9 راه برای فریب دادن یک میز پوکر

هنر بلوف : 9 راه برای فریب دادن یک میز پوکر

هنر بلوف : 9 راه برای فریب دادن یک میز پوکر

کلید بازی خوب پوکر این اسـت کـه یاد بگیرید چگونه دیگران را گول بزنید و دیگران سعی میکنند شـما را فریب دهند. بیشتر استراتژی هاي‌ مربوط بـه بازی پوکر در واقع ارتباط کمی با کارت هایي دارند کـه بـه شـما داده میشود. شـما نمی‌توانید نظارت کنید چه کارت هایي دریافت خواهید کرد ؛ اما میتوانید درک دیگران از کارت هاي‌ خودرا بازرسی کنید.هنر بلوف زدن خیلی مهم اسـت می‌توانید این هنر را در مطلب زیر مطالعه نمایید.

 

وقتی با شـما دست بدی روبه‌رو می‌شوید ؛ این بـه شـما بستگی دارد کـه چگونه دیگران را بـه این باور برساند کـه دست شـما از دستانشان بهتر اسـت. در حالت ایده آل ؛ انها جمع میشوند و بـه شـما اجازه می‌دهند گلدان را داشته باشید. اگر انها شک کنند کـه شـما فقط تظاهر میکنید ؛ ممکن اسـت ریسک کنند و شرط بندی هاي‌ شـما را تا پایان مطابقت دهند.

 

در انتهای طیف ؛ اگر کارت هاي‌ واقعا خوبی دارید ؛ می‌خواهید مردم را متقاعد کنید کـه دست شـما خیلی عالی نیست. بـه این ترتیب گلدان بـه رشد و نمو ادامه می‌دهد تا بتوانید بهترین پاداش را برای دست خود بگیرید. اگر افراد مشکوک باشند کـه شـما یک دست برنده دارید ؛ قبل از بزرگ شدن گلدان ؛ انها جمع میشوند.برای فریب بازیکنان دیگر هنگام بازی پوکر ؛ عده اي از این بلوف ها و استراتژی ها را امتحان کنید:

 

سنگ بلوف سرد

بلوف سرد سنگی ؛ کـه بلوف کل نیز نامیده می‌شود ؛ بلوفی اسـت کـه مردم بیشتر اوقات فکر میکنند. این بـه این معنی اسـت کـه کارتهایتان در هر نقطه از دست مفید نمی‌شوند. این یکی اغلب توسط افراد مبتدی مورد استفاده قرار میگیرد ؛ اما نباید اغلب از ان استفاده شود و برای بـه دست آوردن مهارت کافی اسـت.

 

اول از همه ی ؛ شـما باید یک عمل کاملاً قانع کننده انجام دهید تا حریفان خودرا بـه یک برابر برساند. از ابتدا باید وانمود کنید کـه کارت هاي‌ شـما ارزش شرط بندی را دارند. اما ؛ مهم نیست کـه بیش از حد کار نکنید ؛ زیرا این یک نشانه واضح اسـت کـه شـما بدن را دچار فیب میکنید.

 

اگر تازه وارد پوکر شدید و دست خشن برخورد میکنید ؛ فقط جمع کردن را درنظر بگیرید. اگر از بلوف سنگ سرد استفاده می‌کنید ؛ ان را بسیار کم استفاده کنید. اگر مقدماتی تنظیم کنید کـه هر زمان دست شـما ترسناک اسـت ؛ ان را جمع کنید ؛ اگر تصمیم بگیرید کـه در بلوف سرد سنگی استفاده کنید ؛ احتمال این کـه مردم بلوف را باور کنند بیشتر اسـت. اگر از هر دست بلوف میزنید ؛ آن ها قصد خرید ان را ندارند.

هنر بلوف

سنگ بلوف سرد

نیمه بلوف نیز یک شکل بسیار اساسی از بلوف اسـت ؛ اما از نظر بازده کمی قابل خاطرجمعی تر اسـت. نیمه بلوف خطر کمتری دارد زیرا کارتهایی دارید کـه بـه خوبی می‌توانند بـه یک دست برنده تبدیل شوند. بـه عنوان مثال ؛ اگر چهار کارت بـه صورت مستقیم و باز داشته باشید ؛ احتمال این کـه این کارت روی رودخانه باشد وجوددارد.

 

استفاده از نیمه بلوف بـه شـما کمک می‌کند. ممکن اسـت دست رابا یک بلوف شروع کنید ؛ اما در واقع فقط روی خود شرط بندی میکنید. شـما می‌توانید کارتهایی را برای پشت سر گذاشتن بلوف خود بـه دست بیاورید و مخالفان شـما عاقلانه تر نخواهند بود.

 

اگر کارتهای مورد نظرتان بـه اتمام نرسد ؛ بـه هرحال یک بلوف خوب نتیجه می‌دهد. احتمال زیادی وجوددارد کـه مخالفان شـما در همان وضعیت شـما باشند. اگر انها فکر کنند کارتهای مورد نیاز شـما را دریافت کرده اند ؛ ممکن اسـت دیگر مایل بـه فشار بیشتر نباشند.

 

نیمه بلوف نشانه بازیکن باتجربه تری اسـت. افراد مبتدی به‌ دنبال استراحت احتمالی یا شانس پیروزی با دستی صادقانه نیستند. آن ها طبق معمولً بـه دنبال دستی خوب برای برخورد با آن ها هستند یا این کـه دنبال بلوف سرد سنگ میروند.

هنر بلوف : 9 راه برای فریب دادن یک میز پوکر

پوکر بلوف

وقتی میز بـه نظر می‌رسد ولرم اسـت ؛ یک بلوف سریع ابزاری عالی اسـت. بـه نظر میرسد هیچکس دستی عالی ندارد. همه ی فقط بـه نوعی منتظر شرط بندی بزرگ هستند و همه ی برابر می‌شوند.

 

کارتهایی کـه برای پس گرفتن ان در اختیار دارید یا ندارید ؛ یک شرط بندی بزرگ برای ترساندن سایر بازیکنانی کـه چیز زیادی برای بازی ندارند ؛ کافی اسـت. اگر میخواهید گلدان هاي‌ کوچک را بـه سرعت تمیز کنید ؛ این یک استراتژی خوب اسـت. شب رابا چنین بلوفی بـه اتمام نخواهید رساند ؛ اما ان گلدان هاي‌ کوچک جمع می‌شوند.

 

از این قبیل شرط بندی ها در بازی ها و مسابقات حرفه اي مشاهده خواهید کرد. کسانی کـه بازی را خوب میدانند بیشتر اوقات از این نوع شرط استفاده میکنند. نکته خوب در مورد این شرط بندی ها این اسـت کـه ؛ اگرچه بازده کمی دارند ؛ اما همچنین کم خطر هستند. اگر در آخر گلدان را گم کنید ؛ خیلی بـه شـما آسیب نمیرساند.

هنر بلوف

پوکر بلوف

شرط ادامه ؛ یا شرط c ؛ زمانی اسـت کـه قبل و بعد از فلاپ بـه طور تهاجمی شرط بندی کنید. اگر شـما نمایشی را ترتیب داده اید کـه میخواهید مردم را متقاعد کنید کـه کارت هاي‌ قوی دارید «یا شاید کارت هاي‌ قوی داشته اید و فلاپ آن طور کـه انتظار داشتید نتیجه خوبی نداشته اسـت» ؛ پس عقب نشینی بـه وضوح نشان می‌دهد کـه دست چگونه پیش نمیرود امیدوار بودی

 

حفظ تصویری کـه از قدرت بالایی برخوردار هستید ؛ بـه متقاعد کردن رقبا کمک میکند کـه بـه شـما دست خوبی داده شده اند ؛ فلاپ بـه سود شـما بوده و آن ها باید نگران باشند.

 

این بلوف زمانی بازی می‌شود کـه شـما شرط هاي‌ قبل از فلاپ بالا را قرار داده باشید و شخصی تماس گرفته باشد. اساساً ؛ شـما فقط سعی در نجات چهره با ان بازیکن دیگر دارید. اگر انها بتوانند بگویند کـه شـما عقب نشینی میکنید ؛ فقط قدرت پیدا می‌کنند و برای بردن دست فشار می آورند.

 

مهم اسـت کـه این بلوف یا هر گونه بلوف را هر دست خود ایجاد نکنید. شـما باید حداقل برای مدتی از زمان معتبر بـه نظر برسید تا بازیکنان دیگر بلوف شـما را باور کنند.

 

سعی کنید از این بلوف در مواقعی کـه فلاپ بـه صف می‌رود استفاده کنید بـه گونه اي کـه ساختن یک راست یا فلاش برای باورپذیری ان قابل قبول باشد. همچنین ؛ این بلوف در دستانی قرار دارد کـه فقط یک یا دو رقیب باقیمانده باشد.

 

Check-Raise Bluff

بلوف چک بالابری خطرناک اسـت اما اگر دست خوبی داشته باشید میتواند نتیجه خوبی بدهد. بعضی از افراد وقتی بـه طور قانونی اعتقاد دارند کـه بهترین کارت ها را دارند از این روش استفاده می‌کنند. این بلوف بازیکنان دیگر را متقاعد میکند کـه شـما چیز خاصی ندارید تا آن ها همان‌ گونه پول را در گلدان بگذارند.

 

شـما همچنین میتوانید برای متقاعد کردن رقیب از دستی بهتر از آن ها استفاده کنید ؛ کـه ممکن اسـت درست باشد یا نباشد. میتوانید با استفاده از ان رقابت خودرا فریب دهید تا یک دست خوب جمع شود.

 

هنگام چک کردن ؛ مقداری قدرت و بازرسی را بـه بازیکن دیگری تحویل می‌دهید. وقتی چک می‌کنید ؛ این فرصت را بـه رقیب می‌دهد تا امتیاز را افزایش دهد. بـه دلیل بررسی شـما ؛ آن ها بـه این باور رسیده اند کـه اعتماد بـه دست خودرا از دست داده اید یا دست شـما ضعیف اسـت.

 

انها بـه احتمال زیاد بـه طور قابل توجهی افزایش می‌یابند تا شـما را جمع کنید ؛ در ان زمان ؛ شـما حتی بالاتر می‌روید. این باید انها را بترساند تا تا شوند و شـما میتوانید گلدانی را کـه در چند دور اخیر بـه میزان قابل توجهی افزایش یافته نگه دارید.

هنر بلوف

بلوف پس از بلوط

بلو هاي‌ بعد از بلوط بلوفی با ریسک کم هستند کـه در ان شرط بندی هاي‌ کوچک میکنید تا گلدان را بـه آرامی بسازید. بـه طور معمول ؛ شـما در مورد یک دهم گلدان شرط می بندید و حریفان شـما فقط مسابقه می‌دهند یا افزایش هاي‌ کوچک دیگری را انجام میدهند.

 

این بلوف بهتر اسـت با بازیکنان حرفه اي و باتجربه تر استفاده شود. دست شـما خوب اسـت یا نه ؛ این بلوف می‌تواند باعث تا شدن انها شود. انها ممکن اسـت فکر کنند کـه شـما در حال آماده سازی یک بلوف برای افزایش چک هستید و نمیخواهند بـه دام شـما بیفتند. چیزی کـه آن ها نمی‌دانند این اسـت کـه دام حتی ممکن اسـت وجود نداشته باشد. آن ها ممکن اسـت دست بهتری داشته باشند.

 

با این وجود بازیکنان کمتر باتجربه ؛ طبق معمولً درک کافی یا باتجربه اي برای درک این پویایی ندارند. آن ها ممکن اسـت فکر کنند شـما فقط شرط هاي‌ کوچک می‌گذارید زیرا دست شـما گند می‌زند. انها طبق معمولً تا پایان تماس میگیرند زیرا فکر می‌کنند شانس پیروزی دارند «و بسیار خوب نیز ممکن اسـت».

 

فرکانس

درک ساده مفاهیم پشت بلوف هاي‌ رایج شـما را برنده نخواهد کرد. برای این کـه این بلوف ها را بـه طور مثر اجرا کنید ؛ باید بدانید کـه چه موقع و چند بار باید آن ها را بـه بازی بکشید.

 

همانگونه کـه قبلاً چندین بار اشاره کردم ؛ بلوف زدن بـه همان روش مکرر یا مکرر ؛ احتمال افتادن بازیکنان دیگر را کاهش میدهد. این اثر “پسری کـه گرگ گریه کرد” خواهد داشت.

 

با این حال ؛ اگر هرگز بلوف نزنید و همیشه یک بازی مستقیم انجام دهید ؛ دیگر نمی‌توانید با گلدان هاي‌ بزرگ کنار بروید. اگر شرط بندی هاي‌ خودرا زودهنگام کنید یا مرتباً تماس بگیرید ؛ مردم می‌دانند کـه دست شـما متوسط ​​اسـت. اگر شرط هاي‌ بزرگ را زود بگذارید ؛ مردم هم باور میکنند و آن ها پول را جمع میکنند تا مقدار پولی را کـه از دست می‌دهند بـه حداقل برسانند.

 

بنابر این ؛ بـه نفع شماست کـه استراتژی خودرا تغییر دهید. بعضی اوقات مجبورید زود جمع شوید و گلدان را گم کنید. اما ؛ چون بعضی گلدان ها را قربانی کرده‌اید ؛ بلوف هاي‌ شـما برای گلدان هاي‌ دیگر قانع کننده تر خواهد بودو نتیجه می‌دهد.

هنر بلوف

زمان سنجی

وقتی نوبت بـه زمان بندی میرسد ؛ بلوف زدن در اوایل دست یک حرکت خطرناک اسـت. برای این کـه بتواند کارساز باشد ؛ باید بـه شرط حمله تمام دست خود ادامه دهید و امیدوار باشید کـه حریفان عقب نشینی کنند.

 

روش دیگر ؛ شرط بندی پس از فلاپ می‌تواند عالی باشد. بسته بـه نتایج فلاپ ؛ بلوف شـما میتواند قانع کننده تر باشد. همانگونه کـه قبلاً گفتم ؛ اگر فلاپ پتانسیل زیادی برای یک بازی مستقیم یا فلاش ایجاد کند ؛ بـه نظر میرسد کارت هایي را کـه برای ایجاد یک دست قوی لازم بود دریافت کرده‌اید. در صورتی کـه فلاپ کارتهای نامرتبط را نشان دهد ؛ این از شرط قبل از فلاپ موثرتر خواهد بود.

 

اگر یک بازیکن پوکر مبتدی هستید ؛ بلوف زدن روی دستهایی را کـه احتمالاً زیاد دارد ؛ درنظر بگیرید. در حالی کـه بازیکنان باتجربه تر ممکن اسـت از این سرراست بودن استفاده کنند ؛ اما این نوع بلوف ها بـه احتمال زیاد یک پیروزی برای شـما بـه همراه خواهد داشت.تا زمانی کـه در خواندن مخالفان خود مهارت ندارید و از نظر جسمی هنر بلوف ها را عمل نمی‌کنید ؛ بهتر اسـت بلوف هاي‌ ساده تر مانند بلو بلوک هاي‌ سنگ سرد یا بلوط را بچسبانید.

 

مقدار شرط 

مهم اسـت کـه هنگام بلوف زدن شرط بندی بـه اندازه مناسب انجام دهید. اگر کارتها بـه شـما داده می‌شود و بلافاصله در نخستین فرصت همه ی کار را انجام میدهید ؛ هیچ برنده اي نخواهید داشت.

 

شـما باید بدانید کـه چگونه شرط بندی کنید بدون این کـه توجه زیادی را جلب کنید ؛ بازیکنان دیگر را از قدرت دست خود متقاعد کنید «یا آن ها را متقاعد کنید کـه دست شـما قوی نیست ؛ بسته بـه هدف نهایی شـما».سعی کنید شرط بندی ها رابا حریفان خود کاملاً مطابقت دهید. همچنین هنگام شرط بندی ؛ اندازه گلدان را درنظر بگیرید. خیلی بالا یا خیلی پایین نپرید. ان نقطه شیرین را پیدا کن

هنر بلوف : 9 راه برای فریب دادن یک میز پوکر

زبان بدن در هنگام بلوف زدن

زبان بدن یکی از بهترین راه هایي اسـت کـه میتوانید دیگران را دستکاری کنید یا در مورد دست بازیکنان خود قضاوت کنید. همه ی رفتارهای خاصی دارند کـه هنگام احساس تنش و احساس آرامش از خود نشان می‌دهند.در این جا عده اي از سیگنالهای رایج وجوددارد کـه درصورت احساس تنش میتوانید بـه دنبال انها باشید:

خیلی ساکت نشسته
چشم ها روی یک یا دو نقطه متمرکز و ثابت هستند
با قرار دادن خیلی سریع شرط ؛ انها خیلی وقت نمی‌گیرند کـه بـه نوبه خود فکر کنند زیرا از قبل برنامه ریزی شده اسـت
شرط بندی خیلی آهسته ؛ هم زدن و هاو کردن و واقعاً نشان دادن تصمیم گیری
بـه کارتهایشان یا دور میز نگاه نمیکنند ؛ خیلی تلاش میکنند تا گویا نسبت بـه انچه روی میز اتفاق میوفتد بی تفاوت هستند
با نگاهی مکرر و سریع بـه تراشه ها ؛ احتمالاً قصد دارند شرط بندی بزرگی انجام دهند

 

در این جا عده اي از سیگنالهای رایج وجوددارد کـه درصورت احساس آرامش میتوانید بـه دنبال آن ها باشید:

حرکات تصادفی بیشتر ؛ تنظیم نحوه نشستن ؛ خارش خراش و غیره
با تراشه ها بازی کنید یا انها را بـه روشی کمتر سازمان یافته اداره کنید
چشم ها بـه اطراف حرکت می‌کنند و بـه اهداف تصادفی می افتند یا تماس چشمی بیشتری برقرار میکنند

هنر بلوف

این گفته ها برای همه ی یکسان نیست. عده اي از انها حتی متناقض هستند. هر فرد در موقعیتی کـه احساس استرس یا هیجان می‌کند متفاوت عمل خواهد کرد. مهم اسـت کـه فرد و رفتارهای وی را مشاهده کنید تا بتوانید کاملاً درک کنید کـه وقتی بـه دستهای مختلف واکنش نشان می‌دهند چه شکلی اسـت.از این اطلاعات برای آگاه کردن بلوف هاي‌ خود استفاده کنید ؛ با انها تماس بگیرید یا درصورت لزوم تا بزنید.

 

بازی پوکر بیشتر از این کـه کارت بازی در دست شـما باشد ؛ مشاهده و دستکاری بازیکنان دیگر اسـت. آیا داشتن یک دست قوی خوب اسـت؟ کاملا! اما یک دست ضعیف با یک استراتژی بلوف خوب تقریباً هر بار یک دست قوی با استراتژی بلوف ضعیف را بدست می آورد.دفعه بعد کـه پوکر بازی کردید از این نکات استفاده کنید تا بـه شـما کمک کند مخالفان خودرا فریب دهید تا بتوانید بزرگ پیروز شوید!

هنر بلوف

دیدگاهتان را بنویسید