سه پوکر استراتژی مفید و محبوب در سه پوکر ( Three Card Poker)

سه پوکر استراتژی مفید و محبوب در سه پوکر ( Three Card Poker)

استراتژی مفید و محبوب در سه پوکر « Three Card Poker»

Three Card Poker در حال تبدیل شدن بـه یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ میز جدید اسـت. بازیکنان در می‌یابند کـه بازی سه کارت پوکر نه تنها راحت اسـت بلکه بسیار سرگرم کننده اسـت.این بازی با یک عرشه از 52 کارت انجام می‌شود. Three Card Poker در واقع دو بازی دریک بازی اسـت .

 

بازی Play / Ante وجوددارد کـه در ان شـما در مقابل فروشنده بازی میکنید تا ببینید چه کسی بالاترین دست را دارد. همچنین بازی Pair Plus وجوددارد کـه در ان در حال بحث و بررسی هستید کـه آیا یک جفت یا بهتر با شـما برخورد می‌شود یا نه. در بیشتر کازینوها ؛ شـما میتوانید در هر یک از بازی ها شرط بندی کنید اما عده اي از کازینوها برای شرط بندی دربخش Pair Plus از بازی شـما را ملزم بـه انجام Ante Bet می‌کنند.

 

بازی

در مقابل هر صندلی سه حلقه شرط بندی وجوددارد. دایره بالای شرط بندی با عنوان Pair Plus درج میشود کـه بازیکن شرط می بندد بـه بازی جفت بـه علاوه. در زیر ان دو حلقه با عنوان Ante و Play برای بازی پایه وجوددارد. بازی با شرط بندی بازیکن در دایره Pair Plus و یا Ante برابر با حداقل جدول شروع می‌شود .

 

بعد از این کـه همه ی بازیکنان شرط بندی کردند ؛ فروشنده بـه هر بازیکن سه کارت می‌دهد کـه توسط دستگاه Shuffle Master انجام می‌شود. بازی با نخستین بازیکن در سمت چپ فروشنده آغاز می‌شود ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز ادامه می‌یابد.

سه پوکر استراتژی مفید و محبوب در سه پوکر « Three Card Poker»

مورچه / بازی

اگر بازیکنی روی Ante شرط بندی کرده باشد باید پس از نگاه کردن بـه دست خود تصمیم بگیرد کـه فولد کند یا بازی کند. اگر بازیکن برابر شود ؛ شرط انتهای خودرا واگذار می‌کند. اگر بازیکنان میخواهند ادامه دهند ؛ باید یک شرط اضافی در دایره Play برابر با شرط Ante خود قرار دهند .

 

بعد از این کـه همه ی بازیکنان تصمیم خودرا گرفتند ؛ فروشنده سه کارت خودرا برمی گرداند. برای ادامه بازی ؛ فروشنده باید با یک دست Queen یا بالاتر واجد شرایط شود. اگر دست فروشنده ملکه یا بالاتر نداشته باشد ؛ بـه همه ی بازیکنانی کـه هنوز در دست هستند فعال هستند ؛ حتی پول بابت شرط انتساب انها پرداخت می‌شود و شرط بندی آن ها در بازی بـه انها بازگردانده می‌شود.

 

اگر دست فروشنده واجد شرایط باشد ؛ دست او با دست بازیکن مقایسه میشود. اگر دست شـما دست فروشندگان را شکست دهد ؛ حتی پول شرط بندی هاي‌ Ante و Play بـه شـما پرداخت می‌شود. اگر دست فروشنده دست شـما را بزند ؛ هردو شرط را می‌بازید. در موارد نادر تساوی ؛ بازیکن برنده میشود.

 

رتبه بندی دست

از آنجا کـه فقط سه کارت بـه شـما داده می‌شود ؛ رتبه بندی دست کمی متفاوت از پنج عقربه سنتی اسـت. این بـه دلیل احتمالات ریاضی ساخت برخی دست ها اسـت. عقربه ها بـه ترتیب زیر برای بالاترین تا پایین ترین درجه بندی می‌شوند:

Straight Flush. سه کارت از همان کت و شلوار بـه ترتیب. مثال 6-7-8 بیل.
سه نوع. سه کارت با رتبه برابر.
سر راست. سه کارت بـه ترتیب لباس هاي‌ مخلوط.
گرگرفتگی سه کارت از همان کت و شلوار.
جفت کردن دو کارت با رتبه برابر.
کارت بالا بالاترین کارت در دست شـما.

 

پاداش آنته

برای شرط هاي‌ Ante برای دست هاي‌ خاص یک پاداش پرداخت می‌شود و جایزه بـه یک شرط اضافی نیاز ندارد. اگر یک برافروختگی مستقیم ؛ سه نوع یا مستقیم داشته باشید ؛ خواه برنده فروش باشید یا نه ؛ یک پاداش بـه شـما پرداخت می‌شود. پرداخت پاداش براساس جدول پرداخت درج شده در جدول پرداخت میشود.

 

برنامه پرداخت پاداش Ante از کازینو بـه کازینو متفاوت اسـت اما زیاد نیست. برای یک برافروختگی مستقیم ؛ 5 بـه 1 یا 4 بـه 1. بـه شـما پرداخت می‌شود. برای سه نوع ؛ 4 بـه 1 یا 3 بـه 1. بـه شـما پرداخت میشود. برای یک مستقیم ؛ 1 تا 1 برای شرط بندی Ante خود دریافت میکنید.

 

ساختار پرداخت برای Ante Bonus بر لبه کلی خانه در قسمت Ante / Play بازی تأثیر می‌گذارد. پرداخت 5 -4 -1 دارای لبه خانه حدود 3.4 درصد اسـت. در حالی کـه پرداخت 4 – 3- 1 دارای لبه خانه 6.8 درصد اسـت.

 

استراتژی سه پوکر

استراتژی بخش Ante از Three Card Poker بسیار ساده اسـت. اگر دستی کمتر از Queen دارید – باید 6 – 4 برابر کنید و اگر دست بالاتر بود باید ادامه دهید و شرط بازی کنید.

 

برای تعیین این کـه آیا دست شـما از Q-6-4 بهتر اسـت ابتدا با بالاترین کارت خود شروع کنید و ان رابا Queen مقایسه کنید ؛ اگر بالاتر از ان هستید. شـما دو کارت دیگر را نادیده می‌گیرید. اگر کارت اول شـما Queen اسـت و کارت دوم شـما بالاتر از 6 اسـت ؛ بدون توجه بـه رتبه بندی کارت سوم ؛ بازهم بازی خواهید کرد. اگر کمتر از 6 باشد شـما بازی نمی‌کنید.

سه پوکر استراتژی مفید و محبوب در سه پوکر « Three Card Poker»

جفت پلاس در سه پوکر

شرط بندی Pair Plus فقط بـه این معناست کـه سه کارت کارت Pair یا بالاتر داشته باشد. اگر شرط بندی در بازی Ante داشته باشید مهم نیست کـه نمایندگی واجد شرایط باشد یا حتی شـما را شکست دهد. اگر دست شـما یک جفت یا بهتر باشد ؛ برنده میشوید. اگر حداقل یک جفت نداشته باشد ؛ ضرر خواهید کرد. بـه طور متوسط ​​درحدود 25 درصد از زمان ؛ یک جفت یا بهتر بـه شـما تعلق میگیرد.

 

شرط Pair Plus بر اساس جدول پرداختی کـه توسط کازینوی محل بازی خود تعیین شده پرداخت می‌شود. عده اي از جداول پرداخت مشترک بـه همراه لبه خانه انها در زیر ذکر شده اسـت.

 

آسان و سرگرم کننده

محبوبیت بیشتر پوکر سه کارته بـه سادگی بازی برمی گردد. از آنجا کـه شـما در برابر بازیکنان دیگر بازی نمی‌کنید ؛ یک رفاقت میتواند در بین بازیکنان ایجاد شود زیرا انها ریشه میگیرند و یک دیگر را تشویق می‌کنند تا فروشنده را شکست دهند.

پرداخت بـه همراه جفت
ساختارهای پرداخت مشترک
نوع دست آ ب ج د
Straight Flush 40-1 40-1 40-1 40-1
3 نوع – یک نوع 30-1 25-1 30-1 30-1
سر راست 6-1 6-1 5-1 6-1
گرگرفتگی 4-1 4-1 4-1 3-1
جفت کردن 1-1 1-1 1-1 1-1
House Edge 2.32 3.49 5.90 7.28

 

دیدگاهتان را بنویسید