نحوه بازی شطرنج شرط بندی برای مبتدیان استراتژی اصلی

نحوه بازی شطرنج شرط بندی برای مبتدیان استراتژی اصلی

نحوه بازی شطرنج برای مبتدیان

نحوه بازی شطرنج یکی از چالش برانگیزترین ودر عین حال هیجان انگیزترین بازی هاي‌ رومیزی احتمالاً شطرنج اسـت. این یک بازی شامل مهارت و استراتژی اسـت کـه در ان هر حرکت روی صفحه شطرنج میتواند نتیجه اي داشته باشد. این هنوز هم یک بازی تخته اي کلاسیک اسـت و هنوز هم در مدارس سراسر جهان انجام میشود.

 

بازی شطرنج بـه قدمت کوهستان اسـت. این درسال 6 میلادی بـه عنوان یک بازی محلی در هند آغاز شد – این حدود 2009 سال پیش اسـت! اینکار بـه عنوان یک بازی استراتژیک نظامی آغاز شد ؛ اما هرچه زمان می گذشت در سراسر قاره اروپا و آسیا بـه عنوان یک بازی برای آرامش ؛ رشد می‌کرد.

 

اگر در شطرنج تازه کار هستید ؛ یا مدتی اسـت کـه ان را بازی نکرده اید ؛ نگران نباشید! این مراحل برای بازی شطرنج برای مبتدیان و همچنین کسانی کـه کمی زنگ زده احساس می‌شوند ؛ انجام می‌شود. شـما قادر خواهید بود این قوانین راحت شطرنج را بـه خانواده خود بیاموزید ؛ قبل از این کـه بتوانید مات بگویید

 

الزامات شطرنج

شـما بـه یک مجموعه استاندارد شطرنج با صفحه شطرنج و همچنین یک بازیکن دیگر نیاز خواهید داشت زیرا این یک بازی اسـت کـه برای 2 بازیکن درنظر گرفته شده اسـت.

نحوه بازی شطرنج برای مبتدیان استراتژی اصلی

زمان بازی

بازی هاي‌ گاه بـه گاه طبق معمولً 10 تا 60 دقیقه طول میکشد

 

نحوه بازی شطرنج برای مبتدیان

نخستین کاری کـه شـما باید انجام دهید یادگیری عملکرد قطعات شطرنج اسـت. آن ها بـه شرح زیر کار میکنند:

گروها

این هشت قطعه در جلو اسـت. با نخستین حرکت ؛ پیاده می‌تواند دو فضا را بـه جلو منتقل کند. در طول بقیه بازی فقط ممکن اسـت یک فضا بـه جلو حرکت کند. با پریدن ان دریک حرکت مورب بـه سمت چپ یا راست ؛ می‌تواند قطعه دیگری از تیم مقابل را بگیرد. هنگامی کـه بـه انتهای دیگر تخته رسید ؛ ممکن اسـت بـه هر قطعه اي بـه جز سلطان ارتقا یابد.

 

شوالیه ها

ممکن اسـت در مجموع 3 فاصله بـه شکل L منتقل شوند: 2 دریک جهت و 1 در جهت دیگر. آن ها ممکن اسـت از قسمتهای دیگر کـه در ان L قراردارند پرش کنند تا آن ها را بگیرند.

 

Rook

این‌ها ممکن اسـت بـه هر میزانی از فضاها منتقل شوند اما فقط دریک جهت ؛ بـه جز مورب. این ممکن اسـت قطعات بازیکن دیگر را ضبط کند.

 

بیشاپ 

این ها همان نهر هستند ؛ اما ممکن اسـت فقط دریک جهت مورب حرکت کنند. انها همچنین ممکن اسـت قطعات بازیکن دیگر را بگیرند.

 

ملکه

او ممکن اسـت بـه هر جهتی ؛ هر مقدار فضایی حرکت کند ؛ و همچنین ممکن اسـت قطعات دیگر را ضبط کند.

نحوه بازی شطرنج برای مبتدیان استراتژی اصلی

پادشاه

او میتواند در هر جهتی حرکت کند ؛ اما فقط برای یک مکان. هدف این اسـت کـه شـما سلطان شخص دیگر را بگیرید و از رفتن بـه “مادر” پیشگیری کنید.

 

این قطعات را بـه صورت زیر روی تخته قرار دهید: نوار در بلوک گوشه سمت راست «طبق معمولً سفید» و بقیه را بـه ترتیب زیر در سمت چپ ان قرار دهید – یک شوالیه ؛ یک اسقف ؛ یک سلطان ؛ یک ملکه ؛ یک اسقف ؛ یک شوالیه ؛ و یک صخره

 

وقتی هردو طرف کامل شد ؛ اول بگذارید رنگ سفید برود. هر قطعه ممکن اسـت منتقل شود بـه جز ردیف عقب کـه توسط پیاده ها مسدود شده اسـت. انها فقط ممکن اسـت هنگامی کـه توسط پیاده ها “باز” ​​میشوند منتقل شوند.

 

رنگ سیاه با همان گزینه هاي‌ سفید در مرحله بعدی قرار دارد.این نوبت رابا درنظر گرفتن هدف ادامه دهید: گرفتن سلطان حریفان.اگر یک سلطان با بردن یک حرکت فاصله دارد ؛ “چک” خوانده می‌شود.اگر سلطان گوشه اي باشد و نتواند بـه جای دیگری برود ؛ “مات” نامیده می‌شود و این رنگ از بین میرود.

 

دیدگاهتان را بنویسید