آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی | چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

چگونه در Rock ، Paper ، قیچی برنده شویم

در حالی کـه طبق معمولً تصور می‌شود راک ؛ کاغذ ؛ قیچی یک بازی شانس اسـت ؛ اما در واقع آن گونه نیست! بسته بـه این کـه شـما یک بازیکن بی تجربه یا با تجربه بازی می‌کنید ؛ میتوانید الگوهای رقیب خودرا مشاهده کنید ؛ از تمایلات آماری استفاده کرده و یا رقیب خودرا گمراه کنید تا با موفقیت در آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شوید.

روش1 بازی یک تازه کار

1- کاغذ را در مقابل رقیب مرد پرتاب کنید. مردان بی تجربه از نظر آماری غالباً برای نخستین حرکت خود در بازی با سنگ پیشگام هستند. با پرتاب کاغذ در نخستین حرکت خود در برابر آن ها ؛ احتمالاً برنده خواهید شد.راک از نظر آماری اکثر اوقات با پرتاب 35.4٪ حرکت میکند.

2- سنگ را در برابر رقیب زن پرتاب کنید. بیشتر خانمها تمایل دارند کـه با قیچی بـه برتری برسند ؛ بنابر این اگر در نخستین بازی این بازی سنگی را بیرون بیندازید میتوانید رقیب خودرا شکست دهید.قیچی پرشی اسـت کـه حداقل در 29.6٪ شانس پرتاب شدن در بازی Rock، Paper، Scissors کمترین استفاده را میکند.

بازی سنگ کاغذ قیچی

3- با استفاده از همان حرکت دو بار پشت سر هم بـه دنبال رقیب خود بگردید. اگر رقیب شـما دو حرکت پشت سر هم یک حرکت را انجام دهد ؛ احتمالاً بار سوم از ان استفاده نمی‌کند. بنابر این ؛ میتوانید تصور کنید کـه آن ها این حرکت را پرتاب نخواهند کرد. حرکتی را انجام دهید کـه بـه شـما یک پیروزی یا بن بست بدهد ؛ تضمین میکنید کـه نمیبازید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر رقیب شـما دو بار پشت سر هم قیچی بیرون بیندازید ؛ می‌توانید تصور کنید کـه برای بار سوم بازی نمی‌کند. آن ها یا راک یا کاغذ بازی میکنند. سپس باید کاغذ بیاندازید زیرا این سنگ یا سنگ رقیب شـما را شکست میدهد یا در برابر کاغذ آن ها بن بست خواهد بود.

4- هنگام توضیح بازی بـه رقیب خود یک پرتاب پیشنهاد دهید. اگر رقیب تازه کار شـما نیاز بـه مرور سریع قوانین دارد ؛ از حرکات دست استفاده کنید تا ناخودآگاه نخستین حرکت خودرا بـه آن ها پیشنهاد دهید.

 

بـه عنوان مثال ؛ هنگام توضیح این کـه سنگ قیچی را میزند ؛ از نشانگر قیچی برای نشان دادن این مسئله استفاده کنید «بـه جای سنگ» ؛ و سپس هنگام توضیح این کـه قیچی کاغذ را می‌زند ؛ دوباره از اشاره قیچی استفاده کنید. این حرکت حرکات قیچی را در ذهن رقیب شـما ایجاد می‌کند و آن ها احتمالاً ابتدا ناخودآگاه ان را بازی میکنند. با یک حرکت سنگی آماده شوید تا آن ها را کتک بزنید.

روش2 بازی مخالفان باتجربه

1- در دور اول قیچی یا سنگ بازی کنید. بازیکنان باتجربه برای نخستین حرکت خود سنگ پرتاب نمی‌کنند ؛ بنابر این شـما باید با قیچی هدایت کنید. از این طریق می‌توانید کاغذ یا کراوات آن ها را بزنید اگر آن ها نیز با قیچی هدایت میشوند. بازیکنان باتجربه همچنین فکر میکنند کـه مبتدیان بـه احتمال زیاد سنگی بـه زمین می گذارند تا بدیهی اسـت کـه کاغذ بازی می‌کنند. و قیچی کاغذ را میزند تا این حرکت خوبی باشد.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

2- اگر ضرر کنید ؛ سوئیچ حرکت میکند. اگر رقیب شـما دریک راند پیروز شد ؛ باید پیشبینی کنید کـه آیا آن ها دوباره از این حرکت استفاده میکنند یا بسته بـه سطح مهارت خود ؛ حرکت دیگری را انجام میدهند. مبتدی – احتمالاً همان حرکت اسـت. متوسط ​​- انها بـه احتمال زیاد سنگ می‌کشند.

 

متخصص- بـه احتمال زیاد قیچی یا هر حرکتی کـه دفعه قبل استفاده کردید. انها می‌خواهند شـما را حيرت زده کنند ؛ بـه عنوان مثال ؛ اگر شـما قیچی کردید و آن ها شـما رابا سنگ کتک زدند ؛ احتمال این کـه بعد قیچی بزنند آماده شوید تا راک بزنید.بـه عنوان مثال ؛ اگر رقیب فقط شـما رابا سنگ کتک زد ؛ باید حرکت بعدی خودرا بـه کاغذ تغییر دهید تا سنگی را کـه احتمالاً رقیب شـما دوباره از ان استفاده میکند ؛ بزنید.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

بازی سنگ کاغذ قیچی

3- بـه دنبال می‌گوید. مخالفان غالباً در نحوه قرارگیری دست خود گفته هایي را بیان می‌کنند کـه بـه شـما اجازه می‌دهد در مورد حرکتی کـه فکر می‌کنند ؛ انجام دهید.

 

بـه عنوان مثال ؛ انگشت شست در شیار انگشت اشاره نشان می‌دهد کـه رقیب شـما سنگ پرتاب می‌کند. یک دست شل طبق معمولً باعث کاغذ می‌شود.دستی کـه دو انگشت اول ان شل باشد احتمالاً قیچی خواهد بود.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

4- پرتاب خودرا اعلام کنید. بـه رقیب خود بگویید کـه قصد دارید از حرکت سنگی استفاده کنید. گفتن حرکت بعدی خود بـه رقیب باعث میشود آن ها فکر کنند کـه شـما در واقع ان حرکت را پرتاب نخواهید کرد. سپس وقتی این حرکت را واقعاً انداختید ؛ شانس بیشتری برای ضرب و شتم آن ها خواهید داشت ؛ زیرا انها انتظارش را نداشتند.

 

اما ؛ اگر شـما اینکار را ادامه دهید ؛ آن ها ان را درک میکنند. شاید یک یا دو بار ؛ اما نه بیشتر. اگر بازیکنی باتجربه بازی نمیکنید ؛ احتمالاً فکر میکنند انچه را کـه اعلام کرده‌اید می‌اندزید.بـه عنوان مثال ؛ بـه رقیب خود بگویید کـه میخواهید سنگ پرتاب کنید. از آنجا کـه رقیب شـما فکر می‌کند شـما در واقع با سنگ رهبری نخواهید کرد ؛ آن ها تصور می‌کنند کـه شـما کاغذ یا قیچی بازی خواهید کرد.

 

پس از ان رقیب شـما احتمالاً قیچی یا سنگ بازی میکند تا کاغذ یا قیچی شـما را شکست دهد. سپس هنگامی کـه شـما راک بازی میکنید ؛ یا قیچی آن ها را می کوبید یا بـه سنگ انها بن بست میرسانید. در هر صورت ضرر نمیکنید!آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی

5مراقب ناامیدی رقیب خود باشید. اگر رقیب شـما مرتباً ببازد ؛ احتمال پرتاب سنگ بیشتر اسـت ؛ زیرا این سمبل یک گزینه بسیار تهاجمی اسـت کـه بازیکنان هنگام از دست دادن بـه ان اعتماد می‌کنند.از طرف دیگر ؛ کاغذ بـه عنوان منفعل ترین حرکت تلقی میشود بنابر این انتظار این را از حریفی کـه باخته اسـت ندارید.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

6-بـه سراغ کاغذ بروید تا بر اساس آمار برنده شوید. وقتی کاری از دست شـما خارج شد ؛ کاغذ بیاندازید. از آنجا کـه قیچی از نظر آماری کمترین حرکتی اسـت کـه پرتاب می‌شود و از آنجا کـه سنگ بیشترین حرکتی اسـت کـه پرتاب میشود ؛ بهترین راه برای کاغذ اسـت. کاغذ سنگ را کـه طبق معمولً پرتاب شده ترین حرکت اسـت ؛ شکست میدهد. قیچی میتواند کاغذ را شکست دهد ؛ اما بـه دلیل کمترین میزان حرکت ؛ احتمال از دست دادن بسیار کم اسـت.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

روش 3 یادگیری قوانین اساسی

1- شریک زندگی پیدا کنید سنگ ؛ کاغذ ؛ قیچی فقط با دو نفر بازی می‌شود. قبل از شروع باید شریکی را پیدا کنید کـه با او بازی کند.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

2- در مورد تعداد دورها تصمیم بگیرید. درمورد تعداد دورهای عددی فرد کـه می‌خواهید برای بازی انجام دهید تصمیم بگیرید. بـه این ترتیب ؛ خواهید فهمید کـه در چند دور برای برنده شدن نیاز دارید.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

3- تا سه بشمارید. قبل از شلیک سیگنال ؛ سه بار مشت خودرا بر روی دست دیگر باز کنید. این طبق معمولً با گفتن “سنگ ؛ کاغذ ؛ قیچی ؛ شلیک کنید” نشان داده میشود. مشت خودرا بر روی دست باز خود بـه سمت “سنگ ؛ کاغذ ؛ قیچی” می کوبید و حرکت خودرا روی “شلیک” می‌اندزید.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی

4- حرکات و نحوه شکل‌گیری آن ها را بیاموزید. سه حرکت بازی را بفهمید: سنگ ؛ کاغذ و قیچی. راک با ایجاد مشت با انگشت شست در انگشت اشاره بـه وجود می‌آید. کاغذ با بازکردن دست صاف و کف دست بـه سمت پایین شکل میگیرد. قیچی فقط با کشیدن انگشت اشاره و میانی بـه شکل “v” در حالی کـه انگشتان دیگر شـما در کف شـما قراردارند تشکیل میشود.

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی  چگونه در بازی سنگ کاغذ قیچی برنده شویم

آموزش بازی سنگ کاغذ قیچی

5- بدانید کـه هر حرکت چه چیزی را می‌زند. راک در برابر قیچی ؛ کاغذ در برابر سنگ ؛ و قیچی در برابر کاغذ برنده میشود.اگر حرکت مشابهی توسط هردو بازیکن انجام شود ؛ منجر بـه بن بست میشود.

 

6- اگر بن بست اسـت ؛ دور ان را بازی کنید. درصورت پرتاب یک حرکت توسط خود و شریک زندگی خود ؛ دوباره دور را بازی کنید تا کسی برنده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید