سودآورترین استراتژی شرط بندی چیست؟ و برد های میلیونی تضمینی

سودآورترین استراتژی شرط بندی چیست؟ و برد های میلیونی تضمینی

سودآورترین استراتژی شرط بندی چیست؟

ما موفقیت 5 سیستم شرط بندی محبوب را در طی یکسری 500 شرط بندی قرار داده و پیگیری کردیم تا مشخص کنیم کدام یک سودآورترین اسـت.سودآورترین استراتژی شرط بندی برای بازی ورزشی می‌توانید مطالعه کنید.

 

شرط بندی متناسب سیستم و مقدار شرط بندی ثابت سیستم تنها کسانی برای جلوگیري از زیان در شبیه سازی ما بود.استراتژی ها یا سیستم هاي‌ شرط بندی «همچنین بـه عنوان ” فرم هاي‌ staking ” نیز شناخته می‌شوند » با ارائه دستورالعمل هایي برای شرط بندی شرط بندی ها برای بـه حداکثر رساندن سود و کاهش ضرر ؛ بـه شرط بندی کنندگان میپردازند.

 

بعضی ها هنگام بردن با شرط بندی بیشتر کار میکنند ؛ بعضی دیگر با از دست دادن کمتر با شرط بندی کار می‌کنند.کدام استراتژی شرط بندی بیشترین سود را دارد؟ دراین مقاله ؛ ما عده اي از محبوب ترین استراتژی هاي‌ شرط بندی را آزمایش کردیم تا مشخص کنیم کدام یک از بهترینها و از کدام یک باید دوری کنید.

 

دوستان ما در BookMaker.eu یک حساب آزمایشی برای اجرای شبیه سازی هاي‌ ما در اختیار ما قرار داده اند. ما موفقیت پنج سیستم شرط بندی محبوب را دریک سری 500 شرط بندی قرار داده و پیگیری کردیم. در این جا نتایج

 

نمودار زیر سود 500 شرط بندی برای پنج سیستم شرط بندی را نشان می‌دهد «با احتمال 55٪ پیروزی در هر شرط بندی». بـه جز روش “Bet it All” کـه شرط اولیه 1000 دلار بود ؛ شرط بندی اولیه برای هر سیستم 100 دلار بود. هر سیستم با مانده 1000 دلار شروع می شد و شبیه سازی برای 500 شرط بندی یا تا زمانی کـه موجودی صفر باشد ؛ انجام می‌شود.پنج سیستم شرط بندی محبوب مقایسه شده اسـت

سودآورترین استراتژی شرط بندی چیست؟

استراتژی شرط بندی A: همه را شرط بندی کنید

این سیستم شامل شـما این اسـت کـه کل موجودی خودرا روی هر شرط بندی شرط بندی کنید. مزیت این اسـت کـه اگر برنده شوید ؛ بزرگ برنده خواهید شد. برعکس ؛ اگر ببازید ؛ همه ی ان را از دست می‌دهید.

 

استراتژی شرط بندی B: سیستم Martingale

سیستم Martingale شـما را شرط بندی خودرا پس از هر باخت دو برابر میکند ؛ بنابر این نخستین برد تمام باخت هاي‌ قبلی بـه علاوه سود برابر با شرط اصلی را بازیابی میکند. بـه عنوان مثال ؛ بگویید کـه شـما با شرط بندی 100 دلار شروع کرده‌اید و ضرر میکنید. سپس شرط خودرا دو برابر میکنید و هر شرط بندی را دو برابر می‌کنید تا در آخر برنده شوید «100 دلار ؛ 200 دلار و غیره».

 

تا زمانی کـه بـه شرط پنجم خود برسید ؛ 1600 دلار در دسترس خطر هستید. عده اي از افراد استراتژی شرط بندی Martingale را بـه عنوان یک امر مطمئن قلمداد می‌کنند زیرا سرانجام یک قمارباز با اسکناس نامحدود برنده خواهد شد.

 

رشد تصاعدی شرط بندی ها بـه منظور جبران ضررها ؛ در نهایت تمام قماربازانی را کـه از این سیستم استفاده می‌کنند ورشکست می‌کند زیرا هیچکس نامحدود نامحدود اسـت. همچنین ؛ هر کازینو یا کتاب ورزشی دارای محدودیت شرط بندی در مورد مبلغی اسـت کـه آن ها قبول میکنند و تقریبا مطمئناً قبل از برنده شدن قمارباز بـه ان خواهید رسید.

 

استراتژی شرط بندی C: شرط بندی با مقدار ثابت

این سیستم شـما را ملزم می‌کند کـه روی هر شرط بندی مبلغ مشخصی شرط بندی کنید. در مورد ما 100 دلار اسـت. با 55٪ احتمال پیروزی ؛ این روش بـه این معنی اسـت کـه شـما بـه سرعت تمام تعادل خودرا از دست نخواهید داد اما همچنین بـه این معنی اسـت کـه احتمال باخت شـما کند اما قطعی خواهد بود.

سودآورترین استراتژی شرط بندی چیست؟

استراتژی شرط بندی D: شرط بندی متناسب

سیستم هاي‌ شرط بندی متناسب مستلزم شرط بندی بخشی از حساب بانکی شـما و سپس افزایش شرط هاي‌ خود بـه همان درصد پس از هر برد هستند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر 1000 دلار اسکناس داشته باشید و 10٪ شرط بندی کنید ؛ نخستین بار 100 دلار شرط می بندید. اگر برنده شوید ؛ برنده هاي‌ خودرا اضافه می‌کنید و 10٪ از کل جدید خودرا برای مناقصه بعدی پیدا میکنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر 200 دلار برنده شوید ؛ این مبلغ را بـه 1000 دلار می‌رسانید. سپس شـما 10٪ از 1200 $ یعنی 120 دلار را ارزیابی می‌کنید.

 

این بدان معناست کـه برنده ها سریع تر از سیستمهای شرط بندی ثابت افزایش می‌یابند و ضررها نیز کند می‌شوند.

 

استراتژی شرط بندی E: توالی فیبوناچی

با استفاده از این روش ؛ شرط بندی هاي‌ خودرا بـه ترتیب فیبوناچی افزایش میدهید . توالی فیبوناچی اعدادی در توالی زیر هستند:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

طبق تعریف ؛ دو شماره اول در توالی فیبوناچی بسته بـه نقطه شروع انتخاب شده دنباله یا 1 و 1 یا 0 و 1 هستند و هر شماره بعدی مجموع دو شماره قبلی اسـت.

 

بـه عنوان مثال ؛ بگذارید بگوییم نخستین شرط شـما 100 دلار یا 1 واحد اسـت. تو باختی. سپس شرط دوم خودرا قرار می‌دهید ؛ همچنین 100 دلار یا 1 واحد. باز هم می‌بازید. شرط سوم خودرا بگذارید ؛ 200 دلار یا 2 واحد. حالا شـما برنده شوید. بنابر این 1 واحد پایین میروید و بـه 100 دلار یا 1 واحد می‌رسید.

 

این روش دارای اشکالاتی مشابه سیستم Martingale اسـت ؛ اما اگر دریک خط باخت باشید شرط بندی را بـه سرعت افزایش میدهد و همچنین سرعت برد را کاهش می‌دهد.

 

کدام یک از سودآورترین روش شرط بندی اسـت؟
و برنده است…

استراتژی D: شرط بندی متناسب – 19؛275 دلار
استراتژی C: شرط بندی با مبلغ ثابت – 6؛600 دلار
استراتژی E: توالی فیبوناچی – 0 دلار «با شرط بندی 81»
استراتژی B: سیستم Martingale – 0 دلار «با شرط بندی 81»
استراتژی A: شرط بندی همه ی – 0 دلار «شرط بندی 2»
استراتژی D ؛ سیستم شرط بندی متناسب ؛ بیشترین سود را داشت و پس از 500 شرط بندی 19؛275 دلار درآمد کسب کرد. این منطقی اسـت ؛ زیرا شرط بندی متناسب دارای یک مزیت ریاضی طبیعی نسبت بـه بقیه سیستم هاي‌ شرط بندی اسـت.

 

بـه عنوان مثال ؛ بگویید کـه حساب بانکی شـما فقط 100 دلار اسـت. پس از ان شـما 10 دلار شرط می بندید و هر بار کاهش مییابید ؛ و شـما را بیش از یک سیستم شرط بندی ثابت کـه 100 دلار آخرین شـما آخرین شرط شماست ؛ در بازی نگه می دارید.

سودآورترین استراتژی شرط بندی

تنها سیستم غیر از شرط بندی متناسب برای جلوگیري از ضرر در شبیه سازی ما شرط بندی با مقدار ثابت «استراتژی C» بود کـه پس از 500 شرط بندی 6؛600 دلار درآمد کسب کرد.

 

شرط ان همه ی سیستم «استراتژی»؛ دستاوردهای بزرگ پس از شرط اول تولید می‌شود. دریک ریسک بـه اندازه درآمد سایر سیستم ها در هفت سیستم اول خود درآمد کسب کرد. با این حال ؛ این استراتژی فقط در دور دوم شرط بندی بـه سرعت حذف میشود. احتمال رسیدن بـه ان در تمام 500 دور با 55٪ تقریبا غیرممکن اسـت. اگر موفق بـه انجام اینکار می شدید ؛ با شرط بندی 27 ام 67 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کردید.سودآورترین استراتژی شرط بندی چیست؟

سودآورترین استراتژی شرط بندی

شرط «استراتژی B» و سکانس فیبوناجی سیستم هاي‌ شرط بندی «استراتژی E» نیز قوی آغاز شده، اما توالی طولانی از ضرر و زیان بـه سرعت افزایش سهام مورد نیاز در دست دادن ان همه ی میشود.

 

در شبیه سازی شرط بندی آنلاین ؛ 12 بار پشت سر هم در دور 81 شکست خوردیم. این باخت ها هم حساب هاي‌ فیبوناچی و مارتینگل را کاملاً از بین برد. در واقع ؛ در دوازدهمین باخت متوالی ؛ شرط گذار مارتینگل وادار شد 405000 دلار شرط ببندد تا ضرر خودرا پس دهد.

 

این غیرممکن بود ؛ زیرا حداکثر موجودی او فقط 6500 دلار بود. برای فیبوناچی ؛ حداکثر شرط بندی 34500 دلار بود کـه تعادل او قبل از شکستن بـه حداکثر 4300 دلار رسید.

 

روند باخت 12 شرط نیز تأثیر زیادی بر شرط بندی متناسب «استراتژی D» گذاشت و برنده هاي‌ ان را از 8369 دلار بـه 3؛276 دلار کاهش داد – کمتر از شرط بندی ثابت «استراتژی C». این نشان میدهد کـه شرط بندی ثابت بـه خوبی از برنده هاي‌ شـما محافظت میکند و بنابر این بـه عنوان یکی از بهترین سیستم هاي‌ شرط بندی ما قرار می‌گیرد.

 

کدام استراتژی شرط بندی را باید انتخاب کنید؟

در شبیه سازی ما مشخص اسـت کـه شرط بندی متناسب تنها سیستمی اسـت کـه باید از ان استفاده کنید. بـه یاد داشته باشید کـه شبیه سازی ما بر اساس فرضیاتی اسـت کـه میدانیم هم لبه و هم لبه بـه نفع ماست – احتمال 55٪ پیروزی در هر شرط. بدون این فرضیات ؛ نتایج آزمون استراتژی شرط بندی ما بـه طور قابل توجهی تغییر میکند.

 

صرف نظر از این ؛ ما هنوز احساس می‌کنیم کـه شرط بندی متناسب بهترین فرم بندی برای همه ی سیستم هایي اسـت کـه ما آزمایش کردیم. نه تنها بـه دلیل نتایج ؛ بلکه بـه دلیل سیستمی اسـت کـه استفاده و ارزیابی ان راحت اسـت.

 

اگر این شبیه سازی را دوست داشتید ؛ چند نکته دیگر در مورد شرط بندی را بررسی کنید:

اشتباهات شرط بندی هرگز قماربازان باتجربه مرتکب نمیشوند
چگونه می‌توان از حرکت خط استفاده کرد
مزایای شرط بندی پیش شرط بندی برای شرط بندی کنندگان هوشمند

دیدگاهتان را بنویسید