بازی مورد علاقه شرط بندی زن و مرد ها کدام هستند؟

بازی مورد علاقه شرط بندی زن و مرد ها کدام هستند؟

بازی های مورد علاقه قمار زن و مرد ها کدام هستند؟

برخی می‌گویند کـه قمار یک سرگرمی اسـت کـه عمدتا برای مردان انجام می‌شود. اما این تنها چند دهه پیش درست بود! امروزه فرم هاي‌ قمار آنلاین و زمینی برای هر شخصی کـه دوست دارد مدتی رابا بازی هاي‌ مهیج و سرگرم کننده سپری کند – و شاید برنده برخی دیگر باشد ؛ آزاد اسـت. اما هنوز برخی الگوها وجوددارد کـه جنسیت ها از آن ها پیروی میکنند: بازی مورد علاقه شرط بندی زن و مرد ها ببینید!

 

در طی چند دهه گذشته ؛ رهایی زنان تا کنون بـه اوج خود رسیده اسـت. بـه همین ترتیب ؛ امروزه – عمدتا در دنیای غرب – انها میتوانند هر کاری را انجام دهند کـه یک مرد انجام دهد. و آن ها آماده انجام اینکار هستند! همچنین ؛ در چند سال گذشته بازار قمار رشد زیادی داشته اسـت. سایت هاي‌ قمار آنلاین در انگلستان و سراسر جهان دیدگاه هاي‌ کاملا جدیدی را برای شرط بندی ها خریداری کردند.

 

و درست در آنجا ؛ جایی کـه این دو باهم ملاقات کردند: ما زنانی را پیدا میکنیم کـه قمار میکنند . از زمانی کـه انها اینکار را میکنند ؛ میتوانیم عده اي از گرایش ها را در بازی آن ها مشاهده کنیم. و همچنین هنگامی کـه ان رابا شیوه قمار مردان مقایسه می‌کنیم میتوان تفاوت هاي‌ جزئی را مشاهده کرد. در حال حاضر ؛ ما این جا هستیم تا بازی هاي‌ مورد علاقه قمار را بر اساس جنسیت مورد بحث قرار دهیم.

 

چگونه قمار می کنند؟

طبق مطالعه visual.ly از سال 2020: “قماربازی آنلاین در 5 سال گذشته محبوبیت خودرا از دست داده اسـت و امروز بیش از 1000 سایت مختلف وجوددارد.” این درست اسـت! شـما میتوانید چندین گزینه را در سایت هاي‌ آنلاین کازینو در انگلستان پیدا کنید ؛ جایی کـه میتوانید برخی اسلات ها را بچرخانید یا برخی شرط بندی ها را انجام دهید.

 

انها میگویند 82٪ بازیکنان هنوز مرد هستند و فقط 18٪ انها زن هستند. وقتی نوبت بـه ضرر می‌رسد ؛ مردان بیش از 3709؛44 پوند درسال از دست می‌دهند! اما زنان نیز سهم خودرا دارند: آن ها سالانه حدود 2؛659؛92 پوند از دست میدهند.

 

حداکثر 100 پوند اعتبار شرط بندی برای مشتریان جدید در سیگاری بت. حداقل واریز 5 پوند اعتبار شرط بندی برای استفاده در هنگام تسویه شرط بندی بـه ارزش سپرده واجد شرایط. حداقل شانس ؛ استثناهای شرط بندی و روش پرداخت اعمال می‌شود. بازده ها ؛ سهام سیگاری بت را شامل نمیشود. محدودیت هاي‌ زمانی و T & C اعمال می‌شود .

 

اگر در مقیاس بزرگ تری بـه ان نگاه کنیم: مردان حدود 14 ماه از زندگی خودرا بـه قمار می گذرانند. و زنان؟ انها بیش از 21 ماه از زندگی خودرا بـه قمار می گذرانند! اما این تنها تفاوت آن ها نیست – وقتی کـه صحبت از شرط بندی میشود. بازی هاي‌ قمار مورد علاقه انها نیز می‌تواند از نظر جنسیت متفاوت باشد. بـه خواندن ادامه دهید تا بدانید چگونه!

 

Femalefirst.co.uk در مورد این موضوع حفاری کرد: مردان دوست دارند چه چیزی بازی کنند؟ ودر مورد زنان چطور؟ آن ها دریافتند کـه مردان در شرط بندی هاي‌ ورزشی اکثریت قریب بـه اتفاق را در اختیار دارند. 2/7 درصد مردان مقداری پول در مسابقات ورزشی می گذارند ؛ در حالی کـه فقط 1.3 درصد زنان هستند. این بدان معناست کـه سایت هاي‌ آنلاین شرط بندی ورزشی در انگلیس مانند سیگاری بت5 مردان بیشتری را مشاهده می‌کنند.

بازی مورد علاقه شرط بندی زن و مرد ها کدام هستند؟

بازی مورد علاقه شرط بندی زن و مرد

رشته دیگری وجوددارد کـه توسط مردان ترجیح داده میشود: بازی هاي‌ مهارتی – از جمله بازی هاي‌ رومیزی. این میتواند بدان معنا باشد کـه مردان بـه قمار علاقه بیشتری نشان می‌دهند ؛ بنابر این انها مایلند مقداری از وقت آزاد را برای یادگیری نحوه بازی کردن بـه بازی هایي کـه نیاز بـه دانش و مهارت دارند ؛ فدا کنند.

 

حداکثر 100 پوند اعتبار شرط بندی برای مشتریان جدید در سیگاری بت. حداقل واریز 5 پوند اعتبار شرط بندی برای استفاده در هنگام تسویه شرط بندی بـه ارزش سپرده واجد شرایط. حداقل شانس ؛ استثناهای شرط بندی و روش پرداخت اعمال میشود. بازده ها ؛ سهام سیگاری بت را شامل نمی‌شود. محدودیت هاي‌ زمانی و T & C اعمال میشود .
از این جا دیدن کنید

 

از طرف دیگر ؛ زنان بـه سراغ بازی هایي میروند کـه نیاز بـه دانش کمتری و شانس بیشتری دارند. یعنی بیش از 26٪ خانمها دوست دارند کارت خراش سرگرم کننده بخرند! در مورد مردان ؛ حدود 23٪ اسـت. این نرخ ها مشابه نرخ هاي‌ مربوط بـه بلیط هاي‌ قرعه کشی و رویداد های گرد آوری کمک مالی اسـت.

 

با این حال ؛ زمینه دیگری وجوددارد ؛ جایی کـه زنان پیشتاز هستند: یکنوع بازی شبیه لوتو! 6.5٪ از زنان دراین فرم قمار شرکت میکنند – کـه این دو برابر مردان اسـت. بنابر این ؛ آن گونه اسـت کـه بازی هاي‌ قمار مورد علاقه بـه دو جنس تقسیم می‌شوند. قبول داری؟

 

خلاصه آن

بنابر این ؛ در حالی کـه این مقاله را می‌خوانید ؛ احتمالاً خودتان یک قمارباز هستید. بنابر این ؛ شـما می‌توانید فعالیت شرط بندی خودرا بازرسی کنید و ببینید آیا این آمار برای شـما اعمال می‌شود یا خیر. اما همچنین: اجازه ندهید انها شـما را تعصب کنند!

 

اگر زن هستید اما از شرط بندی در مسابقات بوکس در  سیگاری بت لذت میبرید ؛ فقط بـه انجام ان ادامه دهید. و اگر یک مرد هستید ؛ آزاد هستید کـه هر تعداد کارت خراش بخواهید ؛ همانگونه کـه می‌خواهید – شرط بندی همه ی چیز در مورد کاری اسـت کـه از انجام ان لذت می‌برید!

 

دیدگاهتان را بنویسید