استراتژی مارتینگل نحوه استفاده از استراتژی Martingale در بزور و با تهدید

استراتژی مارتینگل نحوه استفاده از استراتژی Martingale در بزور و با تهدید

نحوه استفاده از استراتژی Martingale در بزور و با تهدید

استراتژی مارتینگل Martingale یا “شرط خودرا دو برابر کنید” می‌تواند بـه شـما کمک کند بیشتر وقت خودرا بـه دست بیاورید ؛ اما درصورت از دست دادن می‌تواند فاجعه بار باشد.

استراتژی مارتینگل نحوه استفاده از استراتژی Martingale در بزور و با تهدید

مراحل

1- از یکی از پایین ترین جدول هاي‌ حداقل شرط بندی شروع کنید. این بـه شـما این امکان را می‌دهد کـه با کمترین میزان سرمایه گذاری از استراتژی خود آسان باشید.

 

2- با هر دست باخت ؛ شرط خودرا دو برابر کنید تا پول از دست رفته را پس بگیرید. این همان چیزی اسـت کـه بـه عنوان “پیشرفت معکوس” ؛ “استراتژی مارتینگل” یا “استراتژی شرط بندی مضاعف” شناخته می‌شود.

 

نام بردن از هر استراتژی دیگری بـه اندازه محبوب The Martingale دشوار اسـت. این بدان معنا نیست کـه بسیار کارآمد اسـت اما برای پیشنهادات متوسط ​​بوکی ها اغلب استفاده میشود.

 

این یک استراتژی شرط بندی “پیشرونده” تلقی می‌شود و بنابر این بازیکنان باید آماده سرمایه گذاری هاي‌ مالی قابل توجهی باشند. بوکی ها طبق معمولً بـه محدود کردن شرط بندی بازیکنان متوسط ​​نمی‌پردازند و بنابر این ؛ تنها مسئله در استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی میزان بودجه موجود اسـت. و این دلیل ان اسـت.

 

ماهیت استراتژی این اسـت کـه شرط بندی را در هر باخت ضرب در 2 کنید و پس از یک برد ان را بـه اندازه اصلی برگردانید.ارزیابی این کـه درصورت پنج ضرر پشت سر هم ؛ اندازه 10 دلار اولیه 160 دلار می‌شود ؛ کار سختی نیست. و بـه همین دلیل ضروری اسـت کـه بـه همان اندازه پول در حساب خود داشته باشید.

استراتژی مارتینگل نحوه استفاده از استراتژی Martingale در بزور و با تهدید

استراتژی مارتینگل

برای شرط بندی موفقیت آمیز با استفاده از این استراتژی ؛ باید نتایج با شانس 2 «احتمال پیروزی 50٪» را انتخاب کنید.

بیایید ببینیم شرط بندی مارتینگل چگونه کار میکند:

اول شرط بندی 10 دلار ؛ ضرر کردیم.

شرط دوم 20 دلار ؛ ضرر کردیم.

شرط سوم 40 دلار ؛ ضرر کردیم.

شرط چهارم 80 دلار ؛ ما برنده شدیم.

شرط پنجم 10 دلار ؛ ما برنده شدیم.

 

از نظر تئوری ؛ اگر نتایج با احتمال پیشبینی 2 انتخاب شود ؛ برنده ها اغلب اتفاق می افتند. اما وقتی 7 یا 8 شرط بندی پشت سر هم از دست رفت چه باید کرد؟ این سیر حوادث کاملاً ممکن اسـت. شرط بندی 10 دلاری شروع شده با هشت بار تلاش بـه 1280 دلار تبدیل میشود.

 

آیا شـما آماده هستید کـه این همه ی ریسک کنید؟ اما ناخوشایندترین قسمت همه ی این‌ها این اسـت کـه برنده ها همیشه بـه اندازه شرط اول برابر هستند. شركتهای سازنده كتاب بـه خوبی از این امر آگاه هستند و طبق معمولً در مراجعه كنندگان با استفاده از این سیستم تداخلی ندارند.

 

بـه عنوان یک جنبه مثبت این استراتژی ؛ می‌توان توجه داشت کـه هنگام پیوستن بـه سیستم Martingale ؛ لازم نیست کـه کاملاً در مورد ورزش آگاهی داشته باشید.

 

نکات استراتژی مارتینگل

با تعیین محدودیت «مثلا 100 دلار» و نگه داشتن شرط هاي‌ کوچک ؛ میتوانید بـه طور کلی همان شانس پیروزی را بدست آورید. هر وقت بـه 110 دلار رسیدید از میز دور شوید. دو نتیجه احتمالی عبارتند از 1» برنده شدن 10 دلار و 2» از دست دادن 100 دلار ؛ با 80٪ + احتمال فاصله گرفتن از یک برنده. دور ماندن.

 

دیدگاهتان را بنویسید