شرط بندی والیبال چگونه با موفقیت در والیبال شرط بندی کنیم؟

شرط بندی والیبال چگونه با موفقیت در والیبال شرط بندی کنیم؟

چگونه با موفقیت در والیبال شرط بندی کنیم؟

نه تنها در اروپا بلکه در مقیاس جهانی ؛ والیبال یکی از محبوب ترین انواع ورزش اسـت. درخواست زیاد نیز در شرط بندی والیبال در بوک سازها مشاهده میشود. ویژگی متمایز از سایر ورزش ها این اسـت کـه میتوانید در تمام طول سال روی والیبال شرط بندی کنید. بـه همین دلیل پیشنهادات bookmakers و امکانات بازی punter بسیار جالب بـه نظر میرسد. با استفاده از یک تجربه چندین ساله سعی خواهیم کرد عده اي از اسرار شرط بندی موفق در والیبال را باز کنیم.

 

هنگام شرط بندی در والیبال باید به چه نکاتی توجه کنید؟

اول از همه ی شـما باید اطلاعاتی در مورد اعتبار و اهمیت یک تورنمنت پیدا کنید. در والیبال ؛ مسابقات مربوط بـه تیم هاي‌ ملی معتبرتر از جلسات لیگ اسـت ؛ کـه ممکن اسـت با انچه در سایر ورزش هاي‌ تیمی عادت کرده ایم «بـه عنوان مثال فوتبال» متفاوت باشد. تیم هاي‌ ملی والیبال هواداران بسیار بیشتری نسبت بـه مسابقات باشگاهی جمع میکنند و به رغم بازی در باشگاه ها ویژگی اصلی کسب درآمد برای بازیکنان والیبال اسـت.

 

عملکرد برای تیم ملی افتخاری بزرگ محسوب میشود. البته ؛ لیگ هاي‌ ملی و لیگ قهرمانان بـه طور مساوی مهم هستند ؛ با این وجود اولویت در بازی هاي‌ المپیک «هر 4 سال» ؛ قهرمانی و جام جهانی «همچنین هر 4 سال» و لیگ جهانی سالانه اسـت. بازیگر فصلی نباید این موضوع را فراموش کند.

 

بـه رتبه مسابقه توجه کنید. توجه داشته باشید کـه تیم هاي‌ مختلف بـه دلیل اهداف شخصی یا جاه طلبی هاي‌ پیش فصل ؛ در مراحل خاص یک فصل بـه مسابقات متفاوت می‌روند. بـه عنوان یک قاعده ؛ ما شرط بندی را در مراحل اول توصیه نمیکنیم ؛ اما این مربوط بـه انواع ورزش ها اسـت.

شرط بندی والیبال چگونه با موفقیت در والیبال شرط بندی کنیم؟

شرط بندی والیبال     

در ابتدای امر انتظارات زیادی وجوددارد ؛ تیم هایي کـه با عجله ایجاد شده اند فقط در ابتدای فصل امکان آموزش متقابل را دارند ؛ بـه همین دلیل چنین تیم هایي برای تولید برنامه هاي‌ خاص فاقد وقت اضافی هستند. در پایان یک فصل ؛ اغلب تنها بخشی از تیم ها دلیل بیشتری را برای رقابت بیشتر میبینند.

 

عده اي از آن ها قبلاً با شرایط روبه‌رو شده اند و بازیکنان فقط با هدف رفتن بـه تیم هاي‌ بهتر در فصل بعد بازی می‌کنند ؛ عده اي از این مرحله صعود را بـه مرحله پلی آف قطعی کرده اند ؛ دیگران بدون هیچ هدفی بازی می‌کنند. بهترین کار این اسـت کـه از چنین مسابقاتی پرهیز کنید ؛ باید توجه داشته باشید کـه بازیکنان والیبال با هر مسابقه با اولویت یکسان رفتار نمیکنند.

 

همین موضوع مربوط بـه بوکی ها میشود – کسانی کـه سال ها دراین حرفه فعالیت میکنند – مانند کتابسازان مرجانی کـه پیشنهاد شرط بندی والیبال انها بسیار گسترده اسـت – میدانند چه زمانی این رویداد سود میبرد و شـما نیز باید آن گونه باشید.

 

عامل مهم دیگر در تعیین نتیجه ؛ یقیناً مکانی اسـت کـه در ان بازی انجام می‌شود. اگرچه نباید در مورد فوتبال «زمین بزرگ تر / کوچک تر ؛ زمین چمن کوتاه / کوتاه» کسی تعجب کند ؛ اما وقتی صحبت از والیبال می‌شود ؛ ممکن اسـت تعداد زیادی از شـما فکر کنند “معامله چیه؟” بـه همین دلیل اسـت کـه تعداد زیادی از بازیکنان در دراز مدت برنده نیستند. اگرچه این زمین بسیار شبیه بـه هم اسـت ؛ اما در هر مکان “دقیقاً یکسان” نیست ؛ اما اندازه سالن میتواند بـه شدت متفاوت باشد و برای سازگاری بازیکنان با شرایط جدید دارای اهمیت عظیم اسـت.

شرط بندی والیبال     

ارتفاع سقف ؛ ارتفاع و توزیع چراغ ها روی کف پارکت ؛ یا حتی چیدمان مخاطبان و فاصله ان از زمین میتواند در عملکرد تیم تأثیرگذار باشد. بنابر این لازم بـه ذکر اسـت کـه تیم هایي کـه روزانه در سالن هاي‌ کوچک بازی میکنند ؛ میتوانند در مراحل ابتدایی مسابقات در استادیوم هاي‌ بزرگ‌تر ؛ حتی مشکل بیشتری داشته باشند. مخصوصاً وقتی نوبت سرو اسـت. بنابر این ؛ تیم هایي کـه در خانه بازی می‌کنند یک نقص اسـت ؛ اما نقش ان را بیش از حد محاسبه نکنید.

 

مهم اسـت کـه خودتان رابا ترکیب تیم آشنا کنید ؛ خصوصاً اگر میخواهید نتیجه یک رویداد جزئی را پیشبینی کنید. اسبهای خودرا نگه دارید تا زمانی کـه فهرست هردو تیم بـه طور رسمی اعلام شود – بوکی ها سعی می‌کنند شـما رابا احتمالات مطلوبی تشویق کنند ؛ اما بدون داشتن دانش مناسب شـما ممکن اسـت چشم بند شرط بندی کنید.

 

با چنین جلسات زیادی اتفاق میوفتد کـه نه برای هر جلسه مربیان قوی‌ترین ترکیب را بـه نمایش می گذارند ؛ بلکه اغلب بازیکنان اصلی را قبل از مسابقه بزرگ استراحت می‌دهند. والیبال یک ورزش تیمی اسـت کـه همان ورزشهایی را دارد کـه باید با ان اذیت شوند.

 

غالباً اتفاق میوفتد کـه عدم وجود یک مهاجم اصلی یا لیبرو باعث می‌شود شکافی سخت پر شود. و بـه یاد داشته باشید کـه بازیکنان والیبال ؛ جدا از فوتبالیست ها ؛ اغلب جلسات روزمره خودرا انجام می‌دهند ؛ بنابر این زمان بازسازی واقعاً کوتاه اسـت.

شرط بندی والیبال     

و بـه همین دلیل عامل دیگری کـه قابل ذکر اسـت خستگی تیم اصلی اسـت. از بهترینها اغلب بیش از توان خود بهره برداری می‌شود. یک مثال عالی می‌تواند جام جهانی 2015 باشد ؛ جایی کـه بازیکنان حداکثر در 11 جلسه در 16 روز شرکت می‌کنند. چنین فشاری حتی قویترین و مشروط ترین بازیکنان را نیز از بین خواهد برد.

 

دراین حالت ؛ ما نمی‌توانیم ضرورت سفر ؛ حرکت بین سالن ها را فراموش کنیم ؛ کـه در مورد چنین تورنمنتی بـه معنای نیاز بـه پیمودن صدها کیلومتر اسـت. چنین تعداد جلسات و شدت انها ممکن اسـت صدمات زیادی بـه ورزشکاران وارد کند. اگر ما ماجراجویی خودرا در شرط بندی ورزشی جدی می‌گیریم ؛ باید سعی کنیم شدت جلسات تیم هاي‌ ما و وضعیت کارکنان آن ها را کاملاً تحلیل کنیم.

 

دراین حالت انواع رسانه هاي‌ اجتماعی مانند فیس بوک ؛ توییتر یا اینستاگرام را بسیار مفید خواهیم یافت. آن جاست کـه خود باشگاه ها یا بازیکنان از اوضاع درون تیم اطلاع می‌دهند. تا آنجا کـه ممکن اسـت از انها بازدید کنید. بـه طور کلی ؛ هر گونه خبر ؛ آمار یا حتی شایعات معمولی میتواند بـه ما کمک کند ؛ بنابر این هیچ منبع اطلاعاتی را دستکم نگیرید.

 

کجای زندگی شرط بندی کنیم؟

مطمئناً تعداد زیادی از شـما از خود می پرسید کـه آیا شرط بندی روی مسابقات زنده والیبال ایده خوبی اسـت؟ البته هیچ منع مصرفی وجود ندارد ؛ اغلب این تیم اسـت کـه ست اولیه را از دست می‌دهد در سه بازی متوالی پیروز خواهد شد. وقتی هوشیار باشیم کـه وضعیت یکی از بازیکنان کمی ضعیف تر یا بهتر اسـت ؛ مطمئناً در پیشبینی نتیجه بازی بـه ما کمک می‌کند. با این حال ؛ ارزش یادآوری چند قانون طلایی اسـت کـه مانع از دست دادن پول ما می‌شود.

 

اول از همه ی و مهم‌ترین ؛ هرگز بـه تیم خود ابراز همدردی و یا پیش احساس نکنید. قبل از هر یک از شرط بندی هاي‌ شـما باید یک تجزیه و تحلیل دقیق انجام شود «دقیقاً تا زمانی کـه زمان اجازه می‌دهد – بالاخره شـما بـه صورت زنده بازی میکنید». با این حال از نرخ هاي‌ بالا نترسید. غالباً باوجود پیروزی در ست و یقیناً بازی بهتر ؛ تیم کم مصرف همان‌ گونه شانس بسیار بالاتری دارد.

شرط بندی والیبال چگونه با موفقیت در والیبال شرط بندی کنیم؟

شرط بندی والیبال     

فصل والیبال طولانی اسـت و تعداد جلسات بعید اسـت. حتی تیم هاي‌ برتر یا ورزشکاران برای حفظ یک فرم یکنواخت و پایدار در طول فصل یا استفاده از پتانسیل کامل خود برای بازی با تیمی کـه از لحاظ نظری ضعیف تر اسـت ؛ مشکل دارند. این برای ما فرصتی اسـت. ما فقط باید لحظه مناسب را ثبت کنیم.

 

سعی کنید احساسات را تا حد ممکن آرام کنید. اعصاب و همچنین همه ی دلسوزی ها و آنتی پاتی ها را کنار بگذارید. اگر هجوم خطرناک آدرنالین احساس کردید – ان را ترک کنید. قدم زدن.

 

یک اشتباه رایج کـه شرط بندی ها درصورت عدم موفقیت مرتکب میشوند ؛ تمایل بـه ضرر فوری اسـت. این یک جاده مستقیم بـه فاجعه اسـت. مثل بازی برای همه ی معنی. بیاد داشته باشیم ؛ چیزی بـه عنوان احتمال 100٪ وجود ندارد. احتمالاً مورد پسند اسـت ؛ هرگز مطمئن نباشید. اجازه ندهیم فقط مسابقه را مثل این کـه آخرین مسابقه باشد ؛ تماشا کنیم ؛ انگار دنیا در آستانه پایان یافتن اسـت.

 

نتیجه

والیبال نوعی ورزش اسـت کـه در ان میتوانید رویداد های مورد علاقه و شانس را پیدا کنید کـه ارزش توجه شـما را دارد. با این حال ؛ شـما باید در مورد تجزیه و تحلیل دقیق هر شرط بندی بـه یاد داشته باشید ؛ کـه البته این باعث از بین رفتن نمیشود ؛ اما تا حدی احتمال بدبختی را کاهش می‌دهد. بـه قوانینی کـه در بالا ذکر شد ادامه دهید ؛ احساسات و احساسات را کنار بگذارید ؛ از تماشای رشد محصول خود لذت ببرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید