قوانین تگزاس هولدم آموزش کامل بازی پوکر Texas Hold’em

قوانین تگزاس هولدم آموزش کامل بازی پوکر Texas Hold’em

آموزش کامل بازی پوکر Texas Hold’em

تگزاس هولدم پربازدیدترین بازی پوکر در جهان اسـت و بـه طور کلی نسخه کاملاً ساده پوکر درنظر گرفته میشود . در واقع یادگیری قوانین تگزاس هولدم خیلی طول نمیکشد ؛ زیرا این قوانین چندان پیچیده نیستند. هنگامی کـه آن ها را یاد گرفتید ؛ برای شروع بازی آماده هستید . دراین صفحه ما توضیحی ساده درباره قوانینی ارائه کرده ایم کـه درک ان برای مبتدیان راحت اسـت .

 

قوانین تگزاس هولدم

هدف هر دست تگزاس هولدم پیروزی در گلدان اسـت کـه اینکار بـه دو روش انجام میشود. شـما می‌توانید بر اساس فعالیت شرط بندی خود تمام حریفان خودرا وادار بـه برابر کنید و یا میتوانید در زمان مسابقه بهترین کارت پنج کارته را داشته باشید. شـما می‌توانید با استفاده از هر ترکیبی از دو کارت سوراخ اي کـه بـه شـما تعلق می‌گیرد و پنج کارت جامعه کـه برای استفاده بازیکنان استفاده می‌شود ؛ دست خودرا بسازید .

قوانین تگزاس هولدم آموزش کامل بازی پوکر Texas Hold'em

رتبه بندی دست

نخستین چیزی کـه باید بفهمید رتبه بندی دستی اسـت کـه در تگزاس هولدم استفاده شده اسـت ؛ زیرا این نشان دهنده ارزش نسبی همه ی دستها اسـت. رتبه بندی دستها بـه شرح زیر اسـت ؛ از ضعیف ترین تا قویترین.

 

دست ها شرح مثال

کارت بالا این دستی حتی بدون یک جفت اسـت. اگر دو دست بدون جفت راهی مرحله نهایی شوند ؛ دستی کـه بالاترین کارت را دارد برنده میشود. 26AK3
جفت کردن دو کارت از یک رتبه. 9AQK9
2 جفت دو جفت دریک دست. 44A77
3 نوع سه کارت از یک رتبه. 444AK
سر راست پنج کارت پشت سر هم. 23456
گرگرفتگی پنج کارت از همان لباس. آه Kh 4h 3h 9h
خانه کامل 2 جفت و 3 نوع دریک دست. AAKKK
4 نوع چهار کارت از همان رتبه. 77A77

 

Straight Flush پنج کارت متوالی از همان رتبه. 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت رویال فلاش همان تراز مستقیم اسـت با این تفاوت کـه از 10 بـه آس میرسد. Td Jd Qd Kd آگهیدور شرط بندی قبل از فلاپ
تگزاس هولدم را میتوان بـه چهار مرحله شرط بندی مشخص تقسیم کرد ؛ کـه نخستین مرحله ؛ دور قبل از فلاپ اسـت.

 

قبل از این دور ؛ کارتها بهم می ریزد و بازیکن در سمت چپ فروشنده باید شرط بندی کند کـه بـه عنوان blind blind شناخته میشود. بازیکن در سمت چپ کور کوچک نیز باید اجباری را شرط، از دو برابر مقدار، شناخته شده بـه عنوان کور بزرگ. اندازه پرده ها قبل از شروع بازی مشخص می‌شود.

قوانین تگزاس هولدم آموزش کامل بازی پوکر Texas Hold'em

قوانین تگزاس هولدم

سپس بـه هر بازیکن دو کارت رو بـه رو داده می‌شود کـه بـه عنوان کارت هاي‌ سوراخ دار یا جیبی شناخته می‌شود . بازیکنان می‌توانند دراین مرحله کارت هاي‌ نگه‌داری خودرا مشاهده کنند و نخستین دور شرط بندی آغاز میشود. بازیکن در سمت چپ blind بزرگ ابتدا عمل میکند و می‌تواند برابر شود ؛ تماس بگیرد یا بالا بیاورد. تا زدن بـه معنای دور انداختن یک دست اسـت و دیگر در گلدان بازی نمیکند .

 

تماس بـه معنای مطابقت با شرط بندی فعلی اسـت « blind blind دراین مرحله». افزایش بـه معنای مطابقت با شرط بندی فعلی و شرط بندی یک مبلغ اضافی اسـت. هرکسی کـه بخواهد پس از افزایش اقدام بـه تماس کند باید با کل مبلغ شرط بندی شده توسط بازیکن افزایش یابد.

 

سپس بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه دور میز حرکت میکند و هر بازیکن گزینه هاي‌ یکسانی را دارد. دور هر زمان کـه هر بازیکن یا جمع شود یا تماس بگیرد ؛ بـه اتمام می‌رسد و بازی تا حد سریع پیش میرود. اگر فقط یک بازیکن باقیمانده باشد «یعنی همه ی بازیکنان دیگر برابر شوند» ؛ ان بازیکن برنده گلدان اسـت.

 

دور شرط بندی Flop

در حال حاضر سه کارت عمومی به‌ صورت رو بـه رو بـه فروش می‌رسد تا همه ی بازیکنان ببینند. این سه کارت بـه عنوان فلاپ شناخته می‌شوند. دور شرط بندی فلاپ با نزدیکترین بازیکن بـه سمت چپ فروشنده شروع میشود ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه دور میز حرکت میکند. هر بازیکن همان گزینه هاي‌ دور قبل را دارد ؛ با گزینه اضافی بررسی این کـه آیا شخص دیگری شرط بندی نکرده اسـت.

 

بررسی بـه معنای ماندن در دست اسـت اما شرط بندی نکردن. اگر بقیه هنوز در گلدان چک میکنند ؛ بازی بـه مرحله بعدی شرط بندی راه می‌یابد. اگر هر بازیکنی شرط ببندد ؛ سایر بازیکنان باید یا فولد کنند ؛ با ان شرط بندی تماس بگیرند یا این کـه بالا ببرند. بازی وقتی بـه دور بعدی میرود کـه هر بازیکنی جمع شود یا تماس بگیرد. بازهم اگر دراین مرحله فقط یک بازیکن باقی بماند ؛ او گلدان را میبرد.

قوانین تگزاس هولدم آموزش کامل بازی پوکر Texas Hold'em

شرط بندی را بچرخانید

کارت چهارم جامعه اکنون به‌ صورت چهره ارائه میشود کـه بـه عنوان کارت نوبت شناخته می‌شود . یک دور دیگر شرط بندی انجام می‌شود ؛ دوباره با نزدیکترین بازیکن بـه سمت چپ فروشنده شروع میشود. قالب این دور همان دور قبلی اسـت و بازیکنان می‌توانند چک ؛ تماس ؛ افزایش یا جمع کنند. اگر یک بازیکن باقی بماند ؛ او گلدان را میبرد. اگر بیش از یک بازیکن باقیمانده باشد ؛ بازی بـه مرحله بعد صعود می‌کند.

 

دور شرط بندی رودخانه

کارت اجتماع پنجم و نهایی بـه صورت رو بـه رو ارائه می‌شود کـه بـه کارت رود مشهور اسـت. آخرین دور شرط بندی انجام می‌شود. اگر بیش از یک بازیکن باقیمانده باشد ؛ بازیکنان کارت خودرا نشان می‌دهند تا ببینند چه کسی برنده شده اسـت. این بـه عنوان مسابقه مشهور اسـت و بازیکنی کـه بهترین دست را دارد ؛ گلدان را می‌برد. اگر دو یا چند بازیکن دارای ارزش برابر باشند ؛ گلدان بین آن ها تقسیم می‌شود.

 

پس از پایان دست ؛ بازیکن در سمت چپ فروشنده ؛ فروشنده دست بعدی میشود. سپس با دور جدید قبل از فلاپ همان طور کـه در بالا توضیح داده شد ؛ دست جدیدی بـه کار گرفته می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید