بازی 21 اسپانیایی قوانین سریع برای یازی اسپانیایی 21

بازی 21 اسپانیایی قوانین سریع برای یازی اسپانیایی 21

 قوانین سریع برای یازی اسپانیایی 21

همانگونه کـه قبلاً دراین مقاله ذکر کردیم ؛ در زبان اسپانیایی 21 کازینو تمام 10 دهه را از روی عرشه بیرون زد. و اگر چه بـه نظر می‌رسد این یک نقطه ضعف بزرگ برای بازیکنان باشد ؛ اما تغییر قوانین مختلف در بازی عدم حضور آن ها در عرشه را جبران می‌کند. در زیر ما بـه چگونگی بازی اسپانیایی 21 می‌پردازیم تا بـه شـما توضیح دهیم کـه باید از کدام قوانین آگاهی داشته باشید!

 

قوانین سریع برای اسپانیایی 21:

21 بازیکن همیشه 21 فروشنده را شکست میدهد
یک فروشنده میتواند پایه را روی 17 نرم قرار دهد.
عده اي از کازینوها اجازه می‌دهند تا 3 برابر دو برابر شود.
تسلیم دیر هنگام در دو کارت اول مجاز اسـت.

 

چهار کارت ده نقطه اي از هر عرشه استفاده شده برداشته شده اسـت. «بـه طور معمول 6 تا 8 عرشه استفاده میشود» ؛
فروشنده در 16 پایه در 17 بازدید می‌کند.
21 بازیکن نیز همیشه برنده اسـت «حتی در برابر بزور و با تهدید فروشنده».
در مجموع 21 هرگز بـه 21 فروشنده فشار نمی آورند.

 

دوبار پس از تقسیم مجاز اسـت.
بازیکنان پس از تقسیم Aces ممکن اسـت چندین کارت بکشند.
Spanish 21 برای دستهایی مانند 6-7-8 و 5 کارت 21 ؛ کـه بعضا “Perfect Charlie” «2-3-4-5-7» نامیده میشود و همچنین Perfect Charlies متلاشی شده ؛ پاداش پرداخت می‌کند.

 

قانون ضربه بزنید ، بایستید و تقسیم کنید

دراین بازی خاص ؛ قوانین مربوط بـه ضربه زدن ؛ ایستادن و شکافتن همان قوانین بازی کلاسیک روی میز اسـت. یعنی فقط در هر زمان مجاز بـه زدن ؛ ایستادن یا تقسیم شدن هستید پس از این کـه شرط خودرا گذاشتید و فروشنده دست اول را بـه شـما داد. با این حال ؛ ما توصیه میکنیم قبل از تصمیم گیری در مورد اقدام ؛ نگاهی بـه صفحه استراتژی 21 اسپانیا بیندازید.

بازی 21 اسپانیایی قوانین سریع برای یازی اسپانیایی 21

قانون تسلیم دیر

تسلیم دیرهنگام این امکان را بـه شـما می‌دهد کـه دست خودرا دیر تسلیم کنید ؛ این بدان معناست کـه شـما میتوانید در هر زمان برای از دست دادن نیمی از شرط خود دست خودرا تحویل دهید. این خبر خوبی برای بازیکن اسـت. درست مثل Blackjack Surrender ؛ این قانون برای بازیکنان بسیار سودمند اسـت. اگر شانس ضرب و شتم کارت سوراخ فروشنده خودرا ارزیابی کنید ؛ می‌توانید با از دست دادن دست و باز پس گرفتن نیمی از شرط ؛ ضرر و زیان خودرا بـه حداقل برسانید.

 

دوباره تقسیم قانون

یکیدیگر از مزایای مهم بازی با قوانین 21 اسپانیا این اسـت کـه شـما مجاز بـه تقسیم آیس ها و همچنین تقسیم مجدد و دو برابر شدن / دوباره دو برابر شدن پس از تقسیم هر جفت هستید. قانون تسلیم دیرهنگام هنوز هم پس از تقسیم و دو برابر شدن اعمال می‌شود. ممکن اسـت پول زیادی دریک دست سرمایه گذاری کرده باشید اما اگر مستقیماً بـه جهنم برود ؛ بهتر اسـت نیمی از شرط خودرا پس بگیرید.

 

با قانون شرط بندی طرف فروشنده مطابقت داشته باشید

علاوه بر تغییرات قانونی کـه در بالا ذکر شد ؛ اسپانیایی 21 طبق معمولً عده اي از بازی هاي‌ جایزه و شرط هاي‌ جانبی اضافی را بـه گیم پلی معمولی متصل میکند. شاید بیشترین شناخته شده شرط جانبی Match the Dealer باشد کـه در بازی هاي‌ آنلاین کلاسیک Blackjack نیز یافت میشود .

 

اگر هر یک از کارتهای مقدماتی یا هردو کارت مقدماتی با کارت رو بـه رو فروشنده ها مطابقت داشته باشد ؛ این شرط برنده می‌شود. با این حال ؛ مانند بیشتر شرط بندی هاي‌ جانبی ؛ برای افزایش شانس پیروزی شـما باید از این نوع شرط بندی ها اجتناب شود.

 

قانون فوق العاده پاداش

Spanish 21 شاید تنها نسخه آنلاین Blackjack باشد کـه یک Super Bonus ارائه می‌دهد. ودر حالی کـه احتمال برخورد واقعی Super Bonus دریک بازی شش طبقه فقط 1 در 668؛382 ودر یک بازی با 8 عرشه 1 در 549 ؛ 188 اسـت ؛ فکر این اسـت کـه در حالی کـه بازی می‌کنید و بـه ان ضربه بزنید ؛ لیدی را هم درکنار خود داشته باشید حداقل پاداش Super Super واقعا هیجان انگیز اسـت.

 

استراتژی 21 اسپانیایی

برای تعداد زیادی از پیشکسوتان Blackjack کـه در آنجا وجود دارند ؛ اسپانیایی 21 یکی از سودآورترین تغییرات بازی اسـت. و طبیعتاً مبلغی کـه می‌توانید برنده شوید تنها بـه شرطی کـه از استراتژی درست پیروی کنید سودآور خواهد بود! در حالی کـه ما طبق معمولً استفاده از برگ اصلی استراتژی Blackjack خودرا توصیه میکنیم ؛ اما ما بـه شدت توصیه میکنیم بـه جای ان از ورق استراتژی 21 اسپانیایی کـه در زیر مشاهده میشود استفاده کنید.

 

کـه تمام تغییرات قوانین را درنظر میگیرد. اگر نمودار را مطالعه کرده و ان رابا استراتژی منظم بزور و با تهدید مقایسه کنید ؛ متوجه چند تفاوت خواهید شد ؛ عمدتا بـه دلیل دور ریختن ده ها از عرشه. پیروی از ان بـه شـما کمک میکند تا لبه خانه را پایین بیاورید و احتمالاً بـه شـما کمک می‌کند تا در حالی کـه سرتان را بالا نگه داشته اید و جیب هایتان کمی سنگین تر از اول کازینو اسـت.

 

صفحه استراتژی Spanish-21

اگر نمودار را مطالعه کرده و ان رابا استراتژی منظم بزور و با تهدید مقایسه کنید ؛ متوجه چند تفاوت خواهید شد ؛ عمدتا بـه دلیل دور ریختن ده ها از عرشه. ما اکیداً بـه شـما توصیه میکنیم برای پرداخت پاداش قرعه کشی نکنید و اگر وادار بـه پرداخت هزینه اضافی برای واجد شرایط بودن هستید ؛ هرگز نباید شرط اضافی اضافی بگذارید. نکته قابل توجه این اسـت کـه حتی اگر گزینه تسلیم دست خودرا داشته باشید ؛ شرایط زیادی وجود ندارد کـه انجام ان سودآور باشد.

 

نمایش کم کارتهای 10 ارزشه ؛ خطر دست خوردن دستهای زیادی را کاهش می‌دهد. بنابر این طبق معمولً ترسیم کارت دیگری بـه زبان اسپانیایی 21 سودآورتر اسـت. بازیکنان تازه وارد بازی تمایل دارند بیش از حد از گزینه تسلیم استفاده کنند ؛ بـه خصوص اگر سابقه بازی منظم بلک جک داشته باشند. اما اگر همان طور کـه در کارت بالا نشان داده شده استراتژی اساسی را دنبال می‌کنید ؛ این یک بازی بسیار لذت بخش اسـت.

21 نکته اسپانیایی
1» حرکتهای مناسب برای انجام کار رابا نمودار استراتژی 21 اسپانیا بیاموزید
2» برای پرداخت پاداش قرعه کشی نکنید
3» زیاد تسلیم نشوید
4» رسم کارت دیگر بـه زبان اسپانیایی 21 همیشه شـما را مجذوب نمی‌کند
5» از Match the Dealer Side Bet خودداری کنید

 

پرداخت 21 اسپانیایی

اگر قبلاً نسخه کلاسیک Blackjack را به‌ صورت آنلاین بازی کرده‌اید و از نحوه مقایسه پرداخت هاي‌ 21 اسپانیایی متعجب هستید ؛ توصیه میکنیم نگاهی بـه جدول زیر بیاندازید. در حالی کـه بـه جدول نگاه می‌کنید ؛ میتوانید پرداخت هاي‌ مختلف برای هر دست بدست آمده را پیدا کنید.

 

اگر می‌توانید 21 بازی اسپانیایی را در کازینو خود پیدا کنید ؛ ارزش ان را دارد کـه امتحان کنید. این بازی یک پسر عموی نزدیک بـه بزور و با تهدید اسـت و پرداخت هاي‌ بیشتری را ارائه میدهد ؛ اما با یک چرخش جدید – تمام 10 کارت از عرشه برداشته میشوند.دراین مقاله قوانین اسپانیایی 21 ؛ شانس و بهترین استراتژی شـما بررسی خواهد شد.

 

تفاوت اسپانیایی 21 و بلک جک

این واقعیت کـه همه ی 10 ها برداشته شده اند «کارت هاي‌ تصویر باقیمانده اند» بـه این معنی اسـت کـه احتمال این کـه شـما بزور و با تهدید بزنی کم اسـت. با این حال ؛ تغییرات دیگر بـه نفع بازیکن اسـت. در مرحله اول ؛ شـما میتوانید در اسپانیایی 21 تسلیم شوید .

 

بـه طور موثر ؛ مانند دست زدن بـه پوکر ؛ دست خودرا رها می‌کنید. وقتی اینکار را کردید ؛ نیمی از شرط خودرا پس میگیرید. اگر چه بدیهی اسـت کـه پس از این حرکت شـما نمی‌توانید پیروز شوید ؛ اما ارزش حاصل از پس گرفتن نیمی از شرط خود اغلب بهتر از ادامه کار و از دست دادن کل مبلغ اسـت.

 

با این حال ؛ توجه داشته باشید کـه در زبان اسپانیایی 21 ؛ تنها تسلیم “دیرهنگام” مجاز اسـت ؛ بـه این معنی کـه شـما فقط می‌توانید اینکار را انجام دهید زمانی کـه فروشنده بررسی کرده اسـت کـه آیا شـما یک جک جک دارید.

 

یکیدیگر از امتیازات اسپانیایی 21 این اسـت کـه بعد از جدایی مجاز بـه دو برابر شدن هستید. شـما در بیشتر بازی هاي‌ بزور و با تهدید تقسیم میشوید و بازی می‌کنید ؛ اما نسخه 21 اسپانیایی بـه شـما امکان می‌دهد دو برابر شوید – اگر دو آیس را تقسیم کنید ؛ عالی اسـت. برتری آیس بـه همین جا ختم نمی‌شود – اگر آس را تقسیم کنید.

 

و یک آس دیگر را بـه زمین بیاندازید ؛ می‌توانید دوباره تقسیم کنید ؛ حتی در موقعیت مساعد پول بیشتری روی میز بگذارید. با کنار گذاشتن این واقعیت کـه ده ها از عرشه برداشته شده اند ؛ تعداد زیادی کارت تصویر همان‌ گونه گزینه هاي‌ زیادی برای ساخت 21 شماره در اختیار شـما قرار میدهد.

بازی 21 اسپانیایی قوانین سریع برای یازی اسپانیایی 21

بازی 21 اسپانیایی

مزایای اسپانیایی 21 همان‌ گونه ادامه دارد. در بلک جک ؛ وقتی شـما و فروشنده 21 شماره درست میکنید ؛ باید فشار وارد کنید. اما در اسپانیایی 21 ؛ بازیکنی کـه 21 میگیرد بـه طور خودکار برنده میشود. اگر بازیکن و فروشنده بلک جک دریافت کنند ؛ همین امر اعمال می‌شود – بازیکن برنده میشود.

 

پاداش بزرگ دیگر توانایی دو برابر کردن بعد از هر تعداد کارت بـه زبان اسپانیایی 21 اسـت. شـما فقط پس از دو کارت اول خودرا در بزور و با تهدید میتوانید دو برابر کنید – بـه عنوان مثال ؛ زمانی کـه 8 و 3 بـه شـما داده می‌شود تا 11 کنید. در اسپانیایی 21 ؛ ممکن اسـت 2 و 6 داشته باشید ؛ کارت دیگری را کـه 3 اسـت ؛ 11 کنید – اکنون می‌توانید دو برابر شوید. این یک مزیت بزرگ اسـت ؛ بـه خصوص اگر فروشنده یک کارت اعتباری ضعیف از خود نشان دهد.

 

شانس اسپانیایی 21 در مقابل بلک جک

شـما همیشه یک بلاک جک 1: 1 پرداخت می‌کنید مگر این کـه با دو کارت 21 طبیعی بزنید. اما در زبان اسپانیایی 21 ؛ برای رویداد های خاص بازپرداخت بیشتری دریافت میکنید:

21 رابا دست 5 کارته 3: 2 بدست آورید
21 رابا دست 6 کارته 2: 1 بدست آورید
با دست 7 کارته 21 را 21 کنید: 3: 1
21 رابا پرداخت 6 ؛ 7 ؛ 8 بدست آورید: 3: 2
21 رابا 7 ؛ 7 ؛ 7 پرداخت 3: 2 بدست آورید
هرکدام از این دستهای سه کارته 2: 1 پرداخت میکنند
هرکدام از ان دست هاي‌ سه کارته بـه صورت 3: 1 پرداخت می‌کنند
شایان ذکر اسـت کـه تغییرات دیگر ؛ از جمله تعداد عرشه ها و این کـه آیا بازیکن باید روی نرم 17 حرکت کند ؛ از یک کازینو بـه کازینو دیگر تغییر میکند.

 

بزرگترین لبه خانه: اسپانیایی 21 یا جورچین؟

بازیکنان بی تجربه بلک جک می‌توانند انتظار لبه خانه هر چیزی را تا 4.5٪ داشته باشند. اما پیروی از یک استراتژی جامع بازی بزور و با تهدید می‌تواند 0.5٪ سالم ؛ یکی از پایین ترین بازی هاي‌ کازینو را کاهش دهد. این بدان معناست کـه بـه ازای هر 100 دلار شرط بندی ؛ انتظار می‌رود 50 سنت از دست بدهید.

 

در اسپانیایی 21 ؛ کارشناسان معتقدند کـه لبه خانه تا 0.4٪ پایین اسـت – اما بازهم ؛ فقط اگر یک استراتژی بازی مناسب را دنبال نمایید. خبر خوب این اسـت کـه تعداد زیادی از استراتژی هاي‌ مستقیم شبیه بـه بزور و با تهدید اسـت – تجاوز یا انتخاب شـما برای ایستادن بـه تبلیغات نمایندگی فروش بستگی دارد.

 

بهترین کار این اسـت کـه بـه صورت آنلاین جست‌وجو کنید و یک نمودار استراتژی 21 اسپانیایی چاپ کنید ؛ کـه در مورد اقدامات لازم در هر شرایطی توصیه میکند. در حین بازی بـه نمودار مراجعه کنید ؛ بـه شرطی کـه سرعت کار را برای دیگران کاهش ندهد.

 

Blackjack محبوب تر است

اسپانیایی 21 را بـه سهولت مانند سایر بازی ها در کازینوهای آنلاین پیدا نخواهید کرد. بنابر این اگر میخواهید یک نوع 21 بازی کنید ؛ پس بازی هاي‌ بلک جک بهترین شرط شماست. شـما ان را در تمام کازینوهای آنلاین خواهید یافت ؛ و این بازی بـه صورت رایگان در BetAmerica Casino در معرض اسـت .

 

تا زمانی کـه نسبت بـه کاری کـه انجام میدهید خاطرجمعی حاصل نکنید می‌توانید با تراشه هاي‌ play money بازی کنید. سپس ؛ میتوانید نخستین واریز خودرا انجام دهید و هیجان بازی در پول نقد واقعی را تجربه کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید