راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

پوکر 4 کارته : راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

پوکر 4 کارته : راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

پوکر 4 کارته توسط راجر اسنو از Shuffle Master ساخته شده اسـت. این یک بازی کازینوی رومیزی اسـت کـه از همان اتومبیل هاي‌ مختلط Shuffle Master بـه عنوان پوکر 3 کارته استفاده میکند . این دو بازی شباهت هاي‌ زیادی دارند اما گیم پلی و استراتژی آن ها تفاوت هاي‌ مهمی دارند.

 

4-Card Poker دو بازی دریک بازی اسـت: Ante-Play و Aces Up. در Ante-Play ؛ شـما در برابر فروشنده بازی میکنید. در Aces Up ؛ اگر یک جفت آس یا بهتر دریافت کنید ؛ براساس جدول پرداختی بـه شـما پرداخت می‌شود.در این جا راهنمای یک بازیکن سریع برای پوکر 4 کارته آورده شده اسـت.

 

چگونه پوکر 4 کارته بازی کنیم پوکر 4 کارته

مانند پوکر ویدئویی ؛ پوکر 4 کارته از یک عرشه استاندارد 52 کارته روی میز مشابه Blackjack استفاده میکند. بازیکنان 3 حلقه در مقابل خود دارند: Aces Up ؛ Ante و 1x تا 3x Ante. هر دایره بر اساس عملکرد بازی شرط بندی متفاوتی را نشان میدهد.وقتی شرط بندی روی Aces Up ؛ Ante یا هردو انجام شود ؛ بازی شروع میشود. بازیکنانی کـه تصمیم بـه انجام هردو بازی دارند باید روی هر بازی بـه همان میزان شرط بندی کنند.سپس بـه بازیکنان پنج کارت رو بـه رو داده میشود. هدف ساخت بهترین دست 4 کارته اسـت.

 

با فروشنده شش کارت درنظر گرفته میشود ؛ همچنین هدف این اسـت کـه بهترین دست 4 کارته را بسازد ؛ اما یکی از کارت هاي‌ فروشنده رو بـه رو اسـت.

 

بازیکنان یا دست را ادامه میدهند یا جمع می‌شوند. برای ادامه ؛ بازیکنان باید از تراشه هاي‌ پوکر خود برای انجام یک شرط دیگر Play استفاده کنند ؛ در حالی کـه تا زدن بـه معنای از دست دادن شرط Ante و پایان دست اسـت. حداقل شرط برای ادامه باید برابر با شرط اصلی باشد ؛ اما بازیکنان این شرط را دارند کـه تا سه برابر Ante اصلی شرط بندی کنند.

پوکر 4 کارته : راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

رتبه بندی دست 4 پوکر

رتبه بندی دستی 4 کارت پوکر با بازی هاي‌ سنتی پوکر مانند Texas Hold’em متفاوت اسـت. با این حال ؛ آن ها هنوز هم براساس شانس ریاضی ساخت این دست هستند.بازیکنان برای ساختن قوی‌ترین دست باید فقط از 5 کارت کـه بـه آن ها تعلق می‌گیرد استفاده کنند.

 

رتبه بندی دستی 4 کارت پوکر ؛ از قویترین تا ضعیف ترین ؛ عبارتند از:

Four of a Kind: 4 کارت از یک رتبه
Straight Flush: 4 کارت بـه ترتیب با همان لباس
Three of a Kind: 3 کارت از یک رتبه
فلاش: 4 کارت از همان لباس
مستقیم: 4 کارت بـه ترتیب
Two Pair: 2 کارت از همان رتبه و 2 کارت دیگر از همان رتبه
جفت آس: جفت آس

 

هنگامی کـه بازیکن تصمیم خودرا برای بازی یا فولد گرفت ؛ فروشنده سپس دست خودرا نشان می‌دهد و پس از ان بازیکن بازیکن خودرا نشان میدهد.توجه داشته باشید کـه هیچ بلوفی دراین بازی وجود ندارد.اگر بازیکن فروشنده را شکست دهد ؛ در شرط بندی هاي‌ Ante و Play برنده می‌شوند. بازیکن همچنین درصورت دستی مشابه با فروشنده ؛ برنده میشود.اگر فروشنده بازیکن را شکست دهد ؛ بازیکن هردو شرط را از دست میدهد.

 

پاداش انتهای پوکر 4 کارته

علاوه بر شرط بندی Ante و Play ؛ 4-Card Poker یک پاداش Ante نیز ارائه می‌دهد کـه براساس دست بازی Ante بازیکن پرداخت می‌شود.حتی اگر فروشنده برنده شود ؛ بـه بازیکنان پاداش Ante پرداخت میشود.پرداخت هاي‌ Ante Bonus بـه شرح زیر اسـت:

دست پرداخت پاداش آنت
چهار نوع 25 بـه 1
Straight Flush 20 بـه 1
سه نوع 2 بـه 1

آس ها بالا

Aces Up بـه دست فروشنده بستگی ندارد. بازیکنانی کـه Pair of Aces یا بهتر ایجاد میکنند در شرط بندی Aces Up بر اساس جدول پرداخت Aces Up پرداخت میشوند.بازیکنان حتی اگر شرط Ante را از دست بدهند میتوانند شرط Aces Up را برنده شوند.

 

7 میز پرداخت Aces Up وجود دارد و به شرح زیر است:

دست جدول پرداخت 1 جدول پرداخت 2 جدول پرداخت 3 جدول پرداخت 4 جدول پرداخت 5 جدول پرداخت 6 جدول پرداخت 7
چهار نوع 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1
Straight Flush 40 بـه 1 40 بـه 1 30 بـه 1 30 بـه 1 40 بـه 1 40 بـه 1 40 بـه 1
سه نوع 9 بـه 1 7 بـه 1 9 بـه 1 7 بـه 1 8 بـه 1 8 بـه 1 7 بـه 1
گرگرفتگی 6 بـه 1 6 بـه 1 6 بـه 1 6 بـه 1 5 بـه 1 6 بـه 1 5 بـه 1
سر راست 4 بـه 1 5 بـه 1 4 بـه 1 5 بـه 1 4 بـه 1 4 بـه 1 4 بـه 1
دو جفت 2 بـه 1 2 بـه 1 2 بـه 1 2 بـه 1 3 بـه 1 2 بـه 1 3 بـه 1
جفت آس یا بهتر 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1

 

سه راهکار برای پوکر 4 کارته وجوددارد: مبتدی ؛ متوسط ​​و پیشرفته.

 

استراتژی پوکر 4 کارت مبتدی

اساسی ترین راه برای انجام بازی بـه شرح زیر اسـت:

شرط بندی 3 برابر با یک جفت ده و بالاتر
شرط بندی 1 برابر Ante با یک جفت نفر از طریق Nines
همه ی دست هاي‌ دیگر را جمع کنید

 

اجرای این استراتژی ساده منجر بـه 3.396٪ لبه خانه میشود.در این جا یک استراتژی برای بازیکنان با تجربه بازی پوکر 4 کارته آورده شده اسـت:

 

شرط بندی 3 برابر با یک جفت آس یا بهتر

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت سلطان از طریق جک ها و کارت فروش کمتر از جفت شـما اسـت. در غیر این صورت ؛ 1 برابر آنت شرط بندی کنیدشرط بندی 1 برابر آنت با یک جفت ده یا نه و کارت نمایندگی بالاتر از جفت شـما اسـت. در غیر این صورت ؛ bey 3x Ante شرط بندی 3x 3x با یک جفت هشت و مبلغ فروشنده یک Two اسـت. در غیر این صورت ؛ 1 برابر آنت شرط بندی کنید با یک زوج هفت تا دو نفره 1 برابر شرط بندی کنید.

 

شرط بندی 1 برابر Ante با یک جفت Twos یا Ace-King-Queen High و کارت فروشنده از همان درجه کارت در دست شـما اسـت. در غیر این صورت ؛ برابر کنید تمام ترکیبات دیگر دست را جمع کنید. اجرای استراتژی میانی منجر بـه اختلاف 2.8526٪ در خانه میشود.در این جا یک استراتژی برای بازیکنانی کـه با قیمت هاي‌ محبوب قمار آشنا هستند و تجربه زیادی در بازی پوکر 4 کارته دارند ؛ آورده شده اسـت:

شرط بندی 3 برابر با یک جفت آس یا بهتر

 

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت سلطان ؛ اما اگر Ace یا Four ندارید 1x Ante شرط بندی کنید و نشان فروشنده Ace اسـت.

 

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت کوئینز یا جک ؛ اما اگر کارت فروش بالاتر از جفت شـما باشد ودر ردیف کارت هاي‌ دیگر در دست شـما نباشد ؛ 1 برابر شرط بندی کنید.

پوکر 4 کارته : راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

پوکر 4 کارته

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت ده یا نه ؛ اما اگر کارت فروش بالاتر از جفت شـما باشد ؛ 1 برابر Ante شرط بندی کنید

 

شرط بندی 1 برابر Ante با یک جفت هشت ؛ اما شرط بندی 3 برابر Ante اگر کارت فروش دو باشد

 

با یک زوج هفت تا چهار نفره 1 برابر شرط بندی کنید

 

با یک جفت سه گانه 1 برابر شرط بندی کنید ؛ اما اگر کارت فروش یک جک اسـت و بالاترین ضربه شـما یک ده و پایین اسـت ؛ برابر کنید.

 

با یک جفت Twos یا Ace-King-Queen High برابر کنید ؛ اما اگر کارت فروش دریک ردیف کارت در دست شـما باشد ؛ 1x Ante شرط بندی کنید.

 

با Ace-King-Jack-Ten High برابر کنید ؛ اما اگر کارت فروش یک Jack اسـت ؛ 1x Ante شرط بندی کنید

 

تاشو با Ace-King-Jack-Nine و پایین تر

اجرای استراتژی پیشرفته منجر بـه 2.8498٪ برتری در خانه میشود.Crazy 4 Poker از اصطلاحات پوکر مشابه پوکر 4 کارته استفاده می‌کند اما شرط Aces Up با یک شرط Super Bonus جای گزین می‌شود. همچنین یک شرط جانبی Queens Up در Crazy 4 Poker وجوددارد.

 

رتبه بندی دست در پوکر دیوانه 4 همانند پوکر 4 کارته اسـت ؛ اما فروشنده فقط 5 کارت برای تهیه دست میگیرد ؛ بـه جای 6 کارتی کـه در پوکر 4 کارته دریافت می‌کند.فروشنده باید با King High یا بهتر باز شود. اگر فروشنده King High یا بهتر نداشته باشد ؛ شرط بندی Ante هل می‌دهد.اگر نمایندگی واجد شرایط نباشد ؛ همه ی شرط هاي‌ Play برنده می‌شوند. وقتی نمایندگی واجد شرایط شد ؛ شرط بندی در مورد این کـه چه کسی بهترین دست را دارد ؛ حل می‌شود.

 

Crazy 4 Poker Super Bonus

مانند Aces Up پوکر 4 کارته ؛ Super Bonus Crazy 4 Poker حتی اگر بازیکن شرط Ante را از دست بدهد ؛ پول پرداخت میکند.میز پرداخت Super Bonus بـه شرح زیر اسـت:

دست پرداخت فوق العاده پاداش
Four of a Kind: Aces 200 بـه 1
Four of a Kind: Kings through Twos 30 بـه 1
Straight Flush 15 بـه 1
سه نوع 2 بـه 1
گرگرفتگی 3 بـه 2
سر راست 1 بـه 1
درصورت تساوی در Ante Bet ؛ Super Bonus هل میدهد. با این حال ؛ اگر نتیجه از Straight یا بهتر مساوی شود ؛ بازیکن در شرط بندی Super Bonus برنده می‌شود.

پوکر 4 کارته : راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

کوئینز بالا

میز پرداخت مشترک برای شرط بازی Queens Up Crazy 4 Poker بـه شرح زیر اسـت:

دست Queens Up Payout
چهار نوع 50 بـه 1
Straight Flush 40 بـه 1
سه نوع 7 بـه 1
گرگرفتگی 4 بـه 1
سر راست 3 بـه 1
دو جفت 2 بـه 1
جفت کوئینز یا بهتر 1 بـه 1

اما مانند پرداخت مالیات قمار برای برنده هاي‌ خود ؛ بازیکنان علاقه زیادی بـه دادن مزیت هاي‌ زیادی ندارند.شرط Queens Up دارای 6.7٪ امتیاز خانگی اسـت ؛ و این یک شرط بندی بسیار بد برای استراتژی بهینه اسـت. برای برجسته کردن میزان بد بودن ان ؛ لبه خانه در رولت آمریکایی 5.26٪ اسـت ؛ بنابر این بهتر اسـت چرخ خودرا بچرخانید و بـه یک پیروزی امیدوار باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید