Lo از رتبه بندی دستی سایر انواع پوکر استفاده می‌کند. برای بازی کردن ؛ میخواهید رتبه بندی هاي‌ مختلف را بخاطر بسپارید «یا اگر در خانه بازی میکنید آن ها را جلوی خود بنویسید» تا بتوانید استراتژیک شرط بندی کنید. رتبه بندی دستی بـه ترتیب از بهترین بـه بدترین موارد عبارتند از:

 

Royal flush: 10 ؛ جک ؛ ملکه ؛ سلطان و آس با همان لباس.
خیط و پیت مستقیم: هر راست با همان لباس ؛ مانند 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 و 6 قلب.
چهار نوع: 4 کارت از همان درجه.
خانه کامل: 3 کارت از همان رتبه بـه علاوه 2 کارت از همان رتبه.
فلاش «Flush»: هر 5 کارتی کـه با همان اندازه مطابقت دارند.
Straight: 5 کارت کـه در رتبه متوالی هستند ؛ مانند 6 ؛ 7 ؛ 8 ؛ 9 و 10.
سه نوع: 3 کارت از همان درجه.
دو جفت: 2 کارت از یک رتبه بـه علاوه 2 کارت مختلف از یک رتبه.
یک جفت: 2 کارت از همان رتبه.
کارت بالا: هر کارت میتواند باشد ؛ اما هرچه بالاتر بهتر باشد «ace بالاترین اسـت».

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

بازی Omaha

2- سعی کنید بهترین دست پوکر 5 کارته را داشته باشید تا نیمی از گلدان را برنده شوید. در Omaha Hi Lo ؛ در پایان هر دور 2 برنده وجوددارد: بازیکن با بهترین دست و بازیکن با کمترین دست. اگر شـما بازیکنی هستید کـه بالاترین دست را دارد «یعنی دست شـما بالاترین رتبه پوکر را دارد» ؛ بـه طور خودکار نیمی از انچه را کـه در گلدان اسـت برنده میشوید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر دور رابا یک نوع 4 بـه اتمام برسانید ؛ و هیچ یک از بازیکنان دیگر چیزی بالاتر از 4 نوع نداشته باشند ؛ نیمی از گلدان را می‌گیرید.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

بازی Omaha

3- سعی کنید کمترین دست پوکر 5 کارته را داشته باشید تا نیمه دیگر گلدان را بدست آورید. علاوه بر کنار هم قرار دادن بهترین دست پوکر 5 کارته خود در پایان هر دور ؛ دستکم هم خواهید داشت. کمترین دست ؛ دستی اسـت کـه کمترین کارت را در ان دارد ؛ و ace کمترین اسـت.

 

برای ساختن دست پایین میتوانید از همان کارتهایی کـه برای تولید بهترین دست خود استفاده می‌کنید استفاده کنید یا میتوانید از کارتهای مختلف استفاده کنید. با این حال ؛ برای واجد شرایط بودن در گلدان کم دستی ؛ دست شـما نمی‌تواند:

حاوی هر جفت.
حاوی کارتهایی باشید کـه بالاتر از 8 باشند.
توجه: مستقیم و گرگرفتگی در دست پایین حساب نمیشود.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

بازی Omaha

4- از 2 کارت رو بـه پایین و 3 کارت جامعه برای ساختن دست خود استفاده کنید. در Omaha Hi Lo ؛ هر بازیکن در ابتدای هر دور 4 کارت رو بـه پایین بـه نام سوراخ کارت دریافت می‌کند. سپس ؛ در طول ان دور 5 کارت جامعه بـه صورت رو بـه روی میز بازی میشود. وقت ان اسـت کـه بهترین و کمترین دست پوکر 5 کارته خودرا بسازید ؛ باید از 2 کارت سوراخ و 3 کارت جامعه برای هر دست استفاده کنید. 

 

بـه عنوان مثال ؛ حتی اگر با شـما 4 آیس روبه‌رو شود ؛ شـما بـه طور خودکار 4 نوع نخواهید داشت ؛ زیرا فقط می‌توانید از 2 کارت رو بـه پایین برای ساختن دست خود استفاده کنید. متناوباً ؛ اگر 4 آیس روی میز قرار گرفته باشد ؛ فقط میتوانید از 3 تا انها استفاده کنید تا دست نهایی خودرا بدست آورید.

 

برای بهترین و پایین ترین دست خود میتوانید از کارت هاي‌ مختلف hole و community استفاده کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر سلطان ؛ سلطان ؛ 2 و 3 در کارت هاي‌ سوراخ خود داشته باشید ؛ میتوانید از جفت پادشاهان برای بهترین دست خود و 2 و 3 برای پایین ترین دست خود استفاده کنید.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

قسمت 2 راه اندازی

1- دکمه فروشنده را بـه یکی از بازیکنان منتقل کنید. مانند Pot-Limit Omaha ؛ Omaha Hi Lo دارای یک دکمه فروشنده اسـت کـه در طول بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت عبور میکند. هنگامی کـه در خانه بازی می‌کنید ؛ شخصی کـه دکمه فروشنده را دارد مسئولیت رسیدگی بـه کارت هاي‌ ابتدای ان دور را بر عهده دارد.

 

اگر دریک کازینو Omaha Hi Lo بازی میکنید ؛ فروشنده همیشه کارمند کازینو خواهد بود کـه پشت میز کار میکند. با این حال ؛ دکمه فروشنده همان‌ گونه برای تعیین این کـه چه کسی اول کار میکند ؛ دور میزند.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

بازی Omaha

2- از 2 بازیکن در سمت چپ فروشنده استفاده کنید. کور شرط شروع ضروری اسـت کـه هر بازیکن را وادار بـه شرط بندی میکند اگر میـــخواهد در ان دور بازی کند. در Omaha Hi Lo «و Pot-Limit Omaha» ؛ یک کور کوچک و یک کور بزرگ وجوددارد. پخش کننده در سمت چپ دکمه فروشنده ؛ پرده کوچک را بازی می‌کند و بازیکن در سمت چپ ان بزرگ بازی می‌کند.

 

هنگام بازی در کازینو ؛ ارزش پرده هاي‌ کوچک و بزرگ احتمالاً از قبل تعیین خواهد شد. اگر در خانه بازی میکنید ؛ موافقت کنید کـه پرده ها با سایر بازیکنان چه خواهد بود. بـه عنوان مثال ؛ شـما میتوانید کور کوچک 1.00 دلار و کور بزرگ 2.00 دلار بدست آورید.

 

فقط بـه یاد داشته باشید کـه حداقل شرط همیشه با بزرگ کور برابر اسـت.blind blind بـه طور معمول نصف ارزش blind blind اسـت.وقتی نوبت ارسال یک blind اسـت ؛ ان را روی میز قرار دهید و بـه طور معمول شرط می بندید.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

بازی Omaha

3- صبر کنید تا فروشنده 4 کارت رو بـه رو بـه هر بازیکن بدهد. معامله باید با هر شخصی کـه با دکمه فروشنده در سمت چپ بازیکن نشسته اسـت ؛ شروع شود. سپس ؛ در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد. فروشنده باید هر بار 1 کارت بـه هر بازیکن بدهد ؛ در کل 4 بار دور دایره را دور میزند بنابر این هر بازیکن 4 کارت دارد.

 

هنگام بازی دریک کازینو ؛ کارمندی کـه پشت میز اسـت بـه شـما کمک خواهد کرد. اگر در خانه بازی می‌کنید ؛ از بازیکن با دکمه فروشنده بخواهید کارت ها را بیرون بکشد.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

قسمت 3 بازی دور

1- بـه پخش کننده در سمت چپ دکمه فروشنده اجازه دهید تماس بگیرد ؛ بلند کند یا برابر کند. انها باید کارت هاي‌ سوراخ خودرا بدون نشان دادن آن ها بـه کسی نگاه کنند ؛ و تصمیم بگیرند کـه آیا می‌خواهند شرط بندی کنند یا برابر بگذارند.

 

از آنجا کـه دراین مرحله هیچ کارت جامعه رو بـه رو وجود ندارد ؛ انها باید فقط بر اساس کارت هاي‌ سوراخ خود تصمیم بگیرند. اگر آن ها تصمیم بـه تماس یا افزایش دارند ؛ باید شرط بندی خودرا در وسط جدول قرار دهند. اگر تصمیم بـه جمع شدن دارند باید کارت هاي‌ خودرا کنار بگذارند.

 

بـه خاطر داشته باشید کـه حداقل شرط برابر با کور بزرگ اسـت. بنابر این ؛ اگر بازیکن اول میـــخواهد در آنجا بماند ؛ باید حداقل شرط بندی کند کـه بزرگ کور چیست.بـه عنوان مثال ؛ اگر big blind 2.00 دلار باشد ؛ نخستین بازیکن میتواند 2.00 دلار برای تماس یا بیش از 2.00 دلار برای گرد آوری شرط بگذارد.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

بازی Omaha

2- شرط بندی را در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه دهید تا زمانی کـه هر بازیکن تماس بگیرد ؛ بلند شود یا جمع شود. بگذارید شخص اول سمت چپ بازیکن اول ؛ سپس بازیکن بعدی سمت چپ و غیره شرط ببندد. بازیکنی کـه دکمه فروشنده را دارد همیشه آخرین شرط بندی می‌کند. بر خلاف Pot-Limit Omaha ؛ هیچ شرط بندی حداکثر در Omaha Hi Lo وجود ندارد.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

3- منتظر بمانید تا فروشنده 3 کارت رو بـه روی میز بگیرد. این 3 کارت چهره رو بـه بالا “flop” نامیده می‌شوند. فروشنده باید انها را در مرکز جدول رو بـه رو کند تا هر بازیکن بتواند آن ها را ببیند.

 

نکته: کارتهای انجمن برای هر بازیکنی قابل استفاده هستند. شـما باید از 3 تا از آن ها برای بهترین و پایین ترین دست خود استفاده کنید ؛ اما می‌توانید از کارت هاي‌ مختلف برای هر دست استفاده کنید.

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

بازی Omaha

4- از همه ی بازیکنانی کـه هنوز جمع نشده اند ؛ بار دیگر شرط بندی کنید. دوباره در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف دایره شرط ببندید ؛ با شروع بازیکن باقی مانده کـه نزدیکترین فروشنده بـه نمایندگی ها اسـت. برای مرحله دوم شرط بندی ؛ هنگام شرط بندی ؛ کارت هاي‌ رو بـه بالا و کارت هاي‌ سوراخ خودرا درنظر بگیرید.اگر در هر مرحله هر بازیکن بـه جز یک بازی برابر شود ؛ بازیکن باقی مانده برنده گلدان اسـت

بازی Omaha Hi Lo آموزش بازی پر طرفدار کازینو بازی پوکر اوماها

5- منتظر بمانید تا فروشنده 1 کارت اضافی رو بـه روی میز بگیرد. این کارت جامعه بـه عنوان “نوبت” شناخته میشود. فروشنده باید ان را رو بـه بالا درکنار 3 کارت عمومی اول قرار دهد. اکنون باید 4 کارت جامعه روی میز باشد.

بازی Omaha

6- از بازیکنان باقی مانده دوباره شرط ببندید. شرط بندی را بـه همین ترتیب ادامه دهید ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه دور دایره بروید. فقط بازیکنانی کـه هنوز فولد نکرده اند باید دراین مرحله شرط بندی کنند.

 

بـه یاد داشته باشید ؛ وقتی نوبت شـما برای شرط بندی اسـت ؛ شـما همیشه 3 گزینه دارید. شـما می‌توانید همانند بازیکن قبلی برای تماس شرط بندی کنید ؛ می‌توانید بیش از انها برای افزایش شرط بگذارید یا میتوانید کارت هاي‌ خودرا کنار بگذارید تا برابر شود.

7- منتظر بمانید تا فروشنده 1 کارت نهایی رو بـه بالا را روی میز قرار دهد. این کارت رو بـه رو نهایی بـه عنوان “رودخانه” شناخته میشود. بعد از فروش ؛ دیگر کارتهایی برای ان دور وجود ندارد.

بازی Omaha

8- از بازیکنان باقی مانده برای آخرینبار شرط بندی کنید. بازیکنان باقی مانده باید بـه کارتهای سوراخ خود و کارتهای رو بـه بالا نگاه کنند تا مشخص کنند بهترین و کمترین دستهایی کـه میتوانند بگیرند. سپس ؛ هرکسی کـه هنوز در ان اسـت باید مطابق ان شرط بندی کند.

 

در آخرین مرحله شرط بندی ؛ اگر فکر میکنید بهترین یا کمترین دست را دارید «یا هردو!» باید شرط بندی بالا کنید. بـه این ترتیب ؛ بازیکنان دیگر را وادار بـه شرط بندی بیشتر می كنند اگر آن ها میخواهند در آنجا بمانند و اگر در نهایت برنده شوید ؛ گلدان بزرگ‌تر خواهد شد.

 

اگر فکر نمی‌کنید بهترین دست یا پایین ترین دست را دارید ؛ ممکن اسـت بخواهید جمع شوید. در ان دور دیگر کارت دریافت نخواهید کرد ؛ بنابر این تماس با شرط بندی بازیکن دیگر احتمالاً هدر دادن پول اسـت. با این حال ؛ اگر هیچ یک از بازیکنان دیگر بـه نظر اعتماد بـه نفس ندارند ؛ یا اگر فکر می‌کنید انها بلوف می‌زنند ؛ ممکن اسـت بخواهید در هر شرایطی دراین بازی بمانید.

قسمت 4 برنده شدن در یک دور

1- از همه ی کسانی کـه هنوز در ان دور هستند ؛ بخواهید کارت هاي‌ سوراخ خودرا بـه سمت بالا برگردانند. اگر هنوز در داخل هستید ؛ جلو بروید و همه ی کارتهای سوراخ خودرا بالا ببرید ؛ حتی اگر قصد ندارید از همه ی انها برای ساختن دست خود استفاده کنید.اگر قبلاً تا شده اید ؛ لازم نیست کارت هاي‌ سوراخ خودرا بالا ببرید ؛ مگر این کـه بخواهید.

بازی Omaha

2- نیمی از گلدان را بـه بازیکنی بدهید کـه بهترین دست را دارد. بـه یاد داشته باشید ؛ بهترین دست هر کدام از بالاترین رتبه هاي‌ پوکر باشد. گلدان را حساب کنید ؛ ان را بـه نصف تقسیم کنید و نیمی از ان را بـه بازیکن برنده بدهید. اگر قابلمه بـه طور مساوی قابل تقسیم نیست ؛ برای دور بعدی تراشه یا سکه اضافی را در وسط میز بگذارید.

 

نکته: اگر 2 بازیکن برای بهترین دست بـه تساوی برسند ؛ هر یک از انها یک چهارم گلدان را دریافت می‌کنند.

بازی Omaha

3- نیمه دیگر گلدان را بـه بازیکن با کمترین دست اهدا کنید. پایین ترین دست ؛ دستی اسـت کـه کمترین کارت را در ان دارد. بـه یاد داشته باشید برای دستیابی بـه پایین ترین دست ؛ هیچ جفت یا کارت بالای 8 در دستی کـه کنار هم قرار دهید وجود ندارد. هر کس کـه کمترین دست را داشته باشد ؛ نیمه دوم گلدان را بدست می آورد ودر صورت تساوی ؛ 2 بازیکن هرکدام یک چهارم گلدان را بدست می آورند.

 

هنگامی کـه دست هاي‌ پایین را مقایسه می‌کنید تا ببینید چه کسی برنده شده اسـت ؛ همیشه از بالاترین کارت شمارش معکوس کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن اول 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 و 6 داشته باشد و بازیکن دوم دارای آس ؛ 2 ؛ 3 ؛ 4 و 7 باشد ؛ بازیکن اول برنده خواهد شد زیرا همه ی کارت هاي‌ آن ها از بازیکن دوم کمتر اسـت بالاترین کارت بازیکن.اگر هیچ بازیکنی واجد شرایط گلدان دست پایین نباشد ؛ کل گلدان با بهترین دست بـه بازیکن میرسد.

 

دیدگاهتان را بنویسید