جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار معلولی بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار چگونه یک حادثه می‌تواند زندگی شـما را تغییر دهد. این داستان انگیزه اي قوی برای کسانی اسـت کـه مایل بـه تغییر خود نیستند ؛ برای کسانی کـه سعی میکنند دلیلی پیدا کنند تا بـه ورزشگاه نروند.

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

دارین 15 ساله بود کـه بـه او گفتند کـه او یک نوع تهاجمی از سرطان استخوان دارد. این واقعیت منجر بـه قطع پای چپ وی در بالای زانو می شد. خدا را شکر ؛ با حمایت خانواده و دوستانش توانست خودش را انتخاب کند. این مورد باعث شده تا او مانند یک ورزشکار تمرین کند. او میخواست ثابت کند کـه هنوز زنده اسـت و هیچ چیز نمیتواند او را متوقف کند.

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

این چیزی اسـت کـه او در مورد زندگی خود میگوید: “سفر من چهار سال پیش آغاز شد کـه یک حادثه تغییر دهنده زندگی «غیر از قطع عضو من» باعث شد من تصمیم بگیرم تناسب اندام پیدا کنم ؛ زندگی خودرا برگردانم و یک سبک زندگی سالم ورزشی داشته باشم.

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

شکستگی لگن من را ویران و شکسته کرد ؛ اما من تصمیم گرفتم خودم را توانبخشی کنم ؛ بـه ورزشگاه بروم و سخت کار کنم کـه منجر بـه کاهش 25 کیلو گرم دریک سال شد ؛ فهمیدم کـه برای تصمیم بـه تغییر زندگی و خوشبختی باید یک تصمیم اساسی بگیرم ؛ ودر خودم و انچه دارم سرمایه گذاری کنم. من گواه این هستم کـه اگر بـه خود ایمان دارید ؛ یک برنامه ریزی کنید و سخت کار کنید. شـما یقیناً بـه اهداف خود خواهید رسید.

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

برای امروز ؛ Dareen Barbar عنوان برنده تحول WBFF را دارد. او بـه عنوان سخنران انگیزشی برای تیم Scitec UAE: تغذیه بزرگ و متناسب کار می‌کند. او اکنون 38 ساله اسـت ؛ و با رمزی غلامیه ازدواج کرده اسـت کـه او را بـه شهر دبی برده اسـت. این زوج دارای 2 فرزند هستند. “ما قدرت تغییر زندگی خودرا داریم ؛ وقتی خودرا قادر بـه انجام کاری در زندگی نمی‌دانیم ؛ دراین لحظه اسـت کـه یک توانایی بزرگ در درون ما متولد میشود ؛ ایمان را حفظ کنید و تسلیم نشوید!

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

جسارت باربار معلول بسیار زیبا و جذاب در اینستاگرام

اینستاگرام DAREEN BARBAR

 

دیدگاهتان را بنویسید