میا سند MIA SAND دختری با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

میا سند MIA SAND دختری با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

هنجارهای امروز رابا مدل تناسب اندام دانمارکی میا سند نادیده بگیرید  میا ‘Miss Mia Fit’ Sand یک مدل تناسب اندام از دانمارک اسـت کـه با ظاهر منحصر بـه فرد خود محبوب شد ؛ کـه بـه گفته او “از متفاوت بودن نترس”. او در هر زمینه اي کـه بـه حساب بیاید ؛ آبدار / انحنا داشته و مطمئناً شایسته عشق اسـت.

میا اکنون یک اسپانسر اسپانسر و مارک تجاری اسـت کـه توسط تعدادی از شرکت هاي‌ معروف تناسب اندام به‌ دنبال او می‌رود. “من همیشه یک دختر بلند قد و خمیده بوده ام ؛ اما در قبول اندازه خودم مشکل داشتم. سخت اسـت کـه دختر بزرگ باشی وقتی آدمهایی کـه در اطرافشان هستی کوچک هستند! من دیگر بـه انچه مقیاس بـه من گفت نگاه نکردم و شروع کردم بـه نگاه کردن در آینه.

من بـه جای تمرکز روی وزنم ؛ شروع بـه تمرکز بر روی نحوه دوست داشتن بدن فعلی ام کردم. ” میا سند با مثال خود ثابت کرده اسـت کـه برای موفقیت در زندگی ؛ مطابقت با استانداردهای جامعه ضروری نیست. بـه دیگران اجازه ندهید کـه چگونه باید بـه نظر برسید یا چه کاری باید انجام دهید – بلکه باید تصویر خودرا ایجاد کنید. “این فقط یک چیزی اسـت کـه شـما باید بدانید ؛ درک و درک ان راحت نیست.

اما وقتی اینکار را میکنید همه ی چیز ممکن اسـت. این یک بازی فکری اسـت. ” میا ترکیبی از وزنه برداری و بدن سازی اسـت تا از لحاظ ظاهری هم از نظر زیبایی ظاهری و هم از لحاظ ظاهری نیرومند باشد. عده اي از آسانسورهای مورد علاقه وی اسکات ؛ پرس نیمکت و فرو رفتن اسـت. او میگوید اسکوات مورد علاقه او اسـت ؛ زیرا یک سازنده نهایی گلوت اسـت – کـه عضله مورد علاقه او برای تمرین اسـت. او فقط یک زن نیست کـه بالابر اسـت ؛ شـما همچنین یک مادر هستید.

 

میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک


میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک


میا سند MIA SAND مدل با اندام بی نظیر اهل کشور دانمارک

اینستاگرام میا سند

 

دیدگاهتان را بنویسید