سایت سلطان بت دریافت بونوس های رایگان پیش بینی sultanbet

سایت سلطان بت دریافت بونوس های رایگان پیش بینی sultanbet

دریافت بونوس های رایگان پیش بینی سایت سلطان بت

بازی ها ارائه گردیده در سایت سلطان بت عبارتند از: ورزشی، کازینو زنده، بازی هاي‌ زنده، کازینو، پوکر و بقیه بازی هاي‌ کـه ممکن می‌باشد هر فرصت در سایت در معرض باشند.”اکانت” کـه بوسیله شـما در سایت سلطان بت بعد از تایید و موافقت موقعیت و قانون ها گشوده شد‌ه‌اسـت.

 

این قوانین بـه یک سری لهجه برای آسانی دسترسی بـه وسیله مشتریان، منتشر گردیده اسـت. البته صرفا ورژن انگلیسی میباشد کـه مبنای رسمی فی مابین شـما و اپراتور می‌باشد ودر شکل هر سیرتکامل اختلاف در بین ورژن انگلیسی و غیر انگلیسی این ضوابط، ورژن انگلیسی مستند می‌باشد.

 

مقررات و توضیحات برای کمپانی در هر کدام از بازی هاي‌ اپراتور، نگه داشتن اکانت کاربری خویش با اپراتور، پیش بینی ها امنیت حریم محرمانه و بقیه داده ها اساسی در پیوند هاي‌ جدا اي در سایت ارائه میشود کـه قسمت طلاق ناپذیری از این قوانین می باشند.

 

اپراتور حق تغییر‌و تحول این قوانین را در هر فرصت با یا این‌که سوای اگاهی قبل استفاده کننده داراست و می تواند این توافقنامه را بـه مراد خودداری از تقلب احتمالی تغییر و تحول دهد. هر گاه آن گونه اصلاحاتی دست مزد فعلی شمارا محصور نماید و یا این‌که بـه ضرروزیان شـما باشد، ما پیش از ایفا آن گونه تغییراتی بـه شـما اعلام خوا‌هیم کرد. چنانچه با بـه روزرسانی موقعیت و قانون ها موافقت نکنید، می بایست استعمال از سایت را متوقف نمایید.

سایت سلطان بت دریافت بونوس های رایگان پیش بینی سایت سلطان بت

لازمات برای مشتریان

اکانت کاربری برای عده اي کـه بیشتراز ۲۱ سال دارا هستند «دست‌کم ۱۸ سال» گشوده میگردد. در صورت این‌که یک اکانت کاربری بـه وسیله یک شخص تحت سن ۱۸ گشوده گردیده باشد، هر گونه بردی ضبط شود. سپرده یا این‌که مبلغ مانده، ممکن می‌باشد «با اعتنا بـه اتهامات» بازگردانده خواهد شد و اکانت بسته شود.

 

یک مشتری مجاز می‌باشد کـه فقط یک اکانت داشته باشد. در صورتی تلاش فرمائید بیش تر از یک اکانت تصویب فرمایید، مجموع اکانت هایي کـه قصد تصویب کردن دارید ممکن می‌باشد مسدود و بسته شوند. چنانچه مخاطب از ضوابط اجتناب کرده و از بیش تر از یک اکانت استعمال نماید تا محدودیت هاي‌ تصویب پیش گویی را کم کند، ما حق کنسل هر حدس کـه بیش تر از این محدودیت ها می‌باشد را داریم، مانند حق کاهش محدودیت هاي‌ تصویب حدس استفاده کننده.

 

در شکل تکرار، ممکن میباشد تمام مبلغ پیش گویی بازپرداخت گردد. ۲.۱.۳ مخاطب وظیقه دارااست تا اعتقادوباور نتایج نماید کـه تک تک قانون ها در هر حوضه قضایی «برای مثال محدودیت هاي‌ سنی» در سایت را رعایت می‌نماید. در صورتی‌کـه مخاطب در کشوری معاش مي نماید کـه در ان پیش گویی ممنوع میباشد.

 

مخاطب نباید در پاد سلطان بت نام نویسی نماید و تلاش نماید از سایت سلطان بت استعمال نماید. پیش گویی ممکن میباشد در حوزه قضایی کـه در ان مشتری جای‌دارد غیررسمی باشد ودر شکل لزوم، مشتری مجاز بـه استعمال از سرویس ها شاه بت وجود ندارد.

 

ساخت اکانت کاربری

شـما مسئول ارائه داده ها درست فردی «اسم، نشانی، عدد تلفن، نشانی پست الکترونیک، و غیره» و آپدیت رسانی ان در هر فرصت میباشید. اپراتور حق تقاضای داده ها بیشتر «کارت اعتباری، یک اکانت بانکی یا این‌که غیره »حتی بعد از نام نویسی یک اکانت را برای پرهیز از سوء استعمال داراست . شـما بایستی آحاد داده ها ما یحتاج را کـه در فرم نام نویسی تقاضای گردیده وارد نمائید.

 

بـه صورت خاص، اسم، نشانی و بقیه داده ها تماس شـما مانند نشانی آدرس اینترنتی، محل سکونت و داده ها مرتبط با پرداخت . این مسئولیت بر عهده شماست تا اعتقاد و باور نتیجه ها نمایید اطلاعاتی کـه بـه اپراتور ارائه می‌دهید بدون نقص و صحت دارد.

 

در شرایطی کـه داده ها یا این‌که اسنادی کـه عرضه می کنید گم راه کننده باشد، ممکن میباشد اکانت شـما مسدود و یا این‌که بسته خواهد شد.اپراتور در شکل لزوم میتواند فارغ از بیان عامل از ارائه سرویس ها بـه هر فردی دوری کند.

 

اپراتور حق مسدود کردن اکانت هاي‌ متفاوت کـه از یک نشانی IP یا این‌که نشانی محل سکونت و یا این‌که یک خانواده بر روی یک مسابقه/فیض مسابقه شرط بندی می نمایند را داراست. ۲.۲.۴ اپراتور ترافیک اینترنت ‌وبسایت را مانیتور کرده ودر شکل شناسایی دستگاه هاي‌ خود کار «ربات‌ها» مجاز بـه مسدود کردن ان‌ها اسـت.

 

در ارتباط دخالت‌هاي‌ احتمالی در فیض مسابقه و گزینش ضرایب «بـه عنوان مثال احتمال تبانی»؛ اپراتور این اختیار را داراست تا پرداخت ‌ها روی این اتفاق افتاد را متوقف کرده یا این‌که پیش ‌بینی‌هاي‌ روی این مسابقه را کنسل کند. همین طور پژوهش ها بعدی جهت پیگیری بـه فعالیت خواهد آمد تا از اتفاقات شبیه دوری گردد و با مخاطب طبق ضوابط وبسایت واکنش شود.

سایت سلطان بت دریافت بونوس های رایگان پیش بینی سایت سلطان بت

سلطان بت

مخاطب مسئول حفاظت از داده ها فردی خویش از قبیل اسم کاربری و کلمه و واژه عبور و تمامی داده هاي‌ فردی اسـت و باید کلیه کارایی خویش را در سوی مراقبت ان‌ها بـه کار آورد و از دسترسی غیر مجاز و انظارعمومی محفوظ بدارد. هرعملی کـه بوسیله دارای ي اسم کاربری و سر عبور شکل بگیرد بـه مصداق کوشش خویش صاحب و مالک اکانت خواهد بودو دارای اعتبار محسوب گردد.

 

استفاده کننده مسئول مراقبت از داده ها فردی و نشانی اینترنتی مربوط بـه اکانت کاربری خویش اسـت و هر سیرتکامل پیامدها ناشی از افشا شدن ان بـه عهده خویش استفاده کننده می‌باشد و اپراتور هیچ گونه مسئولیتی در عوض ناکامی یا این‌که خسارت از روش رابطه در بین وبسایت و استفاده کننده با استعمال از پست الکترونیک نام نویسی گردیده را نمی پذیرد.

 

شـما ممکن میباشد در هر فرصت محدودیت سپرده خویش را مبتنی بر حداکثر مبلغ روزمره، هفتگی یا این‌که ماهانه گزینش نمائید. تقاضای برای ارتقاء محدودیت سپرده مو جود تا ۷ روز بعداز تقاضای مربوطه اجرا نخواهد شد.

 

هنگام تهیه اکانت کاربری شـما میتوانید برای حداکثر زیان محدودیت تولید نمایید. محدودیت سپرده ها را مسدود می‌کند در صورتی «سپرده ها و برداشت ها» برای دوران فرصت گزینش گردیده. علاوه بر مورد ها فوق، ما اقدامات محدودیتی مازاد را نیز می توانیم بر روی اسم کاربری خویش در کاغذ نمایه خویش پیدا کنیم.

 

شارژ اکانت کاربری

در حالتی‌کـه شارژ کافی در اکانت خویش داشته باشید، در هر بازی میتوانید کمپانی نمایید.تمامی اطلاعاتی کـه برای شارژ کردن اکانت کاربری خویش مایحتاج دارید را میتوانید در نصیب خصوصیات خویش، با کلیک بر روی اسم کاربری و نصیب “شارژ اکانت” در سایت پیدا فرمائید.

 

شـما میتوانید از هریک از طریق هاي‌ در معرض کـه در‌این صفحه هاي‌ معین گردیده بـه کار گیری فرمایید. این صفحه ها ممکن میباشد در هر مجال تصحیح گردد. لطفا اعتنا داشته باشید کـه بعضا از این شیوه ها ممکن می‌باشد در بعضا کشورها مو جود نباشد.

 

بسته بـه طرز انتخابی، شارژ کردن می‌توانند هزینه داشته باشد. برای مخارج فعلی راجع بـه واریز وجه، بـه کاغذ طرز پرداخت سایت رجوع نمایید. خزانه شـما ممکن می‌باشد بـه صورت غیروابسته شـما‌را برای جابجایی وجه و بقیه روش هاي پرداخت هزینه نماید.

 

مخاطب تنها می تواند اکانت کاربری خویش را شارژ نماید و فقط از کارت بانکی صادر گردیده بـه اسم خویش برای این فعالیت بـه کارگیری نماید . اپراتور حق بـه کار گیری از طریق هاي‌ دیگر برای تأیید نام‌و‌نشان شـما هنگام شارژ اکانت کاربری را دارااست.

 

برداشت / پرداخت

تک تک وجوهی کـه مشتری در اکانت سلطان بت خویش داراست، بـه منابع مالی فردی مشتری انتقال میابد. برداشت از اکانت میتواند بـه منبع اول منتقل خواهد شد کـه برای شارژ اکانت مصرف شده میباشد. در شکل استعمال از بیشتراز یک شیوه برای شارژ اکانت، مشتری بایستی از مبلغ سپرده گردیده از هر شیوه پرداختی بـه کار گیری نماید. تمامی برداشت ها پیاله ۴۸ ساعت پردازش می‌گردند، درصورتیکه کـه اکانت سلطان بت مخاطب بـه طور کامل تأیید گردیده باشد.

 

در‌صورتی‌کـه اپراتور بـه خطا بردهایی کـه بـه شـما وابستگی ندارد را بـه اکانت شـما واریز نماید ؛ چه بـه انگیزه خطای فنی یا این‌که انسانی، این مبلغ در مالکیت اپراتور باقی خواهد ماند و از اکانت شـما برداشت شود. در صورتی‌کـه پیش از این‌که اپراتور از اشتباه مطلع گردد، شـما مبلغی را کـه بـه شـما وابستگی ندارد را برداشت نمائید.

 

سوای انجام هر گونه مبادرت رسمی و محکوم کردن شـما، مبلغ خطا پرداخت گردیده بدهی شـما بـه اپراتور خواهد بود. در شکل هر گونه غلط در شارژ اکانت کاربری ؛ شـما مکلف بـه استحضار از روش آدرس اینترنتی بـه اپراتور می باشید.

سلطان بت

همگی داده ها ما یحتاج برای برداشت از اکانت کاربری خویش را می توانید دربخش خصوصیات خویش و با کلیک روی اسم کاربری خویش و قسمت “برداشت” سایت پیدا فرمایید. لطفا اعتنا داشته باشید کـه بعضا از این شیوه ها ممکن میباشد در برخی کشورها جان دار نباشد. برداشت از اکانت کاربری با بـه عبارتی روشی کـه برای شارژ اکانت درست شده اجرا می گردد.

 

اپراتور ممکن می‌باشد مدارک شناسایی را برای همگی برداشت ها و راجع‌بـه برداشت وجوهی کـه برای بازی گزینه بـه کار گیری قرار نگرفته تقاضای نماید.

 

اپراتور اقدامات مازاد برای احراز نام‌و‌نشان استفاده کننده برای هر برداشت یا این‌که تعداد برداشت ها کـه جمعا بـه مبلغ ۳۰۰۰ یورو یا این‌که بیشتر از ان باشد را اعمال خواهد اعطا کرد ؛ اپراتور حق ارزیابی و تأیید فرآیند برداشت در مفاد زیر خیس و یا این‌که تک تک معاملات برای خودداری از پولشویی و تامین مالی تروریست ها را داراست.

 

درصورتی کـه کـه مشتری در طول ۳۰ روز از تاریخ تقاضای مدارک، مدارک درخواستی را ارایه ندهد، ما قادر خواهیم بود هر گونه پیروزی در اکانت را مصادره، شارژ اول و یا این‌که مبلغ باقی‌مانده «در شکل قابلیت و امکان» را بازپس، و اکانت کاربری را «با اعتنا بـه اتهامات سنجیده» ببندیم.

 

هزینه اداری برای اکانت های غیر فعال

اپراتور یک هزینه اداری را برای اکانت هایي کـه دریک زمان پشت سر هم دستکم ۶ ماه “غیرفعال” بوده اند جاری ساختن می‌نماید. یک اکانت کاربری هنگامی کـه هیچ یک از عمل هاي‌ ذیل را جاری ساختن ندهد، غیر فعال میباشد: «الف» شارژ چیره اکانت ؛ «ب» تصویب یک شرط ورزشی ؛ یا این‌که «ج» شرکت کردن در هر کازینو، کازینو زنده، بازی هاي‌ زنده، پوکر یا این‌که هر بازی دیگری کـه بوسیله اپراتور ارائه گردیده‌اسـت.

 

در حالتی کـه اکانت کاربری شـما برای مقطع ۶ ماه پی درپی غیرفعال باشد، اکانت کاربری شـما “خموشی” اعلام می گردد ودر حالتی‌کـه اکانت شـما صفر باشد اکانت شـما بسته و هیچ هزینه اي انجام نخواهد شد.

 

در‌صورتی‌کـه اکانت کاربری شـما در موقعیت بی صدا قرار بگیرد، و اکانت شـما دارنده تعادل مثبت باشد، اپراتور بایستی اقدامات مایحتاج را برای آگهی بـه شـما از روش اطلاعاتی کـه هنگام نام نویسی ارائه کردید «یا این‌که مدارکی کـه بوسیله شـما آپ دیت رسانی گردیده» ایفا دهد.

 

درصورتی کـه اکانت کاربری شـما در موقعیت خاموشی باقی بماند، پس از دستکم ۳۰ روزبعد از اولی عملکرد اپراتور برای آگهی از این‌که اکانت کاربری شـما بی صدا می‌باشد، اپراتور بایستی هزینه اداری ماهانه خویش را از مبلغ اکانت کاربری شـما ۳ یورو «یا این‌که ارز مساوی» کسر نماید. اپراتور سعی مایحتاج برای تماس با شمارا خواهد کرد.

 

شـما میتوانید اکانت خویش را مجدد فعال نمایید: «الف» شارژ چیره اکانت؛ «ب» تصویب یک شرط ورزشی؛ یا این‌که «پ» بازی / کمپانی در هر کازینو، کازینو زنده، بازیهای زنده، پوکر یا این‌که هر بازی دیگری کـه بوسیله اپراتور ارائه گردیده‌اسـت.

 

بستن اکانت کاربری

شـما در هر فرصت ممکن می‌باشد ؛ با تصمیم خویش، بخواهید کـه از بـه کارگیری از هر خدمت ارائه گردیده درین سایت نقطه پایان دهید. آن گونه محرومیت میتواند بـه طور همیشگی یا این‌که فعلاً باشد. در حین عصر محرومیت شـما نیرومند بـه گشودن یا این‌که استعمال از اکانت کاربری خویش نخواهید بود.

 

خروج همیشگی. بعداز خروج همیشگی، اکانت شـما بسته و نام نویسی شـما متوقف گردد. شـما نمی‌توانید مجدد تحت عنوان مخاطب اپراتور نام نویسی فرمائید تاوقتی‌کـه 1سال از مجال بستن شدن اکانت شـما قبل باشد. اپراتور بـه شـما هر وجهی کـه در اکانت شـما باقی بماند پس از تقاضای بستن مستمر اکانت بـه شـما گشوده می گرداند.

 

خروج موقت.در خروج موقت، شـما خروج خویش را تعیین و اکانت خویش را مسدود می‌کنید. شـما می توانید ورود خویش را مستقیما در سایت برای هرمورد از زمان هاي‌ هنگامی پیش رقم خورده ممنوع فرمایید: ۲۴ ساعت، ۱ هفته، ۱ ماه، ۳ ماه، ۶ ماه یا این‌که ۱ سال. شـما همین طور میتوانید با خدمت پشتیبانی ما تماس حاصل نمایید تا هریک از زمان هاي‌ دیگر محرومیت بیشتراز یک ماه را تعیین نمائید.

 

اعطای وجوه به اکانت های که

آویزان گردیده اند. اکانت آویزان حسابی می‌باشد کـه دسترسی مخاطب بـه ان مسدود گردیده اسـت. در حالتی‌کـه کـه اکانت شـما بـه انگیزه نقض قانون ها اپراتور بـه شرایط تعلیق درآید، اپراتور می بایست توازن اکانت را بـه شـما بازگرداند. در‌حالتی کـه کـه تراز فراتر از شارژ هاي‌ شـما باشد، اپراتور تنها مقدار شارژها را بـه شـما گشوده می گرداند.

 

اکانت با بازی هاي‌ نیمه تمام. در‌صورتی‌کـه کـه یک بازی نیمه‌تمام در اکانت آویزان یا این‌که اکانت فرد غیرفعال وجود داشته باشد، بایستی بعد از این‌که بازی بـه اتمام رسید با اپراتور تماس حاصل نمایید و مبلغ نقدینگی را تقاضای فرمایید ؛ در غیر این شکل ضابطه ۲.۷.۱ انجام میگردد.

 

یک اکانت کاربری غیرفعال. یک اکانت کاربری غیر فعال حسابی میباشد کـه صاحب ان خویش را طبق مقرره ۲.۶ از بازی کردن محروم نموده اسـت. صاحب و مالک یک اکانت کاربری غیر فعال گردیده، می بایست اپراتور را از این حقیقت باخبر نماید کـه خودش را از بازی کردن منع نموده اسـت. بـه محض این‌که اپراتور با خبر شد، تعادل اکانت را بـه مشتری گشوده می گرداند.

 

بونوسسایت سلطان بت

هر سفارش بونوسی کـه مخاطب از طرف اپراتور اخذ می‌کند، فردی هست و فقط برای یک کابر خاص معبتر میباشد.طبق وضعیت و مقررات ؛ توصیه بونوس صرفا برای یک اکانت کاربری و صرفا یک بار جاری ساختن می گردد. هر سفارش بونوس فقط یک توشه برای اکانت کاربری، یک کامپیوتر خانگی، یک نشانی IP و یک رایانه مشترک در جای هاي‌ همگانی «محل کار، کتابخانه، کالج، و غیره» دارای اعتبار میباشد.

 

بونوس ذیل «وضعیت و قوانین بونوس» در هر قسمت جاری ساختن می گردد. بونوس بعداز اجرای «موقعیت و قوانین بونوس» ان نصیب مربوطه مجاز خواهد بود.

 

مجموع بردهای نتیجه ها از بونوس بایستی موفقیت بونوس در حیث گرفته خواهد شد و هیچ گونه پرداختی از این بردها تا زمانیکه موقعیت و مقررات بونوس جاری ساختن خواهد شد، اعمال نخواهد شد.

 

بونوس تنها زمانیکه مجموع وضعیت و ضوابط بونوس تماما ایفا گردد دارای اعتبار می‌باشد. در شرایطی کـه بخواهید هر بونوسی را کـه بـه شـما داده گردیده‌اسـت از اکانت خویش حذف نمائید، می بایست پیش از تصویب هر گونه شرط و بـه کارگیری از منابع مالی برای مثال منابع مربوط بـه بونوس، با پشتیبانی اپراتور تماس حاصل نمایید.

سلطان بت

کاربری کـه نتواند تماما یا این‌که جزئی بـه وضعیت و مقررات بونوس فعالیت نماید ؛ حق اخذ بونوس را بـه دست نمی آورد.اپراتور حق دارااست بونوسی کـه مغایر قانون ها وبسایت سلطان بت بدست آمده و یا این‌که در حالتی‌کـه کـه از بونوس سوء مستعمل باشد را حذف نماید.اپراتور حق تصحیح وضعیت و مقررات بونوس را در هر فرصت، با اختیار خویش، و با دادن استحضار قبل در وبسایت داراست.

 

در‌صورتی‌کـه ضوابط یا این‌که حالت بونوس نقض گردیده باشد یا این‌که شواهدی وجود داشته باشد کـه یک استفاده کننده یا این‌که گروهی از یوزرها دسته اي از شرط بـه جهت اخذ بونوس، ارتقا فایده، شرط هاي‌ آزاد یا این‌که بقیه پیشنهادات، بهره مشتری، چه بـه طور غیروابسته یا این‌که بخشی از یک تیم تصویب کرده اند.

 

اپراتور فارغ از در حیث دریافت کردن حاصل حق داراست کـه قسمت جایزه پیشنهادات بونوس را از دربین پیروزشود و شرط رابا ضریب درست تصویب نماید یا این‌که شرط هاي‌ آزاد و شرط هاي‌ تصویب گردیده از قسمت بونوس را کنسل نماید. اپراتور همین طور حق مبادرت رسمی علیه مخاطب یا این‌که کاربرانی کـه در آن گونه رفتارهای تقلبی دخیل می‌باشند، داراست.

 

مقررات پیش بینی

اپراتور بـه یوزرها اذن کنسل هر گونه پیش گویی کـه بسته گردیده را نمیدهد. اساسی میباشد کـه پیش از این‌که شرط را پذیرش نمایید، ان را ارزیابی نمائید. معیار های تصویب حدس کـه در‌این حالت و مقرارات درج گردیده اسـت، چنانچه کـه بـه وسیله سرور پذیرفته شوند دارای اعتبار خواهند بود.

 

اپراتور حق رد هر گونه حدس را داراست. هر حدس کـه قبول گردیده باشد، در شرایطی کـه با قوانين هم خوانی نداشته باشد يا در صورتیکه از نقطه حیث ما آشکارا ایرادی داشته باشد، نیز بوسیله اپراتور ممکن می‌باشد کنسل گردد. در آن گونه قوانینی، حتی بعد از تأیید سود، حدس قادر اسـت کنسل گردد.‎

سلطان بت

پیش گویی دریک مسابقه شبیه در مخلوط هاي‌ یکسان یا این‌که مختلف برای بالاتر رفتن از محدودیت هاي‌ ما، مغایر مقررات میباشد.‎ما روی همه ی بازی ها پیش گویی تکی ارائه می دهیم و ضرایب بعد از این‌که حدس را پذیرش کردید، ضمانت می گردد. با این اکنون، ما حق تغییر‌و تحول ضرایب بر روی اتفاق افتاد ارائه گردیده را داریم. در هر شکل، ضریب شرط پذیرش گردیده ي شـما مخفوظ می‌ماند حتی در صورتی تغییر تحول بعداً جاری ساختن خواهد شد.

 

شـما می توانید تا حداکثر بر روی ۳۰ روی داد ورزشی دریک ورقه، حدس فرمائید.مقدار حداکثر و دستکم پیش گویی ممکن می‌باشد فی مابین گونه هاي‌ اتفاق افتاد هاي‌ ورزشی گوناگون باشد. حداکثر مقدار پیش گویی در روی داد بازی هاي‌ تکی قادر اسـت بعداز تصویب شدن پیش گویی کاهش پیدا نماید.

 

محدودیت هایي در سطح هاي‌ متعدد برای پیروز ها وجود خواهد داشت. مقادیر غیر وابسته از واحد سنجش پیش گویی و ضرایب می‌باشد. در صورتی‌کـه معیار پیش گویی پذیرش گردیده از پیش گویی بیشتر از این استاندارد ها باشد، ما مقدار حدس را کاهش خوا‌هیم بخشید.‎

 

در صورتی‌کـه دریک اتفاق افتاد موفق ها بیشتر خیس باشد، ضرایب در بین تعداد برندگان تقسیم میگردد. با این حالا، ضریب کمتر از۱ خواهد بود.حدس هاي‌ تصویب گردیده در شکل برگزار نشدن اتفاق افتاد «برای مثال زخم دیدن کمپانی کنندگان» بازپرداخت می گردد مگر این‌که بر خلاف ان ذکر گردد.

سایت سلطان بت دریافت بونوس های رایگان پیش بینی سایت سلطان بت

سایت سلطان بت

ما پارل هایي را کـه در ان دو یا این‌که چندین اتفاق افتاد بر یک دیگر تاثیر می گذراند را قبول نمی‌‌کنیم. حتی در صورتی مشتری آن گونه پیش گویی رابا خطا پذیرفته باشد، بعد از ان تدابیر را کنسل خوا‌هیم کرد. در آن گونه مواقعی حدس قادر اسـت بعد از فیض رقم خورده هم کنسل گردد. لطفا اعتنا داشته باشید کـه هنگامی این قبیل پیش گویی را کنسل می کنیم، تک تک حدس کنسل گردد، حتی در حالتی‌کـه بخشی از ان‌ها دارای اعتبار باشند.

 

ما حق کنسل حدس هاي‌ کاربرانی کـه پول خویش را بر روی رویدادهایی کـه مشمول کمپانی کننده ها، داوران، مربیان یا این‌که وضعیت شبیه قرار می دهند را داریم.

 

در‌حالتی کـه یک مسابقه مشکوک بـه بازی ناعادلانه باشد، اپراتور حق داراست تا هر گونه پرداختی را در وضعیت تعلیق نگه داراست تا برگزار کننده نتیجه ها این روی داد را بـه وسیله مقامات مربوطه تأیید و یا این‌که تحلیل نمایند. در حالتی‌کـه بازی ناعادلانه را بتوان پذیرش کرد، اپراتور حق دارااست آن گونه حدس را کنسل نماید.

 

بـه صورت معمول پیش گویی تا مجال استارت قانونی اتفاق افتاد گشوده میباشد. گه گاه یک اتفاق افتاد زودتر از مجال نقل شده آغاز می‌شود کـه یا این‌که ما از ان نا مطلع هستیم، و یا این‌که کـه ما فرصت آغاز ان را غلط بدانیم. هر حدس کـه بعد از استارت اتفاق افتاد اخذ میشود کنسل گردد.

 

سایت سلطان بت کازینو

برای قرائت مقررات هر بازی در کازینو، در هنگام بازی خاص، روی نشان قانون ها بازی کلیک فرمایید.

 

امنیت و حریم سری

براین اساس شـما با پردازش داده هاي‌ فردی شـما بـه مراد اذن دسترسی و بـه کار گیری از سایت و ارائه سرویس ها جانبی بوسیله اپراتور موافقت می‌کنید.

 

اپراتور پایین ضابطه حفاظت از اطلاعات خلق می‌نماید و داده ها فردی شمارا طبق مقررات ذکر شده پردازش مي نماید. علاوه بر این، اپراتور از داده ها فردی شـما مراقبت می‌نماید و بـه حریم محرمانه شـما احترام میگذارد.اپراتور صرفا از داده ها فردی شـما استعمال می‌نماید تا شـما بتوانید از سرویس ها ارائه گردیده در سایت استعمال نمایید.

 

داده ها فردی شـما برای افراد ثالث افشا نخواهد شد، مگر این‌که این فاش برای پردازش تقاضای هاي‌ شـما، مانند ایفا معاملات در اکانت شـما، برای اعمال روند تأیید یا این‌که در شکل لزوم طبق ضابطه، ضروری باشد. داده ها فردی شـما قابلیت داراست در دست شرکای اپراتور، تامین کنندگان، ارائه دهندگان سرویس ها و یا این‌که مسئولین قسمت هاي‌ خاصی از سعی کلی یا این‌که سعی وبسایت قرار گیرد. بدین ترتیب شـما بـه‌این فرمان رضایت میدهید.

 

قوانین آخری

اپراتور مالک همه ی دست مزد مالکیت وبسایت و محتویات ان فارغ از محدودیت، اسکن رایت، تصویب ابتکار عمل، پباده سازی تصویب گردیده، علائم تجاری، علائم خدمت، کد منبع، خصوصیات، قالب، گرافیک، آرم تجاری، مقر اطلاعات، فرمت ها، رابط ها، اپ نویسی، ارائه سرویس ها بـه مشتریان دیگر، نرم‌افزار و یا این‌که هر طرحی برای هریک از موردها فوق و هر گونه تصحیح، پیشرفت، تحول و پیشرفت ان میباشد.

 

اپراتور حق داراست در هر فرصت این قانون ها را تغییر تحول دهد. اصلاحیه فورا در سایت ایفا شود. هر گونه تغییر‌و تحول مهمی درین ضوابط پیش از اجرا در سایت بوسیله اپراتور بـه مخاطب استحضار داده میگردد.در شرایطی‌کـه هرمورد از قوانین این قانون ها نامعتبر اعلام گردد، روی اعتبارات رسمی دیگر قانون ها تأثیر نخواهد گذاشت.

 

 اعلامیه ها و بقیه ارتباطات بـه نشانی پست الکترونیکی ارائه گردیده بـه وسیله مشتری ارسال شود.همگی اختلافات میان اپراتور و یوزرها کـه پایین شیوه نامه در قسمت ۷ رفع نشده اند، مطابق با نحوه نوشته شده در مقررات شکایات کوراسائو رسیدگی خواهند شد.

 

سوالات متداول  سایت سلطان بت

چگونه می توانم اکانت کاربری ساخت‌و‌ساز کنم؟

برای تصویب حدس در سایت سلطان بت شـما اولیه می بایست یک اکانت کاربری بسازید. می توانید با لبریز کردن فرم نام نویسی, اکانت کاربری ساخت و ساز نمائید. خیلی اساسی می‌باشد کـه داده ها فردی خویش را درست وارد فرمایید تا ما بتوانیم شایسته ترین خدمت را بـه شـما ارائه دهیم.

 

سلطان بت حق داراست اکانت کاربرانی را کـه داده ها نادرستی ارائه میدهند، مسدود نماید و همین طور آنان را از پرداخت و یا این‌که تقاضای برداشت پول منع نماید. برای ساخت‌و‌ساز امنیت فراتر برای اکانت شـما، در هر فرصت ممکن میباشد سایت سلطان بت داده ها مازاد از استفاده کننده تقاضای نماید. بعد از تقاضای، استفاده کننده مکلف بـه ارائه یک سند قانونی برای ثابت نام‌و‌نشان خویش مانند گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا این‌که کارت شناسایی اسـت.

 

زمانی کـه مخاطب نام نویسی و بـه وسیله سلطان بت پذیرش شد، یک اکانت کاربری بـه مخاطب ارائه می گردد کـه می بایست فقط بـه وسیله فرد نام نویسی کننده گزینه بـه کارگیری قرار بگیرد.

 

به چه شکل میتوانم در اکانت کاربری خویش شارژ اکانت و یا این که برداشت اجرا دهم؟

سایت سلطان بت طریق هاي‌ متعددی را برای پرداخت و برداشت پول بـه شـما ارائه میدهد. ما همواره در جستجوی طریق هاي‌ نو و بهتر پرداخت و برداشت برای افزودن بـه سیستم خویش میباشیم.

 

برای کسب داده ها بیشتر در زمینه ي همگی آیتم هاي‌ مو جود شارژ اکانت و برداشت ؛ بـه نصیب «طرز هاي‌ پرداخت» رجوع‌کنید، یا این‌که بـه صورت بدون واسطه بـه قسمت «شارژ اکانت»یا این‌که «برداشت» سلطان بت بروید.

 

چه‌گونه می‌توانم درخواست برداشت خویش را کنسل کنم؟

در شرایطی‌کـه میخواهید تقاضای برداشت خویش را کنسل نمایید، پیش از پردازش میتوانید آن را جاری ساختن دهید. بر روی اسم کاربری خویش کلیک فرمایید؛ وارد بخش برداشت گردید، ان‌گاه تقاضای برداشتی را کـه می خواهید کنسل نمائید تعیین فرمائید پیاله یک سری دقیقه پول شـما بـه اکانت کاربری شـما منتقل شود.

 

نکته: برای شارژ / برداشت می بایست اکانت کاربری شـما در سلطان بت پذیرش گردیده باشید.

 

چه‌گونه می توانم پیش گویی تصویب کنم؟

برای تصویب حدس دریک مسابقه، بازار شرط را از <پیش گویی هاي‌ ورزشی> در برگه مهم سلطان بت گزینش فرمایید، یا این‌که بـه آسانی بر روی یکی‌از حدس هاي‌ جانور در قسمت هاي‌ <شرط هاي‌ دوست داستنی> یا این‌که <شرط هاي‌ آخری لحظه> کلیک نمائید. وقتی کـه مسابقه خویش را گزینش کردید، روی گزینش متبوع خویش کلیک فرمائید و گزینش شـما بـه صورت خود کار در ورقه پیش گویی ظواهر می گردد.

 

دقت: برای تصویب پیش گویی ؛ می بایست اکانت کاربری شـما در سلطان بت پذیرش گردیده باشید.

 

چه گونه می توانم پیش گویی کمبو تصویب کنم؟

برای تصویب پیش گویی کمبو، در آغاز می بایست دستکم دو سود متفاوت از دو مسابقه متفاوت را گزینش نمائید. این گزینش سبب فعال شدن برگه کمبو در کاغذ حدس بالا کناره سمت راست میگردد . شـما حالا میتوانید با بـه کارگیری از منوی “حدس هاي‌ ورزشی” در کاغذ مهم یا این‌که با مرور در بازار هاي‌ “حدس هاي‌ دوست داستنی ” و “حدس هاي‌ لحظه انتها” ادامه دهید. با کلیک روی گزینش، پیش گویی هایي کـه مایل می‌باشید، بـه ورقه کمبو اضافه فرمائید.

 

با اضافه کردن حدس بـه صفحه حدس شـما تغییرات را در “تمام ضرایب” خواهید رویت کرد. وقتی کـه حدس هاي‌ خویش را بـه صفحه کمبو اضافه کردید، می توانید کمی کـه مایل بـه پیش گویی بـه روی تعیین هاي‌ خویش می باشید در قاب”مبلغ پیش گویی” وارد نمایید.

 

شـما میتوانید تا سقف ۳۰ شرط در کمبو اضافه نمایید. در شرایطی کـه بیشتر از یک حدس در شیت اضافه نمائید، تغییرات”مجموع مبلغ موفقیت” رابا اعتنا بـه “تک تک ضرایب “ خواهید روءیت کرد. بعداز وارد کردن مجموع تدابیر، چک فرمایید کـه آیا از گزینش خویش راضی می‌باشید، بعد روی” پذیرش”کلیک نمائید.

 

دقت: برای تصویب حدس، می بایست اکانت کاربری شـما در سلطان بت پذیرش گردیده باشید.

سایت سلطان بت دریافت بونوس های رایگان پیش بینی سایت سلطان بت

چه‌گونه می‌توانم فروش شرط «Cash Out» تصویب کنم؟

در صورتیکه پیش گویی شـما در درحال حاضر پیروز شدن میباشد، می توانید در طول بازی زنده حدس خویش را زودتر با مبلغ کمتری بـه وبسایت بفروشید و پیروزی را سریع خیس اخذ نمائید. در‌صورتی‌کـه‌ کـه شم می‌ نمائید پیش گویی شـما در اکنون ناکامی می‌باشد نیز میتوانید حدس خویش را بـه وبسایت بفروشید و قسمتی‌ از پول پیش گویی را اخذ نمائید. صرفا کاری کـه بایستی اجرا دهید این میباشد کـه آیتم ي Cash Out را در ورقه حدس خویش گزینش نمایید.

 

آیتم Cash Out صرفا برای بازی هاي‌ زنده در معرض میباشد کـه می توانید روی سود بازی در حالا جاری ساختن حدس نمایید. در صورتی‌کـه Cash Out فعال باشد شـما فورا متوجه خواهید شد کـه چقدر میتوانید پول برداشت فرمائید.

 

آیتم Cash Out با نشانگر مشخص و معلوم گردیده‌اسـت. با کلیک بر روی آیتم Cash Out، شـما فورا مبلغ معین گردیده را بـه اکانت سلطان بت خویش اخذ خواهید کرد. شیت حدس فورا نشانه میدهد کـه Cash Out پیروز بوده می‌باشد.

 

به چه شکل میتوانم از غربال ضرایب به کارگیری کنم؟

غربال ضرایب بـه شـما قابلیت دسترسی سهل بـه بازارهای آیتم عشق و علاقه، ورزش و مسابقه ها را می دهد. شـما می توانید با فعال کردن غربال موفقیت / حیف کردن / وصال بـه یک ورزش یا این‌که مسابقه خاص را در بازار ملاحظه کنید . آنگاه میتوانید هر بازی دیگری را بـه فهرست خویش با گزینش فریم کنار ان اضافه نمایید.

 

آیا داده ها فردی اینجانب در سایت سلطان بت محفوظ میباشد؟

سلطان بت نگه داری حریم محرمانه و امنیت شمارا بسیار دورازشوخی میگیرد. مجموع اطلاعات و داده ها فردی شـما بـه وسیله سیستم هاي‌ امنیتی تازه و شیوه هاي‌ رمزگذاری حفظ می گردد. برای کسب داده ها بیشتر بـه ورقه امنیت و حریم محرمانه رجوع کنید.

 

چه گونه می‌توانم از حدس مجانی خویش به کار گیری کنم؟

وقتی کـه اکانت سایت سلطان بت یک حدس بدون‌پول بـه شـما میدهد، شـما می بایست مسابقه اي را کـه قصد تصویب پیش گویی بر روی ان را دارید گزینش نمایید و فورا ان‌گاه مورد پیش گویی مجانی را مشاهده خواهید کرد.

 

آیا می‌توانم حدس خویش را لغوکنم؟

نه. هنگامی یک پیش گویی پذیرش شد، نمی اقتدار ان را کنسل کرد.

 

آیا نیاز به اکانت غیروابسته برای تصویب حدس ورزشی و کازینو دارم؟

نه. یک اکانت تمامی مفاد را را پوشش میدهد – زمانی کـه وارد سیستم گردید، میتوانید روی هر ورزش حدس نمائید، در کازینو بازی فرمائید و یا این‌که از سایر خدمت هایي کـه در سایت سلطان بت مشاهده می نمایید بـه کارگیری فرمائید. کل وجوه اکانت شـما برای هرکدام از مفاد قابل دسترسی خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید