آموزش بازی بینگو | چگونه بازی بینگو کریسمس بسازیم ؟

آموزش بازی بینگو | چگونه بازی بینگو کریسمس بسازیم ؟

چگونه بازی بینگو کریسمس بسازیم

کریسمس تعطیلاتی اسـت کـه خانواده ها و عزیزان سالی یکبار دور هم جمع میشوند. خاطرات را گرامی داشته و این آموزش بازی بینگو با مضمون کریسمس رابا همه ی بازی کنید.

مراحل

1-کارت هاي‌ بازی بینگو خودرا ایجاد کنید . بـه جای داشتن “BINGO” در بالای کارت ها ؛ ان رابا “SANTA” یا “SNOWY” جای گزین کنید. ان را خلاق کنید.

2- بـه کلمات کلیدی مرتبط با کریسمس فکر کنید. ممکن اسـت بـه چیزهایی مانند آب و هوا ؛ سنت تعطیلات ؛ هدایا ؛ عیسی مسیح و غیره فکر کنید.
برف
مفرح
نیک
تخم مرغ
آدم برفی
زیور آلات
اسکی

آموزش بازی بینگو

3-کلمات کلیدی را در اطراف کارت ها بنویسید. این بـه شـما بستگی دارد کـه از کلمات کلیدی یکسان در هر کارت استفاده کنید یا کارتهای مختلف اصطلاحات دیگری بگویید. این موارد زمانی مفید واقع میشوند کـه اصطلاحات زیادی ایجاد شده باشد و یا بـه مردم این امکان را می‌دهد کـه چیزهای متفاوت از دیگران را پیدا کنند. اگر از همه ی عکسهای کاراکتر استفاده می‌کنید ؛ حتما همه ی آن ها را یادداشت کنید تا بتوانید آن ها را صدا کنید.

بازی بینگو  چگونه بازی بینگو کریسمس بسازیم

4-کارت ها را قبل از شروع بازی توزیع کنید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی وقت کافی دارند تا از قبل بدانند کـه بـه دنبال چه چیزی می‌گردند.

بازی بینگو  چگونه بازی بینگو کریسمس بسازیمبازی بینگو

5-اصطلاحات یا سوالات را صدا کنید. از شرکت کنندگان بخواهید شرایط موجود در کارت خودرا حذف کنند.اگر کارتها در آینده استفاده نمیشوند ؛ می‌توانید آن ها رابا نشانگر خط بزنید. همیشه میتوانید آن ها را برای بازی هاي‌ آینده حفظ کنید و از نشانه ها یا سکه ها برای پوشاندن انها استفاده کنید.

بازی بینگو  چگونه بازی بینگو کریسمس بسازیم

6-اعلام برنده هنگامی کـه کارت شخص ابتدا کاملاً سیاه شد ؛ می‌توان برنده را معرفی کرد. بسته بـه پیچیدگی کلمات کلیدی ؛ افراد میتوانند یک ردیف یا ستون بازی بینگو «بالا ؛ پایین یا مورب» را کامل کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید