قوانین کنترل تاس در بازی craps در سایت شرط بندی معتبر

قوانین کنترل تاس در بازی craps در سایت شرط بندی معتبر

نسبت هفت نفر به رول و کنترل تاس در موش های صحرایی

آیا واقعاً تنظیم تاس ها و قوانین کنترل تاس قرار دادن آن ها می‌تواند نتیجه یک  را تحت تأثیر قرار دهد ؟ بدیهی اسـت کـه هیچکس نمیتواند نتیجه تاس را در هر رول نظارت کند. حتی یک پارچ لیگ برتر هم نمیتواند هر بار یک توپ منحنی عالی بـه زمین بیندازد. با این حال ؛ انها میتوانند ان منحنی قدیمی را بـه طور منظم پرتاب کنند.

 

سوال این اسـت کـه آیا میتوان تاس ها را بـه طریقی خاص دستکاری و پرتاب کرد تا یک پرتاب کنترل شده منظم ایجاد شود؟ عده اي از محققان تردید پذیرفته اند کـه آزمایش بیشتری لازم اسـت. برای بازیکنان تاس جدید ؛ فقط غلت دادن بـه تاس ها می‌تواند کمی دلهره آور باشد ؛ اما همین کـه آویزان شدید ؛ کار ساده اي اسـت. با پرتاب تاس بـه همان روش ؛ هر بار ؛ عده اي از تیراندازان وارد ریتمی می‌شوند کـه رول هاي‌ هیولایی تولید می‌کند.

قوانین کنترل تاس در بازی craps در سایت شرط بندی معتبر

نسبت هفت ها به رول ها

36 ترکیب وجوددارد کـه میتوان از یک جفت تاس و شش راه برای رسیدن بـه هفت ایجاد کرد. این بدان معنی اسـت کـه ؛ با یک رول تصادفی ؛ احتمال ریاضی یک هفت در هر شش رول یک‌بار خواهد بود کـه “نسبت هفت تا رول «SRR»” 6 اسـت. لبه خانه با این نسبت ارزیابی می‌شود.

 

اگر تاس را 42 بار پرتاب کنید و هفت 7 را دور بزنید ؛ نسبت Sevens to Rolls 6 برابر اسـت «7/42 = 6». اگر یک رول غیر تصادفی دارید و هفت شماره 7 را در 43 رول پرتاب میکنید ؛ SRR شـما 6.14 اسـت. این برای نفی لبه خانه در شرط بندی هاي‌ 6 و 8 کافی اسـت. فقط یک پرتاب نظارت شده از هر 43 رول تاس باعث از بین رفتن لبه خانه می‌شود و یک بازی تساوی را رقم می‌زند.

 

چگونه تاس ها را کنترل کنیم

پرتاب نظارت شده از چندین ملفه تشکیل شده اسـت. نحوه تنظیم تاس میتواند نتیجه انها را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از محبوب ترین مجموعه ها 3 ولت اسـت کـه در ان سه حالت در شکل “V” وجوددارد. این بـه شـما شش سخت «3 و 3» در بالا ؛ شش ؛ «5 و 1» در جلو ؛ هشت دریک «6 و 2» در پشت و هشت سخت «4 و 4» در پایین بـه شـما میدهد. . هفت تایی با این مجموعه روی تاس ها نمایش داده نمی‌شود.

 

بعد از تنظیم تاس شـما باید از تحویل نرم استفاده کنید کـه بـه اندازه کافی قوی باشد تا تاس را بـه انتهای جدول برساند اما بدون نیروی زیادی کـه باعث می‌شود آن ها در پشت میز پشت بخورند. شـما همچنین میخواهید مطمئن شوید کـه با پرتاب خودرا دنبال میکنید. شـما می‌خواهید تمرین کنید بنابر این هر بار تاس ها را بـه همان روش می‌اندزید. هدف شـما پرتاب اعداد در حالی کـه اجتناب از این هفت اسـت. پرتاب بـه همان روش میتواند اعداد تکراری تولید کند.

قوانین کنترل تاس در بازی craps در سایت شرط بندی معتبر

قوانین کنترل تاس

تمرین کامل می شود

برای کسانی کـه علاقه مند بـه کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنترل تاس هستند ؛ The Golden Touch Dice Control Revolution توسط Frank Scoblete و Dominator و Wong on Dice توسط Stanford Wong. این کتاب ها میتوانند اصول را بـه شـما آموزش دهند اما بقیه موارد بـه این بستگی دارد کـه شـما چقدر برای تمرین تلاش می‌کنید.

 

پرتاب تاس نظارت شده یک مهارت بدنی اسـت کـه برای تسلط بر ان بـه ساعت ها تمرین نیاز دارد. این راحت نیست و عده اي از بازیکنان هرگز بر ان تسلط ندارند. تکمیل یک پرتاب نظارت شده برای تضمین بردهای منظم در جدول craps کافی نیست . شـما همچنین باید بیاموزید کـه چگونه از شر بهترین امتیازات خود شرط بندی کنید.

 

توجه داشته باشید از نویسنده: من مدرس Golden Touch Craps هستم ؛ شرکتی کـه سمینارهای نظارت تاس را آموزش میدهد و درکتاب Golden Touch Dice Control Revolution کمک کردم.

 

دیدگاهتان را بنویسید