تقلب بازی پاسور چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم و برنده شویم ؟

تقلب بازی پاسور چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم و برنده شویم ؟

چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم

مردم همیشه می‌گویند: “هیچ تقلبی!” زیرا اینکار درمقابل افراد دیگر کـه بازی می‌کنند منصفانه نیست. اما بعضی اوقات ؛ تقلب بازی پاسور می‌تواند لازم باشد ؛ خواه بـه این دلیل باشد کـه شـما واقعاً نمیخواهید طرف مقابل دراین بازی پیروز شود ؛ یا این کـه باید بـه بازیکنان دیگر ثابت کنید کـه در بازی مهارت دارید یا هر دلیل دیگری.

 

تقلب میتواند در بعضی مواقع اشتباه باشد ؛ اما گاهی اوقات ؛ این یک روش خوب برای نشان دادن بازیکنان دیگر اسـت کـه در بازی باهوش یا مهارت دارند. در این جا نحوه تقلب بـه روش مناسب آورده شده اسـت.” نیرنگ و خیانت ؛ عمل احمقانی اسـت کـه مغز کافی برای صادق بودن ندارند. ” – بنجامین فرانکلین

تقلب بازی پاسور چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم

مراحل 1

جوانب مثبت و منفی تقلب را بیاموزید. برای تقلب باید مزایا و معایب ان را بدانید. برای عده اي از مزایا و معایب بـه موارد زیر توجه کنید و تصمیم بگیرید کـه آیا باید تقلب کنید یا نکنید.
عده اي از مزایا عبارتند از:
بـه بازیکنان دیگر نشان دهید کـه در بازی مهارت دارید
برگشتن بـه شخص دیگری برای تقلب
برنده شدن در بازی و این کـه بتوانید در مورد ان لاف بزنید
عده اي از موارد منفی عبارتند از:
بازیکنان دیگر بـه شـما اعتماد ندارند
نداشتن احساس برنده شدن واقعی در بازی
اخراج از بازی بـه خاطر تقلبتقلب بازی پاسور چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم

تقلب بازی پاسور

2- بازی را کـه بازی میکنید بدانید. در بازی مهارت پیدا کنید و یاد بگیرید چگونه بازی را بـه خوبی انجام دهید. ترفندهای بازی را پیدا کنید و ببینید کجا می‌توانید تقلب کنید. بـه عنوان مثال ؛ شـما نمیخواهید تقلب واضحی انجام دهید کـه مردم فوراً بـه ان اشاره کنند ؛ اما می‌خواهید تقلبی را انجام دهید کـه هیچکس ان را تشخیص ندهد و بـه اسانی از پس ان بر بیایید. جایی را در بازی پیدا کنید کـه بتوانید تقلب کنید و انجام ان جایی کـه بـه نظر مناسب اسـت.

تقلب بازی پاسور چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم

3- افرادی کـه با انها بازی می‌کنید را بشناسید. آیا انها درصورت فهمیدن واقعاً از شـما خشمگین خواهند شد و دیگر هرگز بازی نخواهند کرد یا بسیار آسان عمل می‌کنند و یک عذرخواهی ساده را می پذیرند؟ سعی کنید بفهمید کـه انها چگونه خواهند بودو ببینید آیا انها قادر بـه تقلب شـما هستند.

تقلب بازی پاسور چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم

تقلب بازی پاسور

4- با احتیاط تقلب کنید. وقتی کسی بـه دنبال ان نیست یا توجهی بـه ان نمیکند ؛ کار کوچکی انجام دهید ؛ مانند “SORRY” ؛ فضای اضافی ایجاد کنید یا “BS” کارت اضافی بگذارید. مراقب باشید مطمئن شوید کـه کسی متوجه ان نشده اسـت.

 

اگر کسی متوجه شد کـه شـما تقلب می‌کنید ؛ جمله اي از این جمله را بگویید: “آه ؛ از این بابت متاسفم. اشتباه من”. سریع اما با اعتماد بـه نفس خودرا بپوشانید. برای اطلاعات بیشتر بـه مقاله ” چگونه بـه بازگشت سریع باهوش فکر کنیم ” نگاه کنید .صورت پوکر. همه ی چیز در مورد زبان بدن اسـت. واضح نباشید ؛ اما از احتیاط بیش از حد خودداری کنید.

5- بـه اسانی بـه بازیکنان دیگر بروید. شـما تقلب می‌کنید ؛ بنابر این اگر آن ها تقلب می‌کنند ؛ چیزی نگویید تا منصفانه شود. بـه اشتباهاتی کـه انها مرتکب شده اند اشاره نکنید و فقط با بازی سرگرم شوید.

6- کم تقلب کنید. زیاد تقلب نکنید در غیر این صورت مردم نمی‌خواهند با شـما بازی کنند. هر چند وقت یکبار ؛ تقلب می‌تواند مشکلی نداشته باشد ؛ زیرا همه ی دریک مرحله اینکار را انجام می‌دهند ؛ اما شـما نمی‌خواهید شهرت یک متقلب تقلب را داشته باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید