بازی Guess Who چگونه می توان حدس زد (بازی حساس کودکانه)

بازی Guess Who چگونه می توان حدس زد (بازی حساس کودکانه)

بازی Guess Who چگونه می توان حدس زد «بازی حساس کودکانه»

حدس بزن چه کسی یک بازی تخته اي با دو بازیکن سرگرم کننده اسـت کـه برای سنین شش «6 سال بـه بالا» مناسب اسـت. یادگیری این بازی راحت اسـت و قوانین بسیار اساسی دارد.بازی Guess Who هدف از این بازی این اسـت کـه شخصیت رمز و راز رقیب خودرا حدس بزنید قبل از این کـه شخصیت شـما را حدس بزنند.

 

تنظیم هر بازی فقط چند دقیقه و بازی تقریبا 5-10 دقیقه طول می‌کشد. برای گسترش لذت ؛ چندین بازی انجام دهید و از افرادی کـه هر بار برنده هستند استفاده کنید. خوش بگذره!

بازی Guess Who چگونه می توان حدس زد «بازی حساس کودکانه»

قسمت 1 راه اندازی بازی

1-بـه هر بازیکن هیئت مدیره حدس بزنید و همه ی شخصیت ها را ورق بزنید. روبروی یک دیگر بنشینید و سپس یک تخته انتخاب کنید. تخته خودرا در جلوی خود قرار دهید و هر یک از کاشی هاي‌ 24 نویسه را روی تخته بلند کنید.

 

حتی اگر چندین صفحه وجود داشته باشد ؛ این بازی فقط با دو نفر قابل انجام اسـت.اگر چندین بازی پشت سر هم انجام می‌دهید ؛ هر بار از صفحه هاي‌ مختلف استفاده کنید تا تنوع ایجاد کند.اگر بازی جدید اسـت ؛ باید کارت هاي‌ شخصیت کوچک را در شکاف هاي‌ صفحه بازی وارد کنید. محل قرارگیری کارت ها مهم نیست و نیازی نیست کـه در هردو صفحه یکسان باشد.

بازی Guess Who چگونه می توان حدس زد «بازی حساس کودکانه»

2- زدن کارت هاي‌ شخصیت و محل انها را رو بـه پایین بر روی زمین. عرشه کارت هاي‌ شخصیت را بردارید و آن ها را کاملاً مرتب کنید. سپس ؛ آن ها را بین تخته هاي‌ خود پهن کنید تا هر کارت دیده شود. اگر شـما یک شیفت گیر مطمئن نیستید ؛ کارت ها را روی زمین قرار دهید و بـه جای ان دستان خودرا بـه هم بزنید. با اینکار بـه نتیجه مشابهی خواهید رسید.

بازی Guess Who چگونه می توان حدس زد «بازی حساس کودکانه»

بازی Guess Who

3- هر كارت را انتخاب كنید و ان را در نگه دارنده کارت در صفحه حدس كسی قرار دهید – كارت جلوی شـما قرار دارد. شـما باید فقط هنگام ادامه بازی بـه پاسخ این کارت مراجعه کنید. اینکار مشاهده شخصیت خودرا در طول بازی برای شـما راحت می‌کند.خاطرجمعی حاصل کنید کـه شخص مقابل شخصیت شـما را نمیبیند! اگر رقیب شـما بـه طور تصادفی کارت شـما را دید ؛ همه ی کارت ها را بهم بزنید و کارت جدیدی بکشید.

بازی Guess Who چگونه می توان حدس زد «بازی حساس کودکانه»

4- نامزد شوید و توافق کنید کـه کدام بازیکن شروع می‌کند. این میتواند جوان ترین فرد ؛ شخصی با تولد بعدی باشد ؛ یا میتوانید یک سکه بزنید تا تصادفی شود. اگر چند بازی انجام می‌دهید ؛ جای گزین کنید کـه چه کسی هر بازی را شروع میکند تا یکنواخت شود.

قسمت 2 بازی و برنده شدن در بازی

1- از رقیب خود یک سوال بسته در مورد شخصیت او بپرسید. برای این کـه مشخص کنید شخصیت رمز و راز رقیب شـما چیست ؛ از آن ها یک سوال بله یا خیر بپرسید. بـه عنوان مثال ؛ “آیا انها چشمهای آبی دارند؟” “انها دختر هستند؟” یا “آیا شخصیت شـما مو هاي قهوه اي دارد؟”

 

نمی‌توانید سوال هاي باز مانند “شخصیت شـما چه رنگی دارد؟” را بپرسید. یا “چشم انها چه رنگی اسـت؟” رقیب شـما فقط میتواند بـه سوال شـما با جواب مثبت یا خیر پاسخ دهد.”آیا آن ها عینک دارند؟” “آیا انها لبخند میزنند؟” و “آیا آن ها سرشان کلاه اسـت؟” سوالات خوبی هستند کـه می‌توانید از رقیب خود بپرسید.

2- نویسه هایي را کـه جواب رد میکند ؛ پایین بیاورید. از پاسخ رقیب خود بـه سوال خود استفاده کنید تا بـه شـما کمک کند شخصیت شـما را کم کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر از انها سوال کنید “آیا آن ها مو هاي قهوه اي دارند؟” و انها میگویند بله ؛ همه ی شخصیت هایي را کـه موهای شان قهوه اي نیست تلنگر کنید.

 

در غیر این صورت ؛ اگر رقیب شـما گفت کـه آن ها مو هاي قهوه اي ندارند ؛ تمام شخصیت هاي‌ صفحه خودرا کـه موهای شان قهوه اي نیست ؛ تلنگر کنید.خاطرجمعی حاصل کنید کـه فقط نویسه هایي را کـه مربوط بـه سوالی اسـت کـه شـما می پرسید ؛ پایین بیاورید. در غیر این صورت ؛ در پایان بازی خطر حدس زدن غلط را دارید.

بازی Guess Who

3- بـه سوال رقیب خود پاسخ دهید. هنگامی کـه بازیکن اصلی سوالی را پرسید و کاشی هاي‌ مربوطه را ورق زد ؛ نوبت بـه شخص دیگر میرسد. توجه داشته باشید کـه فقط وقتی سوال میکنید کاشی ها را ورق میزنید. وقتی نوبت بـه پرسیدن سوال طرف مقابل میرسد ؛ شـما بـه سادگی با جوابی پاسخ می‌دهید کـه مربوط بـه شخصیت رمز و راز شـما باشد.

4- بـه نوبت هاي‌ متناوب ادامه دهید تا این کـه کسی یک شخصیت را حدس بزند. مرتباً بله یا نه بپرسید تا محدوده امکانات را محدود کنید. اجازه دهید رقیب خود نیز وقتی نوبت بـه انها می‌رسد همین کار را انجام دهد. 

5- شخصیت پنهان صحیح را برای پیروزی در بازی حدس بزنید. اگر فقط یک شخصیت روی تخته دارید ؛ از نوبت خود استفاده کنید و بپرسید آیا شخصیت مرموز انها شخصی اسـت کـه شـما روی تخته خود ایستاده اید. بـه عنوان مثال ؛ ممکن اسـت بپرسید ؛ “آیا آنیتا دارید؟”

 

یک حدس شخصیت بازی را تمام می‌کند. اگر درست باشی ؛ برنده می شوي!اگر برنده شدید ؛ میله جلوی تخته خودرا در امتداد یک امتیاز حرکت دهید تا امتیاز این کـه چه کسی بیشترین برد را داشته اسـت ؛ حفظ شود. می‌توانید هم زمان یک شخصیت را حدس بزنید. بـه عنوان مثال ؛ شـما نمی‌توانید بگویید “این استیو اسـت یا مایک؟”

بازی Guess Who

6- اگر شخصیت مخفی اشتباه را حدس می‌زنید بازی را از دست دهید. اگر حدس شـما غلط باشد ؛ شخص مقابل برنده بازی اسـت! بـه همین دلیل ؛ بهتر اسـت صبر کنید تا کاملا مطمئن شوید کـه شخص رمز و راز کسی اسـت.

 

تنها استثنا دراین مورد این اسـت کـه اگر می‌بینید رقیب شـما فقط یک کاشی دارد و آخرین نوبت شماست کـه حدس بزنید. دراین شرایط بهتر اسـت حدس تصادفی بزنید. پس از پایان بازی ؛ کارت هاي‌ شخصیت خودرا دوباره بـه داخل توده کارت ها قرار دهید و آن ها را دوباره مرتب کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید