پوکر Stud Asian آموزش کامل بازی گل میخ آسیایی

پوکر Stud Asian آموزش کامل بازی گل میخ آسیایی

آموزش کامل بازی گل میخ آسیایی

آرم گل میخ آسیایی بازی میز ترکیبی مشهور بـه پوکر Stud Asian حدوداً درحدود سال 2001 شکل گرفت ودر ان سال نخستین برنامه مارک تجاری برای محافظت از این نام از طرف یک شرکت طراحی بازی کوچک کازینو Tamruta Gaming Enterprises ثبت شد .

 

اندکی پس از ان استودیوی آسیا نخستین کار خودرا در چندین کازینو واقع در یا نزدیک سیاتل ؛ واشنگتن انجام داد – جایی کـه شرکت Tamruta Gaming Enterprises مستقر بود.

پوکر Stud Asian

این بازی بـه اسانی می‌تواند با انواع مشابه ان مانند Asia Poker و Asian Five Card Stud اشتباه گرفته شود ؛ اما Asian Stud در واقع تلفیقی خلاقانه از باکارات و Pai Gow Poker با مفاهیم استاندارد بازی روی میز اسـت.

 

اگر چه بازی Asian Stud در طول قرارگیری هاي‌ اولیه بـه اندازه کافی محبوب شد تا صفحه ویکی پدیا و پوشش صنعت ان را تضمین کند ؛ اما امروز بـه نظر میرسد یادگاری از گذشته اسـت. کازینوهای محلی منطقه سیاتل کـه قبلاً آسیای Stud را ارائه می دادند دیگر کار نمی‌کنند و هرگز موفق بـه گسترش ان بازار خاص نمیشوند.

 

حتی دراین صورت ؛ Asian Stud بهترین بازی هاي‌ هر دو جهان را برای علاقه مندان باکارات و Pai Gow Poker ؛ دو تا از بازیهای میز جذاب در طبقه کازینو ؛ ارائه می‌دهد. برای قماربازانی کـه از بازی هاي‌ عتیقه مانند Asian Stud قدردانی می‌کنند ؛ دراین صفحه شرح مفصلی از قوانین و روشها ؛ همراه با یک آغازگر در مورد استراتژی اساسی استفاده شده برای بازی صحیح ان ارائه شده اسـت.

 

قوانین و نحوه بازی

قبل از شیرجه رفتن بـه مهره هاي‌ گل میخ آسیایی ؛ خوانندگانی کـه ممکن اسـت با Baccarat یا Pai Gow Poker آشنایی نداشته باشند باید از صفحات بازی ما دیدن کنند تا با مفاهیم اساسی آشنا شوند.

 

بررسی اجمالی بازی

Stud Asian با استفاده از روش جوک کارت و روش تنظیم دست کـه برای Pai Gow Poker و انواع مربوط بـه ان استفاده می‌شود ؛ از سیستم امتیاز کارت استفاده شده در باکارات استفاده میکند.

 

پس از داشتن حداقل دانش مقدماتی در مورد ان بازی هاي‌ کلاسیک کازینو ؛ برای یادگیری و درک بازی Asian Stud آمادگی بیشتری خواهید داشت. این بازی با استفاده از یک کارت استاندارد 52 کارت بازی انجام می‌شود ؛ با یک کارت جوکر اضافه میشود تا عرشه 53 کارت موجود در Pai Gow Poker ایجاد شود.

 

رتبه بندی دست گل میخ آسیایی

بـه جای سیستم رتبه بندی معمول “دست پوکر” کـه برای کارت ها استفاده می‌شود ؛ با این وجود ؛ آسیایی استود از سیستم نقطه مشترک باکارات استفاده می‌کند.

 

این بدان معنی است که:

Aces و کارت Joker منفرد ؛ کـه اساساً بـه عنوان Ace پنجم عمل می‌کنند ؛ ارزش 1 امتیاز را دارند.2 تا 9 در رتبه بندی عددی خود ارزیابی می‌شوند.10 ها ؛ J ها ؛ Q ها و K ها هر کدام 10 امتیاز ارزیابی میشوند.سمبل یادگیری را لمس کنید

 

شروع دور

برای شروع استفاده از گل میخ آسیایی ؛ بازیکنان باید شرط بندی Ante را تعیین کنند کـه برابر با حداقل جدول ارسال شده باشد یا از ان بیشتر شود.

 

پنج کارت رسیدگی می شود

هنگامی کـه همه ی بازیکنان شرط بندی Ante و شرط هاي‌ جانبی Bonus اختیاری را انجام دادند ؛ فروشنده توزیع پنج کارت رو بـه پایین بـه هر بازیکن و پنج کارت رو بـه رو بـه خودرا انجام میدهد.البته ممکن اسـت دست خودتان را بررسی کنید ؛ اما هیچ اشتراک اطلاعاتی بین بازیکنان در Stud Stud آسیایی مجاز نیست.

 

تا بزنید یا بلند کنید

پس از نگاهی گذرا بـه کارتهای پنج سوراخ خود ؛ و ارزیابی مقدار آن ها از نظر ساختار نقطه باکارات ؛ نخستین نقطه تصمیم گیری بازی رخ میدهد: Fold یا Raise.

 

تاشو: شـما بـه اسانی دست خودرا تسلیم میکنید ؛ در حالی کـه شرط هاي‌ Ante و Bonus خودرا بـه خانه تحویل میدهید.
بالا بردن: شـما ادامه کار را انتخاب میکنید ؛ اما باید یک شرط Raise اضافی بگذارید کـه دقیقاً برابر با شرط اولیه Ante شـما باشد.

پوکر Stud Asian آموزش کامل بازی گل میخ آسیایی

کارتهای خود را نشان دهید

بعد از این کـه هر بازیکن تصمیم گرفت تا جمع شود یا بلند شود ؛ وقت ان اسـت کـه دستان خودرا بـه نمایش بگذارد. در Asian Stud ؛ هدف از این بازی این اسـت کـه پنج کارت خودرا دریک نوع نسخه فشرده Pai Gow Poker بـه دو دست جدا کنید. دو دست در گل میخ آسیایی سه عقربه اي و دو کارته هستند.

 

دستهای واجد شرایط

برای این کـه یک دست واجد شرایط برای سه دست کارت داشته باشید ؛ باید در مجموع دقیقاً 10 ؛ 20 یا 30 امتیاز بازی کنید. انتخابی مهم دراین بازی مهم اسـت ؛ زیرا اگر شـما قادر بـه تولید یک دست سه کارته مقدماتی نباشید ؛ دو دست کارت شـما بی ربط میشود و تنها شانس بردن این اسـت کـه امیدوار باشید دلال نیز نتواند صلاحیت خودرا کسب کند.

 

هنگامی کـه شـما یک دست سه کارته واجد شرایط بازی می‌کنید ؛ دو کارت سوراخ باقی مانده بـه طور خودکار تبدیل بـه دو کارت شـما میشوند. برای هر دو کارت ؛ بهترین مبلغی کـه می‌توانید بیست بیاورید 20 و بعد از ان 10 اسـت. برای کل دو رقمی دیگر ؛ از روش “کاهش رقم” رایج در باکارات استفاده می‌شود.

 

بـه بیان ساده ؛ هر کل دو رقمی کـه 10 یا 20 نباشد ؛ بـه طور خودکار رقم سمت چپ را کاهش می‌دهد تا مقدار نهایی را تولید کند.یک شماره 9 با 4 باید کل 13 باشد ؛ اما با استفاده از سیستم باکارات ؛ رقم سمت چپ همیشه کاهش می‌یابد ودر مجموع 3 شماره باقی می‌ماند. اگر در دو کارت 9 و 10 داشته باشید ؛ کل واقعی شـما 9 خواهد بود پس از کاهش بیشترین رقم سمت چپ از 19.

 

دست فروشنده

هنگامی کـه همه ی بازیکنان با دست زنده سه کارت و دو دست کارت خودرا تنظیم کنند ؛ فروشنده سپس همان کار رابا نگه داشتن پنج کارت خود انجام خواهد داد.

 

فروشنده همچنین باید بتواند یک دست واجد شرایط 10 ؛ 20 یا 30 برای دست سه کارته خود تشکیل دهد. هنگامی کـه فروشنده بتواند شرایط لازم را کسب کند ؛ دو کارت باقی مانده آن ها دست دو کارت انها را تشکیل میدهد.

 

صلاحیت پرداخت گل میخ آسیایی

سیستم پرداخت در بازی جدول گل آسیایی براساس صلاحیت فروشنده اسـت ؛ بـه شرح زیر:

 

وقتی سه کارت فروشنده واجد شرایط نباشد ؛ تمام بازیکنانی کـه ترجیح می‌دهند تا فولد نکنند ؛ در شرط Ante خود یک پول پرداخت میکنند ؛ در حالی کـه شرط Raise بـه عنوان فشار برگشت داده میشود.

 

وقتی سه کارت فروشنده واجد شرایط شود ؛ اما سه کارت بازیکن صلاحیت نداشته باشد ؛ بازیکن هم شرط Ante و هم شرط Raise خودرا از دست می‌دهد.

 

وقتی سه کارت فروشنده واجد شرایط شود ؛ و سه کارت بازیکن صلاحیت داشته باشد ؛ برنده دست بر اساس مقایسه دو مقدار دست کارت اسـت.

پوکر Stud Asian

وقتی ارزش دست دو کارت فروشنده بالاتر از دست دو کارت بازیکن باشد ؛ بازیکن هم شرط Ante و هم شرط Raise خودرا از دست می‌دهد.

 

هنگامی کـه دست دو کارت فروشنده بـه طور یکسان با دست دو کارت بازیکن ارزیابی شود ؛ هم شرط بندی Ante و هم شرط Raise بـه صورت فشار برگردانده می‌شوند.

 

هنگامی کـه ارزش دست دو کارت فروشنده کمتر از دست دو کارت بازیکن باشد ؛ بازیکن حتی در شرط بندی Ante و همچنین شرط Raise خود پول کسب خواهد کرد.

 

پرداخت شرط بندی را بالا ببرید

Raise Bet بر اساس تفاوت بین هر دو مقدار امتیاز کارت دستی ؛ طبق جدول پرداخت زیر پرداخت میشود:

تفاوت کشور
1 تا 3 امتیاز 1 بـه 1
4 تا 6 امتیاز 2 بـه 1
7 تا 9 3 بـه 1
این سیستم پرداخت کاملاً پیچیده اسـت ؛ شاید منجر بـه انهدام آسیایی Stud شود.

 

پرداخت کمیسیون

یکیدیگر از چین و چروک هایي کـه باید در ارزیابی آسیایی بخاطر بسپارید مربوط بـه کمیسیون 5 درصدی اسـت . این قانون مستقیماً از Pai Gow Poker و baccarat گرفته شده اسـت ؛ اما Asian Stud موفق می‌شود ان را بیش از پیش پیچیده کند.

 

بسته بـه قوانین خانه ؛ 5 درصد کارمزد یا برنده شدن در شرط هاي‌ Ante ؛ برنده شدن در شرط هاي‌ Raise یا هر دو ارزیابی میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تأثیر این طرح هاي‌ مختلف کمیسیون بر روی خط اصلی شـما ؛ بـه بخش استراتژی زیر مراجعه کنید.

 

شرط جانبی پاداش پرداخت می شود

سرانجام ؛ شرط جانبی Bonus اختیاری بازی بر اساس ارزش دست پنج پوکر پوکر شـما اسـت. نتایج بازی پایه بر شرط جانبی Bonus تأثیر نمی‌گذارد ؛ بنابر این حتی اگر با دست اصلی خود بـه دلال بازنده شوید ؛ بازهم می‌توانید درصورت داشتن یک دست قوی پوکر پنج کارته ؛ شرط طرف Bonus را برنده شوید.

 

دقیقاً مانند Pai Gow Poker ؛ بذله گوهای تک عرشه بـه عنوان یک کارت نیمه وحشی برای اهداف شرط بندی Bonus بازی می‌کنند ؛ بنابر این می‌توان از ان بـه عنوان یک آس استفاده کرد ؛ یا برای انجام یک بازی مستقیم ؛ یک فلاش ؛ یک فلاش مستقیم یا یک خیط و پیت کردن رویال

 

جدول پرداخت شرط جانبی گل میخ آسیایی

متداول ترین جدول پرداخت مورد استفاده برای شرط بندی Bonus Side را می‌توانید در زیر بیابید ؛ همراه با شرح پنج دست مختلف پوکر کارت کـه میتوانید ایجاد کنید:

 

دست شرح کشور
پنج نوع «AAAA Joker» 3000 بـه 1
فلاش رویال طبیعی «AKQJ 10 مناسب ؛ بدون جوکر» 2000 بـه 1
Wild Royal Flush «AKQJ 10 مناسب ؛ با جوکر» 1000 بـه 1
فلاش مستقیم مستقیم «6 7 8 9 10 مناسب ؛ بدون جوکر» 750 بـه 1
Wild Straight Flush «6 7 8 9 10 مناسب ؛ با جوکر» 500 بـه 1
چهار نوع «KKKK 2» 100 بـه 1
خانه کامل «QQQ 3 3» 60 بـه 1
گرگرفتگی «A 10 7 3 2 ؛ همه ی مناسب اسـت» 25 بـه 1
سر راست «3 4 5 6 7 ؛ نامناسب» 10 بـه 1

سه نوع «JJJ 3 2» 4 بـه 1
دو جفت «10 10 4 4 2» 2 بـه 1
جفت آس «AA 9 4 2» 1 بـه 1
جفت Js Ks «KK 7 6 2» 1 بـه 1
هر جفت دیگری «9 9 6 4 2» ضرر – زیان
هیچ چیزی «A 10 7 4 2» ضرر – زیان
برای بردن شرط هاي‌ جانبی پاداش هیچ کمیسیونی دریافت نمی‌شود.

 

مثال دست

ما برای کمک بـه روشن تر نشان دادن مفاهیم گیم پلی از یک نمونه دست استفاده خواهیم کرد ؛ بنابر این فرض کنید کـه ما یک تراشه 5 دلاری را بـه همراه 5 دلار بیشتر برای شرط جانبی Bonus قرار داده ایم.

 

بـه عنوان مثال ما ؛ Ah Kc 10s 9d 5h با ما برخورد شده اسـت. اگر این دست را کاملاً با توجه بـه مقدار ان ارزیابی کنیم ؛ ترکیبی 1-10-10-9-5 را در اختیار داریم. ما پیش خواهیم رفت و شرط Raise را قرار میدهیم تا 5 دلار اضافی را در دسترس خطر قرار دهیم.

 

ما بـه اندازه کافی خوش شانس هستیم کـه یک ترکیب دقیق سه کارت داریم کـه مقدار 20 امتیاز تولید میکند «Ah Kc 9d». در این جا ؛ یک آس برای 1 امتیاز ؛ یک سلطان برای 10 امتیاز و یک 9 برای 9 امتیاز داریم ؛ بنابر این «1 + 10 + 9 = 20». بنابر این ؛ ما با دستهای زیر روبه‌رو هستیم: سه ​​عقربه کارت «Ah Kc 9d» برای کل 20 امتیاز و یک عقربه دو کارته «10 ثانیه 5 ساعته» برای کل 5 امتیاز.

پوکر Stud Asian آموزش کامل بازی گل میخ آسیایی

پوکر Stud Asian

فروشنده یک سه کارت واجد شرایط از «2d 3h 5c» برای 10 امتیاز کل و «As 3c» برای 4 امتیاز کل بـه عنوان دست کارت دو نشان می‌دهد.ما یک دست واجد شرایط سه کارته «Ah Kc 9d» برای کل 20 امتیاز و دو دست کارته «10s 5h» با 5 امتیاز کلی بازی کردیم.

 

فروشنده یک دست واجد شرایط سه کارت «2d 3h 5c» برای کل 10 امتیاز و یک دست دو کارته «As 3c» برای 4 امتیاز کل بازی کرد.هر دو سه کارت کارت ما واجد شرایط هستند ؛ بنابر این دیگر اهمیتی ندارند و اکنون ما باید دو دست کارت را برای تعیین برنده مقایسه کنیم. ما 5 کل را نشان می‌دهیم ؛ در حالی کـه فروشنده 4 کل را نشان می‌دهد ؛ بنابر این ما این دست را کسب کرده ایم.

 

با شرط بندی Ante ما 5 دلار ؛ پرداخت حتی پول برای سود 5 دلار اسـت. در شرط Raise ما ؛ اختلاف 1 دست دو کارته و فروشنده «4 3 = 1» داریم ؛ بـه طوری کـه 5 دلار با پول حتی پرداخت می‌شود.اگر فروشنده با همان مثال یک کارت دو کارته 1 نشان دهد ؛ تفاوت بـه 4 افزایش مییابد «5 – 1 = 4» ؛ بنابر این شرط افزایش 5 دلار ما با سود 10 دلار با 2 تا 1 پرداخت می‌شود.

 

با استفاده از نمونه مثال Ah Kc 10s 9d 5h ؛ ما یک دست پوکر پنج کارته را داریم کـه فقط Ace اسـت ؛ بنابر این شرط 5 دلار ما در شرط طرف Bonus از دست میرود.

 

بهترین مکانها برای بازی گل میخ آسیایی

سمبل بدمتأسفانه برای طرفداران Asian Stud ؛ این بازی بـه فهرست لیستی از مفاهیم منقرض شده بازی جدول تبدیل شده اسـت. علیرغم رویکرد هوشمندانه ترکیب باکارات با Pai Gow Poker و شرایط بازی مطلوب برای بازیکن ؛ این بازی بـه اسانی موفق بـه ایجاد مشتری مداوم مشتری مورد نیاز برای ضمانت قرارگیری بیشتر در کازینوهای آجر و خمپاره خارج از سیاتل نشد.

 

پوکر «آنلاین» صنعت نیز بـه تصویب رسید، ودر حالی کـه ده ها تن از دیگر بازی هاي‌ جدول کـه برای بازی از طریق اینترنت توسعه یافته بودند، آسیایی گل میخ هرگز توسط یک توسعه دهنده نرم افزار و یا کازینو مشتری مجوز شد.

 

ملاحظات استراتژیک برای گل آسیایی

هنگام تعیین جدول میز آسیایی ؛ قماربازان تیز و سریع قواعد خانه را اسکن می‌کنند تا تعیین کنند کـه کمیسیون 5 درصدی شرط بندی هاي‌ برنده چگونه اجرا میشود.

 

سمبل House Edge برای میزهایی کـه 5 درصد حق کمیسیون را دراین موارد میگیرند:در هر دو شرط بندی Ante و Raise ؛ شـما با یک امتیاز 3.09 درصدی مواجه خواهید شد .شرط Raise فقط یک لبه خانه 1.70 درصد ارائه میدهد .

 

فقط با شرط بندی Ante ؛ لبه خانه حتی بیشتر سقوط می‌کند ؛ و تا 0.99 درصد کاهش مییابد .این در حوزه بازی هاي‌ میز چندان بد نیست ؛ اما وقتی می‌توانید بازی هاي‌ پوکر آسیایی را پیدا کنید کـه فقط با یک شرط بندی کمیسیون دریافت می‌کنند ؛ اختلاف نظر با شـما بـه طرز چشمگیری کاهش مییابد.

 

واضح اسـت کـه بهترین استراتژی برای انتخاب جدول دراین بازی این اسـت کـه ابتدا فقط کمیسیون هاي‌ شرط بندی Ante را دنبال نمایید و فقط Raise شرط بندی را دنبال نمایید. انجام بازی با کمیسیون در هر دو شرط بندی Ante و Raise در مقایسه با گزینه جای گزین در طولانی مدت بـه اسانی پیشنهاد ضرر اسـت.

 

تصمیمات را جمع کنید یا بالا ببرید

سمبل جوانب مثبت و منفی وقتی نوبت بـه تصمیم شرط بندی اصلی بازی می‌رسد – Fold یا Raise – یک تحلیل ریاضی از Asian Stud کـه توسط مایکل شاکلفورد انجام شده کاملاً آشکار اسـت.

 

طبق یافته هاي‌ Shackleford ؛ حتی هنگامی کـه یک دست غیر واجد شرایط را در دست دارید ؛ ضرر کلی انتظار هنگام شرط بندی Raise ؛ 0.99 درصد اسـت . مطمئناً ؛ هنگام جمع کردن ؛ ضرر شـما تضمین میشود و بنابر این میزان ضرر مورد انتظار 1.00 درصد اسـت .

 

با درنظر گرفتن این اعداد ؛ استراتژی مطلوب برای Asian Stud این اسـت کـه همیشه شرط بندی Raise را انجام دهید.این مهم نیست ؛ بدون توجه بـه نوع شارژ کمیسیون ؛ بنابر این فقط بـه یاد داشته باشید ؛ با هر شرط بندی شرط بندی را انجام دهید ودر برابر بهترین گزینه ها قرار خواهید گرفت.

 

هیچ وقت شرط بندی اختیاری را شرط بندی نکنید

هنگامی کـه نوبت بـه شرط بندی اختیاری بازی می‌رسد ؛ بازیکنان آسیا استد هرگز نباید این شرط را بگذارند ؛ زیرا دارای نرخ بالای خانه 14.42 درصد اسـت .

 

قوانین بازی پوکر گل میخ آسیایی

مقادیر کارت فردی پوکر آسیا Stud بیشتر شبیه آنهایی اسـت کـه در باکارات یافت میشود. بـه کارتهای چهره مقدار ده اختصاص داده می‌شود و جوکر با مقدار یک برابر همان aces وارد بازی میشود.

 

در ابتدای گل آسیا ؛ همه ی بازیکنان قمار شرط بندی «اولیه» را انجام می‌دهند. سپس بـه همه ی انها ؛ بـه علاوه فروشنده کازینو ؛ پنج کارت داده می‌شود. قرار اسـت هر بازیکن ناودانی آسیا کارت هاي‌ خودرا بـه دو قسمت تقسیم کند. یکی سه کارت خواهد داشت ؛ در حالی کـه دیگری دو کارت دارد. اگر کارتهایتان را دوست ندارید ؛ این فرصت را دارید کـه جمع کنید.

 

بنابراین ، از کجا می دانید که هنگام قمار در گلدان آسیا برای شما خوب است یا نه؟ ادامه مطلب را ببینید و ببینید.

اکنون معیار های خاصی وجوددارد کـه باید سه کارت را دنبال کند تا بازیکن بتواند برنده شود. ارزش کل کارت باید دقیقاً ده ؛ بیست یا سی باشد. در غیر این صورت ؛ می‌توانید فکر کنید کـه چیزی مانند ضرر خودکار دارد. اگر بـه هر دلیلی نمیتوانید یک دست واجد شرایط کنید.

 

توصیه می‌شود تا جمع کنید تا از از دست دادن پول بیشتر پیشگیري کنید. بـه این ترتیب ؛ شـما فقط شرط بندی خودرا رها خواهید کرد. دوباره ؛ این یک تلاش کاملاً ناامیدکننده نیست کـه بدون صلاحیت پیش برود. اگر معامله گر معلوم شد کـه واجد شرایط نیست ؛ بازیکنانی کـه فولد نکرده اند حتی میتوانند از شرط هاي‌ قبلی خود پول کسب کنند.

 

اگر واجد شرایط باشید ؛ اکنون وقت ان اسـت کـه دستی را کـه از دو کارت باقی مانده تشکیل شده اسـت ؛ درنظر بگیرید. یکبار دیگر ؛ ما شباهت هایي رابا گل میخ آسیا بـه باکارات مشاهده میکنیم. هنگامی کـه مقادیر جداگانه کارت برای دو دست کارت اضافه میشود ؛ مقدار ده رقمی کنار گذاشته میشود.

پوکر Stud Asian

تا مقدار نهایی حاصل شود. به عنوان مثال ؛ کارتهایی کـه مجموع انها بـه پانزده شماره می‌رسد ؛ ارزش دستی نهایی 5 را بدست می آورد. بـه عبارت دیگر ؛ عقربه اي کـه از شش و نه تشکیل شده دارای همان ارزشی اسـت کـه با دو و سه تشکیل شده اسـت: پنج. دو عقربه کارتی با ارزشهای دقیقاً ده یا بیست مورد خاصی اسـت: ارزش آن ها ده اسـت نه صفر ؛ و بالاترین دو عقربه کارت ممکن در گل میخ آسیاست.

 

یک گل میخ دیگر آسیا کـه از سه و چهار تشکیل شده اسـت ؛ ارزش نهایی هفت را میدهد ؛ هر دو را شکست میدهد. سپس ارزش دست دو کارته خودرا با ارزش فروشنده مقایسه میکنید. اگر ارزش دست شـما از ارزش فروشنده بالاتر باشد ؛ می‌توانید هم با شرط بندی قبل و هم بابت افزایش سود خود ؛ سود کسب کنید. اگر نمایندگی گل میخ آسیا ارزش دست بالاتری دارد ؛ هر دو شرط را می بندید.

 

شرط پوکر Stud Asian

بندی گزینه هاي‌ شرط بندی موجود در گل آسیا نسبتاً ساده و محدود اسـت. اساساً با تصمیم گیری درمورد مبلغ ؛ و بالا بردن یا جمع شدن یا نه ؛ تصمیم گیری میشود. با این حال ؛ این احتمالاً چیز خوبی اسـت ؛ زیرا یک جدول پرداخت بیش از حد پیچیده برخی بازیکنان گل میخ آسیا را تحت فشار قرار می‌دهد.

 

با توجه بـه این کـه چقدر بازی کازینو گل میخ آسیا در حال حاضر پیچیده اسـت. بـه بازیکنان گل میخ آسیا توصیه می‌شود ضرر و زیان خودرا تا حد قابل قبولی متحمل شوند. مانند تعداد زیادی از انواع دیگر پوکر ؛ پیروزی ها در طولانی مدت اتفاق میوفتد ؛ با از دست دادن عده اي از گل هاي‌ آسیا ؛ اما پیروزی هاي‌ بزرگ‌تر برای دیگران.

 

استراتژی پوکر Stud Asian

برای عده اي از بازیکنان ؛ ممکن اسـت استراتژی Asia Stud Poker عجیب و ضد شهودی بـه نظر برسد ؛ دریک بازی غیرمعمول تعجب آور نیست. پیچیدگی مکانیک گل میخ آسیا و سیستم ارزش کارت ممکن اسـت عده اي از بازیکنان گل میخ آسیا را تشویق کند کـه در شرط بندی خود بسیار محافظه کارانه عمل کنند ؛ بـه خصوص هنگامی کـه سه دست واجد شرایط کارت ندارند. با این حال ؛ کارشناسان قمار در واقع بـه بازیکنان گل میخ آسیا توصیه میکنند کـه بالا ببرند.

 

حتی اگر سه دست کارت انها واجد شرایط نباشد. دلیل این امر این اسـت کـه احتمال این کـه هرکسی شامل فروشنده نتواند یک عقربه سه کارته را بسازد نسبتاً زیاد اسـت. بـه عبارت دیگر ؛ حتی اگر شـما نتوانید از بین کارتهایی کـه بـه شـما داده شده اسـت ؛ یک دست صلاحیت بسازید ؛ بازهم شانس مناسبی برای برنده شدن پول دارید.

 

تجربه بازی پوکر Stud Asian

اکنون کـه اصول ؛ شرط بندی و استراتژی را بیان کردیم ؛ می‌توانیم بیشتر در مورد تجربه واقعی بازی Asia Stud Poker توضیح دهیم. در مرحله اول ؛ اجازه دهید ما در مورد تقسیم و آهنگسازی دست گل میخ آسیا بحث کنیم. عده اي از بازیکنان ممکن اسـت بـه دلیل تحقق معیار های دست واجد شرایط سه کارت ؛ محدودیت هایي را کـه برای استراتژی خود ایجاد شده اسـت ؛ دنبال کنند. از طرف دیگر ؛ چنین بازیکنانی بخاطر می سپارند کـه داشتن گزینه هاي‌ زیاد بـه همان اندازه کـه تعداد اندک آنهاست ؛ میتواند فلج کننده باشد.

 

علاوه بر این ؛ سیستم ارزیابی دست برای این دو کارت باعث می‌شود کـه بازی نسبتاً غیر قابل پیشبینی باشد. بـه هرحال ؛ ممکن اسـت یک جفت کارت بالا یا کارت متوسط ​​بالا الزاماًً کل بالایی نداشته باشد. ممکن اسـت یک جفت کارت با مقادیر نسبتاً کم بـه صورت جداگانه از مقدار دستی فراتر رود.

 

این باعث ایجاد هیجان در بازی میشود ؛ اما می‌تواند برای بازیکنانی کـه دوست دارند با روشی ریاضی بـه قمار نزدیک شوند بسیار ناامید کننده اسـت مگر این کـه ؛ البته ؛ آن ها این چالش را بپذیرند و استراتژی هاي‌ خودرا برای حساب کردن باکارات مانند جنبه هاي‌ پوکر Stud Asian توسعه دهند.

پوکر Stud Asian

همچنین باید چند لحظه وقت نداشته باشیم تا در مورد تعامل بین شرکت کنندگان مختلف در گلخانه آسیا بحث کنیم. همانگونه کـه احتمالاً اشاره کرده‌اید ؛ شـما عمدتا با فروشنده کازینو تعامل خواهید داشت.پوکر Stud Asian فرصت زیادی برای تعامل با بازیکنان دیگر بـه شـما نمیدهد.

 

علاوه بر این ؛ استراتژی هاي‌ روانشناسی عده اي از تغییرات پوکر دیگر جایگاه کمی در Asia پوکر Stud Asian دارند ؛ بنابر این داشتن یا توسعه یک چهره پوکر خوب ممکن اسـت در این جا برای شـما چندان مورد استفاده قرار نگیرد.

 

اگر دوست دارید انواع مختلف پوکر را یاد بگیرید ؛ چالش انتخاب این نسخه نسبتاً غیرمعمول از گل آسیا ؛ باید مورد توجه شـما قرار گیرد. با این حال ؛ اگر انواع پوکر را بـه اندازه کافی شبیه بـه محبوب ترین نوع ترجیح می‌دهید کـه میتوانید بلافاصله آن ها را انتخاب کنید ؛ ممکن اسـت پوکر Stud Asian خیلی گمراه کننده باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید