بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو و ترفندهای برنده شدن

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو و ترفندهای برنده شدن

آموزش تصویری بازی تاس بانکو

بازی بنکو همچنین بـه عنوان Bonko یا Bunko شناخته میشود ؛ یک بازی محبوب اسـت کـه با نه تاس و کاملا شانس انجام می‌شود. در مهمانی ها ؛ با خانواده یا 11 دوست دیگر خود کـه در جزیره اي گرفتار شده اید ؛ bunco بازی کنید. برای یادگیری نحوه بازی کردن این مراحل را دنبال نمایید.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

روش 1 راه اندازی Bunco

1-شی Bun بانکو را بشناسید. بازیکنان تاس می‌اندازند و “برد” «یا “buncos” را جمع میکنند» کسی کـه بیشترین برد یا Buncos را در پایان بازی کسب کند برنده اسـت.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

2-نحوه تشکیل یک bunco را بدانید. هر دور مربوط بـه یک شماره در قالب اسـت. دور اول با دور در ارتباط اسـت ؛ دور دو با این دو ارتباط دارد ؛ و غیره. اگر بازیکنی تاس را بغلتد و سه شماره از ان دور را بدست آورد ؛ شخص یک bunco دریافت می‌کند.

 

مثال : اگر دور چهار باشد و بازیکن تاس ها را دور بزند و سه تای انها روی چهار قرار بگیرد ؛ ان بازیکن یک بانکو بدست می آورد.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

بازی بنکو

3-یک گروه 12 نفره برای بازی پیدا کنید. Bunco با 12 نفر بازی میشود زیرا قابل تقسیم بر چهار اسـت.اگر با بیشتر یا کمتر از 12 نفر بازی می‌کنید ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه با افراد کافی بازی می‌کنید تا چهار بازیکن در هر میز باشند.

 

اگر با تعداد عجیب‌وغریب مردم بازی میکنید ؛ “شبح” را بـه کسی اختصاص دهید. شریک “شبح” رول میشود و امتیازات را برای “شبح” نگه می دارد. اساساً یک نفر در تیم با تعداد ناموزون میتواند غلبه کند و دو بار امتیاز را حفظ کند.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

4-بفهمید میز سر چیست. جدول سر سرعت بازی را نظارت می‌کند. بازی با میز سر زنگ شروع می‌شود. برای انتخاب بازیکنانی کـه سر میز خواهند بود:

 

هر 12 برگ امتیاز را گرد آوری کنید. بـه کسی اختصاص دهید کـه روی چهار ورق کارت ستاره هاي‌ کوچک بکشد.ملافه ها را مرتب کنید. از هر بازیکن بخواهید یک برگه انتخاب کند. کسانی کـه ورق هایي با ستاره برمی دارند بازیکنانی هستند کـه در جدول جدول شروع میکنند.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

5-بقیه بازیکنان را بین دو جدول تقسیم کنید. در هر میز باید چهار نفر باشند. یک بازی معمولی بانکو از سه جدول تشکیل شده اسـت – یک جدول “ضرر” ؛ یک میز “میانی” و یک میز سر. میز سر بهترین ؛ وسط وسط و میز باخت بدترین اسـت.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

بازی بنکو

6-هر جدول را بـه تیم تقسیم کنید. افراد روبروی هم تیمی هستند. با این حال ؛ بـه یاد داشته باشید کـه این هر دور تغییر خواهد کرد.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

7-برای هر تیم یک گلزن انتخاب کنید. این شخص بازی را انجام می‌دهد ؛ اما همچنین مسئول پیگیری امتیاز تیمی اسـت کـه در ان حضور دارد.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

8-بـه هر جدول انچه برای بازی نیاز دارند بدهید. هر میز باید یک دفترچه مارپیچی داشته باشد تا امتیاز را در ان بنویسد ؛ 3 تاس ؛ یک برگه امتیاز برای هر بازیکن و یک مداد برای هر چهار نفر میز.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

روش 2 بازی بونکو

1- دور یکی از بازی ها را شروع کنید. یک نفر پشت میز ؛ سه تاس را برمی دارد و می چرخاند. انها میخواهند تا آنجا کـه ممکن اسـت 1 شماره بیشتر بدست آورند ؛ زیرا این مرحله 1 اسـت.برای هر 1 کـه او میچرخد ​​؛ انها یک امتیاز میگیرند مگر این کـه سه 1 را بچرخانند ؛ کـه می‌تواند 21 باشد «بالاترین میزان امتیاز ممکن».

 

این “bunco” نامیده میشود ؛ از این رو نام بازی اسـت. هنگامی کـه یک بازیکن bunco بدست می آورد ؛ آن ها باید داد بزنند “Bunco!” روی کارت بازیکن علامت هش علامت گذاری کنید کـه bunco را دریافت کند.اگر بازیکن سه نوع بچرخد ؛ اما انها 1 نفر نباشند ؛ او پنج امتیاز میگیرد ؛ اما یک جایزه نمی‌گیرد.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

بازی بنکو

2-اجازه دهید بازیکن اول بـه غلت زدن ادامه دهد تا جایی کـه شماره مورد نیاز را نوردد. هنگامی کـه او شماره را دریافت نمیکند ؛ تاس بـه سمت چپ منتقل میشود. بـه عنوان مثال ؛ در دور اول ؛ اگر بازیکنی تاس را بغلتد و 3 ؛ 4 و 6 شود ؛ باید تاس را بـه بازیکن بعدی منتقل کند زیرا هیچ کدام از این تاس ها 1 نفر نبودند.

 

تاس باید بـه محض این کـه بازیکن 21 امتیاز کسب کرد نیز پاس شود. این را می‌توان با گرفتن یک bunco یا چرخاندن تاس بـه طوری کـه حداقل یکی از قالب تعداد مورد نیاز باشد و این را بـه امتیاز موجود اضافه کنید.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

3-دور یک را تمام کنید. وقتی تیمی از جدول جدول 21 امتیاز یا بیشتر کسب میکند ؛ مرحله بـه اتمام میرسد. ان تیم باید “بازی!” گلزن سر میز زنگ را نشان میدهد تا پایان دور مشخص شود. تیم موجود در هر جدول با بیشترین امتیاز ؛ برنده ان دور برای هر جدول جداگانه اسـت.

 

بازیکنان میتوانند رولی را کـه هنگام نواختن زنگ شروع کردند ؛ تمام کنند.اگر دریک جدول بین تیم ها تساوی وجود داشته باشد ؛ از هر تیم یک نفر باید یک‌بار بمیرد. شخصی کـه بالاترین تعداد را بدست آورد برای تیم خود برنده می‌شود.

بازی بنکو آموزش تصویری بازی تاس بنکو

بازی بنکو

4- تیم هاي‌ برنده یک کارت W روی کارت هاي‌ خود مینویسند. تیم هاي‌ باخت «آنهایی کـه امتیاز کمتری دارند» یک L روی کارت هاي‌ خود می‌نویسند. تیم ها را بر این اساس تغییر دهید.

 

تیم برنده در جدول سر در جدول جدول باقی می‌ماند. تیم بازنده در جدول جدول بـه جدول میانی می‌رود.تیم برنده در جدول میانی بـه سمت جدول سر بالا میرود. تیم بازنده بـه جدول باخت پایین می‌آید.تیم برنده در جدول باخت بـه جدول میانی صعود می‌کند. تیم بازنده در جدول باخت باقی می‌ماند.

5- تعویض شرکا شـما وادار نیستید اینکار را انجام دهید ؛ اما باعث شادابی بیشتر بازی میشود. پس از انتقال هر تیم بـه جدول مناسب ؛ شرکای خودرا تغییر دهید تا تیم کاملاً جدیدی را تشکیل دهید.

6-بازی را ادامه دهید بـه دور دو بروید «تعداد جدیدی کـه تیم ها باید امیدوار باشند 2 باشد». شش دور در بانکو برگزار میشود. بازی تا دور 6 یک دست بازی را کامل میکند.

بازی بنکو

7-نمره را حفظ کن شـما باید توسط یک تیم «شـما و شخصی کـه روبه‌رو هستید» و بـه صورت جداگانه امتیاز خودرا حفظ کنید «چند جایزه دریافت کرده‌اید».

8-برنده را مشخص کنید. پس از پایان تمام دورها ؛ هر بازیکن باید تعداد صندوق هاي‌ خودرا و همچنین تعداد برد و باخت را حساب کند. شـما یا می‌توانید بازی کنید کـه شخصی با بیشترین تعداد بانکو برنده شود ؛ یا شخصی کـه بیشترین تعداد بانکو را دارد و برنده شود. بر این اساس جوایز را اهدا کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید