شرط بندی هولدم تگزاس آموزش روش های شرط بندی بازی پوکر

شرط بندی هولدم تگزاس آموزش روش های شرط بندی بازی پوکر

آموزش روش های شرط بندی بازی پوکر Texas Holdem

یکی از قسمتهای اصلی بازی هولدم تگزاس شرط بندی اسـت. هر دست با شرط بندی هاي‌ اجباری شروع میشود کـه بقیه بازی را تنظیم میکند. بازیکنانی کـه میخواهند با قرار دادن شرط بندی در جنگ دستی باقی بمانند تا زمانی کـه یک نفر برنده اعلام شود.

 

بدون شرط بندی بازی هولدم محبوب نخواهد بودو در هر اتاق پوکر در جهان ودر میلیونها بازی خصوصی و خانگی بازی نمی‌شود.

 

اما آیا اکنون که نحوه کنترل شرط های خود در میزها به کنترل توانایی برنده شدن شما نیز کمک می کند؟

اشتباه نکنید کـه از این صفحه رد شوید زیرا فکر می‌کنید کـه در مورد نحوه کار شرط بندی در میزهای نگه داری همه ی چیز در حال حاضر وجوددارد . مگر این کـه قبلاً بدانید کـه در مورد اندازه و شرط بندی و موقعیت شرط بندی و این کـه چگونه می‌توانید از آن ها برای سودآوری بیشتر استفاده کنید ؛ باید بدانید کـه دراین صفحه چه مواردی را آورده اید.

 

قوانین

در اینبخش ما فقط بـه قوانین نگه داری تگزاس در مورد شرط بندی نگاه می‌کنیم. برای بحث در مورد قوانین کامل کـه شامل تمام جنبه هاي‌ بازی اسـت ؛ لطفاً بـه صفحه قوانین هولدم تگزاس مراجعه کنید.

 

قبل از شروع هر دست تعدادی شرط بندی اجباری لازم اسـت. شرط بندی هاي‌ اجباری یک گلدان شروع بـه وجود می آورد کـه بازیکنان در طول دست برای ان می جنگند . بدون گلدان آغازین ؛ تعداد زیادی از دست ها عملکرد زیادی ندارند.

 

هولدم تگزاس دو نوع شرط بندی اجباری دارد. تقریبا همه ی بازی ها دارای پرده هستند و چند بازی دارای آنت هستند.اکثر بازی هاي‌ هولدمای تگزاس یک کور کوچک و یک شرط اجباری کور بزرگ دارند. پرده کوچک در سمت چپ دکمه یا موقعیت فروشنده قرار دارد و پرده بزرگ نیز بلافاصله در سمت چپ پرده کوچک قرار دارد. مقدار کور بزرگ توسط خانه یا محدوده میز تعیین میشود و کور کوچک نصف کور بزرگ اسـت.

 

دریک بازی limit limit blind بزرگ برابر اسـت با کوچک تر از دو حد شرط بندی و blind blind نیمی از blind blind اسـت.

 

مثال

دریک بازی محدود 40/80 blind blind 40 و blind blind 40 اسـت.بازی هاي‌ هولدمن تگزاس بدون محدودیت عموماً دارای سطح کور تعیین شده توسط خانه هستند. نابینایان گاهی اوقات با حداکثر خرید در بازی گره خورده اند ؛ اما نه همیشه. بهترین برنامه این اسـت کـه قبل از نشستن یا در غیر اینصورت پیوستن بـه بازی ؛ پرده ها را بررسی کنید و برای یک بازی بدون محدودیت در سطح خرید کنید .

 

نوع دیگر شرط بندی اجباری ante نامیده می‌شود. آن ها می‌توانند همراه با پرده یا بـه جای پرده استفاده شوند. متداول ترین مکان برای استفاده از antes در دوره هاي‌ بعدی مسابقات اسـت.

 

ante شرط کوچکی اسـت کـه قبل از پرداخت کارت هاي‌ اولیه ؛ همه ی در میز باید در گلدان بگذارند. درصورت استفاده از پرده ؛ بازیکنانی کـه پرده ها را قرار می‌دهند نیز باید آنت ها را قرار دهند.

 

هنگامی کـه تمام شرط هاي‌ مورد نیاز در ابتدای دست گذاشته شد ؛ هر بازیکن دو کارت سوراخ خودرا دریافت می‌کند و نخستین دور شرط بندی انجام میشود. نخستین دور شرط بندی از سمت چپ و موقعیت بزرگ کور شروع میشود.شرط بندی هولدم تگزاس آموزش روش های شرط بندی بازی پوکر Texas Holdem

شرط بندی هولدم تگزاس

بازیکن ممکن اسـت برابر شود ؛ مقدار blind بزرگ را فراخوانی کند یا افزایش یابد. در مورد افزایش ؛ میزان افزایش بـه قوانین بازی بستگی دارد . دریک بازی Holdem Holder بازیکن ممکن اسـت پایین تر از دو حد شرط بندی را افزایش دهد. بنابر این دریک بازی 40/80 بازیکن ممکن اسـت 40 را افزایش دهد. دریک بازی بدون محدودیت بازیکن ممکن اسـت در هر جایی از مقدار big blind تا کل مقدار تراشه هاي‌ موجود در جدول را افزایش دهد.

 

بعد از این کـه بازیکن اول اقدام کرد بازیکن بعدی در سمت چپ باید عمل کند. انها ممکن اسـت برابر شوند ؛ با آخرین شرط بندی کـه ممکن اسـت بزرگ کور یا مقدار دیگری باشد درصورت افزایش بازیکن قبلی یا افزایش. بازی بـه سمت چپ ادامه می‌یابد تا جایی کـه هر بازیکن بالاترین شرط را بنویسد یا برابر شود.

 

بعد از فلاپ ؛ یک دور شرط بندی دیگر دریک حد مجاز شرط بندی یا بدون محدودیت دریک بازی بدون محدودیت انجام می‌شود ؛ با شروع باقی ماندن بازیکن اول در سمت چپ دکمه فروشنده.

 

دو دور آخر شرط بندی ؛ بـه نام چرخش و رودخانه ؛ مانند دور دوم شرط بندی انجام می‌شود ؛ مگر این کـه دریک بازی محدود ؛ مقدار شرط حد بالاتری باشد. دریک بازی 40/80 ؛ دو دور اول 40 مرحله و دو مرحله آخر 80 اسـت.

 

سفارش

بخش آخر قوانین و ترتیب شرط بندی را شامل میشود ؛ اما درک و خاطرجمعی از این کـه همیشه ان را دنبال میکنید مهم اسـت.اگر از رده خارج شرط ببندید ؛ می‌تواند شرایطی را ایجاد کند کـه بـه بازیکن بیشتر از حریفان اطلاعات داده شود ؛ کـه ناعادلانه اسـت. همچنین این فرصت را دارد کـه برخی بازیکنان را خشمگین کند و یک وضعیت پرتنش روی میز ایجاد کند.

 

مثال

دریک بازی منظم و بدون محدودیت Texas Holdem ؛ پرده ها قرار داده شده و کارت هاي‌ سوراخ انجام شده اسـت. نخستین بازیکنی کـه اقدام بـه افزایش می‌کند و بازیکن بعدی در حال بررسی اسـت کـه چه کاری انجام دهد. بازیکنی کـه قرار اسـت چهارم عمل کند قبل از این کـه بازیکن دوم تصمیمی بگیرد دست خودرا جمع می‌کند.

 

بازیکن دوم ممکن اسـت حداقل تا حدی بر اساس انچه بازیکنان باقی مانده تصمیم خودرا بگیرند . اگر آن ها میدانند کـه شانس کمتری برای پرورش مجدد در مرحله بعد وجوددارد ؛ احتمالاً بیشتر تماس میگیرند. در حالی کـه بازیکن چهارم قبل از نوبت تا می‌شود ؛ انها اطلاعات اضافی را قبل از این کـه بازیکن دوم داشته باشند ؛ بـه بازیکن میدهند.

 

این حتی اگر دکمه تا قبل از پخش کننده بـه سمت راست خود روی یک دست تا شود ؛ این مسئله کاملاً واضح تر اسـت . اما هر بازیکنی کـه بـه نوعی خارج از نوبت خود عمل کند نسبت بـه عده اي از بازیکنان میز بی انصافی اسـت ؛ بنابر این باید همیشه از اینکار خودداری شود.

 

چگونه شرط بندی کنیم

اتاق ها و کازینوهای مختلف پوکر قوانین مختلفی در مورد روش مناسب شرط بندی هنگام بازی Texas Holdem دارند. اما اکثر اتاق هاي‌ پوکر مجموعه اي از رویه هاي‌ کاملاً جهانی را کـه در زیر ذکر شده اسـت می پذیرند .

 

بازیکنان باید قبل از انجام اقدامات دیگر ؛ مقدار تراشه هایي را کـه قصد دارند شرط بندی کنند ؛ از دسته تراشه خود جدا کنند ؛ مشخصاً پشت خط شرط بندی روی میز. بیشتر میزهای پوکر یک خط مقابل بازیکنان دارند. اگر انها تراشه ها را پشت خط بگذارند ؛ هنوز عمل نکرده اند ؛ اما بـه محض انتقال تراشه ها روی خط ؛ شرط بندی انجام شده اسـت.

 

بازیکنان باید در حالی کـه تمام تراشه هاي‌ مربوط بـه شرط بندی ؛ تماس یا افزایش آن ها را از طریق خط شرط بندی منتقل میکنند ؛ قصد خودرا اعلام کنند . اگر بازیکنی در حال تماس اسـت ؛ هنگام انتقال تراشه هاي‌ مورد نیاز برای تماس از طریق خط ؛ باید “تماس” را اعلام کند.

 

تراشه ها باید از طریق خط کشیده شوند و تنها بمانند تا فروشنده حساب کند. تراشه ها را هرگز نباید داخل گلدان بیندازید.درصورت بالا بردن بازیکن باید آن ها کل تماس و افزایش را داشته باشند تا هم زمان فشار دهند .

 

بازیکنانی کـه افزایش می‌دهند باید قبل از شرط بندی خود “افزایش” یا “من بالا ببرم” را شروع کنند. بازیکنان هرگز نباید تماس بگیرند و سپس افزایش دهند ؛ زیرا این یک شرط بندی رشته اي اسـت. در صورتی کـه یک بازیکن “تماس” را بیان کند و سپس سعی در بالا بردن داشته باشد ؛ بازیکن وادار بـه تماس می‌شود و اجازه بلند کردن ندارد.

شرط بندی هولدم تگزاس آموزش روش های شرط بندی بازی پوکر Texas Holdem

شرط بندی هولدم تگزاس

اگر سوالی در مورد چگونگی انجام کاری دارید قبل از اقدام از فروشنده س ask ال کنید. اگر نمایندگی نمیداند یا کمکی نمیکند ؛ فوراً از یک طبقه استفاده کنید.بیشتر قوانین شرط بندی خانه روی میز یا اتاق پوکر مشخص اسـت. قبل از شروع بازی چند دقیقه وقت بگذارید تا انها را بخوانید .

 

تنها مورد دیگری کـه ممکن اسـت لازم باشد از ان آگاه باشید ؛ مقادیر و روش هاي مناسب شرط بندی دریک بازی pot limit limit Texas Holdem اسـت. در مورد تنها مکانی کـه می‌توانید بازی محدودیت قابلمه را پیدا کنید آنلاین اسـت ؛ کـه مقادیر شرط بندی را راحت میکند زیرا برنامه نرم افزار رایانه تمام حداقل و حداکثر حد شرط بندی را برای شـما تعیین می‌کند.

 

دریک بازی pot pot می‌توانید هر مقدار را تا مبلغی کـه در حال حاضر در گلدان اسـت جمع کنید. اگر دریک گلدان رده بندی نشده شرط می بندید ؛ این بسیار ساده اسـت ؛ اما دریک گلدان مطرح ؛ قوانین می‌تواند کمی حیله گر باشد تا زمانی کـه آن ها را بـه وضوح درک نکنید.

 

دریک گلدان رده بندی نشده حداکثر مبلغی کـه می‌توانید شرط بندی کنید برابر اسـت با اندازه گلدان. بنابر این اگر گلدان 1000 دلار در ان باشد میتوانید تا 1000 دلار درآمد کسب کنید.

 

اما دریک گلدان برجسته میتوانید تا مبلغی برابر با آخرین افزایش بـه علاوه مقدار گلدان پس از آخرین گلدان را جمع کنید.

 

مثال

در ابتدای دور شرط بندی گلدان 800 دلار در ان قرار دارد. یکی از مخالفان شـما 200 دلار شرط می بندد و همه ی بـه سمت شـما برابر می‌شوند و شـما می‌خواهید حداکثر مبلغ را جمع کنید. شـما می‌توانید 1200 دلار جمع کنید و مبلغ کل 1400 دلار را در گلدان قرار دهید. برای برقراری تماس باید بـه اندازه کافی در گلدان بگذارید ؛ بنابر این 200 دلار در تماس دارید کـه قابلمه را 1200 دلار می سازد و سپس میتوانید مقدار جدید گلدان یا 1200 دلار را جمع کنید.

 

روش مناسب برای انجام اینکار ؛ حالت “من جمع می‌کنم” و اسلاید 1400 دلار در خط اسـت. سپس میتوانید 200 دلار برای تماس و 1200 دلار برای افزایش هزینه جدا کنید.

 

اگر چه این اتفاق غالباً اتفاق نمی افتد ؛ اما ممکن اسـت یک فروشنده دراین شرایط اشتباه کند یا گیج شود. مگر این کـه مستقیماً درگیر دست شوید ؛ طبق معمولً بهتر اسـت دهان خودرا بسته نگه دارید تا جایی کـه بـه نظر نمیرسد شخص دیگری دراین شرایط از اشتباه فروشنده اذیت شده باشد. وظیفه شـما این نیست کـه میز را پلیس کنید ؛ مگر این کـه درگیر دست شوید.

 

استراتژی شرط بندی

نحوه شرط بندی و شرط بندی شرط هاي‌ شـما امری مهم اسـت کـه باید در استراتژی کلی خود در میزهای نگه‌داری تگزاس لحاظ کنید.خواهید دید کـه بهترین بازیکنانی کـه قادر بـه بـه حداکثر رساندن پول در دستان برنده خود هستند ودر هنگام از دست دادن مقدار گلدان ها را بـه حداقل میرسانند .

 

روش انجام اینکار با نظارت اندازه گلدان با شرط بندی ها و اندازه هاي‌ شرط بندی شماست. اگر چه اینکار در ابتدا دشوار بـه نظر میرسد ؛ اما با تمرین و کسب تجربه تعداد زیادی از ترفندهای کوچکی را کـه می‌توانید برای تأثیرگذاری روی اندازه گلدان استفاده کنید ؛ فرا خواهید گرفت .

 

در بازی محدود شـما باید همیشه شرط بندی و بالا ببرید وقتی کـه بهترین دست را دارید و هنگامی کـه دستی بـه سمت دستی بهتر دارید تماس بگیرید و بررسی کنید . شـما این لوکس را ندارید کـه وقتی دستتان را می کوبید یک شرط بزرگ بگذارید یا سعی کنید بازیکن ضعیف تری را از گلدان خارج کنید.

 

این همچنین بدان معنی اسـت کـه هنگام تعیین شرط بندی در حد مجاز Texas Texas باید یاد بگیرید کـه از شانس ؛ استراحت و ضریب گلدان استفاده کنید .نه تنها در هنگام تماس یا عدم تماس باید انها را درک کنید ؛ بلکه باید درک کنید کـه چگونه با شرط بندی و افزایش بر شانس گلدان رقیب تأثیر بگذارید.

شرط بندی هولدم تگزاس

اگر می‌توانید شانس گلدان را اشتباه کنید تا رقیب بتواند با ان تماس بگیرد ؛ هر وقت او تماس می‌گیرد شـما برنده شوید. ممکن اسـت شـما هر دست را برنده نشوید ؛ اما بـه طور متوسط ​​اگر رقیب درصورت مخالفت با شانس گلدان تماس بگیرد ؛ بـه برد بلند مدت خود اضافه میکنید.

 

بدون محدودیت ؛ اغلب تعیین اندازه صحیح بهترین حالت وقتی جلو هستید برای بـه حداکثر رساندن مقدار گلدان ؛ چالش اسـت . شـما ممکن اسـت فکر کنید کـه راه بیشترین استفاده را در گلدان با شرط بندی هرچه بیشتر انجام دهید ؛ اما واقعیت این اسـت کـه شـما باید عده اي از بازیکنان را در گلدان نگه دارید بنابر این باید همان طور کـه آن ها تماس می‌گیرند شرط بندی کنید. اگر شرط بندی کنید کـه در زمان برنده شدن آن ها زیاد شود ؛ مبلغی را کـه میتوانید برنده شوید بـه حداکثر نمی‌رسانید.

 

بهترین راه برای اینکار این اسـت کـه هرچه بیشتر در مورد حریفان و نحوه بازی انها یاد بگیرید . تماشا کنید کـه چگونه آن ها دست هاي‌ دیگر را بازی می‌کنند و ببینید کـه کدام یک از انها مایل هستند در هنگام تعقیب تساوی از راه دور ؛ پول زیادی بـه گلدان بریزند. سپس وقتی با آن ها درگیر هستید ؛ از این اطلاعات علیه انها استفاده کنید.

 

هنگام بازی بدون محدودیت هولدم تگزاس هنوز هم باید از شانس Pot استفاده کنید و شرط بندی کـه حریفان شـما را در موقعیت هاي‌ انتظار منفی قرار می‌دهد راحت تر اسـت. با انجام شرط بندی بـه اندازه صحیح ؛ تا حد امکان شانس گلدان منفی بـه حریفان بدهید ؛ فرصت خوبی برای افزایش سود خود در طول زمان خواهید داشت.

شرط بندی هولدم تگزاس آموزش روش های شرط بندی بازی پوکر Texas Holdem

شرط بندی هولدم تگزاس

در هولدم تگزاس در هردو محدودیت و بدون محدودیت شـما باید یاد بگیرید کـه چگونه از موقعیت خود نسبت بـه دکمه فروشنده و پرده ها برای تأثیر اندازه گلدان استفاده کنید. یادگیری اهمیت موقعیت و نحوه استفاده از ان یکی از معیار های مهم در حرفه بازیکن هولدمن تگزاس اسـت کـه برندگان را از بازندگان جدا می‌کند.

 

هنگام بازی هولدم تگزاس همیشه وادار می‌شوید با مقدار محدودی اطلاعات ؛ تصمیمات بازی را بگیرید. تنها چیزهایی کـه مطمئناً میدانید مقادیر کارتهای جیبی و کارتهای روی برد اسـت. می‌توانید درمورد انچه مخالفان شـما نگه دارند حدس هاي‌ تعلیم دیده بزنید ؛ اما هرگز نمیتوانید 100٪ مطمئن باشید مگر این کـه دست آن ها را ببینید.

 

واقعیت ساده این اسـت کـه هرچه دیرتر وادار شوید در دستان خود عمل کنید دانش شـما از انچه اتفاق میوفتد بهتر اسـت. حتی اگر تنها اندکی از اطلاعاتی کـه مخالفان هنگام اجبار بـه عمل آوردن از ان برخوردار نیستند ؛ تماس تلفنی ؛ تا شدن یا بلند شدن اسـت ؛ بازهم این یک قطعه ارزشمند دیگر از این معما اسـت.

 

هر وقت با اطلاعات بیشتری نسبت بـه مخالفان خود تصمیم میگیرید ؛ برای شـما وضعیت سودآوری محسوب میشود. این امتداد انتظار مثبت اسـت. بازیکنان برنده بیشتر از تصمیمات منفی انتظار ؛ تصمیمات مثبت انتظار میگیرند.

شرط بندی هولدم تگزاس

بهترین موقعیت در میز موقعیت فروشنده یا دکمه اسـت . در هر دور شرط بندی انتظار نخستین بازی را داشته باشید کـه میتوانید آخرین عمل کنید.

 

اگر دور شرط بندی برای شـما بررسی شود ؛ گزینه هاي‌ شـما شامل شرط بندی یا بررسی و گرفتن کارت رایگان اسـت. هنگامی کـه بـه سمت دستی بهتر میروید ؛ گزینه گرفتن کارت رایگان بسیار ارزشمند اسـت زیرا درصورت صحیح بودن شانس گلدان برای برقراری تماس نگران نباشید .اما هنگامی کـه دستی قوی دارید می‌توانید شرط بندی یا افزایش فشار دهید تا حداکثر فشار را بـه حریفان وارد کنید.

 

با حرکت بـه سمت راست دکمه ؛ موقعیت شـما ضعیف و ضعیف میشود. اما گاهی اوقات اگر یک یا دو دکمه خاموش هستید می‌توانید با بالا بردن و تا شدن دکمه بـه همان مزیت دکمه دست پیدا کنید. هنگامی کـه شـما بالا میروید و همه ی بین شـما و پرده ها تا می‌شوند ؛ شـما بـه طور موثر دکمه و موقعیت برتر ان را در سراسر دست خریداری کرده‌اید.

 

خلاصه

شرط بندی هولدم تگزاس بیش از آنچه بازیکنان تصور می‌کنند درگیر اسـت. شـما نه تنها باید قوانین و نحوه کار شرط بندی را درک کنید ؛ بلکه باید بتوانید از شرط بندی در هر دست خود بـه نفع خود استفاده کنید .

 

ترکیب روش هاي‌ شرط بندی در استراتژی هولدم تگزاس خودرا شروع کنید و باید نتایج بهتر را ببینید. از تاکتیک هاي‌ ذکر شده در بالا استفاده کنید و تا آنجا کـه ممکن اسـت در مورد مخالفان خود بیاموزید ودر مسیر افزایش سود و نتایج بهتر باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید