استراتژی رولت جیمز باند مانند نماینده 007 رولت بازی کنید

استراتژی رولت جیمز باند مانند نماینده 007 رولت بازی کنید

استراتژی رولت جیمز باند: مانند نماینده 007 رولت بازی کنید

جیمز باند یکی از مشهور ترین شخصیت هایي اسـت کـه اغلب اوقات با قمار کازینو نیز در ارتباط اسـت. در یکی از کتاب ها ؛ باند از یک استراتژی رولت برای برنده شدن در بازی هاي‌ خود استفاده می کنداستراتژی جیمز باند رولت چیست و آیا در زندگی واقعی توضیح می‌دهد کـه دراین مقاله توضیح داده شده اسـت

 

اگر مجبور شوید یک کتاب یا فیلم مربوط به کازینوها را نام ببرید ، چه کتابی خواهد بود؟

من مطمئن هستم کـه Casino Royale بـه بالای ان فهرست نزدیک خواهد بود.در فیلم ها ؛ جیمز باند طبق معمولً بازی هاي‌ ورق کازینو را انجام می‌دهد. اما درکتاب Casino Royale او نیز رولت را برای چرخش می‌برد.و بسیار موفقیت آمیز اسـت.

 

عامل 007 از چه استراتژی رولتی استفاده میکند؟ آیا بـه پیروزی در زندگی واقعی کمک میکند؟ وقت ان اسـت کـه فهمیدید

 

استراتژی رولت جیمز باند چیست؟

استراتژی رولت جیمز باند بسیار راحت اسـت.شـما می‌توانید از ان برای انجام بازیهای کلاسیک رولت در کازینوهای آجر و ملات و کازینوهای آنلاین استفاده کنید.شـما فقط بـه یک چرخ رولت از نوع اروپایی و یک اسکناس 20 پوندی یا بیشتر نیاز دارید.

استراتژی رولت جیمز باند: مانند نماینده 007 رولت بازی کنید

استراتژی اصلی رولت جیمز باند

استراتژی اصلی جیمز باند رولت فقط شامل سه شرط بندی اسـت. اما بیش از نیمی از جیب هاي‌ چرخ رولت را می پوشانند .در اصل جیمز باند برای هر چرخش 200 پوند پرداخت میکرد. اما شـما می‌توانید شرط بندی ها را تغییر دهید و ؛ بیایید بگوییم ؛ هر دور 20 پوند شرط بندی کنید.همه ی این ها بـه محدودیت هاي‌ حساب بانکی و رولت شـما بستگی دارد.

 

بـه دنبال جیمز باند ؛ شرط می بندید:

140 پوند «یا 14 پوند» در اعداد بالا «19-36»
50 پوند «یا 5 پوند» در خط شش «اعداد 13-18»
10 پوند «یا 1 پوند» صاف روی صفر «0»

 

شرط بندی استراتژی رولت جیمز باند

فقط اعداد از 1 تا 12 را پوشش نمی‌دهد. بنابر این ؛ فقط اگر توپ روی ان اعداد متوقف شود ؛ شـما دست خالی بیرون می‌آیید.بیش از دو سوم اعداد دیگر «0 و 13-36» را پوشش می‌دهد و سود شـما را بـه همراه دارد.

 

تغییرات استراتژی رولت جیمز باند

می‌توانید منابع آنلاین را پیدا کنید کـه نشان میدهد میتوانید شرط بندی High numbers رابا سایر شرط بندی هاي‌ پول جای گزین کنید . بـه عنوان مثال ؛ شرط بندی اعداد سیاه / قرمز یا زوج / فرد .

 

از لحاظ تئوری می‌توانید اما دراین صورت شـما باید شرط Six-line را جای گزین کنید تا بـه تعداد شرط اصلی اعداد را پوشش دهد. و آن جاست کـه پیچیده می‌شود.

 

خط شرط را پوشش نه تنها فرد / زوج یا قرمز / سیاه و سفید اعداد – انها را پوشش ترکیبی از انها. در عوض ممکن اسـت شش شرط مستقیم را انجام دهید. در حالی کـه انها هزینه هاي‌ بسیار بیشتری پرداخت می‌کنند ؛ همچنین بـه بیش از 50 پوند «یا 5 پوند» شرط نیاز دارند.

 

گزینه آسانتر جایگزینی شرط بالا با شرط پایین «1 تا 18» اسـت. و سپس شرط شش خطه را از شماره 19: 19-20-21 و 22-23-24 خط بـه اعداد منتقل کنید.شرط مستقیم صفر تغییری نمیکند.

 

ایده اصلی پشت استراتژی رولت جیمز باند .اگر سهم خوبی از بازی هاي‌ رولت بازی کرده‌اید ؛ می‌توانید ببینید کـه چرا استراتژی جیمز باند رولت جذابیت خاصی دارد.

تعداد بالای شرط بندی

این شامل 25 شماره از 37 اسـت ؛ بنابر این ؛ شانس پیروزی در هر چرخش کاملا خوب اسـت.تعداد Landing High 48.6 درصد ؛ شماره شش خط 16.2 درصد و صفر صاف – 2.7 درصد شانس دارند .این فقط 32.5 درصد فرصت دارد کـه توپ بـه جیب دیگری بیفتد.البته ؛ شرط بندی ها همه ی برابر نیستند و عده اي از اعداد بیشتر از بقیه پرداخت می‌شوند:

تعداد بالای برد 1 تا 1 اسـت ؛ بنابر این با 18 تا 36 280 پوند «یا 28 پوند» برنده می‌شوید
شش خط پیروزی میپردازد 5 بـه 1 اسـت، بنابر این با 13 تا 18 شـما میخواهم برنده £ 300 «یا £ 30».
شرط صفر مستقیم 35 تا 1 پرداخت میکند ؛ بنابر این با 0 می‌توانید 360 پوند «یا 36 پوند» برنده شوید.

 

شش خط برنده شرط بندی

برد – شرط اصلی = سود

در پایان ؛ هر یک از این برد ها مبلغ اصلی «200 یا 20 پوند» را شامل می‌شود ؛ بـه علاوه کمی اضافی نیز اضافه می‌شود: از 80 پوند «8 پوند» بـه 160 پوند «یا 16 پوند».این همان چیزی اسـت کـه می‌توانید از بازی هاي‌ کازینو بخواهید.

 

آیا سیستم رولت جیمز باند واقعاً کار می کند؟

هرچقدر خوب بـه نظر می‌رسد ؛ استفاده از استراتژی جیمز باند رولت الزاماًً برای شـما میلیونها نفر بـه همراه نخواهد آورد.

 

البته مگر این کـه آن قدر خوش شانس باشید. اما در هر صورت شـما بـه هیچ استراتژی دیگری نیازی نخواهید داشت.این استراتژی اعداد زیادی را پوشش می‌دهد و شانس خوبی دارد. اما هنوز هم ان 2.70 درصد از برتری خانه وجوددارد کـه باعث میشود در دراز مدت برنده شدن بیشتر نباشد.جیمز باند بـه سادگی آن قدر در میز رولت نماند کـه احساسش کند.اما همین امر برای هر استراتژی دیگر رولت نیز صدق می‌کند.

استراتژی رولت جیمز باند: مانند نماینده 007 رولت بازی کنید

بازی های آنلاین

همیشه بهتر اسـت از عده اي از استراتژی ها استفاده کنید ؛ فقط داشتن یک سیستم برای شرط بندی خود. این باعث میشود بازی با پول واقعی هرج و مرج کمتری داشته باشد. اما هیچ استراتژی اي وجود ندارد کـه بتواند هر بار بـه شـما کمک کند تا برنده شوید.رولت یک بازی شانس اسـت و هیچ راهی برای وادار کردن توپ بـه نفع شـما وجود ندارد.

 

اگر وجود داشت ؛ تمام کازینوها دهه ها قبل ورشکسته می‌شدند. شهر گناه وجود نخواهد داشت. حداقل نه آنگونه کـه می‌دانیم.اما نکاتی در مورد رولت وجوددارد کـه می‌تواند در طولانی مدت بـه شـما کمک کند …

 

چه استراتژی رولت به جای آن استفاده شود

چند مورد وجوددارد کـه میتوانید سعی کنید در جدول رولت شانس خودرا التیام ببخشید .ابتدا از برخی استراتژی ها استفاده کنید .نه از نوع BS کـه بـه شـما میگوید در هر چرخش پیروز خواهید شد. همه ی این ها با استفاده از ترکیبی از کلیدها هنگام شرط بندی آنلاین رولت اسـت.بله درسته.سیستم هاي‌ شرط بندی رولت حرفه اي طبق معمولً میزان شرط بندی در هر چرخش را بر اساس نتیجه قبلی توضیح می‌دهند.

 

بـه عنوان مثال ؛ استراتژی Martingale بـه شـما میگوید هر بار کـه ضرر کردید شرط خودرا دو برابر کنید. و سپس هنگام برنده شدن بـه شرط اصلی خود برگردید.بـه این ترتیب ؛ وقتی شرط بزرگ تر یک برد بزرگ بـه همراه آورد ؛ ضررهای کوچک تر قبلی را نیز پوشش می‌دهد.اما اگر چندین بار متوالی ضرر کنید ؛ سیستم Martingale برای ادامه کار خود بـه یک حساب بانکی کافی احتیاج دارد.

 

بنابر این ؛ اگر نمی‌خواهید از چنین استراتژی سختگیری پیروی کنید ؛ در عوض بـه عده اي از نکات رولت توجه کنید .از هر بازیکن پیشرفته رولت در آنجا بخواهید. یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی کـه مبتدیان مرتکب میشوند انتخاب بازی هاي‌ رولت با احتمال بدتر اسـت.بـه عنوان مثال رولت آمریکایی .این یک جیب اضافی دو صفر روی چرخ دارد. و این اختلاف جزئی ؛ لبه خانه 2.70 درصد را بـه 5.26 درصد تبدیل میکند.

 

اوش

توصیه دیگر استفاده از شرط بندی ترکیبی اسـت.همان طور کـه استراتژی جیمز باند رولت یک شرط بندی بالا با شرط هاي‌ صفر شش خطی و مستقیم صاف را ترکیب میکند ؛ شـما میتوانید شرط بندی ترکیبی انجام دهید کـه در بیشتر چرخش ها سود شـما را بدست آورد. و فرصت کمی برای ضرر و زیان بـه جا میگذارد.جیمز باند ان را تأیید میکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید