پوکر سین سیناتی آموزش قوانین بازی های کلاسیک پوکر

پوکر سین سیناتی آموزش قوانین بازی های کلاسیک پوکر

آموزش قوانین بازی های کلاسیک پوکر

اگر از طرفداران بازی هاي‌ کلاسیک پوکر هستید ؛ پوکر سین سیناتی ؛ گونه اي از سبک هاي‌ پوکر استاندارد ؛ ممکن اسـت برای شـما مناسب باشد. وقتی در حال بازی پوکر سینسیناتی هستید ؛ بـه لطف امکان دست هاي‌ بزرگ احتمالاً شرط بندی هاي‌ زیادی انجام خواهید داد.

 

با این حال ؛ از آنجا کـه هنگام انجام این بازی از تعداد زیادی از کارت هاي‌ سوراخ استفاده میشود ؛ همچنین یک بازی صمیمی تر از پوکر با تعداد بازیکنان کمتر از یک نسخه استاندارد خواهید داشت.

 

از آنجایی کـه پوکر سینسیناتی یکی از انواع پوکر استاندارد اسـت ؛ طبق معمولً از ان بـه عنوان یک بازی خانگی یاد می‌شود ؛ بـه این معنی کـه این برای بازیکنانی کـه نمی‌خواهند با سود زیاد دریک کازینو بزرگ بازی کنند ؛ ایده آل اسـت. بنابر این ؛ اگر در دنیای پوکر تازه وارد هستید و نمیخواهید ریسک زیادی کنید.

 

پوکر سین سیناتی مکانی عالی برای شروع خواهد بود. این همچنین بدان معنی اسـت کـه احتمالاً محدودیت هاي‌ زیادی در بازی وجود ندارد. پوکر سینسیناتی بـه خصوص در ایالات متحده محبوب اسـت. اگر چه تا ده بازیکن می‌توانند این بازی را هم زمان انجام دهند ؛ اما تعداد ایده آل تری از افراد بـه شش تا هشت نفر نزدیک می‌شود.

 

سینسیناتی – یادگیری قوانین بازی

قبل از این کـه دلال کارت هاي‌ همه ی را تحویل دهد ؛ هر بازیکن ابتدا باید شرط خودرا بـه گلدان ببندد. پس از اتمام اینکار ؛ فروشنده بـه هر بازیکن پنج کارت سوراخ میدهد. بعد از این کـه همه ی کارت ها فروش شد ؛ ممکن اسـت بـه کارت هاي‌ خودتان نگاه کنید. فروشنده سپس پنج کارت سوراخ در مرکز میز بازی قرار میدهد.

 

پس از ان شـما هستید کـه میتوانید از هر ترکیبی از کارت هاي‌ خود و پنج کارت جامعه برای ایجاد بهترین دست پنج کارته استفاده کنید. کارت هاي‌ عمومی هر کارت مشترک اسـت.

 

هنگامی کـه هر بازیکن بهترین دست خودرا ایجاد کرد ؛ فروشنده باید یک کارت را از وسط میز برگرداند تا نخستین دور شرط بندی را آماده کند. هر کس کـه در سمت چپ فروشنده باشد دور را شروع میکند. این برای بار دوم برای دور دوم شرط بندی اتفاق میوفتد ؛ در حالی کـه شرط بندی را بازیکن دوم بـه سمت چپ شروع میکند.

 

این اتفاق میوفتد تا زمانی کـه همه ی کارت هاي‌ جامعه باقی مانده برگردانده شود و بـه آن ها پرداخت شود. سرانجام ؛ بازیکنان ممکن اسـت دستان خودرا نشان دهند و هر شخصی کـه بهترین دست را دارد ؛ محتوای گلدان را برنده می‌شود.

 

سینسیناتی – نکاتی برای یادآوری

اگر در خانه در حال بازی با سین سیناتی هستید و احساس میکنید پنج دور شرط بندی خیلی زیاد اسـت ؛ کاهش تعداد دورهای شرط بندی بـه چهار مرحله کاملاً قابل قبول اسـت. شـما میخواهید از شر نخستین شرط بندی خلاص شوید ؛ دراین صورت پس از رسیدگی بـه کارت اول ؛ دور اول رخ می‌دهد.

 

طبق معمولً هنگام بازی پوکر سین سیناتی ؛ پیروزی در فلاش و استریت طبق معمولً بـه این دلیل اسـت کـه دست نهایی پوکر از ده کارت گرفته شده اسـت. Straights و flushes دست هاي‌ نسبتاً محکمی هستند ؛ بنابر این بعید اسـت تعداد زیادی از بازیکنان قبل از مسابقه یا مرحله نهایی شرط بندی برابر شوند.

پوکر سین سیناتی آموزش قوانین بازی های کلاسیک پوکر

بسته

از بسته استاندارد 52 کارته استفاده میشود.

 

هدف بازی

هدف هر بازیکن بردن گلدان اسـت کـه شامل تمام شرط بندی هایي اسـت کـه بازیکنان در هر معامله انجام داده اند. یک بازیکن شرط می بندد بـه این امید کـه بهترین دست را داشته باشد یا این کـه این تصور را بکند کـه انجام میدهد. در بیشتر نسخه هاي‌ پوکر ؛ ترکیب برتر پنج کارت بهترین دست اسـت.

 

معامله

بـه هر بازیکن پنج کارت داده می‌شود بـه علاوه یک دست دیگر از پنج کارت کـه روی میز قرار دارد.

 

بازی

کارت ها یکی یکی روشن می‌شوند و هر بار کـه کارت در دسترس دید قرار می‌گیرد یک دور شرط بندی انجام می‌شود. هر بازیکن از بین کارت هاي‌ موجود در دست خود و پنج کارت روی یک دست ؛ پنج کارت را انتخاب میکند.

 

دست پوکر

Five of a Kind – بالاترین دست ممکن اسـت و فقط در جایی اتفاق میوفتد کـه حداقل یک کارت وحشی باشد ؛ مانند یک بذله گو. بـه عنوان مثال از پنج نوع می‌توان بـه چهار 10 و یک کارت وحشی یا دو ملکه و سه کارت وایلد اشاره کرد.

 

Straight Flush:

این بالاترین میزان دستی اسـت کـه فقط از بسته استاندارد استفاده میشود و هیچ کارت وحشی وجود ندارد. فلاش مستقیم از پنج کارت از همان لباس بـه ترتیب تشکیل شده اسـت ؛ مانند 10 ؛ 9 ؛ 8 ؛ 7 ؛ 6 قلب.

 

Four of a Kind:

این بالاترین دست بعدی اسـت. بـه عنوان مثال چهار آس یا چهار 3 اسـت.

 

فول هاوس:

این دست رنگارنگ از سه کارت یک درجه و دو کارت درجه دیگر مانند سه 8 و دو 4 تشکیل شده اسـت.

 

فلاش:

پنج کارت کاملاً یکسان اسـت ؛ اما نه همه ی آن ها بـه ترتیب ؛ فلاش اسـت. بـه عنوان مثال Q ؛ 10 ؛ 7 ؛ 6 ؛ و 2 باشگاه اسـت.

 

Straight:

پنج کارت بـه ترتیب ؛ اما همه ی لباس هاي‌ یکسان نیستند. بـه عنوان مثال 9 ♥ ؛ 8 ♣ ؛ 7 ♠ ؛ 6 ♦ ؛ 5 اسـت.

 

Three of a Kind:

این ترکیب شامل سه کارت از یک رتبه اسـت و دو کارت دیگر هر یک از یک رتبه متفاوت ؛ مانند سه جک ؛ یک هفت و یک چهار.

 

دو جفت:

این دست شامل یک جفت از یک رتبه و یک جفت دیگر از یک رتبه متفاوت اسـت ؛ بـه علاوه هر کارت پنجم با یک رتبه متفاوت ؛ مانند Q ؛ Q ؛ 7 ؛ 7 ؛ 4.

 

یک جفت:

این ترکیب مکرر فقط شامل یک جفت اسـت کـه سه کارت دیگر از رتبه هاي‌ مختلفی برخوردار هستند. بـه عنوان مثال 10 ؛ 10 ؛ K ؛ 4 ؛ 3 اسـت.

پوکر سین سیناتی آموزش قوانین بازی های کلاسیک پوکر

پوکر سین سیناتی

بدون جفت:

این دست بسیار معمول حاوی “هیچ چیز” نیست. هیچکدام از این پنج کارت باهم جفت نمیشوند و همچنین هر پنج کارت با همان لباس یا در ردیف متوالی قرار ندارند. هنگامی کـه بیش از یک بازیکن جفت نداشته باشد ؛ دستها با بالاترین کارتی کـه هر دست در ان قرار دارد ؛ رتبه بندی میشوند ؛ بـه طوری کـه یک دست آس-بل ؛ یک دست بلند را از ان خود میکند و غیره.

 

دیدگاهتان را بنویسید